časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Siemens na MSV a IMT 2006 v Brně

|

číslo 8/2006

Siemens na MSV a IMT 2006 v Brně

Mezi tradičními vystavovateli na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV), který se na brněnském výstavišti uskuteční od 18. do 22. září 2006, bude zastoupena také společnost Siemens. V expozici umístěné v pavilonu Z, stánek 81, představí aktuální novinky z oblasti automatizace, techniky pohonů, technologie budov, projektů a služeb pro průmysl, výroby energie a přenosu a rozvodu energie.

V rámci 48. mezinárodního strojírenského veletrhu se koná 5. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT). Společnost Siemens se bude na tomto veletrhu prezentovat expozicí v pavilonu V, stánek 090, která bude věnována oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje.

Automatizace

Co se týče automatizačních systémů, bude největší prostor věnován novým trendům a produktovým novinkám z oblasti řízení a vizualizace (obr. 1). Pozadu však nezůstane ani senzorika ani velmi dynamicky se rozvíjející produkty pro průmyslovou komunikaci.

Obr. 1.

Obr. 1. Operátorská rozhraní (Simatic HMI)

Z oblasti řízení budou představeny nové CPU (Central Processing Unit, centrální procesorová jednotka), odborníci ve stánku zájemcům naznačí budoucí trendy a další směřování produktů značky Siemens ohledně hardwaru, softwaru a nových parametrizačních nástrojů. Při prezentaci těchto produktů budou zdůrazněny výhody vyplývající z řešení založených na dodávkách od jednoho výrobce. Všechny výrobky jsou součástí koncepce TIA (Totally Integrated Automation, plně integrované automatizace) společnosti Siemens a díky tomu snáze, efektivněji a bezproblémově spolupracují v libovolné aplikaci. Siemens celoročně prezentuje jednotlivé produktové skupiny koncepce TIA na svých pravidelných seminářích s názvem TIA na dosah.

Oblast produktů Simatic Net pro průmyslovou komunikaci bude zaměřena především na průmyslový Ethernet a standard Profinet. Představeny budou možnosti nových komunikačních karet a síťových komponent řady Scalance, jejichž použití přináší mnohé výhody spojené s odolností a spolehlivostí, propracovaným konceptem diagnostiky, zabezpečením komunikačních sítí, zajištěním komunikace v reálném čase apod. Pozornost bude rovněž věnována mobilní komunikaci a ukázkám řešení bezdrátových komunikačních sítí na bázi Industrial WLAN, tedy optimalizovaná řešení pro průmyslové aplikace.

Obr. 2.

Obr. 2. Produktová skupina Sinamics

V oblasti senzoriky pro průmyslovou automatizaci lze vypozorovat trend stále častějšího používání systémů pro zpracování a vyhodnocování obrazu. Tyto systémy slouží zejména ke kontrole kvality objektů – pracovníci společnosti Siemens jsou připraveni konzultovat se zájemci možnosti nasazení moderních kamerových systémů Simatic Machine Vision. Aktuálním tématem jsou rovněž systémy RFID (Radio Frequency Identification, vysokofrekvenční identifikace) a jejich využití při sledování toku materiálu a identifikaci objektů ve výrobě a logistice. Část expozice společnosti Siemens na MSV bude též věnována celosvětově využívaným systémům RFID Simatic RF, Moby a novinkám z tohoto odvětví.

Technika pohonů

Společnost Siemens na brněnském veletrhu představí ucelenou nabídku regulovaných pohonů. Řada standardních frekvenčních měničů Micromaster 4 bude zpočátku spíše doplněna, postupně však nahrazována řadou (obr. 2) modulárních měničů Sinamics G120. Základními přínosy této inovace jsou nové bezpečnostní funkce (Safety Integrated) a dále možnost rekuperace energie do sítě. Modularita vede k možnosti optimálního složení frekvenčního měniče po stránce výkonu řídicí jednotky, počtu vstupů a výstupů, energetického výkonu a schopností napájecího dílu.

Nejnovějším přírůstkem řady Sinamics G120 (obr. 3) je frekvenční měnič určený především pro chemický průmysl. Jde o typ s napájecím napětím 690 V, výkonovým rozsahem 7,5 až 55 kW a integrovaným sinusovým filtrem na bázi karbidu křemíku.

Obr. 3.

Obr. 3. Sinamics G120 690 V

Nabídka prvků pro náročné dynamické regulace pohonů se, vedle již zavedených víceosých měničů Sinamics S120 booksize (modulární konstrukce), rozšiřuje o přístroje pro jednoosé pohony. Jde o typ blocksize (kompaktní konstrukce) a dále o vestavné přístroje pro větší výkony a napájecí napětí. Řídicí jednotka pro jedno- i víceosý pohon je nově vybavena funkcemi pro polohování bez použití řídicího systému.

Novinky však přicházejí i v řídicím systému Simotion, který právě ve spojení s frekvenčními měniči Sinamics S120, tedy v provedení Simotion D (Drive-based), zaznamenává významné obchodní úspěchy. Simotion v nové verzi 4.0 poskytuje především síťová řešení po sběrnici Profinet, čímž se opět o něco zvyšuje aplikační propustnost síťových řešení oproti dosavadním přenosovým kapacitám sběrnice Profibus s podporou reálného času, včetně modifikace s izochronním protokolem. Významných vylepšení doznala nabídka funkcí PLC-Open v rámci uživatelského programu. Celkové zvýšení výpočetního výkonu v celém spektru řídicích jednotek Simotion na všech platformách (controller, drive, PC-based) je samozřejmostí.

S představenými novinkami hardwaru jdou ruku v ruce inovace příslušných softwarů. S řídicím systémem Simotion ve verzi 4.0 je logicky k dispozici Simotion Scout V4.0, který podporuje výše uvedené novinky. S inovacemi v měničích Sinamics souvisí upgrade softwaru Sizer/Starter. Kromě toho se stále zdokonaluje podpora návrhu motorů s převodovkami v softwaru CAD Creator.

Kompletní nabídka společnosti Siemens v oblasti pohonů je velkou šancí pro řešení řízení a automatizace nejrůznějších strojů, stejně jako pro jednoduché pohony, počínaje jednofázovými pohony s frekvenčními měniči Sinamics G110, kde Siemens konkuruje i katalogovým prodejcům bez technické podpory.

Obr. 4.

Obr. 4. Řada Robicon Perfect Harmony

V oblasti standardních motorů budou v expozici prezentovány elektromotory nn a nevýbušné asynchronní motory nn. Tyto elektromotory procházejí z produkce společnosti Siemens Elektromotory, která má výrobní závody v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoště m. Motory jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, obráběcí stroje, hydraulické komponenty a dřevoobráběcí stroje. Nevýbušné motory lze nasadit i v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v chemických provozech, u benzinových pump či v dolech). Motory značky Siemens je možné používat i v náročných klimatických podmínkách. Mezi zajímavosti expozice budou patřit točící se pravoúhlý řez motorem 1LA7, řez tzv. modulovou koncepcí motoru, jednofázový motor 1LF7, nevýbušný motor 1MJ7 o hmotnosti přibližně 200 kg a různá řešení patkových či přírubových motorů.

Z oboru pohonů velkých výkonů představí Siemens na MSV rozšířené portfolio nízkonapěťových i vysokonapěťových frekvenčních měničů. Nízkonapěťové měniče řady S120 doplňuje řada Cabinet Modules – jde o skříňovou konstrukci pro jednoduché i náročné aplikace a velké výkony až do 4,5 MW, jakož i první řada vodou chlazených komponent S120. Řada Sinamics od dubna letošního roku nově nabízí jednoduchost ovládání i v oblasti vysokého napětí, a to s modely GM150 a SM150.

Další novinkou je rozšíření sortimentu produktů díky akvizici firmy Robicon. Řada Robicon Perfect Harmony (obr. 4) obsahuje vysokonapěťové frekvenční měniče s integrovaným transformátorem. Tyto měniče vynikají svým jedinečným technickým řešením – důsledkem multipulsní šířkové modulace jsou velmi příznivé podmínky pro napájecí síť i poháněný motor.

Obr. 5.

Obr. 5. Kuželočelní převodovka Flender

V pavilonu D, stánek 31, budou představeny mechanické pohony firmy Flender, která je jednou z aktuálních akvizic společnosti Siemens. Flender patří k vedoucím výrobcům poháněcí techniky, kteří se zabývají výrobou mechanických a elektrických komponent. Nabídka výrobků je zaměřena zejména na technologii převodovek (obr. 5) a zahrnuje spojky, průmyslové převodovky, elektropřevodovky a velké převodovky pro jednotlivé průmyslové aplikace. Nabízené spojky a převodovky jsou přitom schopny přenášet krouticí moment od jednotek až po miliony newtonmetrů.

V expozici budou vystaveny produkty téměř ze všech výrobních závodů, tedy elektropřevodovky a šnekové převodovky z výrobního závodu Flender Tübingen, průmyslové převodovky ze závodu v Penigu a různé druhy spojek (elastické, vysoce elastické, zubové či lamelové) z výrobního závodu Flender Bocholt – Mussum. Mezi zajímavosti bude patřit funkční model třístupňové čelní převodovky, která je poháněna elektromotorem řízeným frekvenčním měničem. Víko této převodovky je z průhledného organického skla (tzv. plexiskla), takže bude možné pozorovat způsob mazání ozubených částí a ložisek během provozu.

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje

Produkty z oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje Siemens představí na veletrhu IMT v pavilonu V. Těžištěm expozice bude předvádění vrcholových technologií na obráběcích strojích předních českých výrobců ve spojení s řídicími systémy Sinumerik a pohony Simodrive/Sinamics. Návštěvníci budou moci zhlédnout obráběcí stroj MCV1210 firmy TAJMAC-ZPS Zlín a dále obráběcí stroj SP280SY firmy Kovosvit MAS Sezimovo Ústí.

Obr. 6.

Obr. 6. Systém Sinumerik 840D powerline

Stroj MCV1210 je pětiosé vertikální obráběcí centrum s otočným a naklápěcím stolem. Stroj má číslicové řízení počítačem (CNC – Computer Numeric Control) se systémem Sinumerik 840D powerline (obr. 6) a je vybaven pohony Simodrive 611D. Na stroji bude ve spojení s programovacím pracovištěm předváděna příprava technologie obrábění při využití systému CAD/CAM od fáze modelování obrobku až po vygenerování technologických programů pro obrábění. Stroj bude spojen s počítačem DNC (Direct Numerical Control, přímé číslicové řízení) kanálem určeným pro přenos programů a dalších technologických dat. Na stroji bude následně realizováno obrábění s maximálním využitím technologických možností stroje a systému, jako jsou pětiosá kinematika, kompresor, interpolace aj.

Stroj SP280SY je soustružnické centrum reprezentující novou řadu soustruhů firmy Kovosvit. Je vystavěn se dvěma vřeteny a nástrojovým vřetenem. Technologické možnosti stroje dále rozšiřuje reálná osa Y. Řídicí systém Sinumerik 840D solution line a pohony Sinamics, kterými je stroj vybaven, představují novou generaci řídicí a pohonové techniky značky Siemens. Na stroji SP280MC bude předváděna vyspělá technologie soustružení plně využívající možnosti stroje a systému. Jsou to kinematické transformace TRANSMIT, TRACYL, TRAANG a jejich zřetězení, synchronní činnost obou vřeten pro předávání obrobku za chodu apod. Současně bude na tomto stroji prezentován také dílenský programovací systém ShopTurn.

Expozici budou doplňovat elektrovřetena Weiss, jejichž výroba patří k aktivitám koncernu Siemens, a pracoviště se systémem Sinutrain, umožňující výcvik pomocí počítače pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti programů NC (Numeric Control, číslicové řízení), včetně dílenského programování JobShop.
(Více na http://www.siemens.cz/ad)

Technologie budov

Společnost Siemens návštěvníkům veletrhu představí rovněž svou nabídku kompletního řešení automatizovaného řízení technologie budov. Siemens na tomto poli realizuje a dodává řídicí systémy budov, včetně zabezpečovací a protipožární techniky, a poskytuje kompletní servis od přípravy projektu, přes jeho dodávku a instalaci až po záruky při snížení nákladů na spotřebu energie a provozních nákladů (tzv. energeticky úsporné projekty).

V oblasti systémů měření a regulace jsou v nabídce řešení pro rodinné domky, komerční a správní budovy i průmyslové podniky. Nabízené služby usnadňují měření, regulaci a řízení toku energie, pomáhají snižovat náklady na provoz budov a přispívají k pohodlí uživatelů a správců. Produktové portfolio tvoří regulátory pro vytápění a vzduchotechniku, termostaty, čidla, ventily a pohony.

Siemens dále nabízí komplexní dodávky elektrických bezpečnostních systémů v těchto odvětvích:

 • elektrická požární signalizace,
 • stabilní hasicí systémy,
 • detekce plynu,
 • elektrická zabezpečovací signalizace,
 • kontrola vstupu,
 • průmyslová televize a nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace.

Svým zákazníkům může Siemens dodat uvedené systémy „na klíč„, tj. počínaje navržením jednotlivých systémů a vypracováním projektové dokumentace jednotlivých stupňů, přes montáž a uvedení do provozu až po pravidelné kontroly a revize (včetně záručního a pozáručního servisu).

Další informace k této nabídce mohou zájemci získat na adrese: http://www.siemens.cz/sbt

Výroba energie

Co se týče parních turbín, bude se Siemens prezentovat jako dodavatel komplexních služeb pro výrobu elektrické energie, popř. se současnou dodávkou tepla až do výkonu 150 MWe pro veškerá průmyslová odvětví a kombinované cykly. Výrobní závod Siemens Industrial Turbomachinery, se sídlem v Brně, zajišťuje podporu zákazníků ve všech fázích projektu – od studií proveditelnosti, přes optimalizovaný návrh, dodávku a uvedení do provozu až po záruční a pozáruční servis.

Součástí prezentace bude představení celého sortimentu parních turbín, technicky pokrývajících turbíny kondenzační i protitlakové s rozsáhlou variabilitou regulovaných i neregulovaných odběrů. Turbíny jsou určeny jak pro výrobu elektrické energie a tepla, tak i pro pohony kompresorů a čerpadel. Dále bude představena široká škála úspěšných referencí. Tyto reference prokazují použitelnost, spolehlivost a životnost dodávaného zařízení v průmyslových, papírenských a chemických procesech, rafineriích a spalovnách, elektrárnách spalujících biomasu, kombinovaných cyklech a dalších aplikacích.
(Více na http://www.siemens.cz/turbines)

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické koncerny. Jako jediná firma na světě pokrývá téměř celou oblast elektrotechniky a elektroniky. Působí ve více než 190 zemích a zaměstnává 430 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení „na míru„ podle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb podle individuálních potřeb zákazníků. V obchodním roce 2003–2004 (skončil 30. září 2004) firma Siemens dosáhla obratu přes 75,2 miliardy eur podle US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States, všeobecně uznávané účetní zásady ve Spojených státech).

Zastoupení společnosti Siemens AG v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 12 000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2003–2004 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 46 miliard korun.

Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech:

 • automatizace a řízení,
 • doprava,
 • energetika,
 • informace a komunikace,
 • osvětlení a zdravotnictví.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
http://www.siemens.cz
http://www.siemens.com