časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Rozvodny bezpečně a bez spodní vody

Mgr. Jiří Spurný | BETTRA, s. r. o. | www.bettra.cz

Co si představit pod slovem rozvodna asi většina čtenářů ví. Je to uzavřený technický celek, který propojuje přenosovou a distribuční soustavu. Dochází zde k transformaci z velmi vysokého napětí (vvn 110 kV) na napětí vysoké (vn 22 kV). Dále je vysoké napětí distribuováno přes další části elektrizační soustavy, např. trafostanice, až k uživateli domů. Při projekci i realizaci rozvoden je jedním z hlavních úkolů zajištění nejen její správné funkčnosti, ale také vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti. To vše samozřejmě co nejúsporněji.

Obr. 1. Kabelová průchodka HSI
Obr. 1. Kabelová průchodka HSI

Přestože to nejdůležitější se odehrává v části rozvodny nad zemí, spodní stavba je neméně důležitou součástí. Zahrnuje technické detaily, které při podcenění můžou mít neblahý vliv na celou její konstrukci a tím i na funkčnost instalované technologie. Jedním z nejdůležitějších detailů spodní části budovy je správné vyřešení prostupů kabelů přes obvodové části konstrukce. Při vynechání nebo nevhodném použití systémového řešení může docházet k pronikání vody, případně i plynu do objektu. To může poškodit nejen vnitřní zařízení a různé technologie, ale v tom nejhorším případě celou konstrukci.

Existují rozvodny, které jsou koncipovány čistě na principu vodostavebního betonu bez další fóliové hydroizolace nebo asfaltových pásů, tzv. „bílé vany“. Pro tento typ konstrukcí se standardně používá systém kabelových průchodek HSI. Systém HSI je tvořen ucpávkou a systémovým víkem. Nejprve se zabetonuje ucpávka. Poté se systémovým víkem, pomocí manžet smrštitelných za tepla nebo za studena, utěsňují samotné kabely. Tento systém zajišťuje spolehlivé utěsnění proti vodě a plynu s těsností do 2,5 baru (25 m vodního sloupce).

Obr. 2. Utěsnění vn v kabelové průchodce HSI
Obr. 2. Utěsnění vn v kabelové průchodce HSI

U většiny rozvoden je však používána pojistná hydroizolace, tzv. „černá vana“. Jde o asfaltové pásy a různé druhy PVC fólií. Zde je velmi důležitým stavebním detailem správné napojení hydroizolace ke kabelové průchodce. V tomto případě nelze použít kabelové průchodky HSI, protože ty nejsou pro napojení asfaltových pásů a fólií PVC určené! Nejlepším systémem je použití pažnice HRD-FUF nebo HRD-FUFA s pevnou a volnou přírubou v kombinaci s vhodně zvoleným těsněním. Napojení hydroizolace k pažnici sevřením mezi pevnou a volnou přírubu je jednoduché, ale přesto velmi spolehlivé. Pažnice jsou vyrobené z korozivzdorné oceli, což zajišťuje velmi dlouhou životnost. Navíc je zde i možnost napojení na zemnicí soustavu. Sice existují pažnice vyrobené z různých druhů plastu, kde se izolace natavuje k límci pažnice, ale ani zvolený materiál ani natavování hydroizolace nejsou vhodným řešením pro rozvodny, kde je požadovaná vysoká spolehlivost a dlouhá životnost v řádu desítek let. Bohužel i dnes, kdy jsou na českém trhu funkční systémová řešení, se lze v praxi setkat s nahrazováním pažnic KG potrubími nebo utěsňováním vstupů např. pěnou. Jedná se o naprosto nevhodnou technologii, přes kterou při vstupu do budovy lehce pronikne jak voda, tak i plyn.

Je několik možností použití, ale obecně jsou si všechny dost podobné a liší se pouze v detailech podle jednotlivých projektů. Pro utěsnění trojsvazku kabelů vn se nejčastěji používají právě pažnice HRD-FUF v kombinaci s těsněním HRD 150-SG-3/22-54, které jsou určeny přímo pro tento typ kabelů. V poslední době do rozvoden vstupuje s každým trojsvazkem kabelů vn také optika vedená v chráničce HPDE. Zde je možné zvolit utěsnění kabelů a optiky zvlášť nebo použít nové těsnění HRD 200-SG-4/30-52. S tímto těsněním lze utěsnit trojsvazek kabelů vn i chráničku HDPE o rozměrech 40 nebo 50 mm v jednom otvoru. Obě tyto těsnění obsahují segmentové prstence, které umožňují rychlé a jednoduché přizpůsobení se průměrům procházejících kabelů a chrániček.

Obr. 3. Jednoduchá pažnice HRD-FUF
Obr. 3. Jednoduchá pažnice HRD-FUF

V případě speciálních požadavků je možné navrhnout naprosto individuální řešení na míru, jako například několikanásobné pažnice.

Kromě samotného utěsnění kabelů je i několik možností jejich vedení a mechanické ochrany. Běžně používané červené chráničky jsou dobrou mechanickou ochranou. Při připojení chráničky k pažnici však není doporučováno těsnit pouze chráničku, ale i samotné kabely. Při porušení chráničky do ní může vnikat voda a chránička samotná poté funguje jako drenáž a přivádí vodu přímo do objektu. Pro tento případ jsou určené chráničky Hateflex od firmy Hauff- Technik. Jsou vyrobeny ze dvou druhů rozdílných PVC, což zajišťuje hned několik důležitých vlastností. Chráničky Hateflex jsou velmi odolné proti mechanickému poškození a jsou konstruovány i pro zatížení. Odolávají povětrnostním vlivům i UV záření a jsou flexibilní. Pomocí manžet systému KES je lze připojit právě k pažnicím, což zajistí dokonalou vodotěsnost a spolehlivost celého systému.

Obr. 4. Pažnice HRD-FUF v bednění
Obr. 4. Pažnice HRD-FUF v bednění

Jak standardních, tak individuální řešení je nepřeberné množství a bylo by náročné všechny dopodrobna zkoumat. Projektanti i realizační firmy se proto můžou obrátit přímo na dodavatele, firmu BETTRA, s. r. o. Proškolení obchodní zástupci rádi poradí a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení podle konkrétních požadavků.

BETTRA, s. r. o., je výhradním zastoupením německé firmy Hauff- Technik, která se zabývá vývojem i výrobou vodotěsných a plynotěsných systémů více jak 60 let. Více informací o jednotlivých produktech a důležité kontakty lze nalézt na stránkách: www.bettra.cz.