časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Siemens se opět představí na MSV v Brně

Siemens se opět představí na MSV v Brně

Siemens, s. r. o.

Společnost Siemens představí novinky ze své produkce na 49. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se bude konat na brněnském výstavišti od 1. do 5. října 2007. Expozice v pavilonu Z (stánek č. 089) bude zaměřena na novinky z oblasti automatizace, techniky pohonů, osazovacích automatů, výroby, přenosu a rozvodu energie, z oblasti projektů a služeb pro průmysl a řešení informačních technologií.

Expozice v pavilonu V (stánek č. 085) představí řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje.

V pavilonu D (stánek 031) budou prezentovány mechanické pohony značky Siemens-Flender.

Plně integrovaná automatizace

Expozice společnosti Siemens v pavilonu Z bude oproti minulým létům značně odlišná – na letošním MSV nebudou zákazníkům odděleně prezentovány jednotlivé komponenty, nýbrž bude představeno několik již hotových a plně funkčních řešení průmyslové automatizace. K vidění tedy budou funkční modely technologických celků – konkrétně model zakládacího stroje, synchronizace tří os pomocí technologického CPU 317T, výrobní linka (včetně zařízení pro rozpoznávání barev výrobků) s obrazovým snímačem VS 110 a další. Pro doplnění budou připraveny i dva žánrově odlehčené modely. Prvním z nich je hra řízená programovatelným automatem Simatic S7-200, při níž si návštěvníci expozice budou moci zkusit řízení dvouosého stroje. Jejich úkolem bude projet ramenem stroje stanovenou dráhu. Pro úspěšné soutěžící budou připraveny hodnotné ceny. Druhým zábavným modelem bude formule 1, kdy rychlost vozů bude řídit nejnovější Simatic S7-300, konkrétně CPU 319.

Všechny prezentované produkty z oboru automatizace průmyslové výroby jsou součástí koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) společnosti Siemens. Základní myšlenkou TIA je snadná, efektivní a bezproblémová spolupráce všech komponent při řešení libovolné úlohy. Výhody komplexní koncepce TIA a jednotlivé produktové skupiny prezentuje Siemens celoročně na svých pravidelných seminářích s názvem TIA na dosah.

Automatizační systémy

Největší prostor v oblasti automatizačních systémů bude věnován produktovým novinkám pro řízení a vizualizaci. Součástí veletržní expozice však bude také senzorika či dynamicky se rozvíjející produkty pro průmyslovou komunikaci.

Co se týče řízení, budou představeny nové komponenty pro průmyslové řídicí systémy Simatic. Na veletrhu bude ukázáno mnoho novinek. Z těch nejzajímavějších lze uvést např. nový modul IM 153-4, fungující jako rozhraní periferních jednotek ET 200M (obr. 1) pro sítě Profinet, nebo nové moduly I/O se 64 kanály pro Simatic S7-300. Odborníci na stánku zájemcům přiblíží budoucí trendy a další směřování produktů značky Siemens v oblasti hardwaru, softwaru a nových parametrizačních nástrojů. Důraz bude kladen na výhody vyplývající z řešení založených na dodávkách od jednoho výrobce.

Prezentace skupiny produktů pro průmyslovou komunikaci bude zaměřena především na průmyslový Ethernet a Profinet. Představeny budou možnosti nových komunikačních karet a síťových komponent řady Scalance (obr. 2), jejichž použití přináší mnoho výhod spojených s odolností a spolehlivostí, propracovaným konceptem diagnostiky, zabezpečením komunikačních sítí, zajištěním komunikace v reálném čase apod. Pozornost bude soustředěna také na oblast mobilní komunikace a ukázky řešení bezdrátových komunikačních sítí na bázi Industrial WLAN, tedy řešení optimalizovaném pro použití v průmyslovém prostředí.

Z produktové skupiny senzorů Simatic lze zmínit systémy zpracování a vyhodnocování obrazu. Tyto systémy se používají zejména ke kontrole kvality výrobků – pracovníci společnosti Siemens jsou připraveni konzultovat se zájemci možnosti použití moderních kamerových systémů Simatic Machine Vision. Zajímavým tématem je využití systémů Simatic RF a Moby při sledování toku materiálu a identifikaci objektů ve výrobě a logistice. Tyto systémy pracují na bázi technologie RFID (Radio Frequency Identification, radiofrekvenční identifikace).

U vizualizačních systémů se mění jak hardware, tak konfigurační software. Nové multipanely MP377 s barevným displejem pro vrcholovou reprodukci barev poskytují oproti předchozím modelům MP370 výrazně lepší výkonové parametry. Tyto multipanely jsou připraveny pro použití softwaru Simatic WinAC MP2007, a dokážou tak řešit náročné úlohy řízení a vizualizace v jednom zařízení současně. Siemens dále představí první bezdrátový přístroj v oblasti ovládacích panelů. Přístroj Simatic Mobile Panel 277 Wireless (obr. 3) je vybaven dvěma potvrzovacími tlačítky a jedním tlačítkem pro nouzové zastavení. Použití s bezpečnostními funkcemi je vyzkoušeno a certifikováno v souladu se SIL3.

Nové kompaktní a robustní průmyslové počítače Simatic Box PC 627B a Simatic Panel PC 677B (obr. 4) jsou vybaveny výkonnými a energeticky úspornými procesory Intel Core2 Duo. S novými počítači je možné současně řešit složité výpočetní a vizualizační úlohy. Přístroje jsou určeny pro použití v náročných podmínkách průmyslových provozů a jsou schopny pracovat při teplotě až 55 °C. Změn doznal i průmyslový počítač Microbox PC 420. Počítač Microbox PC 427B se vyrábí ve variantě s procesorem Intel Celeron M nebo s Intel Pentium M. Operační paměť lze rozšířit až na 2 GB. Integrovaný akcelerátor Intel-GMA900 zajišťuje větší výkon grafiky. Tři rozšiřující sloty PCI104 a několik rozhraní dělají z počítače Microbox PC 427B flexibilní a univerzálně použitelný přístroj.

Procesní vizualizační systém Simatic WinCC je dodáván v nové verzi 6.2. Tato verze je nejen uživatelsky příjemnější, ale současně je rozšířena o nové funkce pro hlášení a zobrazení průběhu měřených veličin v podobě trendů. Kromě toho byla v systému Simatic WinCC zvětšena kapacita databáze a byly přidány nové nadstavby. Pro údržbu automatizačního systému ve WinCC je připravena softwarová nadstavba Simatic Maintenance Station. Pro projektování nových moderních ovládacích panelů byl upraven systém WinCC flexible – jeho nová verze s označením 2007 přináší podorozšíření spektra vizualizačních funkcí, které je možné u panelů využít.

Produktová skupina napájecích zdrojů Sitop obsahuje dvě novinky. Tou první je nová řada menších spínaných napájecích zdrojů PSA 100E, určených pro jednodušší a méně náročné úlohy. Zdroje se vstupním napětím 230 V jsou k dostání ve čtyřech variantách podle hodnoty výstupního proudu (2,5; 4; 6 a 12 A). Sitop PSA 100E (obr. 5) poskytuje ochranu proti přetížení a krátkodobým poklesům napájecího napětí s účinností až 90 %. Díky odnímatelné svorkovnici a pohyblivým úchytům pro připevnění se zkracuje doba potřebná pro připojení přístroje a jeho uvedení do provozu. Druhou novinkou je zdroj spadající do řady Sitop Modular. Jde o přístroj pro připojení k třífázové síti s hodnotou výstupního proudu 20 A, jehož hlavní předností jsou rozměry. Šířkou 70 mm se tento zdroj řadí mezi nejužší a nejkompaktnější přístroje ve své výkonové třídě. Díky vysoké účinností 93 % navíc zaručuje velmi malé tepelné ztráty. Využitím nové funkce lze dodávat po dobu pěti sekund o 50 % větší výkon; to umožňuje bezproblémové napojení spotřebičů s velkým spínacím proudem (např. měničů DC/DC a motorů). Zdroj lze kombinovat s velkým množstvím přídavných modulů Sitop.

Technika pohonů

V oboru standardních motorů bude v ČR poprvé prezentována nová řada elektromotorů 1LE1 (obr. 6). Tyto elektromotory pocházejí z produkce společnosti Siemens Elektromotory s výrobními závody v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Elektromotory se používají k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, obráběcí stroje, hydraulické komponenty či dřevoobráběcí stroje. Jsou určeny pro různá napětí, široké výkonové spektrum a různý počet pólů a frekvencí. Motory značky Siemens lze používat i v náročných klimatických podmínkách. Měděné rotory, které byly vyvinuty pro nový motor 1LE1, vytvářejí nejlepší základ pro mimořádně vysoký výkon. Uživatelům poskytují velké úspory elektrické energie, mají vylepšený design a jejich modulární koncepce poskytuje větší flexibilitu. Motory se vyrábějí ve verzích s vysokou účinností EFF1 a se zvýšenou účinností EFF2. Nová technologie výroby zajišťuje snížení ztrát vznikajících v motoru až o 40 %. Tato novinka bude na veletrhu prezentována v chodu na funkčním modelu společně s převodovkou Siemens-Flender. Mezi zajímavosti bude patřit i otočný podstavec, který ponese otáčející se kostru asynchronního elektromotoru této řady. Součástí expozice bude i pravoúhlý točící se řez motorem této nové řady či jednotlivé komponenty (např. měděný rotor a některé další části motoru).

Mezi frekvenčními měniči bude v centru pozornosti model Sinamics G120D (obr. 7), určený pro použití v těžkých provozních podmínkách. Přístroj má krytí IP65 a je navržen na bázi nové řady Sinamics G120, z níž převzal vlastnosti, jako je např. modulární koncepce (oddělená řídicí a výkonová část), bezpečnostní technika (zabudované funkce STO, SLS, SS1, SBC) a rekuperační napájení. Výkonový rozsah do 7,5 kW a vysoké krytí umožňují jeho zapojení bez nutnosti osazení do rozváděče. Vyvedené digitální vstupy a výstupy dovolují jednak rychlé připojení ke snímačům a ovládacím členům, jednak přenos vstupních a výstupních signálů do/z připojeného řídicího systému, který je s měničem spojen prostřednictvím sběrnice Profibus. Tento způsob připojení přispívá k rychlé diagnostice zařízení s možností výstupu do nadřazeného zařízení pro vizualizaci. Měnič Sinamics G120D má integrované bezpečnostní funkce pro použití ve strojích a rekuperační napájecí díl, který umožňuje vracet energii, a tím ji i šetřit. Přístroj lze rychle zapojit a zprovoznit, protože přípojné body silové i signální části jsou vybaveny vhodnými konektory pro kvalitní a rychlou instalaci. Nastavení měniče lze rychle měnit s využitím karty MMC. Díky integraci do systému pohonů a řízení v rámci koncepce TIA lze Sinamics G120D použít jako jeden z prvků regulace v celé technologii. Přístroj je možné uvést do provozu s otevřenou nebo uzavřenou smyčkou řízení pro indukční motory v mnoha průmyslových úlohách. Měnič je předurčen pro komplexy dopravníků, které se nacházejí např. ve výrobních halách automobilek, kde se používá k regulaci otáček motorů z nadřazeného řídicího systému. Dále je vhodný pro náročné pohony v sektoru letišť a nádraží, v potravinářském sektoru (plničky a dopravníky pracující ve vlhkém prostředí), jakož i pro zdvihy a pojezdy v distribuovaných pohonech zakladačů logistických firem.

V oblasti pohonů velkých výkonů, bude na veletrhu představen kompletní sortiment měničů a motorů do výkonu 100 MW. Z frekvenčních měničů bude k vidění především již kompletní skupina nízko- a vysokonapěťových pohonů Sinamics. Řady Sinamics S150 a S120 (obr. 8) jsou rozšířeny o variantu pro široký rozsah napájecích napětí 500 až 690 V. Sinamics S120 je dále rozšířen o řadu napájecích jednotek Smart Line Module, které jsou inovačním řešením rekuperačních pohonů s prvky IGBT. Díky tomu Sinamics již kompletně nahrazuje a dále rozšiřuje předchozí řadu Masterdrives a poskytuje výkonový rozsah do 4,5 MW a napěťový rozsah 400 až 690 V. Rozšířena byla i řada vodou chlazených měničů Sinamics S120, které jsou zajímavé především svojí tichostí, minimálními požadavky na zastavěný prostor a možností použití v náročných provozních podmínkách. Při jejich použití lze uspořit až 60 % místa v porovnání se vzduchem chlazenými měniči.

V oblasti vysokonapěťových měničů Robicon Perfect Harmony je nabídka pohonů do 60 MW dále rozšiřována řadou nejmenších pohonů nové generace GEN IV – Microharmony. Jedná se pohony do výkonu 820 kW, jež jsou s ohledem na svou velikost známy jako nejmenší vysokonapěťové pohony na světě. Z motorů budou představeny již osvědčené řady n-compact, H-compact, jakož i H-compact Plus (obr. 9). Řada modulárních motorů H-compact Plus je nově rozšířena o motory osové výšky 710 mm, a pokrývá tak výkony do 11,7 MW při jmenovitém napětí od 3,3 do 13,8 kV.

V pavilonu D budou představeny mechanické pohony značky Siemens-Flender. Výrobní závody Siemens-Flender patří k vedoucím výrobcům techniky pohonů, kteří se zabývají výrobou mechanických a elektrických komponent. Produktový sortiment je zaměřen zejména na technologii převodovek a zahrnuje spojky, průmyslové převodovky, elektropřevodovky a velké převodovky pro různá průmyslová použití. Nabízené spojky a převodovky jsou přitom schopny přenášet krouticí moment od několika newtonmetrů až po několik milionů newtonmetrů. V expozici budou vystaveny standardní produkty z výrobního závodu v Penigu (průmyslové převodovky) a různé druhy spojek (elastické, vysoce elastické, zubové či lamelové) z výrobního závodu Bocholt-Mussum. Mezi zajímavosti bude patřit model čelní dvoustupňové převodovky s dělicí rovinou, která nachází hlavní uplatnění v papírenském průmyslu. Horní část převodové skříně bude na dlouhých šroubech v horní poloze, takže i vnitřní ozubené části převodovky budou dobře viditelné. Dále bude v expozici vystaven řez modelem třístupňové kuželočelní převodovky (obr. 10) a řezy modely hydrodynamické a zubové spojky.

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje

Přestože se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2007 letos souběžně neuskuteční veletrh IMT, výrobci a prodejci obráběcích a tvářecích strojů v Brně vystavovat budou. V září se totiž v Hannoveru koná veletrh EMO, který je jedním z největších světových veletrhů se zaměřením na obráběcí stroje, a jejich výrobci tak následně budou novinky prezentovat i na brněnském výstavišti.

Těžištěm expozice společnosti Siemens v pavilonu V bude jako vždy prezentace vrcholových technologií na obráběcích strojích předních českých výrobců, které jsou vybaveny řídicími systémy Sinumerik a pohony Simodrive/Sinamics. Jedním ze strojů, které si návštěvníci budou moci prohlédnout, je vertikální obráběcí centrum MCV 1210 firmy Tajmac-ZPS Zlín, druhým bude obráběcí centrum MCV 1016 Quick firmy Kovosvit MAS Sezimovo Ústí.

Stroj MCV 1210 je pětiosé vertikální obráběcí centrum s otočným a naklápěcím stolem. Tento stroj je řízen systémem CNC Sinumerik 840D powerline (obr. 11) a vybaven pohony Simodrive 611D. Na stroji bude ve spojení s programovacím pracovištěm předváděna příprava technologie obrábění při využití systému CAD/CAM od fáze modelování obrobku až po vygenerování technologických programů pro obrábění. Stroj bude spojen s počítačem kanálem DNC určeným pro přenos programů a dalších technologických údajů. Na stroji bude následně předvedeno obrábění s maximálním využitím technických možností stroje a systému, jako jsou pětiosá kinematika, kompresor, SPLINE-interpolace a další.

Stroj MCV 1016 Quick je tříosé vertikální obráběcí centrum určené pro komplexní obrábění plochých a skříňových součástí z kovových i nekovových materiálů, popř. pro přesnou výrobu tvarově složitých součástí a forem v nástrojárnách. Stroj je řízen systémem CNC Sinumerik 810D powerline ve spojení s pohony Simodrive 611D. Existuje také možnost řízené čtvrté či páté osy (vestavěný přídavný otočný, popř. otočně-sklopný stůl). Centrum je typickým představitelem stroje vhodného pro aplikaci dílenského programování JobShop – ShopMill (obr. 12) společnosti Siemens. Toto programování bude předváděno při obrábění vzorového obrobku.

Stroje od těchto výrobců tvoří základ budoucího strojového vybavení Technologického centra v ústavu strojírenské technologie na VUT Brno, kde společnost Siemens ve spolupráci s nimi podporuje vytváření společného pracoviště průmyslové a akademické sféry.

Expozici budou doplňovat softwarová pracoviště se systémem Sinutrain umožňující tzv. PC based training pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti programů NC, včetně dílenského programování Job-Shop. Novinkou letošního roku je virtuální simulace činnosti obráběcího stroje. Hlavní snahou při obrábění je totiž optimalizace výrobního procesu. Vedle vlastního obrábění se uživatelé při vyhodnocování využití stroje stále více orientují také na dobu potřebnou pro programování, seřízení a testovací provoz stroje. Hlavním důvodem je skutečnost, že zejména při výrobě složitých obrobků je stroj až několik dnů blokován, což má negativní důsledky na celkovou produktivitu výroby. Zlepšení v této oblasti výrobci nacházejí v použití virtuálního stroje. Další předností je také to, že programy pro obrábění jsou testovány v prostředí, v němž nehrozí poškození stroje ani nástrojů. Dosavadní řešení simulace obrábění měla jednu velkou nevýhodu – chybělo v ní zobrazení reálného prostředí. Aby byla simulace lépe použitelná v praxi, je třeba, aby programátor a seřizovač stroje měli k dispozici zobrazení prostředí stroje s odpovídající geometrií a kinematikou. Pro virtuální stroj je základem ovládací software pro obsluhu a model reálného stroje, takže v tomto virtuálním prostředí lze exaktně programovat, seřizovat stroj s virtuálními nástroji a zobrazovat vlastní proces obrábění. Významnou roli v tomto prostředí hraje implementace originálního jádra NC (VNCK) řídicího systému Sinumerik 840D do programu CAD-CAM (např. Siemens-UGS, CGTech-Vericut, Tecnomatix). Programátor má na počítači dvě okna; v jednom okně vidí on-line originální ovládací plochu řídicího systému Sinumerik a ve druhém model pracovního prostoru virtuálního stroje. Probíhající technologický program časově i geometricky přesně odpovídá reálné situaci. Pro implementovaný systém Sinumerik 840D – VNCK není důležité, že řídí pouze model stroje v prostředí PC, a nikoliv reálný stroj. Při zadání dat z reálného stroje (rychlosti, zrychlení, pojezdové dráhy) a také s využitím integrovaného nástrojového editoru zadaných dat nástrojů pro obrábění je obráběcí proces verifikován mimo vlastní reálný stroj, a není tedy blokován přípravou výroby.

Další informace lze získat na adrese http://www.siemens.cz/ad

Osazovací automaty

Siemens na MSV premiérově představí i osazovací automaty Sipalce, které se používají při výrobě desek plošných spojů. Ve stánku v pavilonu Z bude k vidění automat z poslední generace řady Siplace D-Serie (obr. 13). Tato nová platforma nejen nabízí velmi atraktivní poměr ceny a výkonu, ale rovněž je vybavena inovacemi ze Siplace X-Serie. Digitální Siplace Vision System, který je standardní součástí automatů, rozezná ještě rychleji a spolehlivěji osazované součástky, a umožňuje tak zvýšit produktivitu výroby. Pro rychlejší zavedení produktu do výroby lze nyní externě rozeznat a naprogramovat osazované součástky. Díky flexibilnímu dvojitému dopravníku je možné zařízení snadno nastavit na rozdílnou velikost desek plošných spojů, a adaptovat tak automat snadno a rychle na výrobu odlišných produktů.

Další informace je možné získat na adrese http://www.siplace.com

Projekty a služby pro průmysl

Pracovníci společnosti Siemens návštěvníkům veletrhu rovněž představí systémy a řešení pro komplexní řízení technologických procesů. Jde především o produkty pro výrobu stavebních hmot, výrobu a zpracování železa a oceli a pro úpravny a čistírny vod.

Další informace lze získat na adrese http://www.siemens.cz/is

Výroba energie

V oblasti parních turbín se bude Siemens prezentovat jako dodavatel komplexních služeb pro výrobu elektrické energie (popř. se současnou dodávkou tepla) až do výkonu 150 MW elektrických pro veškerá průmyslová odvětví a kombinované cykly. Výrobní závod Siemens Industrial Turbomachinery, sídlící v Brně, zajišťuje podporu zákazníků ve všech fázích projektu – počínaje studií proveditelnosti, přes optimalizovaný návrh, dodávku a uvedení do provozu až po záruční a pozáruční servis.

Součástí prezentace bude představení celého sortimentu parních turbín, technicky pokrývajících kondenzační i protitlakové turbíny s rozsáhlou variabilitou regulovaných a neregulovaných odběrů. Turbíny jsou určeny jak pro výrobu elektrické energie a tepla, tak i pro pohony kompresorů a čerpadel. Dále bude představeno velké množství různých úspěšných referencí. Tyto reference prokazují použitelnost, spolehlivost a životnost dodávaného zařízení v průmyslových, papírenských a chemických procesech, rafineriích a spalovnách, elektrárnách na biomasu, kombinovaných výrobních cyklech a dalších podobných úlohách.

Další informace jsou na adrese http://www.siemens.cz/turbines

Řešení a služby informačních technologií

V pavilonu Z představí Siemens podniková řešení pro logistiku, automatický sběr dat, správu dokumentů a bezpečnostní řešení. Tato řešení implementuje společnost Siemens IT Solutions and Services převážně na platformě SAP, kde má dlouholeté a bohaté zkušenosti. Pro oblast logistiky konkrétně jde o řešení pro pokročilé plánování výroby (Advanced Planning and Optimization) a identifikační systémy na bázi čárových kódů nebo radiofrekvenčních čipů (technologie RFID). U správy dokumentů budou k dispozici informace o komplexním řešení – počínaje digitalizací papírových dokumentů a konče správou elektronického archivu. Bude také prezentován komplexní sortiment služeb a řešení pro bezpečnost ICT. Jde o návrh designu bezpečnosti firmy, o strategickou bezpečnost, jejímž výsledkem pro praxi je tvorba dokumentů (např. bezpečnostní strategie nebo bezpečnostní politika), návrh a implementace produktů (např. Identity a Access Management, PKI, čipové karty apod.), a o související služby jako např. konzultace, správa, školení a outsourcing.

Další informace jsou na adrese http://www.itsolutions.siemens.cz

O firmě Siemens

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Společnost zaměstnává téměř 461 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb podle jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovační technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 159 lety a působí v oblastech informace a komunikace, automatizace a pohonů, energetiky, dopravy, zdravotnictví a osvětlení. V obchodním roce 2005–2006 (skončil 30. září 2006) společnost Siemens dosáhla tržeb 87 miliard eur a čistého zisku 3,1 miliardy eur.

Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 15 800 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2005–2006 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat téměř 58,6 miliardy korun. Siemens v České republice působí především v automatizaci a řízení, dopravě, energetice, informacích a komunikaci, v osvětlení a zdravotnictví.

Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz

Obr. 1. Periferní jednotky ET 200M
Obr. 2. Nové průmyslové přepínače řady Scalance X
Obr. 3. Simatic Mobile Panel 277 Wireless
Obr. 4. Simatic Box PC 627 a Panel PC 677
Obr. 5. Sitop PSA 100E
Obr. 6. Motor 1LE1
Obr. 7. Sinamics G120D
Obr. 8. Řada měničů Sinamics S120
Obr. 9. H-compact Plus
Obr. 10. Kuželočelní převodovka
Obr. 11. Sinumerik 840D s integrovanými bezpečnostními funkcemi
Obr. 12. Dílenské programy ShopMill a ShopTurn
Obr. 13. Osazovací automat Siplace D1

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde