časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Regulace napětí a jalového výkonu – současnost a trendy

číslo 11/2002

Hlavní články

Regulace napětí a jalového výkonu – současnost a trendy

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Synchronní generátory,
regulační transformátory,
statická a dynamická kompenzační zařízení,
primární, sekundární a terciální regulace.

Jaroslav Doležal,
Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze,
Karel Witner,
ČEPS, a. s. Praha