Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2016 vyšlo tiskem
7. 11. 2016. V elektronické verzi na webu od 1. 12. 2016. 

Téma: Rozváděče a rozváděčová technika; Točivé stroje a výkonová elektronika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu

Aktuality

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Více aktualit

Řešení automatického záskoku

číslo 8-9/2005

Řešení automatického záskoku

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.

Pro zajištění napájení důležitých obvodů např. v nemocnicích, nepřetržitých provozech v průmyslu atd. se často používá napájení ze dvou nezávislých zdrojů. Aby v režimu automatického provozu nemohlo dojít k paralelnímu chodu zdrojů, používají se k jejich přepínání do zátěže různé řídicí obvody. Relativně jednoduché řídicí obvody ovšem nemusí být vždy provozně bezpečné. Většinou neprověří všechny možné provozní stavy jističů a často nejsou ověřeny ani ohledně elektromagnetické kompatibility (EMC – Electro-Magnetic Compatibility).

Obr. 1.

Obr. 1. Blokové schéma zapojení pro dva jističe Modeion nebo Arion WL se záskokovým automatem MODI

Proto se v posledních dvou letech rozšířilo používání řídicího obvodu „ušitého na míru„. Tímto obvodem je záskokový automat MODI, který řídí spínání zdrojů do zátěže pomocí jističů (obr. 1). Aby mohly jističe spolupracovat se záskokovým automatem MODI, musí být vybaveny dalším příslušenstvím. Tím jsou pomocné spouště, pomocné spínače a motorové pohony. Zmíněný záskokový automat může řídit jističe Modeion a Arion WL, tzn. řídit spínání obvodů od 40 do 6 300 A. Pro případ selhání obsluhy při manuálním ovládání jističů je možné jističe Modeion a Arion WL navíc doplnit vzájemným mechanickým blokováním pomocí bovdenu (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Zadní pohled na dva jističe BH630… s motorovým pohonem a mechanickým blokováním

MODI se vyrábí ve dvou montážních verzích pro upevnění do rozváděče. První variantu záskokového automatu lze zabudovat do plastové skříně s krytím IP54 (obr. 3). Její montáž do rozváděče je poměrně jednoduchá. Kabely ovládacích obvodů se zapojují na řadovou svorkovnici uvnitř plastového rozváděče. Druhá varianta záskokového automatu se vyrábí jako vestavná pro montáž do dveří rozváděčové skříně (obr. 4). Pro upevnění tohoto provedení musí být ve dveřích rozváděče připraveny montážní otvory. Kabely ovládacích obvodů se připojují konektory s bajonetovým závitem. Výhodou upevnění automatu ve dveřích je úspora místa v rozváděči.

Ve skříni jsou instalovány jisticí prvky, výkonová relé. Je zde také přístup k ovládacím prvkům speciálních relé, která umožňují sledovat výpadek fáze, podpětí s možností regulace v rozsahu 0 až 30 % Un a přepětí s možností regulace v rozsahu 0 až +30 % Un.

Obr. 3. Obr. 4.

Obr. 3. Provedení v plastovém rozváděči s krytím IP54
Obr. 4. Vestavné provedení do dveří rozváděče

Celý záskokový automat je řízen programovatelným automatem. Jeho alfanumerický displej a klávesnice jsou přístupné na čelním panelu rozváděče. Programovatelný automat umožňuje úpravu programu na zakázku. Protože jde o elektronické zařízení, byl automat podroben zkouškám EMC. V tomto ohledu splňuje i nejpřísnější požadavky. Na čelním panelu je rovněž otočný čtyřpolohový přepínač, kterým se volí pracovní funkce záskokového automatu. Je možné nastavit režim rovnocenných zdrojů, popř. prioritu prvního či druhého zdroje. Nastavení automatu lze zablokovat heslem. Na displeji automatu se zobrazují informace o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě vykonávané činnosti. Při svévolném zapnutí jednoho z jističů (např. chyba obsluhy) je možné program vrátit do výchozí polohy přepnutím hlavního přepínače do polohy 0 na přibližně 1,5 s (RESET systému).

Záskokový automat je vždy napájen ze zdroje, který je připojen k zátěži. Při výpadku napětí obou zdrojů je automat bez napětí do okamžiku obnovení napětí na jednom ze zdrojů. Záskokový automat může být také napájen z nezávislého zdroje, např. z akumulátorů nebo UPS. Napájecí napětí záskokového automatu MODI je 24, 110, 230, 400 V AC nebo 24, 110, 220 V DC.

Další informace mohou zájemci získat na čtvrté obálce čísla nebo na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
internet: www.oez.cz