časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Sběrnicové systémy Wöhner podle normy UL

|

Sběrnicové systémy Wöhner podle normy UL

Petr Rozsíval, GHV Trading, spol. s r. o.

Stále více evropských, a tedy i českých firem hledá odbyt svých výrobků mimo země Evropské unie a značná část z nich se začíná soustřeďovat na severoamerický trh. Zde ovšem narážejí na mnoho problémů, protože americké normy jsou od evropských značně odlišné. V roce 2005 ve Spojených státech amerických vešla v platnost nová norma UL 508A. I tato norma je ale mnohem přísnější než evropská, a to především v definicích vzduchových a povrchových vzdáleností mezi jednotlivými vodiči a mezi vodiči a zemí.Firma Wöhner, jejíž výrobky v Česku nabízí GHV Trading, spol. s r. o., uvedla začátkem roku 2006 na trh kompletní sběrnicový systém, který přísné požadavky norem UL 508A splňuje, a nechala jej schválit pro použití v USA.

Nové parametry

Normy pro severoamerický trh stanovuje organizace Underwriters Laboratories (UL). Ta převádí do praxe směrnice National Electrical Code (NEC) v oblasti zkušebních norem a aprobací. Takto jsou registrovány komponenty pro průmyslovou řídicí techniku v UL 508. Vhodnost přístrojů pro ovládání zařízení a ke kontrole a ochraně motorů je projednávána pod hlavičkou Industrial Control Equipment. Na tomto pozadí vloni vznikly nově platné požadavky na napěťové vzdálenosti produktů podle UL 508. Mezi sousedními vodiči je třeba dodržet minimální vzdálenost vzduchem jeden palec (25,4 mm) a minimální povrchovou vzdálenost dva palce (50,8 mm). K uzemnění neizolovaných kovových dílů (např. montážní desky) musí být vzduchová i povrchová vzdálenost jeden palec. Tyto změněné hodnoty jsou násobkem až dosud požadovaných a jinak běžných hodnot. Uvedené požadavky jsou již delší dobu definovány v NEC a vyžadovány normou UL 508A pro průmyslové řídicí rozváděče. Nové je i hodnocení produktů podle UL 508, a tím i použití sběrnicových systémů.

Obr. 1.

Osvědčená rozteč 60 mm pro sběrnicový systém

První sběrnicové systémy určené k rozvodu elektrické energie začaly v Evropě vznikat krátce poté, co se objevily požadavky na rozvod větších proudů. Jednoduchá, bezpečná a kompaktní konstrukce mnohých jisticích prvků elektrických spotřebičů, jakož i její přehlednost vedly k použití těchto systémů. Sběrnicový systém 60 mm firmy Wöhner je přizpůsoben pro pojistky typu D, které byly velmi rozšířeny v minulém století. Uvedený systém se vyznačuje vzdáleností 60 mm mezi středy sousedních vodičů.

I přes malý vnější rozměr umožňuje sběrnicový systém 60 mm použití velké škály sběrnic, a tím i přizpůsobení na požadovanou proudovou zatížitelnost. Tak je možné např. s plochými sběrnicemi 30 × 10 mm bezpečně a kompaktně rozvádět proud 630 A. U stejné zástavné výšky a s použitím stejných násuvných komponent je možné použitím dnes již velmi moderních a oblíbených profilových sběrnic a držáků firmy Wöhner zvýšit proudovou zatížitelnost až na 2 500 A. V poslední době jsou stále více instalovány sběrnicové systémy bez použití pojistek. Sběrnicové adaptéry do 630 A jsou určeny k pohodlnému spojení motorových spouštěčů a jističů se sběrnicovým systémem bez nutnosti vrtání. Na základě těchto a mnoha dalších výhod se tento velmi bezpečný, prostorově úsporný a přehledný způsob konstrukce ujal zejména v distribučních rozváděčích a v rozváděčích pro stroje na celém světě.

Obr. 2. Obr. 1. Profilová sběrnice HH
Obr. 2. Profilová sběrnice H

Pro firmu Wöhner tím vyvstal úkol úpravou osvědčeného sběrnicového systému 60 mm vyhovět požadavkům na velké vzduchové a povrchové vzdálenosti. Dodatečná omezení přitom vyplývají i z dalších směrnic podle UL 508A. Maximální zatížitelnost sběrnic je v této normě stanovena na 1 000 A·inch–2 (1 000 ampérů na čtvereční palec). Přepočet je tedy 1,55 A·mm–2, takže pro sběrnice 30 × 10 mm je maximální přípustný proud 465 A. Jen pro srovnání: V Evropě jsou sběrnice 30 × 10 mm obvykle používány do 630 A. Někteří výrobci udávají u těchto sběrnic proud až 800 A, ale zde jde o údaj při odlišných teplotách okolí a sběrnice, než jaké udává norma.

Použitím profilových sběrnic firmy Wöhner v sběrnicovém systému 60 mm je možné zvětšit průřez na více než 300 mm2. Tak lze profilovou sběrnicí HH (obr. 1) s jmenovitým proudem 2 500 A přenášet podle UL 508A proud 1 767 A. Profilové sběrnice H (obr. 2) ve dvou různých průřezech umožňují podle UL 508A přenášet proud 1 116 A, popř. 775 A.

Obr. 3.

Nové perspektivy s držáky sběrnic podle UL

S novým držákem sběrnic UL obj. č. 01508 (obr. 3) splňuje firma Wöhner nové požadavky také při použití plochých sběrnic. Zvláštní konstrukce vyhovuje i velkým požadavkům na povrchové vzdálenosti 50,8 mm a je jí dosaženo i obvyklé pevnosti. Hodnoty zkratové odolnosti jsou až 55 kA, tj. téměř jako u známých standardních držáků sběrnic 01495. Vnější rozměry a zvláště upevňovací otvory jsou téměř identické. Držák sběrnic lze použít bez jakýchkoliv přídavných dílů pro sběrnice různých šířek (12, 20 a 30 mm). Tloušťka sběrnic může být 5 nebo 10 mm.

Jako příslušenství jsou mimo standardní kryty konců sběrnic, které jsou stejné jako u běžného provedení držáku sběrnic, nabízeny rovněž dolní vanové kryty pro použití podle normy UL. Dolní vanový kryt je zde nezbytný pro dodržení požadovaných vzduchových a povrchových vzdáleností k montážní desce, která je stanovena na jeden palec. Alternativně může uživatel opatřit držák sběrnic přídavnou distanční vložkou. Tím se zvětší nejen vzdálenost použitých dílů od montážní desky (min. 25,4 mm), ale i zástavná hloubka.

Obr. 4. Obr. 3. Držák sběrnic UL
Obr. 4. Adaptéry Eques

Připojovací sadou pro kulaté vodiče do 300 mm2, popř. pro ploché vodiče do rozměru 32 × 20 mm, rozšiřuje firma Wöhner spektrum panelů připojovacích svorek o další typy. Mnohé komponenty, jako např. řada adaptérů Eques (obr. 4), jsou již zcela přizpůsobeny pro použití podle normy UL 508A.

Pojistky ve sběrnicovém systému

Již před několika lety se sortiment produktů firmy Wöhner rozšířil o pojistky a držáky pojistek podle amerických norem. Pojistky třídy CC vynikají velmi kompaktní konstrukcí (šířka jednoho pólu je jen 18 mm) a jsou použitelné do 30 A. Větší rozsah poskytují pojistky třídy J. U cylindrických pojistek jsou k dispozici dvě velikosti do 60 A, u pojistek s kontaktními noži tři velikosti v rozsahu 70 a 400 A. Všechny pojistky mají vysokou zkratovou odolnost a také pevné proudové meze (na rozdíl např. od pojistek typu NH nejsou mezi velikostmi žádné překrývající se proudové rozsahy). V Americe je běžné, že držáky pojistek jsou vyráběny pouze pro montáž na podložku. Firma Wöhner však vyrábí pojistky menší verze do 60 A tak, aby je bylo možné nacvaknout na lištu DIN, a tudíž je použít v kombinaci se sběrnicovými adaptéry. Od 70 A se vyrábějí držáky pojistek pro přímou montáž na sběrnicový systém 60 mm.

Výhled

S představeným sběrnicovým systémem se uživatelům i nadále nabízejí rozsáhlé možnosti použití kompaktního, přehledného a bezpečného sběrnicového systému, který je celosvětově uznáván. Díky rozsáhlým modifikacím zůstává mnoho produktů použitelných pro export i podle nových norem UL 508 a UL 508A. Výměnou jen několika málo nových dílů je sběrnicový systém 60 mm plně přizpůsoben pro různé aplikace v Severní Americe podle nových bezpečnostních požadavků.

Další informace o výrobcích firmy Wöhner mohou zájemci získat také v inzerátu na této straně nebo přímo u odborných pracovníků firmy na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532–4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz