Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2017 vyšlo
tiskem 6. 11. 2017. V elektronické verzi na webu od 27. 11. 2017. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Točivé elektrické stroje

Hlavní článek
Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru
On-line optimalizácia komutačných uhlov prúdu vo fázach BLDC motora

Aktuality

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

Více aktualit

Řada kompaktních jističů Modeion

číslo 4/2006

Řada kompaktních jističů Modeion

Ing. Jiří Hynek, OEZ s. r. o.

Produktová značka Modeion je na českém trhu známa již několik let. Zastřešuje moderní produkt letohradské firmy OEZ – řadu kompaktních jističů. Tato produktová řada není statická a neměnná, ale je neustále vylepšována a doplňována. Poslední velkou inovací bylo doplnění řady o jistič do 160 A – BC160.

Kompaktní jističe řady Modeion nacházejí uplatnění jak v bytové výstavbě, infrastruktuře nebo energetice, tak v náročných nepřetržitých provozech v průmyslu. Toto široké uplatnění umožňuje nejenom velké množství různého stavebnicového příslušenství, ale především výměnné nadproudové elektronické spouště. V jedné typové velikosti tak jistič dosáhne, včetně využití rozsahu regulace 60 %, změny proudu v rozmezí až 87 %.

Aby byl zákazníkům usnadněn výběr spouští, jsou tyto prvky rozděleny do čtyř základních kategorií, tzv. charakteristik, jež předurčují jejich použití.

Obr. 1.

Řada kompaktních jističů Modeion

Spouště s charakteristikou L (L001) jsou určeny pro jištění obvodů vedení, neboť zkratová spoušť jističe s uvedenou charakteristikou je nastavena na čtyřnásobek jmenovitého proudu. Tato varianta se vzhledem k absenci nastavovacích prvků vyznačuje jednoduchostí použití. Jističe mohou také velmi snadno nahrazovat starší jističe BA511 s charakteristikou vedení, a to jak v projektech, tak i fyzicky pomocí tzv. retrofitových sad.

Jistič vybavený spouští s charakteristikou D (DTV3) je vhodný především pro průmyslové aplikace, neboť umožňuje nejen regulaci jmenovitého proudu, ale i regulaci zkratové spouště. Právě díky tomu je možné tímto typem charakteristiky jistit vedení, ale také zařízení s velkým záběrným proudem, jako jsou skupiny svítidel nebo motorové vývody.

Pro přímé jištění motorů je určena varianta s charakteristikou M (MTV8). Elektronické spouště s charakteristikou MTV8 však lze bez problému použít i pro jištění transformátorů a vedení. Pro dosažení ještě vyšší univerzality byla v letošním roce uvedena na trh elektronická spoušť s charakteristikou MTV9. Vychází ze spouště MTV8 a je navíc vybavena selektivní spouští s možností nastavení časového zpoždění až 300 ms.

Významnou změnou v sortimentu příslušenství jističů Modeion je ukončení prodeje spouští s označením M001 a A001 jističů BL1600. Těžiště použití těchto spouští bylo jednak v provozech s požadavkem na dosažení selektivity, jednak v případech, kdy projektant v zadání projektu neměl blíže specifikovanou zátěž. Proto byl na konci roku 2005 zaveden do prodeje nový typ spouště pro jističe BL1000 a BL1600 s označením U001. Spouště U001 jsou plnohodnotnou náhradou spouští A001 a M001. Jejich výhodou je univerzálnost charakteristiky a možnost nastavení vypínací charakteristiky na hodnoty I2t = konst. Toto nastavení se využívá tehdy, kdy jsou před jističem nebo za ním zařazeny pojistky. Uvedeným nastavením charakteristiky se dosáhne vyšší míry selektivity.

Jističe Modeion mají širokou škálu stavebnicového příslušenství. Je to především komplexně vyřešené připojování silových vodičů. Připojovací sady umožňují připojit měděné a hliníkové pásy a kabely všech běžně používaných průřezů a profilů.

Pro ovládání jističů je možné použít ruční otočný pohon, který zabezpečuje i ovládání přes čelní panel nebo dveře rozváděče.

Dálkově lze jističe Modeion zapínat i vypínat pomocí motorových pohonů. Standardem je ovládací napětí 230 a 110 V pro střídavé obvody. Ve stejnosměrných obvodech je k dispozici ovládací napětí 220 a 110 V. Pohony jističů BD250 a BH630 disponují napětím 24 a 48 V střídavého i stejnosměrného napětí. Další možností, jak lze jističe Modeion dálkově vypínat, je použití napěťových nebo podpěťových spouští.

Pro použití v automatizovaných systémech řízení je třeba znát stav jističů. K tomu jsou určeny spínače. S jejich pomocí je možné stanovit, zda je jistič vypnutý, nebo zapnutý, popř. umožňují rozlišit vypnutí nadproudovou spouští nebo pomocnou napěťovou, resp. podpěťovou spouští.

V elektrárnách, těžkých průmyslových provozech jsou používána výsuvná a odnímatelná provedení, kterými je vybavena i řada Modeion. Jejich nedílnou součástí je signalizace polohy jističe. Samozřejmostí je uzamykání ve vysunutém stavu, a tudíž zabezpečení obvodu ve viditelně rozpojeném stavu.

V krátkém článku nelze obsáhnout všechny varianty a možnosti, které řada Modeion nabízí. Podrobné informace mohou proto zájemci nalézt v novém katalogu Kompaktní jističe, v leporelu Modeion. Pro práci s jističi je možné také využít software Konfigurátor Modeion. Vše, co zde bylo uvedeno, si lze objednat na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
www.oez.cz

Technická podpora:
Kompaktní jističe Modeion, BA 511 a vzduchové jističe ARION WL
tel.: 465 672 191
e-mail: jistice@oez.cz

Propagace, katalogová dokumentace
tel.: 465 672 195
fax: 465 672 358
e-mail: dokumentace@oez.cz


Společnost OEZ srdečně zve všechny zájemce k návštěvě své expozice na veletrhu AMPER 2006, který se koná ve dnech 4. až 7. dubna v Praze.
Expozice OEZ bude umístěna v hale 6, sektor B, stánek 11.