časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Reportáž z 13. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005

|

číslo 6/2005

Reportáž z 13. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005

Veletržní správa Terinvest, s. r. o. vyhlásila při příležitosti 13. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005 tradiční soutěž o nejlepší exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER. Do soutěže se přihlásilo 28 firem s 29 exponáty, které hodnotila odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc. V komisi dále zasedali prof. Ing. Miloš Laipert, DrSc., prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., Ing. Radko Hochman, CSc., Ing. Karel Suchý, doc. Jan Bílek. CSc., Ing. Šárka Volešová, Ph.D.
Komise hodnotila přihlášené exponáty první den veletrhu 5. 4. 2005. Vyhlášení vítězných exponátů proběhlo za účasti přihlášených firem a novinářů dne 7. 4. 2005 v 14,00 hodin v malém přednáškovém sále PVA Letňany.

Ocenění ZLATÝ AMPER 2005

Patentově chráněné české modulové jističe BONEGA, řada P-E-P do 63 A
Přihlašovatel exponátu: BONEGA, s. r. o.
Země původu exponátu: Česká republika

Patentově chráněné řešení nové řady jističů nn do 63 A je v souladu s evropskými normami s vysokou bezpečností a ochranou, s rychlostí vypnutí pod 5 ms, s mimořádně vysokou zkratovou odolností se současným spínáním u vícefázových provedení a s viditelným znakem vypnutého stavu. Výrobek se vyznačuje dlouhou životností a spolehlivostí díky unikátní konstrukcí zhášecích komor a vypínacího mechanismu.

Modulární systém X20
Přihlašovatel exponátu: B+R automatizace, spol. s r. o.
Země původu exponátu: Rakousko

Nová koncepce modulárního systému pro automatizaci. Moduly tvořené třemi základními elementy: „svorka – elektronika – sběrnice“ dovolují vysokou variabilitu uživatelských sestav s minimálními nároky na prostor.

Dálkově ovladatelný automatický vypínač-recloser pro sítě 22 kV SADS-DOR-OSM27 v 1.0, v 2.1
Přihlašovatel exponátu: EGÚ České Budějovice, a. s.
Země původu exponátu: Česká republika, Austrálie

Jedná se novinku na trhu. Dálkově ovládaný automatický venkovní vypínač pro distribuční sítě 22 kV. Zajišťuje funkce nadproudové a zkratové ochrany, automatizační funkce dálkové monitorování a poruchovou signalizaci. Působí v rámci systému pro automatizaci provozu distribučních sítí. Zvyšuje spolehlivost dodávek elektrické energie odběratelům.

Průmyslový modulární systém WAGO - I/O - IPC
Přihlašovatel exponátu: WAGO, spol. s r. o.
Země původu exponátu: Spolková republika Německo

Kompaktní průmyslové PC kompatibilní s Pentiem MMX doplňuje Wago I/O systém modulem s velkým výpočetním výkonem s možností komunikací přes rozhraní RS 232, USB, DVI. Ethernet a po průmyslové sběrnici (Profibus DP, DeviceNet a CanOpen). Wago I/O-IPC přináší významný pokrok v oblasti programovatelných distribuovatelných systémů s novým pohledem na jejich strukturu.

Ocenění ČESTNÉ UZNÁNÍ

Komunikační sběrnice ProfiNet Light 36
Přihlašovatel exponátu: SIEMENS s. r. o.
Země původu exponátu: Spolková republika Německo

Otevřený komunikační systém v IT aplikacích realizovaný se sběrnicemi PROFIBUS a PROFINET řešený s MOTION CONTROL a s isochronním Realtime. Předností řešení je časově rozvržená komunikace s krátkým a deterministickým časem s integrací distribuovaných zařízení a s TCP/IP pro inženýring, diagnostiku a napojení na MES. Systém je nezávislý na dodavateli a zaručuje součinnost řídícího systému.

Spínač typové řady 3557 G, designové řady Swing
Přihlašovatel exponátu: B>ABB s. r. o., Elektro Praga
Země původu exponátu: Česká republika

Přístroj nové koncepce, přihlášen jako chráněný průmyslový vzor (tvar, zástavná hloubka 12 mm). Vedle přitažlivého vzhledu, přístroj zaujme do nejmenších detailů propracovaným konstrukčním řešením spínacího mechanismu s ohledem na bezpečnost, snadnou montáž a ekologickou likvidaci vyřazených přístrojů.

Konzoly pro hole a izolované vedení VN na betonové sloupy
Přihlašovatel exponátu: ENERGETIKA SERVIS s. r. o.
Země původu exponátu: Česká republika

Systém univerzálních konzolí typu “Pařát II“ na betonové sloupy řešených s ohledem na práci pod napětím a ve výškách, jejichž konstrukce je řešena s přihlédnutím na snížení rizika zranění velkých dravců a drobných ptáků usedajících na vyvýšená místa. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné. Konzole jsou vyvinuty i pro izolované vodiče. Systém konzol obsahuje řadu doplňkových přípravků pro zvýšení bezpečnosti práce a montáže pod napětím.

Obr. 1.

Bezkartáčový motor MAXON EC-powermax
Přihlašovatel exponátu: UZIMEX PRAHA, spol. s r. o. (bližší informace – viz čl. str. 4)
Země původu exponátu: Švýcarsko
Stejnosměrný motor s elektronickou komunikací s novou technologií čtyřpólového vinutí bez železa. Při průměru 30 mm a hmotnosti 270 gramů má výkon 200 W. Přenosy jsou vysoké hustoty výkonu, rovnoměrný hnací moment, velká dynamika a stavebnicové řešení spolu převodovkami, snímači a řízením.

Zakapávací impregnant 1K-NZ 97
Přihlašovatel exponátu: VUKI a. s. Bratislava
Země původu exponátu: Slovenská republika
Novinka, impregnační živice s krátkou dobou tvrdnutí a vysokým mechanickým zpevněním vinutí. Zvyšuje životnost zařízení a působí na jeho spolehlivost. Tepelná odolnost třídy F až H. Během poslední doby uplatnění v České a Slovenské republice.

Obr. 2.

LAPP Kabel

Divácky velmi atraktivní byla soutěž prezentující kabely ÖLFLEX® ROBUST. Profesionálním počinem, ba přímo „trhákem“, bylo vydání lexikonu kabelové techniky Lapp Cable Guide.

Důvody? Kapesní formát, přehledné grafické zpracování, detailní představení skupiny LAPP GROUP a jejich mezinárodních značek, informace o výrobcích LAPP KABEL, technické tabulky, odborný i anglicko-český slovník nejčastěji používaných hesel a výrazů, krátké nahlédnutí do logistiky a testovacího centra a maximum užitečných a zajímavých informací. To vše najde zájemce o kabelovou techniku na téměř 260 stranách formátu 9 x 15 cm.

V příručce je například uveden nejen krátký přehled kompletní nabídky výrobků a značek ÖLFLEX, UNITRONIC, HITRONIC, SKINTOP, FLEXIMARK, EPIC a SILVYN, ale také téměř 50 stran technických tabulek a stovky hesel z oblasti elektrotechniky.

Lexikon Lapp Cable Guide byl jedním z nejpříjemnějších překvapení letošního AMPERu.

Obr. 3.

Rittal

Během konání veletrhu AMPER představila firma Rittal jako svůj doplňující sortiment ventilátory Rittal v krytí IP54. Firma Rittal je však největší světový výrobce rozváděčů pro průmysl a informační technologie. V současné době dodává na trh neobvyklý rozváděčový systém ISV, umožňující postavit klasický rozváděč pro budovy a kombinovat jej s výkonovým rozváděčem, vybaveným přípojnicovým rozvodem, krytým proti dotyku i v otevřeném stavu. Instalační stojanový rozváděč Rittal ISV je tedy takový „užitečný hybrid“ určený pro instalaci v provozním prostoru elektrického rozvodu, s krytím IP54 a s třídou ochrany 1 s ochranným vodičem.

Oblasti jeho použití se pohybují od domovních rozváděčů pro větší výkony, až po průmyslové rozváděče, obsluhované osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Základem systému ISV je osvědčená konstrukce svařované ocelové skříně řady TS. Ta je doplněna vnitřní konstrukcí, která slouží k upevnění jednotlivých funkčních modulů a izolačního límce, takže celý rozváděč je i po otevření dveří v krytí IP20.

Obr. 4.

Schneider Electric CZ

Na ploše větší než 360 m2 koncipované po obou stranách hlavní komunikace haly 2 byly vystaveny produkty výrobkových značek společnosti Schneider Electric: Merlin Gerin, Telemecanique, Sarel, Infra+, TAC, Thorsman, Wibe a Square D, symbolicky zastřešené logem společnosti.

Schneider Electric nabídl řešení pro oblast automatizace a řízení - průmyslových strojů i CNC strojů a řízení malých pump. Dominantou této části byla názorná ukázka využití unikátní koncepce Transparent ReadyTM v průmyslovém procesu.

Pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie a oblast slaboproudých systémů a přenosu dat Schneider Electric představil ucelenou nabídku rozváděčů a rozvodnic a příklady průmyslových procesů (řízení a ochrana asynchronních motorů, úplná koordinace, jeřábové aplikace, výtahy, ochrany pracovního prostoru, obráběcí stroje, detekce, řízení pohybu atd.). Dále byla prezentována řešení od monitorování a řízení rozvoden vysokého napětí, přes bezpečné a plynulé napájení průmyslových instalací, řízení a automatizaci budov.

Mezi mnoha řešeními a produkty, která společnost Schneider Electric na veletrhu představila stojí za zmínku nový frekvenční měnič Altivar 71 (bližší informace v článku na str. 26), systém nízkonapěťových rozváděčů Prisma Plus nebo komplexní řešení domovní elektroinstalace Merlin Gerin.

Obr. 5.

Siemens

Společnost Siemens získala na mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER čestné uznání za revoluční aplikaci nové sběrnice Profinet. Tato sběrnice pracuje na modelu pomyslného stroje se synchronizací 36 pohonů v reálném čase, za současného využití téže sběrnice pro účely IT. Bližší informace o aplikace sběrnice Profinet jsou uvedeny v článku „Sinamics“ na str. 28. Sběrnice Profinet umožňuje minimalizovat náklady na instalaci, obsloužit náročnou synchronizaci desítek řízených pohonů a ještě zbývá komunikační kapacita na přenos videosignálu.

Na modelu přímo v expozici Siemens byl demonstrován vliv zatížení sběrnice v tzv. isochronním režimu (umožňující přesnou synchronizaci) na datovou průchodnost pro časově nekritický přenos videosignálu. Pokud není isochronní režim použit, má zatížení sběrnice videosignálem zřejmý vliv na kvalitu synchronizace pohonů.

Sběrnice Profinet je nejmodernějším řešením pro komunikaci v rámci průmyslových automatizačních aplikací. Je standardizována v rámci organizace Profibus International, avšak na bázi fyzické vrstvy Ethernet, což spolu s kabeláží typu UTP zaručuje úsporu nákladů při instalaci a uvádění do provozu. Tato sběrnice se postupně dostává do praxe v oblasti řídicích systémů, distribuovaných vstupů/výstupů a regulovaných pohonů.