časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Řadové svorky s úsporou místa

|

číslo 11/2002

Rozváděčová technika a přístroje

Řadové svorky s úsporou místa

Společnost Weidmüller již téměř rok úspěšně prodává na světovém trhu svorky s tažnou pružinou, do kterých se vodič nevkládá běžným směrem, tj. shora nebo zboku, ale šikmo. Důležité je, že tímto řešením a konstrukcí svorky se minimalizuje velikost svorky a prostor potřebný k zapojení vodiče. Úspory se projeví větší přehledností zapojení, nižšími náklady na instalační krabice a rozváděče, což v důsledku přispívá ke snížení nákladů na celou realizaci. Z těchto důvodů firma Weidmüller průběžně rozšiřuje svoji nabídku v oblasti bezšroubových svorek (neboli svorek s tažnou pružinou).

Obr. 1.

Optimalizovaná řada Z byla uvedena na trh pod heslem „vše pod jednou střechou“. Tato řada, označovaná též názvem Roofstyle (střecha; obr. 1), byla vyvinuta pro potřeby výrobních závodů firmy Volkswagen ve Wolfsburgu. Nalezne však uplatnění nejen v oblasti automatizace, ale i v jiných odvětvích, např. při výstavbě budov. Z-Roof šetří místo ve skříních rozváděčů a zlepšuje pracovní podmínky. Všechny tyto výhody jsou zvláště patrné, jestliže se tyto nové svorky namontují vedle běžné řady svorek – potřebný prostor pro instalaci se zmenší až o 36 %. Navzdory zmenšení velikosti jsou všechny elektrické a mechanické vlastnosti nadále plně zajištěny. Pro tuto novou řadu Roof je typická rychlá a snadná montážní technologie, stejně jako spolehlivá tažná pružina. Vodič a ovládání pružiny jsou umístěny nad sebou a celá manipulace při instalaci je vedena pouze z jednoho směru. Zmiňovaná řada nabízí jeden nebo dva paralelní kanály pro příčné propojení svorek zásuvnými propojkami a variabilní značení, kde lze umístit až šestnáct znaků na jednom štítku. Na přání zákazníků byla tato řada rozšířena o typy pro velikosti průřezů vodičů až do 6 mm2. Z důvodu zachování co nejmenších rozměrů se svorky vyrábějí ve dvouvstupovém nebo třívstupovém provedení.

V závěru roku 2000 byla na trh uvedena řada ještě menších řadových svorek – průchozí a zemnicí svorky ZDU/ZPE 1,5 (obr. 2) o šířce pouhých 3,5 mm. Jedná se o extrémně štíhlé svorky, kde úspora prostoru činí až 42 % oproti standardnímu provedení. Pro lepší představu: na lištu TS 35 o délce 50 cm lze připevnit buď pouze 100 běžných svorek, nebo 142 svorek ZDU 1,5/3,5. Tímto způsobem je možné vytvořit prostorově velmi úsporná zapojení. Ze skutečnosti, že náklady na skříň rozhodným způsobem ovlivňují rozpočet celé instalace, je zřejmé, proč se projektanti a montážní firmy snaží maximálně využít prostor v rozváděčových skříních. Obr. 2. Svorky řady ZDU 1,5 využívají osvědčenou horní montáž a rovněž horní připojení vodiče. Montážní přístup k pružině je opět nad přípojným místem vodiče. Přítlačná síla pružiny zaručuje spolehlivé připojení vodiče. Přípojný rozsah průřezu vodiče je od 0,08 do 1,5 mm2, jmenovitá hodnota napětí je 500 V a proudu 17,5 A. Řadu doplňuje dvou-, tří- nebo čtyřvstupová zemnicí svorka ZPE 1,5. Již za samozřejmost lze považovat možnost využít zásuvné příčné propojky ZQV, umístěné uprostřed svorky. Jsou-li tyto propojky použity, zajišťují stupeň krytí IP20, tedy zabezpečují proti přímému dotyku s vodivými částmi. Takto lze jednou propojkou spojit dvě až deset sousedních svorek. Tělo vlastní svorky je standardně vyrobeno z izolačního materiálu WEMID, což je modifikovaný samozhášivý termoplast třídy V0 podle normy UL 94 bez halogenidů. Profesionálnímu označení – štítku – k tomu určenému je vyhrazen prostor uprostřed svorky tak, aby značení bylo přehledné i v případě připojení všech vodičů.

Pro všechny, kteří si přejí zůstat u tradiční a osvědčené technologie šroubových svorek, má firma Weidmüller v nabídce připraveny nejužší šroubové svorky svého druhu na světě. Šířka svorek řady WDU 1,5/R3,5 (obr. 3) je pouze 3,5 mm. Opět se nabízí možnost výrazných prostorových úspor, popř. i možnost použít ji při okolnostmi vynucené montáži do omezeného prostoru. Svorky této řady se montují na menší základní lištu TS 15, čímž je určena délka svorky, a to pouhých 24,5 mm. Pro nejnáročnější aplikace je v nabídce verze dvoupatrové svorky WDK 1,5/3,5 rovněž o šířce 3,5 mm. Ve všech případech je rozsah průřezů připojených vodičů od 0,05 do 1,5 mm2. Rovněž v případě řady WDU 1,5/R3,5 lze k propojení sousedních svorek použít propojky ZQV od dvou do třiceti přípojných míst. Ve všech dalších parametrech svorka splňuje vysoké standardy značky Weidmüller, a to jak z hlediska přípojného třmenu, tak izolačního materiálu WEMID. Jmenovitý proud je 17,5 A a napětí 400 V.

Obr. 3.

Je třeba dodat, že prostor v rozváděči lze ušetřit nejen na průchozích řadových svorkách – řešení je možné hledat i v příslušenství. Je-li třeba propojit pojistkové svorky s běžnými skleněnými pojistkami o průměru 5 mm, nabízí firma Weidmüller řešení v podobě důmyslného pojistkového pouzdra SIHA, které zabere právě pouhých 5 mm prostoru šířky pojistky. Je to možné proto, že pojistky jsou důmyslně střídavě poskládány tak, že zůstává dostatek místa na nezbytnou tloušťku potřebné izolace oddělující jednotlivá pouzdra a jejich vodivé části.

Účelem tohoto článku je poukázat na to, že existují různé možnosti, jak snížit náklady na výstavbu, opravy a rekonstrukce rozváděčů. Ve svém důsledku není vždy nejvýhodnější jednoduše vyhledávat nejlevnější výrobky na trhu. Často je užitečnější zamyslet se nad možnostmi, které uživateli zdánlivě jednoduché součástky, jako jsou řadové svorky, nabízejí. Prvním krokem může být třeba kalkulace, o kolik méně se zaplatí za skříň, krabici nebo rozváděč, které jsou o třetinu menší.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat firmu Weidmüller prostřednictvím svého velkoobchodního prodejce nebo přímo na adrese:

Weidmüller, s. r. o.
Vídeňská 340
252 42 Vestec
tel.: 244 001 400
fax: 244 001 499
e-mail: office@weidmueller.cz
http://www.weidmueller.cz