časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Řídicí relé EASY a multifunkční displej MFD-Titan

číslo 12/2006

Řídicí relé EASY a multifunkční displej MFD-Titan

Ing. Jindřich Bulva,
Moeller Elektrotechnika, s. r. o.

Řídicí relé řady EASY jsou malé programovatelné řídicí přístroje schopné řešit kombinační a sekvenční úlohy. Lze je programovat přímo na přístroji v českém menu přes displej a tlačítka nebo pohodlněji, opět v češtině, s využitím počítače a programu EASY-SOFT.

Obr. 1.

Obr. 1. Obvodová schémata tvoří základ všech elektrotechnických aplikací

K vlastnímu programování se využívá tzv. spínací schéma, které lze přirovnat k elektrickému obvodu. Zobrazení vodivých drah v provozu nebo v testovacím režimu ukazuje, kudy teče proud. Uvedení do provozu se tak usnadňuje a urychluje. Možností zobrazit vodivé dráhy disponují všechny přístroje EASY a MFD-Titan. Díky individuálnímu, laserovému popisu čelní strany nalezne každý uživatel MFD-Titan funkční tlačítka snadno a rychle.

Varianty EASY

Řídicí relé řady EASY poskytují uživateli čtyři varianty napájení (EASY800 a MFD-Titan jen dvě) pro nejrůznější oblasti použití. Přístroje AC jsou s bezpotenciálovými reléovými výstupy a přístroje DC volitelně s reléovými nebo tranzistorovými výstupy. Rozsah napětí vstupních signálů je vždy totožný s napájecím napětím. EASY a MFD-Titan jsou plně použitelné při teplotách od –25 do 55 °C (LCD jsou spolehlivě čitelné až od 0 °C).

Velká úspora místa

Čelní rozměr přístrojů 45 mm je vhodný pro použití jak do instalačních domovních rozváděčů, tak i do rozváděčových skříní strojů a průmyslových zařízení. EASY přitom vždy nahrazuje mnoho konvenčních prvků a spínacích přístrojů při zlomku spotřebovaného místa. MFD-Titan se vyznačuje rychlou montáží. Upevňuje se pouze pomocí dvou standardních upevňovacích otvorů 22,3 mm, např. do dveří rozváděčové skříně.

Obr. 2. Řídicí relé EASY500
Obr. 3. Řídicí relé EASY700
Obr. 4. Řídicí relé EASY800
Obr. 5. Multifunkční displej MFD-Titan

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Bez použití nářadí

Jednotlivé moduly MFD-Titan se do sebe jednoduše zaklapnou. Jednoduchá a spolehlivá technika připojení vodičů je u MFD-Titan zajištěna pérovými svorkami.

Spojování namísto drátování

Obvodová schémata tvoří základ všech elektrotechnických aplikací. Při použití v praxi se spínací přístroje navzájem propojují vodiči. Pomocí řídicího relé EASY je propojování jednoduché – stisknutím tlačítka, popř. s pomocí EASY-SOFT na PC. Snadná navigace v menu usnadňuje zadávání schématu. Tím se šetří náklady na montáž a propojení a především drahocenný čas.

Obr. 5.

Řídicí relé EASY500

Řídicí relé EASY řady 500 mají osm vstupů a čtyři reléové nebo tranzistorové výstupy. Pro čítání impulsů disponují čtyřmi rychlými vstupy do 1 kHz. U variant DA, DC a AB je možné využít také dva analogové vstupy. Pro zadání kontaktních schémat nabízejí tři kontakty a jednu cívku na jednu linii pro nejvýše 128 linií. Vestavěný displej zobrazuje maximálně šestnáct libovolných textů vždy s 48 znaky, kde v případě potřeby lze v každém textu zobrazit dvě proměnné. Přístroje komunikují v češtině.

Řídicí relé EASY700

Řada 700 má dvanáct vstupů a šest reléových nebo osm tranzistorových výstupů. Pro čítaní impulsů disponuje čtyřmi rychlými vstupy do 1 kHz. U variant DA, DC a AB je možné využít také čtyři analogové vstupy. Pro zadávání kontaktních schémat nabízí tři kontakty a jednu cívku v sérii v jedné linii pro nejvýše 128 linií. Vestavěný displej zobrazuje maximálně šestnáct libovolných textů vždy s 48 znaky, kde v případě potřeby lze v každém textu zobrazit dvě proměnné. Navíc je oproti řadě 500 možné tyto přístroje rozšířit o další vstupy a výstupy nebo je pomocí komunikačních modulů připojit na vyšší komunikační sběrnice. Přístroje komunikují v češtině.

Obr. 6.

Řídicí relé EASY800

Řídicí relé EASY má dvanáct vstupů, šest reléových nebo osm tranzistorových výstupů. Všechny varianty DC disponují čtyřmi analogovými vstupy, popř. jedním analogovým výstupem. V kontaktním schématu lze propojit až čtyři kontakty a jednu cívku v sérii v jedné linii, v celkem až 256 liniích. Podsvícený displej zobrazuje až 32 libovolných textů s 64 znaky. Zobrazovány jsou žádané hodnoty, datum, čas a skutečné hodnoty. Zadávání žádaných hodnot na textovém displeji je velmi jednoduché. Přístroje komunikují v češtině.

Multifunkční displej MFD-Titan

MFD-Titan podporuje téměř všechny funkce relé EASY800. Displej je plně grafický. Nahrazuje např. sedmisegmentový displej a graficky i textově zobrazuje poruchová hlášení a děje v procesu. Pomocí funkčních tlačítek lze u MFD-Titan za provozu zobrazit a změnit žádané hodnoty. EASY800 a MFD-Titan podporují počítání rychlých signálů, měření kmitočtů nebo vyhodnocování inkrementálních snímačů, aritmetické operace, ukládání dat do paměti nebo komunikaci pomocí sítě NET s možností připojení k EASY800 přes programovací rozhraní RS-232. Modulární skladba systému se skládá ze tří částí: displeje, centrální jednotky a jednotky I/O. Je zde i možnost rozšíření jako u EASY700/800. Přístroj komunikuje v češtině.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
internet: www.moeller.cz