časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Rozšíření nabídky služeb OEZ v roce 2003

|

číslo 4/2003

Amper 2003

Rozšíření nabídky služeb OEZ v roce 2003

Ing. Tomáš Vencl, marketingová podpora OEZ, s. r. o.

Společnost OEZ, s. r. o., nepůsobí pouze jako výrobce přístrojů, ale v souladu se zákaznickou orientací společnosti se pracovníci firmy setkávají se svými zákazníky stále častěji při osobních návštěvách i na odborných seminářích OEZ v regionech. Dalším krokem v realizaci této strategie je výrazné zlepšení a zprůhlednění nabídky služeb zákazníkům.

Obr. 1.

Technická podpora

V rámci poradenství po telefonu zodpovídá skupina specialistů firmy množství dotazů, které se týkají především technických parametrů přístrojů, řešení při náhradě starších a zahraničních přístrojů a pomoc při uvádění zařízení do provozu. Rovněž pomáhají při řešení konkrétní aplikace jisticích přístrojů z hlediska teorie jištění a koordinace přístrojů. Společnost OEZ úzce spolupracuje se všemi běžnými dodavateli programů pro podporu projektování (obr. 1).

Specialisté jsou k dispozici v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na těchto kontaktech:

  • Domovní rozvody a plastové rozváděče – tel.: 465 672 190, e-mail: domovni.rozvody@oez.cz;
  • Kompaktní jističe Modeion, BA511 a vzduchové jističe Arion – tel.: 465 672 191, e-mail: jistice@oez.cz;
  • Pojistkové systémy – tel.: 465 672 192, e-mail: pojistky@oez.cz;
  • Realizace retrofitu jističů AR, ARV – tel.: 465 672 193, e-mail: retrofity@oez.cz;
  • Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program Sichr 4 – tel.: 465 672 194, e-mail: sichr@oez.cz.

Je možné získat informace o aktuálních novinkách v tištěném Zpravodaji OEZ, v přehledném tištěném ceníku, v katalozích v elektronické podobě (na CD) nebo v tištěných katalozích.Veškeré informace jsou také na www.oez.cz. Dokumentaci, kterou je možné zaslat obratem, lze telefonicky objednat v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na tel.: 465 672 195 nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese: dokumentace@oez.cz

Servisní služby

Zákazníci, zejména pracovníci výrobních podniků, oceňují rychlost a spolehlivost dodávek moderních stavebnicových přístrojů, zejména kompaktních jističů Modeion. Naopak mohou mít problémy se staršími vzduchovými jističi AR, ARV, v některých případech i s kompaktními jističi J2UX, J21U, BA51.37, BA51.33 (kompaktní jističe BA511 od 12,5 A do 1 000 A se stále běžně vyrábějí).Jedná se opravdu o generační rozdíl mezi novými a staršími jističi, přičemž na starší jističe postupně klesá počet náhradních dílů a omezuje se servis. Jinými slovy, narůstá zájem o řešení těchto problémů.

Obr. 2.

K razantnímu nárůstu požadavků na řešení problémů starších jističů došlo po povodních v srpnu 2002. Proto byl zřízen nový útvar Servisní služby, který podstatně rozšiřuje nabídku dřívějšího servisu.

Současný servis zajišťuje skupina vyškolených a zkušených odborníků, kteří vykonávají záruční i pozáruční opravy, úpravy, seřízení a nastavení přístrojů OEZ ve výrobním závodě v Letohradě, popř. v místě instalace přístrojů. Velmi žádaný servis starších jističů AR, ARV tvoří dominantní část pracovní náplně této služby. Součástí servisu je nepřetržitá pohotovostní služba (obr. 2), která v naléhavých případech řeší havarijní situace během několika hodin, a to na kontaktech – tel.: 465 672 313, 602 166 864, e-mail: servis@oez.cz.

Významnou službou je podpora při uvádění složitějších zařízení do provozu, především takových, kde jsou používány systémy automatického opakovaného zapnutí nebo vzájemně blokovaných jističů a automatických záskoků. Všechny tyto systémy vyžadují precizní nastavení spouští a koordinaci signalizačních a ovládacích obvodů. Pomoc OEZ spočívá v prověření správné funkce jističů, signalizace, testování nastavení spouští a vzájemného blokování jističů či pevného nastavení jmenovitého proudu jističů. Službu je možné kontaktovat na tel.: 465 672 369, e-mail: servisni.sluzby@oez.cz.

V současné době se stále více prosazuje trend úplného či částečného „outsourcingu„. Proto zejména pro výrobní podniky, které nemají vlastní elektroúdržbářské čety, je výhodné vykonávání pravidelné preventivní údržby přístrojů s možností prodloužení záruční doby. Tuto službu, která obsahuje revize kompaktních a vzduchových jističů a testování elektronických spouští jističů diagnostickým zařízením, firma OEZ rovněž nabízí (obr. 3) na tel.: 465 672 369, e-mail: servisni.sluzby@oez.cz.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Uvažuje-li zákazník o modernizaci rozváděčů, nabízí OEZ výměnu jističů, zejména typů AR a ARV, za moderní jističe Modeion nebo Arion. Jedná se o tzv. retrofit, rychlou náhradu morálně zastaralého jističe perspektivním jističem bez nutnosti úpravy stávajícího připojovacího prostoru a bez úpravy upevňovacích míst (obr. 4, obr. 5). Jestliže výměna probíhá pod řízením či za asistence specialistů OEZ, je zajištěna:

  • minimální doba odstávky zařízení,
  • zvýšení spolehlivosti zařízení,
  • zajištění dlouhodobé dostupnosti servisu,
  • úspora nákladů na rekonstrukci stávajícího rozváděče nebo na výrobu nového rozváděče.

Při retrofitu je nutné předem zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit revizi zařízení. Kontakty pro retrofity: tel.: 465 672 193, e-mail: retrofity@oez.cz.

Cílem společnosti OEZ v nabídce služeb je vytvořit a prohloubit pozitivní vztahy s výrobními podniky a dalšími partnery. Předpokládáme, že zde uvedené rozšíření nabídky služeb k dosažení tohoto cíle výrazně přispěje.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
e-mail: oez@oez.cz