časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

REVEXprofi – nový přístroj pro revize ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů

|

číslo 4/2006

REVEXprofi – nový přístroj pro revize ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů

Ing. Ivan Dítě, ILLKO, s. r. o.

Společnost ILLKO, s. r. o., má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou měřičů ručního nářadí a elektrických spotřebičů řady REVEX. Tyto zkušenosti nyní zúročila v nejnovějším přírůstku do skupiny přístrojů pro revize ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů s názvem REVEXprofi (obr. 1).

Měřicí přístroj REVEXprofi

V současné době vývojové práce na přístroji REVEXprofi v podstatě končí. Zahájení výroby se předpokládá ve druhém pololetí letošního roku. Novinka bude určena zejména pro uživatele, kteří potřebují špičkový přístroj s množstvím funkcí a rozsahů, využijí rozsáhlou paměť pro ukládání výsledků měření a ocení velmi dobrou spolupráci s počítačem. K přístroji lze připojit čtečku čárových kódů i čipů RFID (Radio Frequency Identification, bezdrátová identifikace), jakož i mnoho externích měřicích adaptérů. Samozřejmostí jsou kontrolní a bezpečnostní funkce. Přístrojem lze testovat spotřebiče podle požadavků norem ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 a měřit úbytek napětí na ochranném vodiči pracovních strojů podle ČSN EN 60204-1.

Obr. 1.

Obr. 1. REVEXprofi

Díky dostupnosti nových vysoce výkonných mikroprocesorů bylo možné ve srovnání s přístrojem REVEX 2051 zlepšit několik parametrů (přesnost, rozlišovací schopnost), zjednodušit obsluhu, doplnit nové funkce a zvýšit odolnost proti poškození nesprávným zapojením nebo chybnou obsluhou.

Přehled měřených veličin

 • přechodový odpor, proud 200 mA – rozlišovací schopnost 0,001 W,
 • přechodový odpor, úbytek napětí proudem 10 A – rozlišovací schopnost 0,001 W, 0,01 V,
 • izolační odpor – měřicí napětí 100, 250 a 500 V, měřicí rozsah do 100 MW,
 • náhradní unikající proud do 20 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA,
 • proud procházející ochranným vodičem do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA (je měřena i stejnosměrná a pulsní usměrněná složka unikajícího proudu),
 • rozdílový proud do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA,
 • dotykový proud,
 • unikající proud klešťovým transformátorem nebo třífázovým adaptérem do 10 mA,
 • činný/zdánlivý příkon do 3 680 W/V·A,
 • proud procházející spotřebičem do 16 A,
 • účiník,
 • napětí sítě 207 až 253 V,
 • proud měřený klešťovým transformátorem do 100 A,
 • účiník měřený klešťovým transformátorem,
 • činný/zdánlivý příkon měřený klešťovým transformátorem do 9 999 W/V·A,
 • teplota termočlánkovou sondou typu K do 350 °C,
 • otáčky bezkontaktním snímačem do hodnoty 30 000 min–1.

Další funkce a vlastnosti

 • možnost připojení čtečky čárového kódu (kód může obsahovat číslice i písmena) nebo čtečky bezkontaktních čipů RFID pro snadnou a rychlou identifikaci měřených spotřebičů,

 • trvalá automatická kontrola připojení kolíku PE (Protective Earthing, ochranné uzemnění) v zásuvce, do které je měřicí přístroj připojen,

 • kontrola dotykového napětí na kolíku PE v zásuvce, do které je měřicí přístroj připojen,

 • vyhodnocování výsledků měření spotřebičů způsobem „dobrý/špatný„ podle mezí nastavených uživatelem,

 • test funkce – ověření správné funkce měření unikajících proudů a izolačního odporu,

 • automatické odečítání odporu měřicích šňůr při měření přechodových odporů (přístroj zobrazuje jen skutečnou hodnotu měřeného odporu),

 • kontrola nepřítomnosti vnějšího napětí při měření přechodových a izolačních odporů,

 • ukládání výsledků měření (asi 2 500 spotřebičů) do paměti přístroje,

 • port USB (Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice) pro spojení s počítačem,

 • univerzální port (pro budoucí připojení rozšiřujících modulů, např. jednoúčelový automatický tester prodlužovacích kabelů),

 • grafická nápověda,

 • měřicí postupy pro efektivní vykonávání měření definovatelné uživatelem (uživatel si může nadefinovat, která měření a v jaké posloupnosti se mají vykonat, např. při měření počítačů – přístroj pak postupně řídí měření),

 • měření skutečné efektivní hodnoty TRMS (True Root-Mean-Square) střídavých veličin,

 • zobrazení výsledků měření (obr. 2), včetně parametrů měření a vedlejších výsledků, na přehledném grafickém displeji LCD s podsvětlením.

Software pro PC

Velmi významné pro plné využití všech možností přístroje bude programové vybavení počítače. Přístroj REVEXprofi a počítač spolu obousměrně komunikují. Do počítače mohou být především přeneseny výsledky měření uložené v paměti přístroje. V opačném směru (tj. z přístroje do počítače) lze přenášet např. různá nastavení přístroje, údaje o spotřebičích nebo předem definované pracovní postupy. Po načtení identifikačního čísla revidovaného spotřebiče lze na displeji přístroje zobrazit výsledky předchozí revize a další údaje o spotřebiči. Současně může být nabídnut i předdefinovaný pracovní postup pro revizi tohoto spotřebiče.

Obr. 2.

Obr. 2. Zobrazený výsledek měření

Počítačový software je značně variabilní, takže každý uživatel si bude moci přizpůsobit celý systém tak, aby maximálně vyhovoval jeho potřebám. Jednotlivé tiskové výstupy lze snadno editovat vestavěným editorem. Záznamy o měřených spotřebičích jsou uspořádány v přehledné databázi se stromovou strukturou typu zákazník-provoz…-místnost-spotřebič. Hloubka struktury i názvy jednotlivých položek jsou editovatelné. Záznamy o měření je možné zobrazit také v podobě tabulky. Podrobný popis všech funkcí a možností počítačového softwaru není vzhledem k rozsahu tohoto článku možný.

Závěr

REVEXprofi má ambice stát se špičkovým přístrojem, který v sobě spojí vynikající parametry, variabilitu, snadnou obsluhu a vysokou užitnou hodnotu. Věříme, že se stane cenným pomocníkem všech, kteří se revizemi ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů zabývají.

Další informace lze získat na adrese společnosti uvedené v inzerátu na této straně. Společnost ILLKO, s. r. o., srdečně zve všechny zájemce k návštěvě své expozice na 14. mezinárodním veletrhu AMPER 2006 v hale 5, stánek B10.

ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
internet: www.illko.cz