časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Rozváděčové skříně DISTRIbox

číslo 4/2005

Rozváděčové skříně DISTRIbox

Milan Morkes, OEZ s. r. o.

Počínaje dubnem 2005 začne společnost OEZ s. r. o. nabízet zcela novou skupinu výrobků – rozváděčové skříně DISTRIbox. Tyto skříně jsou určeny pro použití do běžných rozvodů tak i tam, kde je z důvodu provozní spolehlivosti vyžadována jejich velmi vysoká pevnost. Ta totiž zaručuje bezpečné použití skříní v aplikacích s vysokým proudovým zatížením a požadavkem na velmi vysokou zkratovou odolnost. Speciální řadu tvoří skříně s vysokou seismickou odolností, které se uplatňují v jaderných elektrárnách a v oblastech s vyšší seismickou aktivitou.

Obr. 1.

Obr. 1. Nové rozváděčové skříně QT DISTRIbox

Výhody rozváděčových skříní DISTRIbox jsou:

  • aplikace až do 5 000 A,
  • dokonalé těsnění,
  • záruka až pět let,
  • kompletace dodávek s přístroji OEZ.

Aplikace až do 5 000 A

Skelet skříní DISTRIbox vykazuje vysokou mechanickou pevnost, která je dána použitím speciálního profilu válcovaného zastudena. Proto lze skříně použít i v aplikacích, kde se vyžaduje:

  • jmenovitý proud až 5 000 A (obr. 3),
  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) hlavních přípojnic do 110 kA po dobu 1 s,
  • jmenovitý dynamický proud (Ipk) do 240 kA.

Dokonalé těsnění

Skříně DISTRIbox se stupněm krytí IP54 až IP65 jsou vybaveny litým těsněním z expandovaného polyuretanu (obr. 4). Vysoké kvality těsnění je dosaženo použitím kvalitní těsnicí hmoty a promyšleným technologickým postupem při její aplikaci. Těsnění se především vyznačuje:
a) tvarovou stálostí, tj. bez paměťového efektu,
b) jednolitou vnitřní strukturou,
c) absencí spoje, který bývá zdrojem problémů.

Obr. 2. Nové rozváděčové skříně NP DISTRIbox
Obr. 3. Skříně DISTRIbox pro jmenovitý proud až 5 000 A
Obr. 5. Rozváděčové skříně DISTRIbox se zárukou až pět let
Obr. 2. Obr. 3. Obr. 5.

Záruka až pět let

Vzhledem k použitému postupu při nanášení povrchové vrstvy je za určitých podmínek prodloužena záruční doba až na pět let (obr. 5). Například všechny otvory na dveřích či jiných krytech jsou zhotovovány před povrchovou úpravou. Na produkty se termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou v odstínu RAL 7035 nanáší stříkáním. Kvalita nástřiku je pravidelně testována. Světlejší odstín RAL 7035 nahrazuje tmavší odstín RAL 7032. Přispívá k světlejšímu prostředí v rozvodnách a místech, kde jsou rozváděče instalovány. Barva RAL 7035 je novým celosvětovým trendem v designu rozváděčových skříní.

Vzhledem k tomu, že OEZ patří k tradičním dodavatelům přístrojů nn, znamená to pro výrobce rozváděčů, kteří používají skříně DISTRIbox, další výhodu – kompletace dodávek s přístroji OEZ.

Kompletace dodávek s přístroji OEZ

U větších zakázek je zabezpečena dodávka skříní a přístrojů OEZ tak, aby výrobce rozváděčů mohl ihned po jejich doručení zahájit práci ve výrobě (obr. 6). Důležité je upevnění a připojení vzduchových jističů ARION WL, kompaktních jističů Modeion, BA511 a pojistkových odpínačů VARIUS. Termín doručení dodávky je podle vzájemné dohody. Předpokladem je poptávka skříní a přístrojů OEZ na celou zakázku současně.

Obr. 4.

Obr. 4. Skříně DISTRIbox s litým těsněním z expandovaného polyuretanu

Popis rozváděčových skříní DISTRIbox

Rozváděčové skříně DISTRIbox jsou podle účelu či vhodnosti použití rozděleny na:

  • řadové skříně QL, QT a QS,
  • samostatné skříně KB,
  • nástěnné skříně NP.

Řadové skříně QL, QT a QS

Řadové skříně QL, QT a QS jsou určeny pro všestranné použití. Mohou být použity jako jednotlivé skříně i k vytvoření složitějších konstrukčních celků, které může tvořit mnoho polí nestejných hloubek, propojených rohovými a přechodovými poli nebo přípojnicovými mosty.

Řadové skříně QL (obr. 7) jsou určeny pro lehčí přístrojovou náplň (do 300je IP54 nebo IP40. Vynikají jednoduchou konstrukcí a možností variabilního uspořádání vnitřní náplně. Skelet skříně tvoří plášť svařený z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 2í strany jsou opatřeny perforací pro vnitřní montáž konstrukčních prvků v kroku 25 mm. Kryt dna může být vybaven posuvnými kryty. Střecha je zčásti odnímatelná a nese kabelovou přírubu pro dodatečnou montáž kabelových průchodek.

Řadové skříně QT (obr. 8) vynikají velmi vysokou tuhostí, a tím jsou určeny i pro osazení nejtěžšími přístroji, např. vzduchovými jističi ARION WL. Mají krytí IP55. Skeletem skříně je rám svařený z ocelového profilu válcovaného zastudena tloušťky 2,5čních prvků v kroku 25 mm. Horní, zadní a boční kryty jsou odnímatelné. Kryt dna může být vybaven posuvnými kryty.

Obr. 6.

Obr. 6. Kompletace dodávek skříní DISTRIbox s elektrickými přístroji OEZ

Řadové skříně QS se zvýšenou seismickou odolností konstrukčně vycházejí z řady QT. Navíc je jejich skelet vyztužen – jsou použity další výztuhy, zvýšen počet upevňovacích bodů krytů, zvýšen počet kotevních otvorů atd.

Samostatné skříně KB

Samostatné skříně KB jsou určeny spíše do menších montážních celků; jejich předností je krytí IP65. Skelet tvoří plášť svařený z ohýbaného ocel-plechového profilu tloušťky 2í pro vnitřní montáž konstrukčních prvků v kroku 25 mm. Zadní kryt je shodný s krytem řady QT. Horní a oba boční kryty jsou pevnou součástí skeletu. Kryty dna a podstavec jsou taktéž shodné jako u skříní QT.

Nástěnné skříně NP

Nástěnné skříně NP s krytím IP65 (obr. 9) jsou vhodné k povrchové montáži na stěnu v průmyslových rozvodech. Plášť i dveře jsou vyrobeny z plechu tloušťky 1,5 mm. Přístrojový panel je z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm. Ve dně skříně jsou odnímatelné příruby ve třech velikostech pro montáž kabelových průchodek.

Obr. 7. Řadové skříně QL
Obr. 8. Řadové skříně QT
Obr. 9. Nástěnné skříně NP
Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Příslušenství rozváděčových skříní DISTRIbox

Ke všem rozváděčových skříním DISTRIbox firma nabízí široké příslušenství, které přispívá k velké variabilnosti uspořádání vnitřní stavby rozváděče. Mezi nejpoužívanější patří montážní panely, boční, čelní, přístrojové a svorkové lišty, držáky přípojnic, kryty dna apod.

Rozváděčové skříně DISTRIbox budou dodávány od dubna 2005; jejich podrobnější technický popis je možné nalézt od stejného data na internetových stránkách www.oez.cz. V termínu od 5. do 8. dubna je společnost OEZ s. r. o. představí na mezinárodním veletrhu AMPER 2005 v expozici 2D8, kde si je budou moci všichni zájemci prohlédnout na vlastní oči.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz