časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Se studenty na Embedded World 2020

Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. | ČVUT v Praze | www.cvut.cz

Jako každý rok se počátkem března 2020 otevřely brány výstaviště v německém Norimberku, aby do areálu vpustily návštěvníky veletrhu Embedded World. Mezinárodní setkání odborníků představilo letos přes 900 vystavovatelů ze 42 zemí reprezentujících bohatou oblast návrhu embedded systémů. Součástí veletrhu je část věnovaná elektronickým displejům, které nyní nabývají velkého významu, jelikož slouží jako spojení mezi samotným systémem a obsluhujícím člověkem.

Lokálních prezentací firem a jejich workshopů se zúčastnilo přes 1 500 zájemců a přednášejících z více než 46 zemí. Pod názvem Connecting Embedded Intelligence byl hlavní důraz kladen na problematiku vztahu mezi obrovským množstvím dat, která lze získat pomocí komplexních sítí, a otázkou jak s nimi nakládat v cloudu. Mezi hlavní témata, o kterých se na stáncích vystavovatelů diskutovalo, byla bezpečnost elektronických systémů, distribuovaná inteligence, Internet věcí a témata kolem e-mobility a její energetické účinnosti. Škálu prezentovaných produktů tvoří hardware, návrhové systémy a nástroje či systémový a aplikační software. Dalším tématem byla řešení v oblasti umělé inteligence (AI). Jednalo se zejména o aplikační oblasti a budoucí potenciál. Veletrh se konal v době nástupu koronaviru, proto asi 200 firem svou účast odřeklo. Odrazilo se to i na počtu návštěvníků, který po neustálém růstu z minulých let byl s počtem kolem 13 800 zájemců výrazně nižší než v minulých letech.

Nedílnou součástí veletrhu je akce StudentDay určená pro studenty vysokých škol z celé Evropy. Letos již po jedenácté dala akce účastníkům možnost využít příležitosti, aby se dozvěděli o inovacích v oblasti embedded systémů. Ve své exkluzivní přednášce prof. Dr. Jana Koehlerová, generální ředitelka Německého výzkumného střediska pro umělou inteligenci (DFKI), ukázala, že výzkum je hybnou silou inovací v souvislosti s digitální transformací.

Umělá inteligence je v dnešní době jedním z témat zvláštního zájmu studentů univerzit v oblasti elektroniky a informatiky. Studenti, zejména z Německa, Francie, Rakouska a ČR, se kromě návštěvy veletrhu podíleli i na panelové diskusi se sponzory akce. Z České republiky se akce již po několikáté účastnili studenti z liberecké TUL, brněnského VUT a pražského ČVUT.