Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Rozšíření nabídky služeb OEZ v roce 2003

číslo 4/2003

Amper 2003

Rozšíření nabídky služeb OEZ v roce 2003

Ing. Tomáš Vencl, marketingová podpora OEZ, s. r. o.

Společnost OEZ, s. r. o., nepůsobí pouze jako výrobce přístrojů, ale v souladu se zákaznickou orientací společnosti se pracovníci firmy setkávají se svými zákazníky stále častěji při osobních návštěvách i na odborných seminářích OEZ v regionech. Dalším krokem v realizaci této strategie je výrazné zlepšení a zprůhlednění nabídky služeb zákazníkům.

Obr. 1.

Technická podpora

V rámci poradenství po telefonu zodpovídá skupina specialistů firmy množství dotazů, které se týkají především technických parametrů přístrojů, řešení při náhradě starších a zahraničních přístrojů a pomoc při uvádění zařízení do provozu. Rovněž pomáhají při řešení konkrétní aplikace jisticích přístrojů z hlediska teorie jištění a koordinace přístrojů. Společnost OEZ úzce spolupracuje se všemi běžnými dodavateli programů pro podporu projektování (obr. 1).

Specialisté jsou k dispozici v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na těchto kontaktech:

  • Domovní rozvody a plastové rozváděče – tel.: 465 672 190, e-mail: domovni.rozvody@oez.cz;
  • Kompaktní jističe Modeion, BA511 a vzduchové jističe Arion – tel.: 465 672 191, e-mail: jistice@oez.cz;
  • Pojistkové systémy – tel.: 465 672 192, e-mail: pojistky@oez.cz;
  • Realizace retrofitu jističů AR, ARV – tel.: 465 672 193, e-mail: retrofity@oez.cz;
  • Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program Sichr 4 – tel.: 465 672 194, e-mail: sichr@oez.cz.

Je možné získat informace o aktuálních novinkách v tištěném Zpravodaji OEZ, v přehledném tištěném ceníku, v katalozích v elektronické podobě (na CD) nebo v tištěných katalozích.Veškeré informace jsou také na www.oez.cz. Dokumentaci, kterou je možné zaslat obratem, lze telefonicky objednat v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na tel.: 465 672 195 nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese: dokumentace@oez.cz

Servisní služby

Zákazníci, zejména pracovníci výrobních podniků, oceňují rychlost a spolehlivost dodávek moderních stavebnicových přístrojů, zejména kompaktních jističů Modeion. Naopak mohou mít problémy se staršími vzduchovými jističi AR, ARV, v některých případech i s kompaktními jističi J2UX, J21U, BA51.37, BA51.33 (kompaktní jističe BA511 od 12,5 A do 1 000 A se stále běžně vyrábějí).Jedná se opravdu o generační rozdíl mezi novými a staršími jističi, přičemž na starší jističe postupně klesá počet náhradních dílů a omezuje se servis. Jinými slovy, narůstá zájem o řešení těchto problémů.

Obr. 2.

K razantnímu nárůstu požadavků na řešení problémů starších jističů došlo po povodních v srpnu 2002. Proto byl zřízen nový útvar Servisní služby, který podstatně rozšiřuje nabídku dřívějšího servisu.

Současný servis zajišťuje skupina vyškolených a zkušených odborníků, kteří vykonávají záruční i pozáruční opravy, úpravy, seřízení a nastavení přístrojů OEZ ve výrobním závodě v Letohradě, popř. v místě instalace přístrojů. Velmi žádaný servis starších jističů AR, ARV tvoří dominantní část pracovní náplně této služby. Součástí servisu je nepřetržitá pohotovostní služba (obr. 2), která v naléhavých případech řeší havarijní situace během několika hodin, a to na kontaktech – tel.: 465 672 313, 602 166 864, e-mail: servis@oez.cz.

Významnou službou je podpora při uvádění složitějších zařízení do provozu, především takových, kde jsou používány systémy automatického opakovaného zapnutí nebo vzájemně blokovaných jističů a automatických záskoků. Všechny tyto systémy vyžadují precizní nastavení spouští a koordinaci signalizačních a ovládacích obvodů. Pomoc OEZ spočívá v prověření správné funkce jističů, signalizace, testování nastavení spouští a vzájemného blokování jističů či pevného nastavení jmenovitého proudu jističů. Službu je možné kontaktovat na tel.: 465 672 369, e-mail: servisni.sluzby@oez.cz.

V současné době se stále více prosazuje trend úplného či částečného „outsourcingu„. Proto zejména pro výrobní podniky, které nemají vlastní elektroúdržbářské čety, je výhodné vykonávání pravidelné preventivní údržby přístrojů s možností prodloužení záruční doby. Tuto službu, která obsahuje revize kompaktních a vzduchových jističů a testování elektronických spouští jističů diagnostickým zařízením, firma OEZ rovněž nabízí (obr. 3) na tel.: 465 672 369, e-mail: servisni.sluzby@oez.cz.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Uvažuje-li zákazník o modernizaci rozváděčů, nabízí OEZ výměnu jističů, zejména typů AR a ARV, za moderní jističe Modeion nebo Arion. Jedná se o tzv. retrofit, rychlou náhradu morálně zastaralého jističe perspektivním jističem bez nutnosti úpravy stávajícího připojovacího prostoru a bez úpravy upevňovacích míst (obr. 4, obr. 5). Jestliže výměna probíhá pod řízením či za asistence specialistů OEZ, je zajištěna:

  • minimální doba odstávky zařízení,
  • zvýšení spolehlivosti zařízení,
  • zajištění dlouhodobé dostupnosti servisu,
  • úspora nákladů na rekonstrukci stávajícího rozváděče nebo na výrobu nového rozváděče.

Při retrofitu je nutné předem zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit revizi zařízení. Kontakty pro retrofity: tel.: 465 672 193, e-mail: retrofity@oez.cz.

Cílem společnosti OEZ v nabídce služeb je vytvořit a prohloubit pozitivní vztahy s výrobními podniky a dalšími partnery. Předpokládáme, že zde uvedené rozšíření nabídky služeb k dosažení tohoto cíle výrazně přispěje.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
e-mail: oez@oez.cz