časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Siemens na MSV 2005

číslo 8-9/2005

Siemens na MSV 2005

Společnost Siemens se zúčastní 47. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční ve dnech 3. až 7. října 2005.
Expozice Siemens v pavilonu Z (stánek 90) představí aktuální novinky z oblasti automatizace, standardních pohonů, pohonů velkých výkonů, projektů a služeb pro průmysl, logistických a osazovacích systémů a technologie budov, expozice v pavilonu V (stánek 82) bude věnována oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje.

Automatizace

V oblasti automatizace bude celá prezentace orientována na nový komunikační standard Profinet, který vstupuje do všech automatizačních prvků a stává se nedílnou součástí konceptu plně integrované automatizace (TIA – Totally Integrated Automation).

Obr. 1. Simatic S7-400
Obr. 2. Simatic ET 200S
Obr. 3. Sinamics S120

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Profinet je otevřený komunikační standard pro všechny úrovně průmyslové automatizace, založený na průmyslovém Ethernetu, který splňuje jeden z aktuálních požadavků současné automatizace – zajištění homogenní komunikace na všech úrovních podnikové automatizace (počínaje úrovní akčních členů a přístrojové techniky v technologickém provozu, přes úroveň řízení PLC, až po nadřazené stupně zpracování a vyhodnocování technologických dat). Standardizované propojení, jednotná správa sítě, osvědčené techniky z oblasti IT a komplexní diagnostika – to vše přináší úspory jak ve fázi plánování, tak ve fázi spouštění aplikace, či při běžném provozu. Koncepce Profinet bude na veletrhu prezentována prostřednictvím modelu, který představuje kompletní výrobní linku s jednotlivými komponentami s možností připojení na Profinet. Součástí výrobní linky bude inovované CPU 317-2PN/DP pro programovatelný automat Simatic řady S7-300, které umožňuje přímé připojení na komunikační síť Profinet, aniž by bylo nutné použít speciální komunikační kartu. Skupina nejvýkonnějších programovatelných automatů bude zastoupena modelem Simatic S7-400 (obr. 1) s CPU 416-2. Obr. 6. Distribuované periferie bude reprezentovat model ET 200S (obr. 2). V oblasti průmyslových přepínačů (switch) bude představena nová řada Scalance X. Skupinu ovládacích panelů zastoupí barevný dotykový panel TP170B; pro panely byla vyvinuta nová verze projekčního softwaru WinCC flexible 2005. Návštěvníci expozice na modelu rovněž uvidí inteligentní obrazový senzor VS 130 pro čtení kódu umístěného na produktu. Frekvenční měnič Micromaster MM420, v modelu zodpovědný za řízení jednotlivých dopravníků, je vlastně již založen na technologii určené pro novou skupinu regulovaných elektrických pohonů Sinamics. Nejvýznamnějším prvkem na modelu je v rámci této skupiny frekvenční měnič řady Sinamics S120 (obr. 3) s integrovanou řídicí jednotkou v řídicím systému pohonů Simotion D (obr. 4) pro přesné a rychlé polohování výrobků. Běžně se řídicí systém Simotion používá v náročných aplikacích s polohováním ve více osách, cílovými aplikacemi jsou tudíž všechny výrobní stroje se synchronizovanými pohyby s výjimkou obráběcích strojů, pro něž Siemens tradičně dodává numerický řídicí systém Sinumerik. Frekvenční měnič Sinamics S120 s integrovaným řídicím systémem Simotion D je na zbytek řízení modelu připojen již zmiňovanou sběrnicí Profinet, což kromě přenosu dat nutných pro řízení zajišťuje také přenos dat pro statistické vyhodnocování běhu linky, úpravu programu řídicího systému on-line a možnost vizualizace řízeného procesu. Vizualizaci je možné provést jak ve specializovaném vizualizačním softwaru, tak i přímo v internetovém prohlížeči, pro který řídicí systém Simotion slouží jako web-server.

Standardní pohony

V oblasti standardních pohonů budou v expozici prezentovány elektromotory nízkého napětí a nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí (výrobní závody Mohelnice a Frenštát pod Radhoštěm). Motory nn jsou určeny k pohonu čerpadel, ventilátorů, obráběcích strojů apod., nevýbušné motory lze použít i v nebezpečných prostředích, např. v chemických provozech, u benzinových čerpadel či v dolech, popř. i v náročných klimatických podmínkách. V expozici bude vystaven pravoúhlý řez motorem 1LA7, řez tzv. modulovou koncepcí motoru, jednofázový motor 1LF7, nevýbušný motor 1MJ7 (hmotnost asi 200 kg) a další motory v patkovém nebo přírubovém provedení.

Obr. 4. Simotion D
Obr. 5. Sinamics G150 a G130
Obr. 6. SinaSave
Obr. 8. Sinamics S120

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 8.

Pohony velkých výkonů

Důraz je v této oblasti kladen na novou řadu měničů Sinamics a jejich kombinaci s energeticky úspornými motory. Model v expozici bude znázorňovat úspory energie ve vodárenství – srovnává regulaci průtoku vody měničem Sinamics G150 a regulaci ventily. Ze skupiny měničů Sinamics je model Sinamics G150 (obr. 5) určen pro pohony čerpadel a ventilátorů do 1 500 kW. Prezentovaný program SinaSave (obr. 6) je určen k přesnému výpočtu úspor energie a návratnosti investice do regulovaných pohonů čerpadel s motory a měniči značky Siemens.

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje

Siemens bude svá řešení pro obráběcí stroje prezentovat společně s českými výrobci. Základním mottem expozice v pavilonu V bude věta Motion to the future (M2F). Většina českých výrobců obráběcích strojů se MSV Brno zúčastní v návaznosti na výstavu EMO 2005 (EMO Hannover – mezinárodní veletrh obráběcích strojů 14.–21. 9. 2005).

Obr. 7.

Obr. 7. Sinumerik Solution Line

Společnost Siemens představí na strojích největších českých výrobců novinku: řadu Solution Line (obr. 7) a zdokonalený softwarový produkt JobShop. Řada Solution Line, která je spolu s novým systémem pohonů Sinamics převratnou novinkou svého druhu, měla světovou premiéru na již zmíněné výstavě EMO 2005. JobShop je softwarová nadstavba, která výrazně zjednodušuje technologické programování a obsluhu obráběcích strojů.

Doplňkem prezentace v pavilonu V jsou elektrovřetena značky Weiss (firma Weiss je součástí koncernu Siemens), která představují ideální řešení pohonu hlavního vřetena. Vřetena jsou využívána např. pro frézky, soustruhy či brusky a jejich technologie nabízí oproti tradičnímu „řemenovému„ řešení řadu výhod.

Projekty a služby pro průmysl

Společnost Siemens dodává komplexní i dílčí řešení a služby v automatizaci, v řízení a v pohonech pro metalurgii a pro strojírenství, hornictví, vodárenské technologie, papírenství, petrochemii i teplárenství. Součástí nabídky jsou plánování a studie, projektování, programování, uvádění do provozu, preventivní údržba a servis, optimalizace, modernizace i recyklování, včetně garance technologie a poskytování alternativního způsobu financování projektů. Na veletrhu budou prezentovány zkušenosti s realizací automatizace a pohonů složitých technologických celků se zaměřením na následné řízení a elektroúdržbu. Dále bude představen výrobní sortiment komponent pro osvětlení letištních drah a helioportů, včetně kompletních systémů.

Obr. 9.

Obr. 9. Bezpečnost a Profinet

Logistické a osazovací systémy

Na letošním MSV budou poprvé představeny logistické a osazovací systémy – kompletní i dílčí automatizovaná či poloautomatizovaná logistická řešení (skladování, třídění a distribuce produktů). V expozici Siemens, který patří k předním světovým dodavatelům letištních i cargo systémů, budou dále ukázány regálové zakladače, dopravníky, elektronické osazovací systémy a zařízení pro automatizaci pošt i stavebnicové systémy profilů a aktivních členů MAPS popř. MACS.

Technologie budov

Společnost Siemens nabízí kompletní řešení automatizovaného řízení technologie budov – realizace a dodávky řídicích systémů budov, včetně zabezpečovací a protipožární techniky, a poskytuje kompletní servis (příprava projektu, dodávka a instalace, záruky snížení provozních nákladů a nákladů na spotřebu energie – tzv. energeticky úsporné projekty).

Obr. 10.

Obr. 10. Hlásič požárního detekčního systému SintesoTM

Měření a regulace

V oblasti systémů měření a regulace jsou v nabídce řešení pro rodinné domky, komerční a správní budovy i průmyslové podniky. Nabízené služby usnadňují měření, regulaci a řízení toku energie, snižují náklady na provoz budov a přispívají k pohodlí uživatelů. Nabídka obsahuje regulátory pro vytápění a vzduchotechniku, termostaty, čidla, ventily a pohony.

Elektrické bezpečnostní systémy

Siemens nabízí komplexní dodávky elektrických bezpečnostních systémů, jako jsou: elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí systémy, detekce plynu, elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), kontrola vstupu, průmyslová televize a nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace. Na brněnském veletrhu bude představena nová řada prvků EPS pod názvem SintesoTM (obr. 9). Významnou vlastností tohoto systému je záruka spolehlivé ochrany osob a majetku ve všech aplikacích a vysoká rentabilita.

Siemens s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 233 032 444
http://www.siemens.cz/ad