časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Rozvodnice KV – špička rozváděčové techniky

|

číslo 11/2002

Rozváděčová technika a přístroje

Rozvodnice KV – špička rozváděčové techniky

Čestmír Holub, Ing. Vladimír Štekrt, MBA,
ETZ Hensel, k. s.

Do široké nabídky výrobků kategorie rozváděčů, které na český a slovenský trh dodává firma Elektrotechnický závod Hensel, komanditní společnost, patří i výrobky typové řady s označením KV. Rozváděče KV jsou svým vzhledem i vlastnostmi určeny pro použití v průmyslu i pro občanskou a bytovou výstavbu.

Obr. 1.

Technické parametry
Materiálem použitým pro výrobu rozváděčů je termoplast polystyrol ve světle šedém odstínu RAL 7035. Vysoké krytí IP65 těchto přístrojů je dovoluje využít v prašném prostředí, ale i tam, kde působí tryskající voda (omývání stěn proudem vody, prudký déšť apod.).

Levnější varianta rozváděče KV je v krytí IP41, které zabraňuje vniknutí předmětu nebo nástroje o průměru větším než 1 mm a vnikání svisle padající vody. Jmenovité napětí rozváděčů je 400 V o kmitočtu 50 Hz, jmenovitý proud je 63 A.

Dovolená provozní teplota okolí rozváděče je AA 4, tzn. že rozváděč může být vystaven teplotě prostředí v rozmezí od –5 do +40 °C, aniž by se změnily jeho vlastnosti. Popisované rozváděče jsou zkoušeny tzv. zkouškou žhavou smyčkou, při níž se zjišťuje chování materiálu rozváděče při tepelném namáhání. Přístroj je při této zkoušce vystaven působení vodiče zahřátého na teplotu 750 °C.

Toxicita materiálu je vlastnost, která vyjadřuje nebezpečnost plynů vznikajících při jeho případném hoření. Při požáru zařízení s rozváděči řady KV je zaručen vývin pouze netoxických látek, neuvolňují se ani zdraví škodlivé plyny a látky (např. ty, které podporují vznik rakoviny).

Použití rozváděčů
Chemická odolnost materiálu je rovněž důležitý údaj, neboť určuje vhodnost použití uvedeného materiálu v agresivním chemickém prostředí. Jde především o působení louhů, kyselin, benzinu či minerálních olejů. Rozváděče řady KV jsou tedy odolné vůči 10% kyselinám a louhům, proti benzinu a minerálním olejům. Zmíněné vlastnosti jsou protokolárně ověřovány v příslušných zkušebnách.

Obr. 2.

Vodiče a kabely jsou z rozváděče vyvedeny s použitím integrovaných těsnicích membrán, které zajišťují potřebné krytí a umožňují velmi snadnou montáž při zavádění vodičů do rozváděče. Při montáži není zapotřebí jakékoliv speciální nářadí, jak tomu je naopak při použití klasických vývodek.

Popisované přístroje jsou uchyceny na lištu DIN kloboukovitého profilu, bezobslužné přístroje je možné upevnit přímo na montážní desku z izolantu. Všechny druhy rozváděčů KV mají průhledná dvířka s možností uzamknout je, popř. zaplombovat. Nevyužitý prostor v krycí desce lze zakrýt vylamovacím přístrojovým krytem. Dalšími výhodami, které tato řada rozváděčů nabízí, je možnost přehledně popsat proudové obvody, dostatek místa pro zatahování vodičů, kterého je dosaženo předsazením svorkovnic Pe a N. Integrovaná přihrádka ve spodní části rozváděče dovoluje uschovat drobné příslušenství.

Rozváděče KV jsou na trhu k dispozici v široké řadě (viz obr.), s ohledem na počet modulových jednotek šířky 18 mm, které je možné do rozváděče instalovat (od tří do 54 kusů). Jednotlivé rozváděče lze vzájemně spojovat do vodorovných kombinací při zachování požadovaného krytí.

Výrobce poskytuje také rozváděče řady KV, které dovolují kombinovat modulové obslužné přístroje s nemodulovými, jež nevyžadují obsluhu. To je umožněno dostatečnou montážní hloubkou – až 72 mm, kdy neobslužné přístroje mohou být instalovány pod plnou krycí desku.

Dodávka rozváděčů
Pro rozšíření použitelnosti popsaných typů rozváděčů jsou na trh dodávány tyto doplňky:

  • zámek s profilovanou válcovou vložkou, umožňující uzamčení dvířek (ozn. KV ES),

  • vývodky s maticí v krytí IP65 označené AVS 16,

  • násuvné vývodky EVS 16 v krytí IP54, popř. IP41, určené pro vodorovné kombinace rozváděčů,

  • plombovací adaptér KV PL pro zaplombování spodního a horního dílu rozváděče,

  • krycí pásek AS 12 k zakrytí nevyužitého přístrojového otvoru v krycí desce,

  • clona kabelového vývodu označená KV EB 03, KV EB 04, KV EB 06, KV EB 09, KV EB 12 nebo KV EB 18; tyto clony se liší podle počtu modulových jednotek v řadě.

Obr. 3.

V krátkém článku není možné a ani účelné vyjmenovat všechny typy a poskytnout ucelené technické informace o nich (rozměry rozváděčů, jejich vzhled, detaily uchycení prvků, lišt DIN, dvířek atd.). Proto doporučujeme čtenářům kontaktovat prodejce rozváděčů KV nebo přímo výrobce a vyžádat si příslušný katalog.

Závěrem připomínáme, že firma Hensel nabízí nejen rozvodnice a rozváděče řady KV, ale i ostatní typy rozváděčů, jež jsou vybaveny podle projektu.

V případě potřeby firma Hensel nabízí bezplatnou technickou pomoc prostřednictvím svého obchodního zástupce, který na požádání zájemce navštíví v místě bydliště, popř. na pracovišti.

Elektrotechnický závod Hensel, k. s.
Bezděkov 1386
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 411 828 111
fax: 411 828 222
e-mail: odbyt@hensel.cz
http://www.hensel.cz