Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Siemens vystavuje na veletrhu Amper 2011

Společnost Siemens se zúčastní devatenác­tého ročníku Mezinárodního veletrhu elektro­techniky a elektroniky Amper, konaného ve dnech 29. března až 1. dubna 2011 na vele­tržním výstavišti v Brně. Hlavním motivem le­tošní veletržní prezentace bude koncept ener­getické efektivity produktů, systémů a řešení značky Siemens určených pro oblast průmys­lové infrastruktury a energetiky. Expozice bude umístěna v hale P, ve stánku číslo 012.
 

Průmyslové automatizační systémy

Novinkou v oboru průmyslové automatiza­ce je inženýrský nástroj Totally Integrated Au­tomation Portal (TIA Portal). Představuje spo­lečný základ pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky i decentralizovaných periferií a sou­časně pro vizualizaci. Hlavním lákadlem z ob­lasti produktů řídicí techniky Simatic PLC řad S7-300/400 a decetrálních periferií budou ino­vace prvků pro komunikační protokol Profinet. Nové PN-CPUs (procesorové jednotky) mají rozhraní pro průmyslový Ethernet, které pod­poruje i protokoly Profinet. Přístroje obsahují firmware V3.2 Simatic S7-300 a V6.0 Simatic S7-400. Nový firmware nabídne mnoho funkcí, které přispějí k jednoduchosti a transparentnos­ti řešení úloh automatizační techniky. Na vele­trhu bude zastoupen i obor procesní automati­zace, systém Simatic PCS 7 V7.1 SP2. Tento systém se uplatňuje v potravinářství, farmacii, chemické výrobě, ale také v energetice. V ob­lasti malých řídicích systémů budou předsta­veny nové verze softwaru Step 7 Basic V11 a firmwaru V2.0 pro Simatic S7-1200. Mezi nejdůležitější novinky nové verze softwaru a firmwaru je rozšíření komunikačních mož­ností o Profibus Master/Slave a Profinet I/O Controller. Simatic S7-1200 může pracovat na Profinetu I/O jako řídicí (master) systém a řídit až osm zařízení. Oblast vizualizačních systé­mů bude na veletrhu zaměřena na její začlenění do nového projektového systému TIA portál.
 

Průmyslová komunikace a identifikace

Siemens se dlouhodobě věnuje vývoji komponent pro sítě průmyslového Etherne­tu (Profinetu) i sítě Profibus. V případě sítí
Profibus jsou nově k dispozici moduly OLM G22 a OLM P22, umožňující připojit dva sa­mostatné elektrické obvody k jedné optické síti. Ve strukturovaných komunikačních sítích se uplatní přepínače Scalance X. Novinkou jsou průmyslové přepínače (switche) s ozna­čením PoE, zavádějící metodu napájení kon­cových zařízení Power-over-Ethernet. Komu­nikační modul CP 1242-7 rozšiřuje možnosti PLC Simatic S7-1200 o rozhraní pro mobilní sítě GSM/GPRS. Nový software řídicí stani­ce Telecontrol Server Basic může prostřed­nictvím mobilní sítě adresovat až 5 000 řídi­cích systémů typů Simatic S7-1200 a Simatic S7-200. V průmyslové identifikaci Siemens představí sortiment záznamových a čtecích zařízení pro pásmo UHF. K vidění budou dvě nové kompaktní čtečky RFID (Radio Frequen­cy Identification). Obě čtečky lze pomocí ko­munikačních modulů Simatic RF přímo inte­grovat do systému Simatic S7 i do komuni­kačních sítí Profinet a Profibus.
 

Procesní přístrojová technika

Sortiment analyzátorů byl doplněn novou verzí osvědčeného přístroje Ultramat 23 pro analýzu v bioplynových stanicích. V měření hladin je novinkou bezkontaktní radar Sitrans LR560 typu FMCW. Přístroj je určen pro měření sypkých látek s dosahem až 100 m. Další novinkou je bezkontaktní radar Sitrans LR250 s komunikací Foundation Fieldbus a nový náklonový limitní spínač Siemens--Milltronics Tilt Switch pro detekci materiálu v zásobnících nebo na dopravnících.
 

Nízkonapěťová spínací technika

Dosavadní nabídku techniky s rozhraním IO-link doplňuje nové elektronické nadprou­dové relé Sirius 3RB24 IO-link určené k jiš­tění zařízení (např. třífázových elektromotorů) do 820 A proti přetížení. Přetížení je vyhodno­cováno z měření proudu odebíraného motorem nebo z teploty měřené termistorem PTC ve vi­nutí motoru. Relé se skládá z vyhodnocovací jednotky 3RB24 a měřicího transformátoru proudu. Mimo osvědčené vlastnosti standard­ních relé nabízí rozhraní IO-link navíc přenos
analogové hodnoty proudu a detailní diagnos­tické informace do řídicího systému.
 

Regulované pohony

Regulované pohony reprezentují měniče Sinamics G120. Ty lze použít v levných apli­kacích s diskrétním řízením nebo přes sběrni­ci Profibus DP. Sinamics G120P je nová řada měničů pro aplikace s čerpadly, ventilátory a kompresory. V oblasti pohonů velkých vý­konů Siemens přichází s řešením pro úsporu energie a nízké zkreslení napájecí sítě. Na vele­trhu bude k vidění nový Sinamics G150 Clean Power vyráběný do výkonu 2 700 kW.
 

Standardní motory

Představeny budou asynchronní motory níz­kého napětí. Jsou určeny k pohonu průmys­lových zařízení, ventilátorů, čerpadel, obrá­běcích strojů. S cílem snížit spotřebu energie je Siemens připraven v předstihu reagovat na směrnici EuP (Energy using Product), část 11, resp. EU 2009/125 ES. Tato směrnice ukládá všem výrobcům v rámci EU dodávat od 16. června 2011 do zemí EU pouze motory splňu­jící minimální účinnost IE2. V návaznosti na to budou prezentovány řady motorů 1LA9 a 1LG6, které nahradí dosavadní řady 1LA7 a 1LG4.
 

Rozvod energie

Návštěvníci veletrhu si budou moci prohléd­nout také přípojnicové systémy řady Sivacon. K vidění budou přípojnice typu CD-K a CD-L pro proudy do 40 A. Tento typ přípojnic je vhodný jako světelná rampa pro běžně do­dávané světelné zdroje. Vedle tohoto typu bude ve stánku vystaven typ BD01 pro prou­dy 40 až 160 A, vhodný pro rozvod elektrické energie v menších výrobních celcích. Proudo­vě navazujícím typem přípojnicového systému je BD2 pro proudy 160 až 1 250 A, určený jak do průmyslových hal, tak do kancelářských budov. Posledním typem je přípojnice LX pro proudy 800 až 6 300 A pro rozvod ve výško­vých budovách.
 
Více informací naleznete na: http://www.siemens.cz