časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Servis, opravy a diagnostika elektrických strojů

|

číslo 1/2005

Servis, opravy a diagnostika elektrických strojů
ABB s. r. o., Organizační jednotka Service Ostrava

ABB Service s. r. o. sídlící v Ostravě je samostatná organizační složka nadnárodní společnosti ABB. Poskytuje standardní i nadstandardní servis točivých i netočivých elektrických strojů zejména v ČR, ale jednotlivě také pro zákazníky např. v Srbsku, Rakousku nebo v Rusku. Průmysloví provozovatelé v ČR i v mnoha dalších industrializovaných zemích Evropy vítají možnost středních a generálních oprav elektrických strojů, které stále jsou důležitou součástí jejich výrobních technologií a jejichž technické parametry odpovídají tomu, že většinou byly vyrobeny na zakázku.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 1. Opravy – překlínování a převinutí statorů a rotorů a kontrola ostatních částí motorů, hřídele, kroužky a sběrače, rotorové klece, výroba a odlévání nových kluzných ložisek, výroba nových dílů některých součástí motorů
Obr. 2. Úpravy – instalace bezkontaktních budičů do synchronních strojů, zabudované statory v motorech a generátorech, zdvihačová zařízení kartáčů v kroužkových motorech
Obr. 3. Diagnostika a zkoušení – diagnostika vinutí statorů a rotorů, kontrola kvality komutátorů a kroužků, vibrační diagnostika ložisek, nedestruktivní zkoušení materiálu, mechanický nález, výstupní zkoušení ve vlastní zkušebně po revizi, opravách a modifikacích

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 7.

Obr. 4. Uvedení do provozu a opravy na místě – mechanická a elektrická instalace, laserové ustavení, bezdemontážní diagnostika (teplota, kontinuální měření vibrací, proudová analýza), opravy na místě u zákazníka
Obr. 5. Revize v dílnách ABB – čištění, sušení horkým vzduchem, impregnace, ošetření kroužků a sběračů, vyvažování při provozních otáčkách, výměna částí (uhlíkové kartáče, těsnění, kuličková ložiska), povrchová úprava
Obr. 6. Servisní hala
Obr. 7. Kompletace skupin – rotory, statory, ventilátorové jednotky a chladiče, kroužky, svorkovnice

Obr. 6.

Činnost ABB Service s. r. o. lze rozdělit na tři základní aktivity:

  • střední a generální opravy strojů dovezených z podniků do servisního střediska ABB,

  • diagnostika strojů – preventivní sledování provozu stroje u zákazníka (elektrické zkoušky, předservisní a poservisní úkony, sběr dat pro software, jejich vyhodnocování a doporučení servisních zásahů z důvodu opotřebení, periodická údržba apod.),

  • servisní zásah na místě – v případě velké hmotnosti stroje (nebo v případě poruchy) výjezdní skupina zjišťuje stav stroje v provozních podmínkách, vykonává servisní standardní nebo okamžité nestandardní úkony a doporučuje další postup.

U většiny zákazníků jsou technické záležitosti a organizační vztahy řešeny servisní smlouvou. Ta respektuje technické a provozní podmínky u provozovatele a zajišťuje včasnou, periodickou a efektivní údržbu zákazníkova zařízení. Ekonomická i organizační výhodnost tohoto postupu je zřejmá – technický servis v podstatě vylučuje nenadálou a drahou odstávku výrobních technologií a posiluje moderní trend prevence. ABB Service s. r. o. např. poskytuje garantovanou dobu servisního zásahu. Také proto zájem mnoha vedoucích manažerů průmyslových podniků o servisní služby ABB Service s. r. o. roste. Počet zakázek realizovaných v ABB Service s. r. o. za rok dosahuje téměř dvou tisíc.

Obr. 8.

Obr. 8. Kvalifikovaný navíječ se nerodí ze dne na den

Ostravská společnost ABB Service s. r. o. své služby poskytuje ve dvou samostatných střediscích:

  • V inženýrsko-obchodní kanceláři pracují servisní a obchodní technici, experti a výpočtáři a také programátoři řídicích systémů a systémů pro metalurgii. Jejich služby využívají i partneři ABB ve Švédsku, SRN nebo Rakousku. Tato perspektivní skupina silně expanduje a kromě jiného zajišťuje i transfer technologií a činností ABB ze světa do ČR.

  • Ve středisku servisu a oprav se uskutečňují vlastní servisní činnosti. Do opravy přicházejí stroje v podstatě jakékoliv konstrukce i výkonově neomezené – od 0,1 kW až do 2,5 MW. Servis se vztahuje na točivé elektrické stroje, ale také na transformátory a elektromagnety. Točivé stroje jako preferovaný obor však převažují. Proto bylo na rekonstrukci objektu bývalé navijárny strojů Vítkovice (viz obr. 6) věnováno a do technologií zde využívaných investováno více než 55 milionů korun.

Stroje, jež prošly servisem, získají po střední nebo rozsáhlejší generální opravě vyšší izolační třídu, a to podle současných technických standardů.

V rámci interního projektu na převzetí části souboru činností ze Švédska a zavedení výroby některých typů motorů přímo ve firmě ABB Service s. r. o. se počítá s rozšířením servisních služeb a také s jejich dalším zkvalitňováním. Vždyť mít při provádění servisu k dispozici přímo výrobní automatizovaná zařízení (např. linku na svařování vinutí a kontaktů nebo na výrobu nových cívek) ke zkvalitňování přímo vybízí.

Personální politika ABB Service s. r. o. zahrnuje odborná školení zaměstnanců a např. spolupráci s elektrotechnickým učilištěm – kvalifikovaným navíječem se totiž člověk nestane ze dne na den.

(Redakce ELEKTRO)

Další informace na www.abb.cz.