časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Siemens na veletrhu Amper 2006

|

číslo 4/2006

Siemens na veletrhu Amper 2006

Společnost Siemens se zúčastní čtrnáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční 4. až 7. dubna 2006. Na veletrhu představí aktuální novinky ze své produkce. Expozice společnosti bude umístěna v sektoru B haly 2, ve stánku číslo 6.

Standardní motory a elektrické převodovky

Expozice společnosti Siemens představí v oblasti standardních pohonů nízkého napětí asynchronní elektromotory a nevýbušné asynchronní motory. Elektromotory pocházejí z produkce výrobních závodů Siemens v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, obráběcí stroje, hydraulické komponenty a dřevoobráběcí stroje. Nevýbušné motory lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v chemických provozech, u benzinových čerpacích stanic či v dolech a dále v náročných klimatických podmínkách. Mezi zajímavosti expozice budou patřit: pravoúhlý řez motorem 1LA7 v točícím se provedení, řez tzv. modulovou koncepcí motoru, jednofázový motor 1LF7 a různé typy motorů v patkovém či přírubovém provedení. Návštěvníky jistě zaujme i otočný podstavec, na kterém bude umístěna otáčející se kostra asynchronního elektromotoru.

Obr. 1.

Obr. 1. Elektrická převodovka z výrobního závodu Flender Tübingen

V rámci expozice Siemens budou poprvé předvedeny produkty jednoho ze sedmi výrobních závodů firmy Flender, která je jedním z předních světových výrobců mechanických a elektrických komponent. Nabídka výrobků se koncentruje zejména na technologii převodovek a zahrnuje spojky a průmyslové, elektrické a velké převodovky pro různé průmyslové aplikace (obr. 1). Prezentované spojky a převodovky mohou přenášet krouticí moment od několika newtonmetrů až po několik milionů newtonmetrů. Na veletrhu Amper budou představeny tři typy elektrických převodovek z výrobního závodu Flender Tübingen: čelní elektrická převodovka s brzdovým motorem, kuželočelní a plochá elektrická převodovka s cizím chlazením elektromotoru. Všechny se vyznačují vysokým přenášeným výkonem (patří v tomto směru ke světové špičce) – jsou schopny přenášet výkony od 0,09 do 200 kW a krouticí moment od 90 do 20 kN·m. Rovněž splňují požadavek na stavebnicový systém – umožňují vysokou variabilitu provedení podle potřeb zákazníka (velký rozsah a jemné odstupňování převodových poměrů, různé způsoby uchycení převodovky a použití patentovaných stavebnicových motorů Modulog). Elektrické převodovky je možné použít i do prostorů s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EG (známé též pod označením ATEX95).

Regulované pohony

V oblasti regulovaných pohonů bude Siemens na veletrhu Amper prezentovat novinky v sortimentu měničů frekvence a jejich aplikací. Malé kompaktní jednofázové měniče frekvence Sinamics G110 budou již u vstupu do expozice Siemens představeny prostřednictvím relaxačního přístroje Vibrogym.

Obr. 2.

Obr. 2. Simatic DP

Dalším exponátem budou hodiny s ručičkami ovládanými servomotory a koordinované řídicím systémem Simotion D-435. Tento řídicí systém se běžně používá v nejrůznějších výrobních strojích s dynamicky náročným polohováním a víceosou synchronizací, jako jsou např. balicí, sklářské, textilní či tiskařské stroje.

Řady měničů frekvence Micromaster 420, 430 a 440 reprezentují současnou hlavní nabídku skalárních a vektorových měničů pro široké spektrum aplikací. Micromaster je sice z generačního hlediska předchůdcem budoucího modulárního měniče frekvence Sinamics G120, který bude představen v dubnu t. r. (a postupně dodáván na trh), ale z hlediska hardwaru i softwaru je již koncipován jako Sinamics G120; to zajišťuje perspektivu jeho využití i v budoucnosti.

Všestranný měnič frekvence Sinamics S120 je určen pro náročné vektorové aplikace a víceosé polohování ve spolupráci se servomotory. Je k dispozici již v celé výkonnostní škále, a tudíž i ve všech provedeních (kompaktní, modulární, vestavný a skříňový měnič). Nově však přichází na trh ve variantě pro jednoosé aplikace v kompaktním provedení (blocksize). Zachována je ovšem modularita ve smyslu oddělení řídicí jednotky a výkonového modulu.

Obr. 3.

Obr. 3. Simatic ET200 Pro

Měnič frekvence v decentrální periferii Simatic ET 200S FC, který byl již v minulosti oceněn na výstavách v ČR, bude na veletrhu Amper předveden v konkrétní aplikaci na víceosém stroji, kde se právě decentrální koncepce měničů stává výhodným technickým i ekonomickým řešením. Polohování a řízení otáček budou předvedeny na názorném modelu okružní pily.

Průmyslové automatizační systémy

Průmyslové automatizační systémy bude Siemens představovat v celém spektru řídicích systémů s typovým označením Simatic – od mikrosystémů po největší řídicí systémy Simatic S7-400. Významnou novinkou bude nová řídicí jednotka s typovým označením 319-3PN/DP řady Simatic S7-300 s jedinečnou kombinací tří integrovaných rozhraní: Profibus DP/MPI, Profibus DP a Profinet. Tato jednotka je vhodná především pro náročnější aplikace s větším podílem komunikačních funkcí, rychlé regulační smyčky a obecně úlohy s požadavkem na velmi rychlý cyklus. Součástí prezentace budou i nové řídicí jednoty pro použití v bezpečnostní oblasti (fail-safe) a nový softwarový PLC WinAC RTX 2005.

Obr. 4.

Obr. 4. Simatic ET 200S Compact

Distribuované periferie a průmyslovou komunikaci zastoupí systémy Simatic NET a Simatic DP (obr. 2). V expozici budou představeny nové výrobky z oblasti distribuovaných periferií Simatic ET 200. Jednou z novinek jsou další moduly pro Simatic ET200 Pro (systém s vysokým krytím IP65/67), které rozšiřují možnosti uvedených systémů (obr. 3). Velmi důležitými prvky jsou i nové motorové spouštěče s vysokým krytím a s možností připojení na průmyslový Ethernet. Velmi zajímavým exponátem bude kompaktní Simatic ET 200S Compact, který konstrukčně vychází z osvědčených ET200S a jeho základem je IM 151-1 Basic. Simatic ET 200S Compact obsahuje integrované digitální vstupy a výstupy a lze jej dále rozšířit až o dvanáct libovolných modulů (např. až o 80 kanálů). Kombinovat lze i motorové spouštěče či měniče frekvence ET 200S FC. Simatic ET 200S Compact (obr. 4) je nabízen ve dvou variantách: s 32 DI nebo 16 DI/16 DO. Zaujme především malými rozměry (127 × 130 × 75 mm) a nízkou cenou. Oblast průmyslové komunikace je zaměřena na novinky v průmyslovém Ethernetu, zejména na produkty Simatic Scalance.

Simatic PCS 7 je distribuovaný procesní řídicí systém, který je nedílnou součástí koncepce plně integrované automatizace společnosti Siemens. Používá standardní hardwarové a softwarové komponenty a lze jej snadno propojit s výrobním informačním systémem MES (Manufacturing Execution System).

Obr. 5.

Obr. 5. Panel PC 477 a 577

Co se týče systémů Simatic HMI, bude představen nový panel Simatic OP177B a mobilní panel Simatic 177PN, které postupně nahradí starší typy panelů. Novinkami mezi průmyslovými automatizačními systémy budou rovněž nové řady průmyslových PC s označením 577 (obr. 5), 677 a ploché monitory Simatic Flat Panel (obr. 6) pro použití v průmyslu.

Nízkonapěťová spínací technika

V expozici Siemens budou k dispozici aktuální informace o přípojnicových systémech s obchodním označením Sivacon 8PS, které jsou určeny pro rozvod a distribuci elektrické energie všech hodnot proudu. Návštěvníci se budou moci seznámit s typovou řadou CD-K (je určena pro proudy do 40 A), BD01 (do 160 A), BD2 (do 1 250 A) a s největším provedením typu LD a LX (do 5 000 A). U všech větších typů přípojnicových systémů je možnost výběru měděné nebo hliníkové proudovodné dráhy, jejichž bezúdržbovost (i u hliníkového provedení) je vždy garantována. Siemens standardně zajišťuje technickou podporu a poradenství při návrhu tras; kromě toho mohou zákazníci veletrhu konzultovat konkrétní aplikace se specialisty, vybrat si nejvhodnější typ a seznámit se s technickými podrobnostmi a nestandardními případy řešení. Zajímavá je i skutečnost, že se přípojnicové systémy typu BD2 a LX vyrábějí v závodě společnosti Siemens v Mohelnici.

Obr. 6.

Obr. 6. Plochý monitor typu Simatic Flat Panel

Siemens dále představí program Simaris deSign (obr. 7) ve verzi V1.5 pro podporu projektování elektrických sítí nn. Nová verze softwaru obsahuje aktualizované a rozšířené databáze přístrojů (např. o přípojnicové systémy a jističe motorů), upravený výpočetní model a podporu češtiny. Program řeší otázky návrhu výkonu transformátorů vn a nn, dimenzování vodičů a spínacích přístrojů z hlediska ochrany před nadproudy, ochrany před úrazem elektrickým proudem, selektivity a úbytků napětí.

Jedinečným a osvědčeným systémem pro řízení nízkonapěťových motorů, který bude možné zhlédnout v expozici Siemens, je Simocode pro (obr. 8). Tento systém zajišťuje inteligentní propojení mezi automatizačním nebo procesním systémem a motorovým vývodem. Díky detailním provozním, servisním a diagnostickým údajům zvyšuje pohotovost zařízení a přináší úspory při montáži, uvádění do provozu, během provozu i při údržbě. Simocode pro je kompatibilní se svým předchůdcem Simocode-DP. Software Simocode ES umožňuje průchozí a časově úspornou parametrizaci, projektování a diagnostiku. Simocode pro existuje ve dvou funkčně odstupňovaných řadách: Simocode pro C (Compact) je kompaktní systém řízení motoru pro přímé spouštění a reverzaci, Simocode pro V (Variable) je variabilní systém řízení motoru s velkým rozsahem funkcí, včetně hlídání napětí a výkonů.

Obr. 7.

Obr. 7. Simaris deSign

Mezi exponáty budou také nové a v praxi již osvědčené typy softstartérů Sirius (obr. 9) v kompaktním provedení: Sirius 3RW40 výkonově navazuje na typovou řadu 3RW30 a je určen pro plynulý rozběh pohonů od 55 do 250 kW. Díky mimořádně kompaktní konstrukci je v tomto výkonovém rozsahu nejmenší na trhu. Od ostatních softstartérů se liší především ojedinělým způsobem řízení rozběhu: až do 250 kW jsou řízeny pouze dvě fáze, aniž vznikají stejnosměrné složky proudu po dobu rozběhu. K dalším specifickým rysům patří vestavěné nadproudové jisticí relé. Všestranný přístroj Sirius 3RW44 je vybaven rozsáhlým souborem funkcí a řeší obtížné úlohy rozběhu a doběhu. Moderní způsob regulace točivého momentu umožňuje řízení rozběhu pohonů od 15 do 710 kW ve standardním zapojení nebo do 1 200 kW v zapojení „uvnitř trojúhelníku„. Softstartér 3RW44 se vyznačuje moderním nastavováním prostřednictvím čtyř tlačítek a menu na podsvíceném grafickém displeji. Výběr softstartéru vhodného pro konkrétní použití usnadňuje program Win Softstarter. Pro pohodlné nastavování parametrů 3RW44 je vhodné zvolit program Softstarter ES 2006 Smart.

Obr. 8.

Obr. 8. Systém pro řízení nízkonapěťových motorů Simocode pro

Z bezpečnosti strojů a strojních zařízení nabízí společnost Siemens již tradičně komplexní řešení Safety Integrated, které umožňuje integraci bezpečnostních částí řídicího systému strojního zařízení do standardních prvků automatizační techniky. Pod obchodním názvem Sirius Safety Integrated budou na veletrhu prezentovány osvědčené reléové bezpečnostní kombinace a elektronické bezpečnostní moduly. Multifunkční bezpečnostní modul 3TK2845 (obr. 10) zjednodušuje zapojení, šetří místo v rozváděči a snižuje pořizovací náklady. Výsledkem je přehlednější uspořádání rozváděče a až padesátiprocentní úspora místa díky kompaktní konstrukci bezpečnostního modulu v krytu šíře 45 mm. Zájemci si mohou vyžádat informace o sadě Safety Box 45. K dalším přístrojům pro bezpečnostní obvody patří přístroje pro snímání požadavku na bezpečnostní funkci, např. ovladače nouzového zastavení 3SB3, koncové nebo magnetické spínače 3SE, popř. hlavní a nouzové vypínače 3LD2. Nabídku typů doplňují elektrická snímací ochranná zařízení – světelné clony a závory 3RG784 a laserový skener 3RG783. Integraci funkční bezpečnosti do průmyslových sběrnicových sítí umožňuje bezpečnostní monitor 3RK1105 (AS-Interface; obr. 11) a motorové spouštěče 3RK1301 decentrálního řídicího systému ET200S.

Obr. 9.

Obr. 9. Softstartéry Sirius

Zajímavé řešení upevnění a připojení přístrojů pružinovými připojovacími svorkami v rozváděči představuje napájecí systém Cage Clamp. Toto připojení je odolné proti vibracím a nevyžaduje údržbu. Připojení hlavního i řídicího obvodu těmito svorkami je zajištěno pro zátěže do 12 A při 400 V. V expozici Siemens budou pro návštěvníky rovněž připraveny ukázky nových prvků tohoto systému.

K monitorování elektrických veličin je určena nová řada Sirius – relé 3UG4 (obr. 12). Monitorovat je možné parametry napájecí sítě a chránit tak mobilní stroje a zařízení před negativními vlivy nestabilních napájecích sítí, jako jsou např. fázová asymetrie, podpětí a přepětí. K typickým aplikacím patří ochrana kompresorů klimatizačních jednotek, chladicích zařízení, staveništních kompresorů nebo jeřábů. K dispozici jsou přístroje s analogovým nastavením nebo s digitálním nastavením a displejem, na němž je zobrazována aktuální hodnota monitorované veličiny a případný poruchový stav. Nová relé mají pracovní rozsah napětí od 160 do 690 V, a lze je proto použít ve všech běžných napájecích sítích na světě. Mobilní zařízení jsou chráněna také proti opačnému směru otáčení, a to tím, že relé vyhodnotí nesprávný sled fází a reverzační stykačová kombinace automaticky zamění dvě fáze tak, aby se hřídel motoru točila správným směrem.

Obr. 10.

Obr. 10. Multifunkční bezpečnostní modul 3TK2845

V expozici Siemens budou vystaveny také plastové a kovové skříňky typové řady 3SF5811/12/13 osazené řídicími spínači a signálkami 3SB3 s jedinečným způsobem montáže. Osazená skříňka se připojí přímo ke sběrnici AS-Interface. Do těchto skříněk je možné zabudovat i ovládače pro bezpečnostní funkci nouzového zastavení. Moduly AS-Interface jsou umístěny ve skříňce s ostatními prvky, což je vhodné pro použití v náročných provozních podmínkách.

Další informace o aktuálních produktech a novinkách v oblasti automatizace a pohonů z produkce společnosti Siemens zájemci naleznou na internetové adrese http://www.siemens.cz/ad

Přenos a rozvod energie

V oblasti přenosu a rozvodu energie bude Siemens prezentovat výrobky a systémy pro energetiku. Návštěvníkům expozice budou k dispozici pracovníci z oboru techniky vvn a vn (vypínače, odpojovače, rozváděče, svodiče přepětí, transformátory) a z oboru sekundární techniky (digitální ochrany pro elektrické stroje, sítě a systémy řízení a chránění rozvoden vvn a vn).

Obr. 11.

Obr. 11. Bezpečnostní monitor 3RK1105

Další informace o produktech a službách z oblasti přenosu a rozvodu energie zájemci naleznou na internetové adrese http://www.siemens.cz/ptd

Organizace Profibus CZ

V expozici společnosti Siemens se představí také Profibus CZ, která v České republice působí jako národní zástupce organizace Profibus International. Profibus CZ sdružuje společnosti, které se zabývají protokolem Profibus, ať už jako vývojáři, integrátoři nebo prodejci. S rychlým vývojem průmyslového Ethernetu se další významnou oblastí zájmu organizace stává Profinet. Tento protokol v současné době existuje ve dvou verzích: Profinet CBA (Component Based Automation), který je využíván ke komunikaci mezi řídicími počítači, PLC apod., a Profinet IO s možností přenosu dat v reálném čase, který lze použít jako náhradu klasických průmyslových sběrnic (např. Profibus DP). V současné době má organizace Profibus CZ deset členů, kterým poskytuje slevu na pořádaná školení a technické konzultace a umožňuje jim vystavit své výrobky na demonstračních panelech. Aktivní členové, mezi něž patří i Siemens, navíc mají přístup k veškeré technické dokumentaci, která je umístěna na internetových stránkách organizace. Demonstrační panel ve veletržní expozici Siemens ukáže interoperabilitu zařízení Profinet IO, transparentní propojení se segmentem Profibus DP a využití komunikace Profibus CBA při výměně dat mezi řídicími systémy.

Obr. 12.

Obr. 12. Monitorovací relé 3UG4

Podrobnější informace o činnosti organizace Profibus CZ a technickou dokumentaci ke stažení lze nalézt na internetových adresách http://www.profibus.cz a http://www.profibus.com

Landis+Gyr

V expozici Siemens své produkty vystaví rovněž společnost Landis+Gyr, s. r. o., dceřiná společnost firmy Landis+Gyr AG Zug. Společnost dodává měřicí zařízení, jako jsou elektroměry, kodéry, komunikační rozhraní (interface), měřiče tepla Ultraheat 2WR5 a 2WR6 XS, měřiče kondenzátu Ultrawater 2WR5 a ultrazvukové průtokoměry Ultraheat Flow 2WR7. Významnou součástí sortimentu firmy jsou měřicí systémy, zvláště centrály pro dálkové měření a zpracování dat (např. DGC2000, EDC-S, Converge). Společnost dále nabízí systémy s typovým označením www100 a Message Handler, které jsou určeny pro předávání dat a výměnu informací mezi účastníky liberalizovaného trhu s elektřinou. Zajímavostí jsou datové sklady MDW pro archivaci naměřených hodnot. Samozřejmostí je kompletní technická podpora, vývoj aplikací a servis pro všechny produkty poskytovaný on-line.

Podrobnější informace o produktech na internetové adrese http://www.landisgyr.cz

Siemens patří mezi největší globální koncerny v oboru elektrotechniky. V České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

Více informací zájemci získají na internetových adresách: http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz