časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo
tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

RAPID 45 – nová kategorie v podparapetních systémech OBO

|

číslo 1/2003

Inovace, technologie, projekty

RAPID 45 – nová kategorie v podparapetních systémech OBO

Bedřich Schattke,
OBO Bettermann Praha s. r. o.

Při projektování současného multifunkčního stavebního objektu patří k zásadním architektonickým požadavkům projektově poskytnout co možná nejširší variabilitu využití objektu. Otevřené, tzv. non-terretorial-office, halové koncepty velkých prostor proto v případě elektroinstalace vyžadují flexibilní systémy, zabezpečující nadčasová řešení ukládání vedení, která budou nejen nyní, ale i v budoucnu vyhovovat definovaným účelům využití.

Projektant řešící v takovém objektu například rozvod strukturované kabeláže má principiálně tyto možnosti volby uložení vedení a vyvedení přípojných míst:

Obr. 1.
 • pod omítku,
 • na zeď,
 • do podlahy,
 • do prostoru.

První způsob je v praxi použitelný pouze částečně, a to nejen kvůli jeho pracnosti, ale především pro velmi omezenou možnost dodatečného efektivního rozšiřování sítí (flexibilita systému) a téměř nepřekonatelné technické překážky, které by vyvstaly při požadavku realizace rozsáhlých systémů. Navíc, v řadě případů rekonstrukcí objektů se jedná o železobetonové konstrukce, kde uložení do zdi nepřipadá v úvahu, a pak jedinou možností řešení rozšíření elektroinstalace je skutečně povrchová instalace.

Proto v převážném počtu i nově budovaných administrativních celků a v rekonstruovaných objektech nachází v široké míře uplatnění povrchové ukládání vedení na zeď, konkrétně do podparapetních kanálů.

Důvodů pro toto řešení je celá řada, z nichž nejvýznamnější jsou:

 • jediná možná stavební technologie v případě betonových skeletů,
 • čistá a rychlá práce,
 • účelné řešení společného rozvedení silového, datového i sdělovacího vedení,
 • flexibilita systému (snadno lze vytvořit nová připojovací místa nebo systém rozšířit),
 • široké spektrum nabídky (ceny i provedení) renomovaných výrobců podparapetních systémů.

Podparapetní systémy umožňují realizovat rozvody v řadě cenových kategorií a tím vyhovět nejen funkčním, ale i estetickým požadavkům jak standardních kanceláří, tak pracoven ve špičkovém designu. Budoucí instalace podparapetního rozvodu nevyžaduje konstrukční ohledy, které jsou u ostatních způsobů instalace nutné již ve fázi zpracovávání stavebního projektu. Například u podlahového systému je třeba včas uvažovat výšku betonové mazaniny potřebné k jeho zalití, u přístrojových sloupů je třeba počítat s přívody energií buď zespodu podlahou anebo shora z podhledu.

Myšlenka povrchového uložení elektroinstalace přitom není zcela nová, o tom svědčí pohled do historie elektrotechniky. Jedním z prvních podparapetních systémů byly však pouze zkroucené, opředené vodiče, upevněné na porcelánových izolátorech.

Nabídka podparapetních kanálů OBO

Jak v podlahových systémech, tak v přístrojových sloupech a podparapetních kanálech je nabídka firmy OBO Bettermann rozmanitá a pokryje všechny standardní aplikace.

V systému podparapetních kanálů OBO lze, stejně jako u jiných renomovaných výrobců, vybírat rozměrově i barevně mezi hliníkem a ocelí, široká je i rozměrová paleta plastových žlabů v barvě bílé. Hliník – ocel – plast, to je i cenové pořadí směrem dolů.

Obr. 2.

Nicméně i v kanálech z tvrzeného PVC chyběl v sortimentu OBO jednoduchý a levný, ale přitom kvalitní a estetický produkt. Produkt, který by splnil požadavky jak funkčnosti, tak časově úsporné montáže a přitom cenově vyhověl instalacím, kde jsou z objektivních příčin prostředky investora striktně omezeny.

Právě pro tyto aplikace je určen nový systém podparapetních kanálů OBO RAPID 45. Vyrábí se v bílé barvě ve dvou rozměrech, 53 × 100 mm (jednokomorový – vnitřní prostor lze rozdělit plastovou přepážkou) a 53 × 160 mm (dvoukomorový – lze opatřit kovovou přepážkou).

Cenovou kategorii, do které kanál RAPID 45 přísluší, lze přiblížit například cenou tvarovek – jedná se o částku několika desítek korun. Přitom instrumentální hodnota kanálu RAPID 45 je v kategorii kanálů řádově vyšších.

Mezi dalšími výraznými přednostmi kanálu RAPID 45 lze uvést:

 • možnost použít jej jako podparapetní nebo i jako soklový kanál (obr. 1, 2),
 • možnost přizpůsobení nekonvenčním prostorovým podmínkám díky variabilním tvarovkám (nastavení vnitřního rohu 80 až 103, vnějšího rohu 70 až 130).

Použitím přístrojů, které se upevňují zaklapnutím do profilu a násuvných tvarovek, řešených v podobě krytů, se zkracují doby montáže v porovnání s klasickým podparapetním systémem. Oválné vodorovné a svislé otvory pro upevňovací šrouby v zadní stěně kanálu umožňují případné korekce malých nepřesností vrtání pro hmoždinky.

Systém RAPID 45 nalezne uplatnění v novostavbách, při sanacích a modernizacích stávajících objektů, všude tam, kde je třeba efektivně vyřešit rozvody nejen silových, ale spolu s nimi datových i telekomunikačních vedení.

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz