časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Řízené pohony ventilátorů pro klimatizaci

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Řízené pohony ventilátorů pro klimatizaci

Letištní budova v Mnichově (Munich Airport Center – MAC) patří mezi mistrovská díla architektury. Je samozřejmé, že je tu použita také nejmodernější technika z oblasti automatizace řízení budov. Není bez zajímavosti, že k energetické optimalizaci přispívá i využití pohonů s proměnnými otáčkami v zařízeních pro vzduchotechniku a klimatizaci. K řízení pohonů byly použity měniče frekvence Lenze, které jsou pro tuto oblast přímo konstruovány.

Obr. 1.

Při návrhu klimatizačních a ventilačních zařízení často nastává podobná situace jako v mnoha oblastech konstrukce strojů a zařízení: některé součásti měly být zahrnuty do kalkulací s větším předstihem. Samozřejmě se na ně nezapomíná, ale musejí se teprve později přizpůsobovat potřebám a skutečnostem. Také pro tuto oblast jsou nepostradatelní specialisté. Projektant celého vzduchotechnického zařízení MAC, společnost HL-Technik z Mnichova, sáhla po know-how firmy Rudolf Otto Mayer (ROM), která se specializuje na celkový vývoj ventilačních a klimatizačních projektů.

Měřicí, řídicí a regulační technika budovy MAC pochází od firmy Honeywell, stejně jako všude jinde v oblasti mnichovského letiště. K technickému vybavení budov patří vždy také pohony, popř. celé ventilační jednotky. Zvláštností tohoto projektu bylo, že vzhledem k počtu pohonů a rozlehlosti zařízení bylo nutné použít pohony s proměnnými otáčkami řízenými měniči frekvence. Každá jednotka má v sobě integrován svůj vlastní měnič pracující samostatně, takže má jenom jeden společný vypínač. Z rozváděčů pro zařízení k měření a regulaci bylo možné eliminovat přístroje související s ovládáním průtoku vzduchu (např. ovládání klapek), protože ventilační jednotky s měničem frekvence pracují bez obtoku.

Pro zajištění průtoku vzduchu asi 30 000 m3/h je v MAC použito pro přívod a odvod vzduchu 40 takových jednotek. Ty mají výkon v rozsahu od 2 kW do 30 kW a pracují podle potřeby v rozsahu otáček od 500 do 1 500 min–1.

Chladicí výkon potřebný pro klimatizaci dodává centrální stanice. Spotřeba budovy MAC pro klimatizaci je úctyhodná: 6 MW pro chlazení a 5 MW pro vytápění.

Důležitým kritériem pro rozhodnutí použít měniče frekvence Lenze je jejich individuálnost. V praxi to znamená, že je možné měnič frekvence přesně přizpůsobit danému případu použití. Také kompaktní konstrukce má svůj význam: projevuje se to zejména při realizaci požadavků na prostor v místě montáže. Spolurozhodovala také robustnost a spolehlivost, ověřená při konstrukci strojů.

K tomu se přidala komplexnost systému. Firma ROM ve snaze zjednodušit rozhraní pro zahrnutí pohonů do řízení celé vzduchotechniky nechtěla žádné samostatné pohony, ale jedinou jednotku, tvořenou rozváděčem pro všechny pohony vzduchotechniky se vším co k tomu patří: dva hlavní vypínače, dva měniče frekvence a odpovídající počet bezpečnostních zařízení včetně nezbytných filtrů. Firma Lenze byla schopna prostřednictvím svého místního zastoupení takové zadání přijmout a nakonec také zakázku realizovat.

V takových zařízeních je zvlášť důležité, aby se ventilátor rozbíhal a dobíhal rovnoměrně a tiše. Tlak se musí měnit v celé soustavě konstantně, bez vzniku turbulencí. Měniče frekvence tedy mají zajistit plynulost změn v přívodu a odvodu vzduchu.

Firma Lenze musela vytvořit řadu pohonů co nejlevnější a po technické stránce co nejjednodušší a zároveň schopnou zvládnout řídicí funkce, které takovýto pohon dělají samostatným.

V zařízení rozloženém na několika kilometrech jsou na různých místech instalovány snímače rozdílu tlaků. Ty po datové sběrnici předávají aktuální hodnotu nadřízenému řízení, které (opět prostřednictvím sběrnice) patřičně aktivuje měniče frekvence v pohonech ventilátorů signálem 0 – 10 V.

Systémy datových sběrnic nejsou u takových ventilačních a klimatizačních zařízení běžné, protože možnost vyšší flexibility většinou vůbec není nutná a navíc takové zařízení vychází asi o 20 % dráž. Jestliže se ale tyto systémy plošně prosadí i ve vzduchotechnice, pak se také v měničích objeví a budou více používány nové zajímavé vlastnosti. Inteligentní, samostatně pracující moduly s odpovídajícími měniči frekvence a pohony se síťovým připojením na datovou sběrnici mohou být budoucností klimatizační a ventilační techniky. A opatření, které by vedlo k využití řízených pohonů ve ventilačních zařízeních, by pomohlo ušetřit obrovské množství energie.

Lenze, s. r. o.
Central Trade Park D1
396 01 Humpolec
tel.: 0367/50 71 11
fax: 0367/50 73 99
e-mail: lenze@lenze.com
http://www.lenze.com