časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Shrnutí informací k řešení dezinfekce vzduchu pomocí elektrických zařízení na bázi UV záření

František Jandura | Elektrotechnický zkušební ústav s. p. | www.ezu.cz

V letošním roce se celosvětově řeší nutnost potřeby dezinfikování prostředí a hledají se možnosti vedoucí ke zmírnění přenosu, které by omezily nebo zmírnily šíření závažného akutního respiračního onemocnění novým typem koronaviru covid-19.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc a obvykle se přenáší z člověka na člověka kapénkami z dýchacích cest (při kašli, kýchání i pouhém vydechování) buď přímo, nebo dotykem povrchů kontaminovaných viry (označovaných také jako fomity) a následným dotykem sliznice očí, nosu nebo úst. Důkazy o přenosu viru vzdušnou cestou jsou již vědecky potvrzeny a je známo, že velké kapičky z dýchacích cest vysychají a vytvářejí jádra kapiček, která mohou zůstat ve vzduchu i několik hodin. Tím vznikla situace, na kterou urychleně zareagovalo mnoho výrobců a zajistilo okamžitou výrobu elektrických zařízení k dezinfikování prostorů UV zářením. Tento postup veřejnost velmi kladně hodnotila.

Nezodpovězenou otázkou, kterou řešilo několik technických a odborných skupin ve světě, bylo, jak zajistit bezpečný provoz a také legislativní rámec pro distribuci těchto výrobků. Použitím germicidního UV záření (GUV), což je důležitý zásah do životního prostředí, je možné snížit vzdušný přenos infekčních částic (jako jsou bakterie a viry). GUV v rozsahu UV-C (200 až 280 nm, primárně 254 nm) se úspěšně a bezpečně používá již více než 70 let. Je však důležité, aby tato metoda byla vždy aplikována vědomě s náležitým důrazem na dávku a bezpečnost. Nevhodná aplikace GUV může způsobovat problémy (a být přímo i hazardem) s lidským zdravím. Použití GUV se v domácnosti nedoporučuje – nikdy by se jím neměly dezinfikovat místnosti v domácnostech kromě případů, kdy je to klinicky oprávněné.

Stanovisko k tomuto specifickému zařízení vydala v květnu 2020 celosvětová organizace Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) pod názvem CIE Position Statement on Ultraviolet (UV) Radiation to Manage the Risk of COVID-19 Transmission. Plné znění stanoviska lze nalézt v odkazu na www.ezu.cz/CIE.

V uvedeném dokumentu organizace připomíná a v některých případech i stanovuje obecná pravidla pro použití zařízení založených na principu UV-C záření. Organizace vysloveně vyjádřila obavy týkající se současného šíření pandemie covidu-19 a s tím spojeného uvádění na trh produktů UV-C slibujících účinnou dezinfekci různých povrchů a vzduchu. Je tendence uvádět tato zařízení na trh jako domácí spotřebiče nebo jako svítidla. CIE je znepokojena tím, že uživatelé zmíněných zařízení mohou být vystaveni škodlivému množství UV-C záření. Navíc mohou zařízení používat zcela nevhodně, např. nevhodně manipulovat s UV produkty, a tudíž nemusí dosáhnout účinné dezinfekce. Nebo mohou kupovat výrobky, které UV-C ve skutečnosti nevyzařují. Prohlášení CIE jako takové pokrývá pouze širší otázku bezpečného používání UV záření pro germicidní dezinfekci. Proto bylo nutné zaujmout stanovisko i z pohledu použití technických norem a tím i zatřídění tohoto specifického výrobku do platné kategorie. V kontextu toho, že konstrukce UV-C výrobků byla původně obecně zatříděna do kategorie LITE (tedy svítidel), řešila aplikaci norem pro uvedení výrobku na trh pracovní skupina OSM/ /LUM. Dne 9. června 2020 vydala v zápisu z jednání (The 15th CTL-ETF5/OSM/ /LUM Meeting 8-9th June 2020 in virtual meeting) stanovisko k otázce „Lze certifikovat tento produkt v mezinárodním systému CB nebo v ENEC?“. Závěr byl, že pro tyto produkty neexistují žádné normy v oblasti svítidel, proto certifikace ENEC ani CB nejsou možné. Dále podle obecné definice pro svítidla nejde o svítidlo a jeho funkce neslouží ke všeobecnému osvětlování.

Analogický byl závěr pracovní skupiny OSM/HA (pracovní skupina řešící záležitosti v oblasti spotřebičů pro domácnost a podobné účely) pro podobné výrobky k dezinfikování vzduchu, tentokrát prostřednictvím generátorů ozonu, neboť pro tyto výrobky obecně neexistují normy v oblasti domácích spotřebičů.

S odkazem na již uvedené skutečnosti lze konstatovat, že výrobky k dezinfikování vzduchu patří do kategorie profesionálních výrobků, mimo oblast běžných spotřebitelských výrobků, které se řídí předpisy pro obecnou bezpečnost a za jejichž provoz a bezpečnost ručí firma provozující toto zařízení. Samozřejmostí je nutnost zajistit pravidelné školení a též bezpečnost v prostorech, kde je dané zařízení provozováno.

Souhrnná doporučení Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) a Světové zdravotnické organizace (WHO) varují před použitím UV dezinfekčních lamp k dezinfikování rukou nebo jakékoliv jiné oblasti pokožky, není-li to klinicky odůvodněné. UV-C záření může být velmi nebezpečné pro lidi a zvířata, a proto je lze použít pouze ve správně konstruovaných výrobcích, které splňují bezpečnostní předpisy, nebo za velmi kontrolovaných okolností, kdy je bezpečnost zohledněna jako priorita, což zajišťuje dodržení limitů expozice stanovených v ICNIRP (2004) a IEC/CIE (2006). Pro správné vyhodnocení UV záření a řízení rizik jsou nezbytná vhodná měření UV.

Licence ENEC

Značka ENEC je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků. Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti je exportovat na trhy členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na jejich elektrickou bezpečnost.

CB certifikát

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jde o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.