časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

REVEX PLUS – nový přístroj pro revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů

číslo 4/2005

REVEX PLUS – nový přístroj pro revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů

Ing. Ivan Dítě,
ILLKO, s. r. o.

Společnost ILLKO, s. r. o., má za sebou již deset let zkušeností s vývojem a výrobou měřicích přístrojů pro elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče. Pro mnoho techniků z oboru elektro se stal pojem REVEX synonymem pro měřič ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů.

Měřicí přístroj REVEX PLUS

V těchto dnech končí vývojové práce na nejnovějším přírůstku do skupiny měřičů ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů s název REVEX PLUS. Jeho sériová výroba bude zahájena během několika příštích měsíců. Přístroj je určen pro uživatele, kteří nevyužijí všechny možnosti jeho „výkonějšího bratra„ – přístroje REVEX 2051, ale přitom potřebují moderní digitální přístroj. Nelze však říci, že by REVEX PLUS vznikl zjednodušením právě svého „výkonějšího bratra„. Jde o zcela nový, originální přístroj v menším pouzdru (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. REVEX PLUS – měřič ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů

Svým zhledem a ovládáním se asi nejvíce blíží již zmíněnému přístroji REVEX 2051. Díky cenové dostupnosti nových vysoce výkonných mikroprocesorů mohlo být mnoho funkcí, které dříve vykonával hardware, nahrazeno či vylepšeno softwarem. V praxi to mimo jiné znamená i zmenšení rozměrů na pouhých 155 × 195 × 50 mm při hmotnosti jen 1,2 kg, to vše při zachování vynikající funkčnosti a snadnosti ovládání. Zajímavá by měla být také prodejní cena přístroje.

Přehled měřených veličin

  • přechodové odpory – proud 200 mA, rozlišovací schopnost 0,001 W,
  • izolační odpor – měřicí napětí 500 V, měřicí rozsah do 100 MW,
  • izolační odpornáhradní unikající proud – do 20 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA,
  • proud procházející ochranným vodičem – do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA (je měřena i stejnosměrná a pulsní usměrněná složka unikajícího proudu),
  • rozdílový proud – do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA,
  • unikající proud klešťovým transformátorem nebo třífázovým adaptérem – do 10 mA,
  • spotřeba – do 3 500 V·A,
  • proud procházející spotřebičem – do 16 A,
  • napětí – 207 až 253 V,
  • proud měřený klešťovým transformátorem – do 100 A.

Samozřejmostí je měření skutečné efektivní hodnoty TRMS střídavých veličin; to je i požadavek novelizace normy ČSN 33 1610. Vestavěno je několik kontrolních a bezpečnostních funkcí – trvalá kontrola připojení ochranného vodiče, kontrola přítomnosti nebezpečného napětí na ochranném vodiči, kontrola nepřítomnosti vnějšího napětí při měření přechodových odporů.

Je zřejmé, že řada parametrů (především možnost měřit přechodové odpory s rozlišením 0,001 W, unikající proudy s rozlišením 0,001 mA a schopnost měřit i stejnosměrnou a usměrněnou pulsní složku proudu procházejícího ochranným vodičem) a bezpečnostních funkcí posunuje REVEX PLUS na špičku pomyslného žebříčku revizních přístrojů.

Samotné ovládání je přitom zcela jednoduché: příslušným funkčním tlačítkem se zvolí požadovaná veličina a tlačítkem START se spustí měření. Výsledek měření je zobrazován na velkém, dobře čitelném displeji LED. Diodami LED jsou navíc indikovány jednotlivé měřené veličiny (V, mA atd.).

Rozlišovací schopnost a měření stejnosměrné a pulsní usměrněné složky

Rozlišovací schopnost 0,001 mA může být výhodná např. při měření některých počítačů ve zdravotnictví nebo při dlouhodobém sledování stavu měřených zařízení.

Obr. 2.

Obr. 2. Náhradní schéma měření stejnosměrného unikajícího proudu

Nutnost měřit stejnosměrné a usměrněné pulsní složky proudu procházejícího ochranným vodičem není zakotvena v ČSN 33 1610 ani v ČSN 33 1600. Někteří odborníci se však domnívají, že by měla být normou převzata i nutnost měřit unikající proud tak, aby výsledek měření zahrnoval pokud možno celý unikající proud, tj. včetně jeho stejnosměrné a usměrněné pulsní složky. Důvodem jsou zabudované elektronické obvody, které mohou generovat mimo střídavé složky i pulsní usměrněnou a stejnosměrnou složku unikajícího proudu. Příkladem je jednoduchý obvod na obr. 2, kde pro vznik stejnosměrného a pulsního usměrněného unikajícího proudu stačí umístit svod na „vhodném místě“ za usměrňovačem.

Technicky proveditelné je měření stejnosměrné a pulsní usměrněné složky u metody měření proudu procházejícího ochranným vodičem. U jiných metod měření unikajících proudů je stejnosměrná a pulsní usměrněná složka měřitelná jen velmi obtížně, popř. vůbec.

Je třeba poznamenat, že zdaleka ne všechny měřicí přístroje, které uvedenou metodu používají, měří i stejnosměrnou a pulsní usměrněnou složku. To je dáno výhradně technickým řešením výrobce. Nelze tedy tvrdit, že při měření proudu procházejícího ochranným vodičem je měřena i jeho stejnosměrná a pulsní usměrněná složka. Záleží totiž na tom, jakým přístrojem se měří.

Měřicí přístroj REVEX PLUS v sobě spojuje vynikající parametry, jednoduchost obsluhy, malé rozměry a malou hmotnost – má tedy všechny předpoklady stát se užitečným a ceněným pomocníkem všech pracovníků revidujících ruční elektrické nářadí a elektrické spotřebiče.

Expozici společnosti ILLKO, s. r. o. na veletrhu AMPER 2005 najdou zájemci o revizní přístroje v hale 5 ve stánku A27.


ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz