Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Více aktualit

Regulační systémy čtvrthodinového maxima

číslo 1/2002

Inovace, technologie, projekty

Regulační systémy čtvrthodinového maxima

Firma Závodný ELEKTRO nabízí množství přístrojů pro usnadnění práce energetiků, jako jsou např. monitorovací a regulační systémy elektrické energie HMP-64M a HMP88 Mitsubishi. K těmto přístrojům je také dodáván moderní software pro obsluhu pomocí PC, monitorování všech druhů energie, ale i např. pro kontrolu výroby.

Přístroj HMP-64M

Obr. 1.

Popis a použití
Přístroj je určen k monitorování a regulaci elektrické energie, popř. dalších energií (plyn, teplo, voda apod.). Připojuje se na impulsní výstupy elektroměrů, plynoměrů atd. Regulace se děje cíleně podle aktuálního výkonu, nastavené křivky a naprogramovaných funkcí. Přístroj má čtyři vstupy, které se využívají pro připojení hlavního elektroměru, dvou podružných elektroměrů a pro vstup k identifikaci probíhající čtvrthodiny (obr. 1). Vstupy 3 a 4 je možné používat jako opakovače, tzn. jejich stavy jsou kopírovány na výstupech s tranzistory s otevřeným kolektorem. Výstupy jsou tvořeny šesti přepínacími kontakty relé 8 A/250 V AC. Přístroj je dále vybaven dvěma komunikačními kanály. Přes standardní rozhraní RS-485 lze připojit PC v kanceláři energetika, regulátor QERP 16, popř. podružné povelové moduly pro monitorování. Kanál COM je určen pro připojení modulu DCF, popř. radiomodulu FM433.

Přístroj HMP-64M je vybaven i obvodem reálného času se zálohovacím napájením na dobu asi 50 hodin a pamětí pro uchování dat za dobu 40 dnů. Veškeré údaje jsou zobrazovány na displeji LCD 2 × 16 znaků. Na čelním panelu je rovněž umístěna ovládací klávesnice a diody LED pro signalizaci paralelních vstupů. Funkce sériového rozhraní je indikována diodami LED RX a TX.

Rozšiřující modul HMP-64-PM4

Výstupní čtyřpovelový modul HMP64M-PM4 (obr. 2) je určen pro rozšíření výstupů regulátoru HMP-64M. Modul se připojuje na linku RS-485 a je osazen čtyřmi relé 8 A/250 V AC, které mohou zpracovávat výstupy 1 až 8 z regulátoru HMP-64M. Modul je dodáván v krabici ModulBOX 4M a je napájen z elektrické sítě 230 V AC.

Obr. 2.

Čtyři žluté diody modulu ukazují stav jednotlivých výstupů, zelená dioda NAP indikuje připojení napájecího napětí, další žlutá dioda LNK se rozsvítí, je-li linka aktivní, tzn. když regulátor HMP-64M komunikuje s ostatními zařízeními. Červená dioda POR se rozsvěcuje při chybném příjmu telegramu z regulátoru HMP-64M.

Na přijímači je umístěn přepínač DIP8, kterým lze zvolit zpracovávané povely. Nepřijde-li telegram po dobu 90 s, rozbliká se červená dioda POR. Při spojené zkratovací propojce se všechny výstupy odpojí, při rozpojené propojce se výstupy 1 a 2 vypnou a výstupy 3 a 4 se zapnou.

Telegram od regulátoru HMP-64M přichází každých 15 s nebo okamžitě po změně stavu výstupů.

Při zapojení různého počtu přepínačů na DIP8 se přijímač bude chovat jinak.

Při zapojení:

  • jednoho přepínače se všechna čtyři relé přiřadí vybranému povelu,

  • dvou přepínačů se relé 1 a 2 přiřadí prvnímu vybranému povelu, relé 3 a 4 se přiřadí druhému vybranému povelu,

  • tří přepínačů se relé 1 přiřadí prvnímu vybranému povelu, relé 2 se přiřadí druhému vybranému povelu, relé 3 a 4 se přiřadí třetímu vybranému povelu,

  • čtyř přepínačů se jednotlivá relé postupně přiřazují vybraným povelům,

  • pěti přepínačů jsou všechna relé v trvale sepnutém stavu,

  • šesti, sedmi, osmi a žádného přepínače jsou všechna relé v trvale rozepnutém stavu.

Vstupní expandér HMP64-VE8

Verze 2.00 a vyšší slouží k rozšíření vstupů regulátoru HMP-64M. K regulátoru může být připojeno až osm vstupních expandérů (integrovaných logických obvodů s několika vstupy a s přímým invertovaným výstupem – pozn. red.), tzn. že lze až o 64 vstupů rozšířit jejich počet. Toto rozšíření je možné až od verze softwaru 2.00 regulátoru HMP-64M.

Modul je napájen 230 V AC a je jištěn pojistkou 100 mA. Veškeré aktivní vstupy jsou galvanicky odděleny od vstupního modulu, sítě i linky 485. Z expandéru je rovněž vyvedeno nestabilizované napětí 12 V/50 mA.

Expandér má paměť na 3 500 čtvrthodinových záznamů, což odpovídá asi 36 dnům, může pracovat i bez regulátoru HMP. Na expandéru jsou čtyři přepínače DIP.

HMP64-DCF

Přijímací modul časového signálu DCF 77 (obr. 3) je určen k synchronizaci reálného času v systému HMP-64. Modul přijímá signál 77,5 kHz z vysílače DCF, umístěného ve Franfurktu (SRN). Pokrytí signálem je na většině území ČR. Časový signál DVF je řízen atomovými hodinami s maximální odchylkou 1 s za 3 000 let.

Obr. 3.

Po připojení modulu k regulátoru HMP-64 a jeho aktivaci v komunikačním menu se do přibližně šesti minut zasynchronizuje reálný čas; tento postup se opakuje každou celou hodinu (je schopen včas nastavit letní i zimní čas).

Modul DCF se k regulátoru HMP-64M připojuje plochým telefonním kabelem COM. Samotná instalace modulu je velmi jednoduchá: po připojení modulu k regulátoru HMP-64M je nutné najít místo s dobrým příjmem signálu DCF, který je signalizován pravidelným blikáním červené diody DCF, a to jednou za sekundu (v 59. sekundě dioda neblikne). Nejlepšího příjmu signálu lze dosáhnout, když je modul DCF natočen tak, aby jeho delší strana byla kolmo na směr k vysílači, tedy přibližně kolmo na směr východ-západ.

Na modulu DCF je umístěna zelená dioda SYNC, která ukazuje stav zasynchronizování modulu DCF s vysílaným časovým signálem; při úplné synchronizaci modulu dioda trvale svítí. Žlutá dioda TLG indikuje komunikaci s regulátorem HMP.

Je-li k regulátoru připojen i počítač, lze pomocí modulu DCF nastavit přesný čas i v připojeném počítači.

Modul je vestavěn do krabičky o rozměrech 57 × 73 × 22 mm. Délka připojovacího kabelu je standardně 7 m.

Závodný ELEKTRO
Lhotka 162
739 47 Kozlovice, ork. Frýdek-Místek
tel.: 0658/68 64 88
fax: 0658/68 64 89
mobil.: 0602/53 81 80, 0602/71 33 20, 0606/72 31 50
e-mail: zavodny@iol.cz
http://www.zavodny.cz