časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Rejstřík 2001

číslo 1/2002

Věcný rejstřík 2001

Věcný rejstřík obsahuje seznam všech uveřejněných článků bez ohledu na to, zda jsou podepsány plným jménem či šifrou, nebo zda nejsou podepsány vůbec. Redakční rada pravidelně vyhodnocuje zvlášť přínosné a inspirativní články uveřejněné v jednotlivých číslech časopisu ELEKTRO. Tyto články jsou ve věcném rejstříku vyznačeny tučným písmem.

1. Trh, obchod, podnikání, legislativa
ČKD Průmyslová elektronika, a. s. – minulost, současnost a budoucnost (Divín, Michal, Ing.) 1/03
Vysoká obchodní i technická úroveň OBO Bettermann (–) 1/28
Prezentace k veletrhu AMPER 2001 (–) 2/07
Legislativní smršť v Čechách aneb shoda snadno a rychle v praxi (Antonín Svoboda – Jiří Svoboda) 2/25
Potřebujete kvalitní páteřní rozvod elektrické energie? (Michal Bečán) 2/29
O délku kabelu napřed! (–) 2/31
Malé výročí dodavatelské firmy (–) 2/32
Prodej po Internetu (–) 2/53
Vznik vedoucí světové firmy Schneider Legrand (–) 3/08
Vodotěsné konektory (–) 3/17
Na velikosti záleží (–) 3/24
Významné ocenění pro víceúčelový kabel (–) 3/27
Význam marketingu (–) 3/33
Siemens ČR: Opětovný nárůst obratu v obchodním roce 1999/2000 (–) 3/39
OEZ Letohrad v roce 2001 (–) 3/50
Na veletrhu AMPER 2001 uvidíte... (–) 4/04
Nová pozice a zaměření firmy RAYCHEM (–) 4/24
Deset let tradice a výroby kvalitních přístrojů (Ing. Stanislav Chladil) 4/38
Základní charakteristiky marketingu (–) 4/70
Siemens na veletrhu Pragoregula 2001 (–) 4/79
Siemens získal hlavní podíl ve společnosti Chemtech (–) 4/80
Novinka na poli stejnosměrných zdrojů napětí (Lukáš Rychetský) 5/15
Novinka na poli stejnosměrných zdrojů napětí (Jiří Váša) 5/15
Siemens obdržel ocenění na veletrhu Pragoregula (–) 5/37
Vyšší obrat a zisk společnosti Felten & Guilleaume Elektrotechnika (–) 5/37
Marketingové strategie (–) 5/41
Výsledky soutěže ZLATÝ AMPER 2001 (–) 6/03
Reportáž AMPER 2001 (–) 6/04
Siemens na veletrhu AMPER 2001 (–) 6/16
Systémy ochrany před bleskem (Michal Bečán – Ing. David Lukeš) 6/38
Železniční stavitelství Brno, a. s. – závod Energetické a ekologické stavitelství (–) 6/60
Marketingové nástroje (–) 6/61
Nová společnost Tyco Thermal Controls (–) 7/44
Řadové svorky taris (Lukáš Rychetský) 7/45
Deset úspěšných let firmy GHV Trading s.r.o. (–) 7/48
Elektrotechnika klíčovým tématem 43. ročníku MSV 2001 v Brně (–) 9/06
Soutěž Zlatá medaile MSV 2001 (–) 9/07
Management marketingové činnosti (–) 9/17
Nové trendy v designu italských elektrospotřebičů (Jana Pauly) 9/18
Den otevřených dveří ABB s. r. o. (–) 9/20
Další rozšíření sortimentu výrobků (–) 9/22
Z hannoverského veletrhu (–) 9/58
Akce CABLOFIL 2001 stále pokračuje (–) 10/34
Certifikace firmy pro spokojenost zákazníka (Gustav Holub) 11/14
Deset let firmy Elfis (Ing. Ivan Kubie) 11/20
Globální strategie OBO Bettermann (–) 11/51
Marketingový výzkum (–) 11/53
Vyhodnocení ankety časopisu ELEKTRO (Ing. Jiří Kohutka) 12/04
AMPER 2002 – jubilejní ročník v „novém“ (Ing. Daniela Chvojková) 12/13
Hledá se dodavatel (–) 12/13
50 let firmy WAGO – 50 let technologie pružinových svorek (Ing. Ondřej Dolejš – Ing. Wolfgang Hohorst) 12/28a
Popisovací systém Murrplastik (Dan Kadeřábek) 12/29a
Marketing – chování zákazníka (–) 12/45
2. Hospodaření energií, surovinami a materiálem
Faktor čtyři v elektrotechnice (1) (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 1/03
Faktor čtyři v elektrotechnice (2) (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 2/03
Výrobky světelné techniky jako zdroje odpadů s obsahem rtuti (Ing. Bohumil Hrnčíř) 3/04
Kompenzace účiníku – významný zdroj úspor nákladů na elektrickou energii (Ing. Zbyněk Nový) 4/54
Životní prostředí, fosilní energetika a obnovitelné zdroje energie (Doc. Ing. Jan Škorpil, CSc.) 10/10
Temelín a rakouský trh s elektřinou (Ing. Jindřich Katscher) 10/12
3. Výroba elektrické energie a energetické zdroje
Faktor čtyři v elektrotechnice (1) (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 1/03
Systémy záložního napájení (–) 1/29
Monitorovací a regulační systém HMP64M (František Závodný) 1/35
Software pro systémy měřicích přístrojů Multimess (Bc. David Šítek) 1/37
Faktor čtyři v elektrotechnice (2)(Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 2/03
Nanočástice zlepší lithiové baterie (Dr. Ing. Jiří Skala) 2/30
Záložní zdroje pro telekomunikace (–) 2/43
Radiové modemy FM 433 (–) 3/34
Moderní transformovna v Liberci (–) 3/53
Trakční baterie (Ing. Miloslav Dlouhý) 5/42
Realizace zdrojů s palivovými články v praxi (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 9/12
Nová technologie nabíjení trakčních baterií (Ing. Eduard Kutscher) 9/44
Nová řada záložních zdrojů (–) 9/88
Zdroje nepřerušovaného napájení – UPS (Doc. Dr. Jaroslav Žáček, CSc.) 10/16
Nové trakční nabíječe (Ing. Miloslav Dlouhý) 10/20
Jak si počínat při výběru UPS (Ing. Karel Kuchta, CSc.) 10/24
Lithiové baterie – řešení pro dlouhodobé napájení (Bk) 10/30
Extrémně tenké baterie (–) 10/30
Možnosti uplatnění supravodivosti v energetice (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 12/10
Novinka na trhu – proudový zdroj BLT 1200 (Ing. Eduard Kutscher) 12/38
4. Přenos elektrické energie, transformátory a rozvodny
Největší vodní dílo v České republice (EŠ) 1/30
Zvyšování spolehlivosti a snižování ztrát venkovních vedení pomocí nastřelovacích klínových svorek (Ing. Jiří Bayer – Peter V. Poggi – John W. Weatherley) 3/32
Výroba kompenzačních rozváděčů, včetně nn rozváděčů (–) 4/40
Kompenzační kondenzátory nn ZEZ SILKO s.r.o. (Jiří Hovad) 4/58
Zvýšení spolehlivosti distribučních sítí a ochrany zařízení výběrem izolace venkovního zařízení (Ing. Vladimír Trpišovský) 5/24
Příklad rozváděčové skříně pro zapojení před elektroměr (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 5/28
Západočeská energetika zkvalitňuje dodávku elektrické energie (–) 5/32
Nový trend údržby elektrorozvodných sítí – práce pod napětím (–) 5/34
Modernizace elektrických zařízení při výstavbě železničních koridorů (Miloš Král) 7/14
Svorky pro izolované venkovní vedení nízkého napětí (Ing. Jiří Bayer – Doc. Ing. Vladimír Tichý, CSc., – Ing. Ján Zgut) 7/21
Zvyšování spolehlivosti spojů na venkovních vedeních vvn, vn a nn pomocí klínových svorek (Doc. Ing. Vladimír Tichý, CSc., – Ing. Vladimír Trpišovský) 10/40
Oceloplechové, nebo plastové rozváděče? (Ing. Vladimír Štekrt) 11/16
Produkty pro rozváděčovou techniku (–) 11/18
Nabídka kompenzačních rozváděčů (–) 12/40
5. Výkonová elektronika
Nový měnič v pouzdru TSOP–5, určený pro použití v přenosných zařízeních (–) 2/6
Současné trendy rozvoje elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů (Ing. Jaroslav Novák, CSc.) 2/12
Měniče frekvence Micromaster čtvrté generace (–) 2/39
Miniaturní servopohony MR–C (Ing. Petr Pustowka) 4/32
Frekvenční měniče pro externí prostředí v krytí IP65 (Ing. Milan Hůlka – Jaroslav Sodomka – Petr Šrámek – Petr Vlček) 4/36
Odrušení, odrušovací filtry, příklady odrušení (Ing. Richard Jelínek, CSc.) 5/3
Dálkové monitorování a řízení pohonů (Ing. Jiří Kohutka) 5/36
Měniče výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích (Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.) 6/6
Pohony malých výkonů (–) 6/44
Frekvenční měniče – vývoj pokračuje (Ing. David Wurst) 6/46
Nové koncepce decentralizovaných měničů frekvence (Ing. Viktor Hašpl) 6/48
Pohon výtahu paletovacího stroje s využitím měniče kmitočtu (Ing. Milan Stoklásek) 6/50
Měnič frekvence: modulární a flexibilní (Dipl.Ing. Lothar Stoll) 6/52
Frekvenční měniče Mitsubishi Electric řady FR 500 (–) 6/54
Měnič frekvence pro vysoké napětí – Power Flex 7000 (–) 6/55
Kvalitní elektrické pohony za přijatelné ceny (Gustav Holub) 6/56
Výkonové kondenzátory nízkého napětí (Ing. Václav Beneš) 7/03
Měniče frekvence řady PowerFlex (Ing. Bořek Vích) 7/30
Frekvenční měniče ABB a technologie LonWorks (Ing. Rostislav Trtík) 7/39
Měniče frekvence a programovatelné automaty pro decentralizované pohony (Dipl. Ing. Frank Lorch) 9/28
Revoluční systém SLM v technologii pohonů (Ing. Zdeněk Dostál, CSc.) 9/40
Řízení pohonu turbokompresoru (Ing. Radek Drozd – Ing. Jiří Kotlář) 9/42
Moderní řešení pohonu letmých nůžek (Ing. Hynek Václavík) 9/48
Citlivé snímače pro přesné polohování pohonů (–) 9/54
Kondenzátory pro výkonovou elektroniku (Ing. Oldřich Lipenský) 9/60
Náhrada zastaralých rotačních a statických střídačů (Dr. Ing. Tomáš Bůbela – Ing. Petr Gric – Ing. Vladimír Korenc) 9/66
Vysokonapěťové měniče frekvence PowerFlex 7000 (–) 9/72
Tyristorové měniče pro stejnosměrné motory (–) 9/75
Měniče frekvence pro pohony velkých výkonů (Ing. Vojtěch Kulda, CSc.) 9/84
Pohony velkých výkonů s frekvenčními měniči 3,3 kV (Ing. Vojtěch Kulda, CSc.) 10/3
Základní konstrukční zásady měničů frekvence (Ing. Václav Pavlata) 11/3
Snadné nastavování polohy (dipl. Ing. Achim Schütte) 11/36
Měniče frekvence FR–S540 EC/ECR (–) 12/36
6. Vodiče, kabely, elektroinstalační materiál
Ovládání a signalizace pomocí přístrojů a prvků RMQ–Titan (Ing. Jiří Náprstek) 3/26
Významné ocenění pro víceúčelový kabel (–) 3/27
Průmyslové vidlice a zásuvky Merlin Gerin (Ing. Radek Libicher) 3/27
Technologie kabelů na prahu třetího tisíciletí (–) 3/28
Speciální spojovací komponenty z mědi (–) 3/30
Bezhalogenní kabelové rozvody v roce 2001 (Ing. Jiří Čtrnáctý) 3/44
LEXIC: vše od A do Z pro elektrické rozvody (–) 4/16
Proč ukládat kabely do drátových lávek? (–) 4/44
Element a Time: nový design – nová koncepce (Ing. Josef Kunc) 4/56
Několik užitečných zásad z oboru kabelové techniky (–) 4/62
Několik užitečných zásad z oboru kabelové techniky (–) 4/62
Speciální typy proudových chráničů (Ing. František Štěpán) 5/38
Elektronické a analogové moduly a instalační materiál Weidmüller v roce 2001 (–) 6/22
Vyřešení bezpečnosti kabelů s redukovanou tloušťkou PVC izolace (Ing. Karel Krejza) 6/26
Element a Time: nový design – nová koncepce (–) 7/29
Ekinoxe TX a NX: Modulární domovní rozvodnice (Ing. Tomáš Koukal) 9/52
Kondenzátory pro výkonovou elektroniku (Ing. Vladimír Falta) 9/60
D systémy – přípojnicové systémy (Ing. František Štěpán) 9/62
CABLOFIL – unikátní systém pro uložení vodičů (–) 9/70
Rozšíření nabídky v sortimentu flexibilních a extraflexibilních kabelů (–) 9/80
Pouzdra pro halogenová světla (–) 9/93
Stříhat, či nestříhat? (Marek Vinecký) 10/38
Chráněné prodlužovací přívody HSK Data (–) 10/44
Pro bezpečí dětí (–) 11/28
Přípojnice typu LX a jejich aplikace (Ing. Miroslav Trunkát) 12/30
Konstrukční systém InduSign (Ing. Jan Bazala) 12/44
7. Elektrické stroje točivé, elektrická trakce
Piezoelektrické motory (Doc. Ing. Aleš Richter, CSc. – Ing. Pavel Rydlo) 2/16
Úspory energie dosažené hodpodařením s motory (Ing. František Bernat, CSc. – Ing. Vladimír Lexa) 4/6
Jednoduchá uspořádání asynchronních motorů pro dvouúrovňovou regulaci (Ing. Emil Pázral, CSc.) 7/6
Vysokootáčkový elektronicky komutovaný reluktanční motor (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 10/32
Detekce poruch rotorových tyčí (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 11/26
8. Elektrické přístroje
Vačkové spínače a vypínače (Ing. Jindřich Dvořák) 1/26
Zařízení pro regulaci teploty a vlhkosti v elektrorozváděčích (–) 1/40
Spínací a jisticí přístroje (Petr Jelínek) 2/33
Univerzální ochrana pohonů – systém ZEV (Ing. Jindřich Dvořák) 2/36
Nejkompletnější sortiment softstartérů (–) 2/44
Ovládání a signalizace pomocí přístrojů a prvků RMQ–Titan (Ing. Jiří Náprstek) 3/26
Přírůstek do rodiny SIRIUS 3R (Ing. Zdeněk Bekr) 3/46
Nové stykače SIRIUS 3RT1 do 250 kW (Ing. Zdeněk Bekr) 4/14
Rozšíření sortimentu pojistkových odpínačů FH000 do 160 A (Dr. Ing. Jiří Mašek) 4/46
Specialista reléové techniky. Hlídací relé zátěže (–) 4/59
Elektronické relé ZEV – univerzální ochrana pohonů (Ing. Jindřich Dvořák) 6/28
Parametry jističů nn a jejich použití při výpočtech zkratových proudů (Ing. Jiří Hynek) 6/34
DEHNventil se vrací (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 7/12
Nové softstartéry a vektorové měniče frekvence (Ing. Stanislav Gloc) 7/18
Nová technologie v oblasti vzduchových jističů (Ing. Jiří Kůs – Ing. Jiří Lang) 7/32
TeSys – nová definice přístrojů pro spouštění a ochranu motorů (Ing. Marian Belošovič) 9/32
Kompaktní jističe Modeion (Ing. Jiří Hynek) 10/36
Vysokonapěťové pojistkové vložky a jejich použití (Vladimír Jedlička) 9/44
Jiskrově bezpečné převodníky (–) 11/45
Jističe ARION do 6 300 A (Ing. Lubomír Augusta) 12/34
9. Automatizace, regulace, robotizace
Datová komunikace v rozvodnách vn a vvn (–) 2/40
Převodník protokolu RS–232/422/485 na Ethernet (–) 3/38
Nové bezpečnostní světelné závory C 4000 (Ing. Karel Kabeš) 4/20
Malé programovatelné automaty EH–Micro (–) 4/33
Spojení modemy na pronajatých linkách (–) 4/48
Induktivní senzory s velkou spínací vzdáleností efektor m (Ing. Oldřich Klos) 4/49
Programovatelné automaty Mitsubishi ve strojích pro zpracování plastů (Ing. Milan Begeš) 5/26
Komunikační zařízení pro přenos dat optickým paprskem v otevřeném prostředí (–) 5/40
Malé radiomodemy s velkými možnostmi (–) 7/38
Signalizační a ovládací panel PRC 1470 pro monitorovací sběrnicový systém zdravotnické izolované soustavy (–) 9/24
M Family – nová generace modulárních mikroprocesorových ochran (Ing. Miloslav Lebeda) 9/36
Mikrovlnné identifikační systémy v automobilovém průmyslu (–) 9/38
Systémy detekce a místa úniku kapalin (Ing. Petr Vacek) 9/46
Podpora průmyslové automatizaci (–) 9/74
Internetové technologie v průmyslových řídicích systémech (–) 10/31
Komponenty pro informační kiosky (–) 12/42
10. Výpočetní technika a programové vybavení
SICHR verze 2.00 umí zase víc (Ing. Bohumil Mikota) 2/35
Komu je určen internotový informační systém pro elektrotechniky (Jan Lojkásek) 3/23
Nová verze výpočetního systému CANECO (Ing. Josef Fritschka) 4/34
Oceňování montážních prací (OCEP) – verze DOS a Windows 9x, NT, 2000 (Jiří Čermoch) 4/39
UR PC – softwarový klíč do světa digitálních ochran sítí (Ing. Miloslav Lebeda) 4/42
Do nového tisícíletí s dokonalým softwarem pro elektrotechniky (Ing. Jiří Meisner) 4/52
Panelové počítače ve zdravotnictví (–) 6/36
SICHR verze 2.00 – program pro elektroprojektanty a revizní techniky (Ing. Bohumil Mikota) 7/25
Projektování obvodů měření a regulace (Ing. Zdeněk Potměšil) 7/26
ELCAD – 7 nová generace (Ing. Pavel Budovič) 9/69
Oceňování elektromontážních prací (OCEP) (verze DOS a Windows 9x, NT, 2000) (Jiří Čermoch) 9/82
Může Pavouk spřádat sítě i ve Vašem počítači? (Ing. František Štěpán) 9/21
11. Technologie, nástroje, montáže, údržba
Řadové svorky taris (Lukáš Rychetský – Marek Vinecký) 1/13
Drátové kabelové lávky (–) 1/54
Moderní a kvalitní kování a zámky (–) 3/41
Nové odpínací pojistkové lišty Secur® Lean Streamer (Ing. Zdeněk Hašek) 7/34
Novinky v oblasti nářadí pro elektrotechniku (–) 7/42
Bezpečnostní tabulky a značky (Ing. Luděk Weiss) 7/43
Dávkovací systémy (–) 9/35
Konstrukční prvky a příslušenství rozváděčů (–) 11/11
Nářadí Bosch pro elektrikáře (–) 11/38
BAHCO – nářadí pro elektrikáře (–) 12/03
NAREX – profesionální kvalita z České Lípy (–) 12/46
12. Elektrický ohřev
Systémy elektrického podlahového vytápění (Ing. Petr Vacek) 5/44
Topné odporové materiály (–) 5/46
Modelování indukčního ohřevu kovových materiálů a souvisejících technologických procesů (Jerzy Barglik – Doc. Ing. Ivo Doležel, CSc., – Martin Škopek – Pavel Šolín – Doc. Ing. Bohuš Ulrych, CSc.) 12/6
Zefektivnění rozsáhlých systémů elektrického doprovodného otápění (Ing. Petr Vacek) 12/32
13. Světelné zdroje a osvětlování
Poznámka: Tato tematika je přesunuta do časopisu SVĚTLO (www.svetlo.info)  
14. Spotřební elektrotechnika
Digitální multimetry HEXAGON (Ing. Lubomír Harwot, CSc.) 5/21
Přepěťové ochrany v „inteligentních“ budovách – sběrnice EIB 6/32
15. Měření, zkoušení, péče o jakost
Analyzátory BK550 – osvědčený prostředek identifikace a analýzy energetického rušení (část 2) (Ing. Petr Bilík – Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. – Doc. Ing. Jan Žídek, CSc.) 1/08
Hledání metalických kabelů, potrubí a poruch pláště kabelů (Ing. Petr Vitner) 1/24
Nové měřicí přístroje pro revize elektrických zařízení: PROFITEST C, METRISO C a GEOHM C (Ing. Jiří Sajner) 1/32
Software pro systémy měřicích přístrojů Multimess (Bc. David Šítek) 1/37
Nová anechoická komora pro EMC (RNDr. Vladimír Filiač, CSc.) 1/39
Zkoušečky Fluke T2 a T5 (–) 1/46
Průmyslová diagnostika pomocí scopemetrů Fluke 190 (Ing. Jaroslav Smetana) 2/50
Začátek jedné laboratoře (Doc. Ing. František Veselka, CSc.) 3/18
Radiové modemy FM 433 (–) 3/34
DELTAPHASE – zařízení pro vyvážení odběru sítě (Ing. Jaroslav Smetana) 3/42
Novinky v měření izolačních odporů (Ing. Jiří Ondřík) 4/26
ALF 10 – přístroj pro měření malých odporů proudem vyšším než 10 A AC (Ing. Ivan Dítě) 4/30
Měření ztrátového činitele izolace silových kabelů (Ing. Petr Vitner) 4/50
Regulátory jalového výkonu pohledem uživatele (1) (Ing. Zbyněk Nový) 5/08
Regulátory jalového výkonu pohledem uživatele (2) (Ing. Zbyněk Nový) 6/18
Měření izolačního stavu nově (Ing. Jaroslav Smetana) 6/40
Měření malých proudů proudovými sondami Chauvin Arnoux (Ing. Lubomír Harwot, CSc.) 7/17
Přepěťové ochrany v prostředí SNV (Ing. Vlastimil Tichý) 7/36
Novinka: kompenzační regulátor NOVAR 5–RQ (–) 7/40
Měření tg d a diagnostika elektrických strojů, přístrojů a prvků pomocí dielektrické spektroskopie (Ing. Václav Straka) 9/9
Rychlý kompenzační regulátor NOVAR 314 RS (–) 9/30
Nové přístroje pro revizní techniky (–) 9/34
Měření teploty, osvětlení a vlhkosti (Ing. Jaroslav Smetana) 9/56
Nové multimetry Fluke 110 (Ing. Jaroslav Smetana) 9/57
Víceúčelové testovací zařízení pro primární zkoušky (–) 10/45
Převodníky firmy MBS Sulzbach (–) 10/46
Síťový přenos PWM 132 (–) 11/30
Nové radiomodemy pro přenos proudové smyčky (–) 11/30
Kritéria výběru elektrických měřicích přístrojů pro revize a diagnostiku elektrických zařízení (Ing. Jiří Sajner) 12/16
Přístroje pro revizní techniky (–) 12/22
Měřicí, laboratorní a pracovní stoly VARIOLAB (Miroslav Bulka) 12/23
Osciloskop – elektronické oči technika (Ing. Lubomír Harwot, CSc.) 12/24
Měřit + regulovat = šetřit (–) 12/25
16. Bezpečnost a ochrana elektrických a elektronických zařízení, ochrana před úrazem
Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe (–) 1/14
Traťový rádiový systém (Miloš Král) 1/20
Ochrana zdrojů katodické ochrany proti účinkům pulsního přepětí (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 1/21
BLITZDUCTOR – přehledná a spolehlivá koordinace přepěťových ochran pro informačně–technické sítě (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 1/36
Bariéry řady K pro prostředí s nebezpečím výbuchu (–) 1/38
Příkazy „B“ v otázkách a odpovědích a něco navíc – 1. část (Ing. Jaroslav Melen) 1/42
Obvody SELV, PELV a FELV v otázkách a odpovědích (Ing. Michal Kříž) 2/22
Alternativní svodiče bleskového proudu (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 2/38
Ochrana řídicích systémů proti přepětí (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 2/42
Příkazy „B“ v otázkách a odpovědích a něco navíc – 2. část (Ing. Jaroslav Melen) 2/46
Funkční bezpečnost, revizní technici a zákon č. 22/1997 Sb. (Jiří Hlinovský) 3/10
Revize? Revize! (Ing. Václav Honys) 3/15
Alternativní konstrukce svodičů přepětí (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 3/36
Přepěťové ochrany do průmyslové sběrnice (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 3/40
Svodiče bleskového proudu pro zapojení před elektroměrem (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 4/10
Přepěťová ochrana základnových stanic GSM (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 4/18
Přepětí – fenomén 21. století (Ing. Tomáš Šimík) 4/28
Svodiče třídy B v neměřených částech instalací nn (Ing. Jiří Burant) 4/60
Moderní varistorové svodiče (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 4/72
SJB – řada svodičů bleskových proudů (Ing. Karel Brokeš) 5/30
Rozváděče s přepěťovými ochranami pro přechod ze zóny bleskové ochrany 0A do 2 (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 6/30
Přepěťová ochrana proudové smyčky (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 6/43
Přepěťové ochrany třídy D do rozváděčů (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 7/24
Přepěťové ochrany v prostředí SNV (RNDr. Jozef Dudáš, CSc.) 7/36
Bezpečnost elektrických zařízení v období přechodu pravidel na mezinárodní soustavu (část 1) (Ing. Václav Honys) 9/14
Přepěťová ochrana v obvodech s čidly (Ing. Vlastimil Tichý) 9/27
Komplexní řešení ochrany před účinky blesku a přepětí (Ing. Jiří Burant) 9/50
Hlídač izolačního stavu (–) 9/77
Proč elektrickou pevnost 3 750 V AC? (Jiří Zahrádka) 9/90
Bezpečnost elektrických zařízení v období přechodu pravidel na mezinárodní soustavu (část 2 – dokončení) (Ing. Václav Honys) 10/7
Jednoduché a přitom správné řešení existuje! (Ivan Rezek) 10/37
Novinka v ochranách pro SKO, dálková signalizace (Ing. Vlastimil Tichý) 10/43
Nové normy ČSN (7) (Ing. Vincent Csirik) 10/48
PIV – svodič bleskového proudu třídy I (Pavel Charous) 11/34
Systém přepěťových ochran bez tlumivek? (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 11/40
Přepěťové ochrany v „inteligentních“ budovách – ochrana komunikační sběrnice EIB (Ing. Vlastimil Tichý) 12/37
Nové normy z oblasti dokumentace produktů/výrobků (Josef Rýmus) 12/50
17. Normy a předpisy
Elektrotechnické živnosti ve znamení novelizací (Antonín Svoboda) 1/17
Příkazy „B“ v otázkách a odpovědích a něco navíc – 2. část (Ing. Jaroslav Melen) 2/46
Funkční bezpečnost, revizní technici a zákon č. 22/1997 Sb. (Jiří Hlinovský) 3/10
Jak je to s informacemi pro elektrotechniky? (Ing. Michal Kříž) 3/22
Komu je určen internotový informační systém pro elektrotechniky (Jan Lojkásek) 3/23
Nové normy ČSN (1) (Ing. Vincent Csirik) 3/48
Nové normy ČSN (2) (Ing. Vincent Csirik) 4/76
Proč jsou technické normy dobrovolné? (Ing. Václav Honys) 5/12
Odborná způsobilost v elektrotechnice. Až „padesátka“ skončí, co bude dál? (Jan Lojkásek) 5/19
Třídění a označování svodičů přepětí (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 5/22
Nové normy ČSN (3) (Ing. Vincent Csirik) 5/49
Revize elektrických zařízení včera a dnes (Ing. Václav Honys) 6/12
Nové normy ČSN (4) (Ing. Vincent Csirik) 6/58
Nové normy ČSN (5) (Ing. Vincent Csirik) 7/46
Pokyny k aplikaci Směrnice Rady ES 73/23/EEC (Josef Rýmus) 7/49
Nové normy ČSN (6) (Ing. Vincent Csirik) 9/101
Bezpečnost elektrických zařízení v období přechodu pravidel na mezinárodní soustavu (část 1) (Ing. Václav Honys) 9/14
Problematika elektrostaticky vodivých podlah v lékařských ordinacích (Josef Marek) 9/94
Podmínky pro zavedení elektronických výrobků na trh a do oběhu (Doc. Ing. Stanislav Seborský, CSc.) 9/98
Bezpečnost elektrických zařízení v období přechodu pravidel na mezinárodní soustavu (část 2 – dokončení) (Ing. Václav Honys) 10/7
Jak dál v ochraně před úrazem elektrickým proudem? (1. část) (Ing. Michal Kříž) 10/49
Jak dál v ochraně před úrazem elektrickým proudem (2. část) (Ing. Michal Kříž) 9/46
Nové normy ČSN (8) (Ing. Vincent Csirik) 11/49
Nové normy ČSN (9) (Ing. Vincent Csirik) 12/49
Nové normy z oblasti dokumentace produktů/výrobků (Ladislav Pešička – Ing. Marie Živcová) 12/50
18. Výročí, osobní zprávy
Israel Brand – významný elektrotechnik a nevšední člověk (Ing. Zdeněk Trinkewitz) 1/50
Zemřel Dušan Poláček (Ing. Jiří Kohutka) 2/54
K nedožitým dvaašedesátinám Ing. Miloslava Čapka (Ing. Jan Rejent, CSc.) 7/53
Odborná způsobilost a znalostní standardy (Ing. Michal Kříž) 9/86
Životní jubileum Ing. Oty Roubíčka, DrSc. (Ing. Josef Heřman, CSc.) 10/51
19. Organizace elektrotechniků, odborné vzdělávání, školení, konference
Úloha a postavení profesních společenstev (František Holec) 1/10
Elektrotechnický svaz český je připraven převzít kompetence profesního společenstva (Ing. Jaroslav Ďoubalík) 1/11
Moduly odborné způsobilosti v elektrotechnice na www.in–el.cz (Ing. Michal Kříž) 1/18
I vzdělání potřebuje propagaci (Mgr. Jiří Bernát) 2/26
Samozvanost ESČ? (–) 3/16
Konference VIRUS BULLETIN v Praze (–) 3/51
Moduly odborné způsobilosti (Miroslav Dobiáš) 3/52
Samospráva elektrikářů. Odezva na tzv. samozvanost ESČ (Jan Lojkásek) 4/64
Jsme připraveni na novu legislativu? (Miroslav Čtvrtlík) 4/66
Jsou zkoušky pro získání elektrotechnické odberné způsobilosti pouhou formalitou? (Ing. Michal Kříž) 4/68
Další aktivity elektrotechnických škol. Škola a abilympiáda? Proč ne. (Ing. Josef Ležal) 4/71
XXVII. konference o pohonech je připravena (Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.) 4/77
Česká elektrotechnická společnost zasedala (–) 4/78
Konference VIRUS BULLETIN v Praze (–) 4/80
5. ročník mezinárodní vědecké konference (–) 4/80
Proč jsou technické normy dobrovolné? (Ing. Václav Honys) 5/12
Názory k modulům odborné způsobilosti (Ing. Michal Kříž) 5/16
Soutěž dovednosti elektrotechnických oborů (Josef Lancoš) 5/18
Odborná způsobilost v elektrotechnice. Až „padesátka“ skončí, co bude dál? (Jan Lojkásek) 5/19
Seminář KOMPENZACE 2001 (–) 5/20
Elektrotechnický svaz český (ESČ) pořádá odborný seminář Projektování elektrických rozvodů v panelových bytových domech (–) 5/41
Zprávy ESČ – výzva všem elektrotechnickým spolkům (Ing. Jaroslav Ďoubalík) 5/41
Elektroenergetika v přípravách na liberalizovaný trh s elektřinou (–) 5/48
Semináře PROPAG TEAM – informační a vzdělávací agentura (–) 5/51
Ještě k modulům odborné způsobilosti (Miroslav Dobiáš) 6/17
Program odborných konferencí a seminářů – 43. MSV 2001 (–) 9/07
Sekce elektrotechniků jižní Moravy (–) 9/102
Propag Team – informační a vzdělávací agentura (–) 9/103
ESČ – přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení (–) 9/103
27. celostátní konference o elektrických pohonech (Prof. Ing. Lumír Kule, CSc.) 9/106
Odborná způsobilost a znalostní standardy (Jan Lojkásek) 9/86
Jak probíhalo založení sejM (Jiří Reich) 10/13
Odborné semináře L. P. Elektro (–) 10/52
Připravuje se založení nového subjektu – Českého svazu pro technická zařízení (–) 10/52
I mistr tesař se utne (Miroslav Dobiáš) 11/10
Elektrikář – co má vlastně umět aneb chvála univerzálnosti (Ing. Milan Kubíček) 11/12
Zprávy ESČ (–) 11/53
Skutečně se utnul mistr tesař? (Jan Lojkásek) 12/12
Požadavky na znalosti elektrotechniků (Jan Lojkásek) 12/14
Technický slovník naučný – recenze (SIE) 12/48
20. Odborná literatura
Další část edičního plánu vydavatelství IN–EL, spol. s r. o. Praha (–) 1/47
Ročenka Hüthig & Pflaum 2001 – recenze (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 2/37
Recenze Ročenky Hüthig & Pflaum 2001 (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 3/49
Recenze ročenek Hüthig & Pflaum 2001 – část 2 (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 4/75
KRAUS, J. a kol.: Komentář k novele zákona č. 505/1990 Sb. (Ing. Jan Havel, DrSc.) 5/52
Recenze ročenek Hüthig & Pflaum 2001 – část 3 – dokončení (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 6/59
Obnovitelné zdroje energie – nová kniha pro všechny (Ing. Bronislav Berounský) 9/94
Technický slovník naučný (–) 10/53
Nový katalog měřicí techniky (–) 10/53
Příprava seznamu norem elektro (–) 11/55
Ročenka ELEKTRO (–) 11/55
Technický slovník naučný (SIE) 12/48
21. Různé
Internet – hrozba nebo příležitost? (tes) 1/48
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (10) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 1/55
Sporné názvy v elektrotechnice (Ing. Ivan K. Bošňák) 2/24
Spojení mobilních technologií (–) 2/52
Semináře ENS (–) 2/52
Školení (–) 2/52
Zprávy ESČ (Ing. Jaroslav Ďoubalík) 2/53
Bezpečnost dat (–) 2/53
Uděleny ceny Siemens (–) 2/53
Zprávy ESČ (–) 2/53
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (11) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 2/55
K distribuci časopisů (–) 3/03
Pokyny pro autory (–) 3/03
Samozvanost ESČ? (–) 3/16
Začátek jedné laboratoře (Doc. Ing. František Veselka, CSc.) 3/18
Nobelova cena za fyziku a chemii v roce 2000 (Bk) 3/20
Nový trend: biologické elektroinstalace (Prof. Ing. Václav Černý, CSc.) 3/25
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (12) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 3/55
Zprávy ESČ (–) 4/65
Mnemotechniky pravé i levé (–) 4/81
Elektrické zvíře (–) 4/81
175 let Ohmova zákona (Zdeněk Ing. Ledr, DrSc.) 4/82
Pokyny pro autory (–) 4/84
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (13) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 5/53
Lístek z regionální historie: Osmdesát let od počátku elektrizace na Kralovicku a Manětínsku (PaedDr. Ing. Bohumil Tesařík) 5/54
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (14) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 6/61
Operátoři a operátory (PhDr. Věra Vlková, CSc.) 7/09
Cena a hodnota informací (Jan Lojkásek) 7/10
Moritz Hermann von Jacobi – dvě stě let od narození vynálezce galvanoplastiky (PaedDr. Ing. Bohumil Tesařík) 7/55
ABB se uchází o firmu Entrelec (sk) 9/102
Prezentační den firmy ELKAS (–) 9/102
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (15) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 9/108
Uznání z Japonska (–) 9/96
Námět k dořešení (Josef Marek) 10/14
Vývoj názorů na podstatu elektřiny (16) (Ing. Josef Heřman, CSc.) 10/54
Hermann von Helmholtz – vynálezce (nejen) očního zrcátka (PaedDr. Ing. Bohumil Tesařík) 9/54
Těsnění pro odstínění elektromagnetického rušení s protipo