Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Publikace: Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení

číslo 4/2002

Odborná literatura

Publikace:
Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení

Upravené a aktualizované vydání příručky

Autor Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec v oboru bezpečnosti práce v elektrotechnice a dlouholetý pracovník systému státního odborného dozoru nad bezpečností práce, nyní ve smyslu živnostenského zákona odpovědný zástupce vydavatele, připravil přehled kódování vnějších vlivů s přihlédnutím k vnějším podmínkám prostředí, využití elektrických zařízení a konstrukci budov podle ČSN 33 2000-3. Uvedeny zde jsou i charakteristiky požadované pro výběr a instalaci elektrických zařízení podle tabulek 51AN a/nebo 51ANK1 nové ČSN 33 2000-5-51 z dubna roku 2000 a z toho vyplývající požadavky na jejich provedení podle zmíněné normy.

Vše, včetně souvisejících ČSN, je přehledně a samostatně uspořádáno pro každý vnější vliv. Současně je zde porovnání s původní klasifikací druhů prostředí podle ČSN 33 0300:1978, a to ve spojení z něho vyplývajícího zařazení objektů a prostorů do revizních lhůt podle Tab. 1. ČSN 33 1500 tam, kde existuje nebo bylo možné dovodit vzájemnou analogii.

V této příručce je (na rozdíl od tabulek 51AN a/nebo 51ANK1 citované normy, kde jsou požadavky na provedení elektrických zařízení formulovány v podobě „musí“, „nesmí“, „je zakázáno“ apod., přičemž jsou v textu řazeny za sebou jako věta za větou, bez jakéhokoliv způsobu usnadňujícího orientaci) každý požadavek obsažený v použitých větách citovaných tabulek převeden do podoby jednotlivých otázek, na které musí být odpovězeno, ať již při vykonávání kontrol elektrických zařízení v rámci preventivní údržby nebo při vykonávání pravidelných revizí těchto zařízení.

Co se týče kategorie vnějších vlivů B = využití, konkrétně BE3N2 Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par a BE3N1 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, předkládaný materiál nejen obsahuje přehled požadavků ČSN, na které norma pouze odkazuje, ale tyto požadavky opět zpracování v podobě zmíněných otázek. Příručka rovněž obsahuje srovnání požadavků 7. kapitoly původní normy ČSN 33 2320 s novou normou ČSN EN 60079-14 a uvádí, co je třeba při revizích v těchto prostorách ověřovat kromě úkonů popsaných v tabulkách 1 až 3 ČSN EN 60079-17. To je mimo požadavky pro ověřování instalací a zařízení Ex, jak vizuální, zběžnou, tak i detailní prohlídkou, podle ČSN EN 60079-17 (33 1530), jež program těchto prohlídek pouze shrnula do nepřehledných tabulek 1 až 3.

V tomto vydání příručky jsou nové kapitoly Požadavky na EZ do zón 20, 21 a 22 vlivu BE3N1 a Požadavky na EZ do zón 0, 1 a 2 vlivu BE3N2. Dále je zde nově zařazena kapitola Stanovování period revizí a kontrol elektrických zařízení, obsahující nové pohledy na tuto problematiku dané změnou právních předpisů.

Nechybí přehled významu označení požadavků na elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely, aplikace požadavků ČSN 33 2140 na tyto místnosti a popis provozních zkoušek elektrických rozvodů pro lékařské místnosti a v nich, dále vzor protokolu o určení typu místnosti pro lékařské účely a vzor záznamu opakovaných kontrol zařízení místností pro lékařské účely prováděných při periodických revizích.

Uživatelům tohoto přehledu se tak dostává do rukou i užitečný soubor „návodů“, resp. postupů pro vykonávání některé z kontrolních činností na elektrickém zařízení (prohlídky, kontroly, revize), jejichž existenci předpokládali tvůrci ČSN 33 1500, když formulovali její 5. článek.

Při cenách ČSN 33 2000-3 (za 346 Kč), ČSN 33 2000-5-51 (346 Kč), ČSN EN 60079-14 (300 Kč), ČSN EN 60079-17 (182 Kč) a souboru ČSN EN 50281-1-2 (326 Kč) – celkem 1 500 Kč – je cena nabízené publikace více než výhodná.

Obdobou této tištěné příručky je počítačový program nazvaný Vnější vlivy, který umožňuje rychlé vyhledávání podle klíčových slov i převzetí vybraných textů do dokumentů ve verzi programu, navíc s možností vytvořit protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

Další informace o programu Vnější vlivy je možné získat na internetové adrese imv.web.worldonline.cz nebo přímo u spoluautora Ing. Miroslava Vopaleckého na adrese Lada 14, 470 01 Česká Lípa, mobil. telefon 0602/362 166, e-mail: m.vopalecky@worldonline.cz

Předběžná cena: 550,- Kč

Dodavatel:
Informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová – Propag Team Trutnov
tel.: 0439/ 733 120, 0604/ 382 386
fax: 0439/ 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz