časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Řízení čtyř spotřebičů mobilem

Petr Kefurt | www.eel.cz

Nedávno jsem na webu, kde se autor věnuje nejrůznějším elektronickým konstrukcím našel zmínku či úvahu o tom, že se aktivuje „česká obec bastlířská“. Svůj postřeh zakládá autor na obecně zvyšujícím se zájmu o inteligentní elektronická řešení, jako jsou aplikace v domácnostech, chytré spotřebiče či řízení čehokoliv.

Lze zajisté vybrat dodavatele komponent nebo ucelených řešení, o kterých se snažíme v našem časopise informovat a představovat zajímavé novinky. Zřejmě se ale rozšiřuje prostor pro řešení bastlířům, kutilům, tedy obci radioamatérské. S tím určitě souvisí i obliba mikropočítačových vývojových platforem jako jsou Arduino, Raspberry, STM32 atd.

Na webu/e-shopu tuzemského dodavatele součástek, ucelených dílů a dalších pochoutek pro elektrokutila jsem objevil desku Bluetooth relé modul 10 A za necelé dvě stokoruny. Zařízení lze samozřejmě ovládat vzdáleně po drátě spínačem nebo třeba Arduinem. Protože jsem zatoužil vyzkoušet ovládání spotřebiče mobilem přes Bluetooth, a protože za cca dvojnásobnou cenu byla v nabídce čtyřkanálová verze Bluetooth relé modul 4× 10 A, neváhal jsem a desku si pořídil (obr. 1).

Obr. 1. Bluetooth relé modul 4× 10 A, aktuálně jsou sepnutá relé 2 a 3 (viz LED)
Obr. 1. Bluetooth relé modul 4× 10 A, aktuálně jsou sepnutá relé 2 a 3 (viz LED)

Řízení pomocí Arduina je v plánu a záležitost věcí budoucích, zapřáhl jsem zatím mobil s dnes již historickým Androidem v. 4.44. V příloze na stránce e-shopu byl soubor s popisem řídicích kódů pro ovládání jednotlivých relé. Instrukční dokument je označen hlavičkou distributora a veškeré údaje k desce jsou v češtině. To bylo příjemné. Méně však to, že popis instrukcí pro řízení patrně nikdo u distributora nezkoušel v praxi. Možná snad jen první dva řádky (pro ovládání prvního relé). Další řádky jsou jen překopírované, našel jsem možná i zdroj (v knihovnách Bithub) odkud zřejmě pochází řídicí kódy a jsou také řekněme neoptimální. Jednoduše jednotlivá relé lze ovládat, ale ovlivňují se navzájem a to tak, že řešení je téměř nepoužitelné.

Naštěstí v nouzi nejvyšší jsem na serveru uloz.to našel dokument 4 Bluetooth relay manual V3 (anglicky), kde je nejen rozkresleno podrobné zapojení desky (obr. 2), ale především uvedena tabulka s řídicími kódy. Možnosti ovládání/programování jsou poměrně komplexní a bohaté. Určitě jsem nevyzkoušel všechny varianty, ale podařilo se mi nastavit základ a to takovou variantu, že lze jednotlivé kanály/relé zapínat a vypínat nezávisle na ostatních. A jak lze toto řízení prakticky realizovat?

 
Obr. 2. Zapojení desky podle staženého manuálu (viz text), Obr. 3. Řídicí aplikace BlueSPP v mobilním telefonu, vlevo nahoře je název připojeného zařízení BT04-A

Manuál distributora uváděl i název aplikace pro Android, konkrétně BlueSPP, která je zdarma dostupná na Google Play. Po správném nastavení kódů to byla asi nejlepší apka pro řízení desky s velkými možnostmi ovládání. Z obr. 3 je patrné, že lze velmi snadno přejít do editačního režimu a nadefinovat si dvanáct tlačítek s libovolnými možnostmi nastavení a ovládání relé. Z asi desítky dalších aplikací, které jsem zkoušel, bych vybral dvě další. První Bluetooth relay byla velmi jednoduchá a pracovala kupodivu okamžitě (neumožňuje žádné dodatečné nastavení, které však není nutné) a apka BT Terminal v podobě terminálu (obr. 4), po kterém lze posílat jednotlivé řídicí kódy a sledovat okamžitou reakci zařízení/stav relé (obě také zdarma). Správná komunikace přes BT totiž ještě neznamená, že relé budou pracovat. To byl případ většiny ostatních aplikací, kdy relé nereagovala vůbec, nebo špatně.

  Obr. 5. Lze použít také apku BT Commander, která je však již placená
Obr. 4. Aplikace BT Terminal, Obr. 5. Lze použít také apku BT Commander, která je však již placená

Představovaná deska se čtyřmi nezávisle ovládanými relé pracuje s napětím 5 V a lze jí napájet např. z nabíječky USB.