časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Řídicí relé EASY a MFD-Titan v praxi

|

číslo 12/2005

Řídicí relé EASY a MFD-Titan v praxi

Ing. Jindřich Bulva, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Soutěž o nejlepší aplikaci

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2005 se v Hradci Králové setkali partneři firmy Moeller, kteří se zabývají produkty EASY a PLC. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny nové funkce řídicích relé EASY800 a MFD-Titan, server OPC pro přístroje EASY a další novinky automatizační techniky firmy Moeller. Na programu byla také prezentace využití přístrojů EASY jednotlivými partnery firmy a prezentace aplikací EASY soutěžících o hlavní cenu (televizor Thomson). Vítězem soutěže se stal zástupce společnosti Alcedo Vrchlabí pan Petr Otradovský (obr. 1), který ve své aplikaci násypky využil přístroje MFD-80-B + CP8-NT + MFD-R16 a EASY820-DC-RCX. Na druhém místě se umístila firma Kostal s testovacím zařízením kvality výrobků pro automobilku Mercedes Benz. Třetí místo společně obsadili pan Szebesta z firmy Elektro servis JP a RS a pan Pospíšil z firmy Elektris. Zvláštní ceny obdrželi zástupce SOŠ Vrchlabí, kde přístroje EASY využívají jako učební pomůcku, např. pro řízení výtahu, a zástupci firmy Kostal za využití řídicích relé EASY v technologicky náročných aplikacích.

Obr. 1.

Obr. 1. Vítěz soutěže pan Petr Otradovský ze společnosti Alcedo Vrchlabí přebírá cenu od obchodního a marketingového manažera Moeller Elektrotechnika pana Petra Fraňka

Speciální cena

Tato cena byla udělena za technologicky náročnou aplikaci – testovací zařízení kvality výrobků pro automobilku Mercedes-Benz od firmy Kostal CR.

Zadání řešení

Při výrobě páček směrových ukazatelů pro německou automobilku Mercedes-Benz bylo nutné řešit problém kvality – kontrolu přepínače světelné houkačky. Pro tento účel bylo na bázi řídicího systému Moeller (řídicí relé EASY 822-DC-TC, multifunkční displej MFD-Titan v sestavě MFD-80-B + MFD-CP8-NT) a akčních členů Festo vyvinuto speciální testovací zařízení, jehož hlavním úkolem je řídit a měřit tlak a kontrolovat stav přepínače ve čtyřech bodech (pro požadovanou hysterezi tlaku). Důležitým požadavkem na funkci zařízení byla možnost parametrizovat tyto body a vyhodnocovat typ případné závady.

Požadavky na systém

Přístroje EASY jsou v této aplikaci určeny k řízení upnutí výrobku, jeho kontaktování, řízení protitlaku s distancí, řízení jehlového razítka, řízení regulačního ventilu tlaku či optického snímače přítomnosti výrobku a k řízení ochranné bezpečnostní zábrany.

Obr. 2.

Obr. 2. Část řídicího systému s displejem MFD-Titan

Testovací zařízení musí zajistit tyto procesy (obr. 2, obr. 3):

 • měření stavu přepínače světelné houkačky ve čtyřech bodech tlaku,
 • parametrizace hystereze tlaku (MFD-Titan),
 • vyhodnocení závady (stavové LED na displeji MFD-Titan a současně červená a zelená signálka na skříňce zařízení),
 • vyhodnocení typu závady (MFD-Titan),
 • označení razítkem kontroly kvality,
 • evidence vadného výrobku (otevřením šuplíku na vadné kusy),
 • počítadlo dobrých a špatných kusů (MFD-Titan),
 • grafické znázornění průběhu testu a stavu přepínače (MFD-Titan),
 • ruční ovládání tlaku při kalibraci zařízení (MFD-Titan).

Průběh testu

Po vložení kontrolovaného výrobku do upínací části je optickým snímačem indikována jeho přítomnost. Jestliže v prostoru optické bezpečnostní zábrany není přítomen žádný předmět, např. ruka, je výrobek upnut a přikontaktován vnějším konektorem a současně je předsunuta distanční zábrana s protitlakem. Poté je přes řízený regulační ventil nastaven najížděcí tlak a spuštěno jeho další řízení v předem definovaných bodech pomocí pásem vyvíjeného a měřeného tlaku s prodlevou v bodech kontrolované hystereze. Dále je spuštěna kontrola stavu přepínače ve dvou bodech stoupání a ve dvou bodech klesání tlaku (na stav ON a OFF). Následně se vyhodnotí dobrý výrobek (razítko, zelená LED a signálka, uvolnění výrobku, započítání dobrého kusu), popř. špatný výrobek (typ závady na MFD-Titan, červená LED a signálka, započítání špatného kusu, uvolnění otevřením šuplíku pro vadné kusy). Celý průběh testu je možné sledovat a parametrizovat na grafickém displeji MFD-Titan. Program též obsahuje možnost ručního nastavování tlaku při kalibraci bodů.

Obr. 3.

Obr. 3. Část řídicího systému s EASY800

Názory a postřehy účastníků konference

Pocity a dojmy ze setkání zástupců EASY/MFD a PLC s partnery společnosti Moeller a názory na budoucnost řídicích relé pana Petra Fraňka, regionálního obchodního a marketingového manažera společnosti Moeller pro oblast střední a východní Evropy pro výrobkové skupiny ovládacích a signalizačních přístrojů:

 • Za velice dobrý nápad pokládám spojení této konference s vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší aplikaci s řídicím relé EASY nebo multifunkčním displejem MFD-Titan, která program obohatila a zatraktivnila i pro naše partnery.

 • Produktová řada EASY pro nás představuje strategickou oblast. Na trh jsme tyto produkty uvedli v roce 1998 a spolu se společností Siemens jsme tak jako první nabídli řešení v oblasti prvků pro jednoduché řízení. Tento typ produktů vyplnil mezeru na trhu, na kterém chyběly přístroje pro jednoduché aplikace v oblasti ovládání. Práce s těmito tzv. inteligentními řídicími relé je navíc velice jednoduchá, a tak je může s úspěchem použít člověk zkušený v oblasti řízení a automatizace i úplný začátečník. Firma Moeller pořádá pro zájemce pravidelná školení a poskytuje i poradenství pro konkrétní aplikace.

 • Vzhledem k důležitosti tohoto segmentu stále pracujeme na dalším vývoji. Setkání jako je toto nám umožňují získat lepší představu o tom, co naši zákazníci potřebují. Tyto poznatky se potom snažíme aplikovat při vývoji nových přístrojů či funkcí, které rozšiřují možnosti systému EASY/MFD. Tak je tomu např. u nového modulu EASY209-SE, který umožní připojení EASY i MFD-Titan na Ethernet a bude poprvé představen koncem listopadu na norimberském veletrhu Automatizace a poté bude nabízen i v České republice.

Obr. 4.

Obr. 4. Pan Jaroslav Kuba ze společnosti Kostal CR přebírá cenu za druhé místo v soutěži

Zkušenosti s partnerským programem EASY a PLC při dlouhodobé partnerské spolupráci se společností Moeller pana Jaroslava Kuby, konstruktéra PLC společnosti Kostal CR:

 • Na tomto setkání jsem poprvé, ale absolvoval jsem školení věnované systému EASY. Obě tyto akce vnímám jako užitečné. Školení přineslo řadu informací o schopnostech a způsobu programování systému EASY, setkání tohoto druhu přibližuje praktické možnosti využití EASY s možností přímého kontaktu s autory těchto aplikací.

 • K využití systému EASY v řešení pro testování kvality výrobků pro automobilku Mercedes-Benz nás vedla jednoduchost programování a spolehlivost systému. Aplikace, o které jsem informoval, není jediná. Řídicí relé a další produkty společnosti Moeller využíváme často, jde o našeho preferovaného dodavatele.

 • Z uživatelského pohledu je EASY skutečně příjemný systém, ale v některých případech využíváme v naší společnosti už i vyšší řídicí systémy, a to kompaktní PLC řady PS4-100, PS4-200 a PS4-300.

 • Naše aplikace získala druhé místo v soutěži (obr. 4), ale zároveň jsme držiteli zvláštního ocenění za podporu dobrého jména společnosti Moeller. Naše společnost vyvíjí a dodává produkty pro řadu světových automobilek, například pro koncern Volkswagen, Daimler-Chrysler (kam patří Mercedes-Benz), Porsche, BMW, Fiat, Alfa Romeo a nové projekty vyvíjíme také pro Ford a Mazdu. Naše mateřská firma Kostal (sídlící v německém Lüdenscheidu nedaleko Dortmundu) má pobočky v řadě zemí, společnost Kostal má zastoupení ve Španělsku, Itálii, Číně, Brazílii nebo Irsku.

 • Pro řadu svých projektů, pokud je to možné, využíváme produkty společnosti Moeller, protože s nimi máme velmi dobré zkušenosti, jak v oblasti uživatelské, tak co se týče spolehlivosti v náročném provozu.

Další informace mohou zájemci získat na druhé obálce tohoto čísla nebo na adrese:

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
internet: www.moeller.cz