časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Schneider Electric na veletrhu AMPER 2005

číslo 4/2005

Schneider Electric na veletrhu AMPER 2005

V letošním roce bude společnost Schneider Electric CZ, s. r. o., opět vystavovat na veletrhu AMPER 2005, a to na ploše 360 m2. Expozice bude rozložena po obou stranách hlavní komunikace v hale 2, návštěvníky bude zvát globus nad uličkou. Hlavní komunikaci budou lemovat firemní výrobkové značky Merlin Gerin, Telemecanique, Sarel, Infra+, TAC, Thorsman, Wibe a Square D, symbolicky zastřešené logem společnosti Schneider Electric.

Letos budou prezentována řešení pro oblast automatizace a řízení – od ucelené nabídky rozváděčů a rozvodnic, přes příklady průmyslových procesů (řízení a ochrana asynchronních motorů, výtahy, ochrana pracovního prostoru, obráběcí stroje, detekce, servopohony stroje CNC, kompletní řešení pro automatizaci a řízení, zapojení jednoduchých průmyslových strojů a řízení malých pump) a uplatnění v infrastruktuře po nabídku profesionálních služeb Servisu. Dominantou této části bude názorná ukázka využití unikátní koncepce Transparent ReadyTM v průmyslovém procesu.

Obr. 1.

Obr. 1. Měnič frekvence Altivar 71

V pravé polovině stánku se budou moci návštěvníci seznámit s řešeními přenosu a rozvodu elektrické energie a slaboproudých systémů a přenosu dat. Budou zde představena řešení od monitorování a řízení rozvoden vn, přes bezpečné a plynulé napájení průmyslových instalací, řízení a automatizaci budov (zabezpečovací systémy, strukturovaná kabeláž, řídicí systémy) až po aplikace pro kanceláře a komplexní řešení domovní elektroinstalace. Opět bude ukázána koncepce Transparent ReadyTM, tentokrát v tzv. inteligentní budově.

Vystavená řešení zdůrazní komplexnost a provázanost kvalitních produktů společnosti Schneider Electric. Mezi nimi je třeba zmínit nový měnič frekvence Altivar 71, systém nízkonapěťových rozváděčů Prisma Plus nebo komplexní řešení domovní elektroinstalace Merlin Gerin.

Altivar 71

Je to nová generace měničů frekvence pro obecné aplikace a rozsah výkonů třífázových motorů od 370 do 500 kW a napájecího napětí od 200 do 240 V a od 380 do 480 V. Při konstruování měniče byly využity nejnovější poznatky z oblasti vektorového řízení asynchronních motorů. Proto je určen především pro náročné pohonářské aplikace a komplexní výrobní postupy, jako jsou např. manipulace s materiálem, podavače, manipulátory, zdvihy na jeřábech, výtahy, dřevoobráběcí, textilní a balicí stroje, víceosé výrobní linky se synchronizací otáček, pohonné systémy se sdílením momentu, navíječky, extrudéry a kalandry, drtičky, kompresory atd. Altivar 71 může pracovat ve vektorovém režimu bez zpětné vazby nebo se zpětnou vazbou – inkrementálním rotačním čidlem (IRC) na hřídeli motoru. Kromě asynchronního režimu lze změnou parametrů zvolit i synchronní režim pro motory ve speciálních aplikacích.

Obr. 2.

Obr. 2. Konfigurace rozváděče Prisma Plus, systém P

Prisma Plus

Nový systém rozváděče Prisma Plus pracuje na stejném principu jako jeho předcházející typ. Zahrnuje mnoho technických novinek a vyniká moderním vzhledem. Zároveň je přizpůsoben českým výrobcům rozváděčů (rozměry, krytím, barvou, designem a ergonomií). Systémem je zde myšlen komplexní rozváděč, tj. montážní deska na přístroje, sběrnice a jejich držáky i čelní panely. Systém Prisma Plus lze rozdělit na dvě základní skupiny: systém G a systém P (viz obr.). Všechny rozváděče jsou typově testovány (TTA) podle normy IEC 60439-1 (ČSN EN 60439-1) zn., že u všech je provedeno sedm typových zkoušek a tři kusové zkoušky. U obou nových systémů Prisma Plus je kladen velký důraz na bezpečnost provozu a obsluhy. Proto konstruktéři společnosti Schneider navrhli nový rozváděč, až do formy 4B, která je v EU již nyní důrazně požadována. Forma 4B zajišťuje oddělení vnitřních prostor takto: funkční jednotky jsou odděleny jak mezi sebou, tak od přípojnic. Svorky jsou odděleny navzájem i od funkčních jednotek.

Komplexní řešení domovní elektroinstalace

V tomto případě je zastoupena nejen technická kvalita, ale i vysoká úroveň designu. Takovéto domovní elektroinstalace se využívají v rekonstruovaných objektech i v novostavbách obytných budov, rodinných domů, chat, garáží, penzionů nebo rekreačních objektů.

Základem jsou interiérové vypínače a zásuvky UNICA (ve třech designových provedeních – Basic, Colors a Plus), domácí datová síť LexCom Home (jediný typ kabelu pro rozvod telefonní linky, televizního signálu či počítačových dat do kterékoliv místnosti), systém modulárních přístrojů a rozvodnic Domae (jističe, proudové chrániče, kombinované proudové chrániče a svodiče přepětí ve skříňkách Mini Pragma) a systém soklových lišt TML-E (pro instalaci kompletních elektrických, datových a telefonních rozvodů).

Bližší informace zájemci získají na adrese www.vypinac.cz

Všichni návštěvníci veletrhu AMPER 2005 jsou srdečně zváni do expozice společnosti Schneider Electric v hale 2, stánek C6.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz