časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Schneider Electric na veletrhu AMPER 2004

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Schneider Electric na veletrhu AMPER 2004

V letošním roce bude společnost Schneider Electric vystavovat na veletrhu AMPER 2004 na rekordní ploše 360 m2. Expozice bude netradičně rozložena po obou stranách hlavní komunikace, s místy k jednání umístěnými na otevřených plochách patra. Nepřehlédnutelným motivem, přitahujícím již z dálky pozornost, bude globus umístěný ve výšce uprostřed nad uličkou. Ten symbolizuje celosvětové heslo společnosti Schneider Electric – Tvoříme nový elektrický svět. Značná pozornost bude také věnována jakési střeše, pod kterou jsou schovány značky výrobků společnosti Schneider Electric: Elektropřístroj Písek, Lexel, Merlin Gerin, Sarel, Square D, TAC, Telemecanique, Thorsman a Wibe.

Obr. 1

V levé polovině stánku budou prezentována řešení pro oblast automatizace a řízení – od rozváděčů, přes příklady průmyslových procesů (řízení a ochrana asynchronních motorů, úplná koordinace, jeřábové aplikace, výtahy, automobilový průmysl, obráběcí stroje, signalizace, potravinářský průmysl, stroje CNS, kompletní řešení pro automatizaci, napájecí zdroje, řízení jednoduchých průmyslových procesů) až po uplatnění v infrastruktuře.

V pravé polovině stánku bude možné se seznámit s řešeními pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie – rozvodny, průmyslové haly, aplikace pro kanceláře a domácnosti. Vystavená řešení mají zdůraznit zejména provázanost a komplexnost jednotlivých produktů společnosti Schneider Electric. Symbolicky bude představena i tzv. substituce značky Elektropřístroj Písek značkami Telemecanique a Merlin Gerin.

Společnost Schneider Electric bude opět prezentovat velké množství svých produktů a řešení. Za zmínku zcela jistě stojí nová koncepce Unity značky Telemecanique, nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem LexCom Home značky Lexel a produkt LexCom Office rovněž značky Lexel pro realizaci strukturované kabeláže v kancelářských prostorách.

Koncepce Unity značky Telemecanique – nové řešení pro automatické systémy řízení a programování. Jde o soubor produktů a řešení odpovídající svými vlastnostmi nejnovějším trendům v oblasti automatizace. Unity poskytuje nové nástroje splňující potřeby zákazníků a zvyšující produktivitu inženýrské práce. Obr. 2 Základem koncepce Unity (obr. 1) jsou garantovaná otevřenost a možnost spolupráce mezi programy ve všech fázích životního cyklu projektu automatizace, tj. při návrhu, implementaci, provozu i údržbě. Soubor koncepce Unity svými vlastnostmi nejen splňuje celosvětově uznávaný standard pro programování řídicích systémů IEC 61131-3, ale dokonce jej i předčí. Lze jej použít pro automatizaci strojních (manufacturing), dávkových (batch) i spojitých (continuous) technologických procesů. Spolu s novými řídicími jednotkami pro systémy Modicon TSX Premium, TSX Atrium a TSX Quantum přináší Unity také nový pohled na vývoj softwaru pro řídicí systémy a jejich provoz, přičemž důraz je kladen především na produktivitu zákazníkových výrobních zařízení. V kombinaci s již známým konceptem Transparent Ready otevírá Unity přístup ke zcela novým metodám automatizace ve vzájemné harmonické spolupráci. Na vývoji Unity se podílelo více než 400 odborníků z Francie, Německa a USA. Mezinárodní vývojový tým by měl být zárukou toho, že koncepce Unity i její prvky budou užitečné pro zákazníky po celém světě.

LexCom Home značky Lexel (obr. 2) je systém strukturované kabeláže, jenž je určen pro domácnosti. V současné době se již stává standardem, že podobně jako má domácnost svůj rozvod elektrické energie (jističe, kabely, vypínače, zásuvky), má i zabudovánu síť s vysokou přenosovou rychlostí pro přenos telefonu, TV a dat. Systém LexCome Home rozvádí všechna zmíněná média jediným typem kabelu a s využitím unifikovaného datového konektoru do všech místností domácnosti. Funkci datových zásuvek lze měnit podle potřeby rodiny, takže v jedné zásuvce je možné mít telefon, TV, satelitní TV, video, DVD, počítačová data nebo např. místní kamerový systém. Funkci konkrétní zásuvky je možné změnit během jedné minuty prostým a přehledným přepojením v rozváděči. Design a barvu koncových datových zásuvek může spotřebitel přizpůsobit interiéru místnosti.

Obr. 3

LexCom Office značky Lexel (obr. 3) je systém strukturované kabeláže pro kanceláře a administrativní budovy. Jedná se o rozsáhlý komplex výrobků – rozváděče, jejich vybavení, optické kabely a prvky, aktivní prvky pro přepojování a zpracování signálů, různé tzv. patchpanely, montážní rámečky, konektory apod.

Bližší informace viz též článek na str. 46.

Všichni návštěvníci veletrhu AMPER 2004 jsou srdečně zváni do stánku (č. C7, hala 2) společnosti Schneider Electric. Zaměstnanci firmy budou po celou dobu veletrhu poskytovat zájemcům kvalifikované informace o všech vystavených exponátech.

Návštěva stánku je všem doporučována také proto, že podobně jako v loňském roce se společnost Schneider Electric nebude účastnit MSV v Brně.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz