časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Řešení automatického záskoku

|

číslo 8-9/2005

Řešení automatického záskoku

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.

Pro zajištění napájení důležitých obvodů např. v nemocnicích, nepřetržitých provozech v průmyslu atd. se často používá napájení ze dvou nezávislých zdrojů. Aby v režimu automatického provozu nemohlo dojít k paralelnímu chodu zdrojů, používají se k jejich přepínání do zátěže různé řídicí obvody. Relativně jednoduché řídicí obvody ovšem nemusí být vždy provozně bezpečné. Většinou neprověří všechny možné provozní stavy jističů a často nejsou ověřeny ani ohledně elektromagnetické kompatibility (EMC – Electro-Magnetic Compatibility).

Obr. 1.

Obr. 1. Blokové schéma zapojení pro dva jističe Modeion nebo Arion WL se záskokovým automatem MODI

Proto se v posledních dvou letech rozšířilo používání řídicího obvodu „ušitého na míru„. Tímto obvodem je záskokový automat MODI, který řídí spínání zdrojů do zátěže pomocí jističů (obr. 1). Aby mohly jističe spolupracovat se záskokovým automatem MODI, musí být vybaveny dalším příslušenstvím. Tím jsou pomocné spouště, pomocné spínače a motorové pohony. Zmíněný záskokový automat může řídit jističe Modeion a Arion WL, tzn. řídit spínání obvodů od 40 do 6 300 A. Pro případ selhání obsluhy při manuálním ovládání jističů je možné jističe Modeion a Arion WL navíc doplnit vzájemným mechanickým blokováním pomocí bovdenu (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Zadní pohled na dva jističe BH630… s motorovým pohonem a mechanickým blokováním

MODI se vyrábí ve dvou montážních verzích pro upevnění do rozváděče. První variantu záskokového automatu lze zabudovat do plastové skříně s krytím IP54 (obr. 3). Její montáž do rozváděče je poměrně jednoduchá. Kabely ovládacích obvodů se zapojují na řadovou svorkovnici uvnitř plastového rozváděče. Druhá varianta záskokového automatu se vyrábí jako vestavná pro montáž do dveří rozváděčové skříně (obr. 4). Pro upevnění tohoto provedení musí být ve dveřích rozváděče připraveny montážní otvory. Kabely ovládacích obvodů se připojují konektory s bajonetovým závitem. Výhodou upevnění automatu ve dveřích je úspora místa v rozváděči.

Ve skříni jsou instalovány jisticí prvky, výkonová relé. Je zde také přístup k ovládacím prvkům speciálních relé, která umožňují sledovat výpadek fáze, podpětí s možností regulace v rozsahu 0 až 30 % Un a přepětí s možností regulace v rozsahu 0 až +30 % Un.

Obr. 3. Obr. 4.

Obr. 3. Provedení v plastovém rozváděči s krytím IP54
Obr. 4. Vestavné provedení do dveří rozváděče

Celý záskokový automat je řízen programovatelným automatem. Jeho alfanumerický displej a klávesnice jsou přístupné na čelním panelu rozváděče. Programovatelný automat umožňuje úpravu programu na zakázku. Protože jde o elektronické zařízení, byl automat podroben zkouškám EMC. V tomto ohledu splňuje i nejpřísnější požadavky. Na čelním panelu je rovněž otočný čtyřpolohový přepínač, kterým se volí pracovní funkce záskokového automatu. Je možné nastavit režim rovnocenných zdrojů, popř. prioritu prvního či druhého zdroje. Nastavení automatu lze zablokovat heslem. Na displeji automatu se zobrazují informace o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě vykonávané činnosti. Při svévolném zapnutí jednoho z jističů (např. chyba obsluhy) je možné program vrátit do výchozí polohy přepnutím hlavního přepínače do polohy 0 na přibližně 1,5 s (RESET systému).

Záskokový automat je vždy napájen ze zdroje, který je připojen k zátěži. Při výpadku napětí obou zdrojů je automat bez napětí do okamžiku obnovení napětí na jednom ze zdrojů. Záskokový automat může být také napájen z nezávislého zdroje, např. z akumulátorů nebo UPS. Napájecí napětí záskokového automatu MODI je 24, 110, 230, 400 V AC nebo 24, 110, 220 V DC.

Další informace mohou zájemci získat na čtvrté obálce čísla nebo na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
internet: www.oez.cz