časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Semináře a školení vzdělávací agentury UNIT

|

číslo 8-9/2004

zprávy

Semináře a školení vzdělávací agentury UNIT

Jižní Čechy
I. Aktiv revizních techniků elektrických zařízení

5. (nebo 6.) října 2004, České Budějovice (pozn.: termín i místo konání budou upřesněny v příštím ELEKTRO)

8.30 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 - 16.00 Přednášky, diskuse (12.00 - 13.00 oběd)
Odborná spolupráce: Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha

Odborný program:
Nové a připravované elektrotechnické normy (pravidla pro elektrotechniku) v roce 2004
Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha

Praktické provádění revizí elektrických zařízení a elektrických instalací podle platných ČSN
Jaroslav Rynda, RT, JČE Č. Budějovice
Václav Řebík, RT

Nová norma na revize elektrických zařízení - ČSN 33 2000-6-61 ed.2
Změna ČSN 33 1500/Z3 a TNI 33 6000-61
Václav Macháček, STE Praha

Činnost dozoru po vstupu do EU
Technické normy, vazby na nařízení vlády č. 17 - 27/2003 Sb., návaznost na zákon č. 22/1997 Sb. (stanovení technických požadavků na výrobky) a role dozoru

Ing. Josef Vozobule, ITI Liberec

Důsledky nedodržení bezpečnostních předpisů v provozu elektrických zařízení
Ing. Josef Vozobule, ITI Liberec

Součástí aktivu bude doprovodná výstava výrobků a služeb firem z oboru elektro

Časopis ELEKTRO je mediálním partnerem aktivu

Informace podává organizační garant akce: UNIT Pardubice s. r. o.

Organizační pokyny a možnost elektronického přihlášení bude na webových stránkách agentury UNIT www.unit.cz začátkem září 2004.

Tištěné pozvánky na aktiv budou rozesílány koncem srpna.

Střední Čechy
XV. Aktiv revizních techniků elektro středočeského regionu

27. říjen 2004, Kladno

Odborný program:
Nové a připravované elektrotechnické normy (pravidla pro elektrotechniku) v roce 2004

Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha

Praktické provádění revizí elektrických zařízení a elektrických instalací podle platných ČSN
Ing. Miloslav Valena, Elektro Služby Kladno

Nová norma na revize elektrických zařízení - ČSN 33 2000-6-61 ed. 2
Změna ČSN 331500/Z3 a TNI 33 2000-61

Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha
Ing. Miloslav Valena, Elektro Služby Kladno

Činnost dozoru po vstupu do EU
Technické normy, vazba na nařízení vlády č. 17 - 27/2003 Sb., návaznost na zákon č. 22/1997 Sb. (stanovení technických požadavků na výrobky) a role dozoru
Ing. Josef Vozobule, ITI Liberec

Důsledky nedodržení bezpečnostních předpisů v provozu elektrických zařízení
JUDr. Zbyněk Urban, Praha
Ing. Josef Vozobule, ITI Liberec

Agentura UNIT dále připravuje

 • Doškolovací kurzy s přezkoušením revizních techniků elektrických zařízení, kterým dnem 30. června 2005 končí platnost osvědčení, na závěr zkoušky za účasti inspektorů ITI
  Termín konání:
  17. - 18. září 2004, zkoušky 22. září 2004
  14. - 15. října 2004, zkoušky 19. října 2004
  Místo konání: Dům kultury DUKLA, Pardubice

 • Přípravný kurz pro revizní techniky elektrických zařízení
  Sedmidenní kurz (seznámení s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti RTEZ, cvičné testy, cvičné revizní zprávy - elektrické instalace, hromosvody, pracovní stroje).
  Po ukončení kurzu budou zajištěny zkoušky za účasti inspektorů ITI
  Termíny konání:
  1. - 2. října 2004
  7. - 9. října
  14. - 15. října
  zkoušky 19. října 2004 - Dům kultury DUKLA, Pardubice

 • konference RADIOKOMUNIKACE 2004
  Termín konání: 2. - 4. listopadu 2004, Pardubice
  Spolupořadatelé: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, TESTCOM
  Konference je zaměřena na širší technickou veřejnost s cílem souhrnně informovat o nových trendech a technologiích v radiokomunikacích.

 • kurz „Radiační ochrana„ pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické a průmyslové aplikace zdrojů záření
  Termíny konání:
  15. - 17. října 2004 - Pardubice
  22. - 24. října 2004 - penzion Blanka, Klentnice (CHKO Pálava, okr. Břeclav)
  Kurz má statut tzv. další odborné přípravy ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo na pracovišti se zdroji záření; pro vybrané pracovníky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 • seminář „Zákon o zaměstnanosti„ (nová zákonná úprava) a doprovodná novela zákoníku práce
  Termín a místo konání: říjen 2004, Lékařský dům, Praha
  Přednáší JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Přední český odborník na pracovní právo, člen expertní pracovní skupiny MPSV pro přípravu nového zákoníku práce, lektor a autor či spoluautor řady odborných článků a publikací.

Odborné programy a další informace naleznete na webových stránkách www.unit.cz.

UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
tel./fax: 466 303 032

Blanka Tomíšková, tel.: 602 337 780
Ing. Martina Novotná, tel.: 605 257 127
e-mail: unit@unit.cz
www.unit.cz