časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Prvky silnoproudé elektrotechniky

|

číslo 3/2006

Prvky silnoproudé elektrotechniky

Petr Jelínek, ControlTech s. r. o.

Společnost Rockwell Automation je nejenom renomovaný výrobce automatizační techniky, ale je to i uznávaný producent přístrojů na nízké napětí. Ve společnosti Rockwell Automation zajišťuje výrobu uvedených produktů divize Allen-Bradley.

MCS firmy Allen-Bradley je modulární řídicí systém (Modular Control System), který zahrnuje stykače, jističe a tepelná nadproudová relé.

Stykače jsou nabízeny ve čtyřech modelových řadách a mohou spínat proudy až do 1 150 A v AC-3 při 400 V.

Jističe je možné rozdělit do dvou základních skupin, a to na „malé“ jističe pro domovní a průmyslové rozvody do 63 A s vypínací charakteristikou B, C a D a výkonové jističe (deony) do 1 600 A.

Obr. 1.

Obr. 1. Motorový spouštěč řady 140M-C2E

Modulární řídicí systém (MCS) firmy Allen-Bradley nabízí uživatelům tyto způsoby ochrany motorů:

 • motorový spouštěč,
 • bimetalová tepelná relé řady 193-T, -CT, -M,
 • elektronická tepelná relé řady 193-EE, -EF, -EC,
 • modulární ochranný systém 825-P,
 • termistorové relé řady 817.

Motorové spouštěče tvoří v sortimentu dvě základní řady: 140M (obr. 1) a 140-CMN. Řada 140M je rozdělena na jističe pro ochranu motorů s rozsahem nastavitelné tepelné spouště 0,1 až 400 A, pro ochranu transformátorů s rozsahem nastavitelné tepelné spouště 0,1 až 32 A a na zkratovou ochranu pro startéry bez nastavitelné tepelné spouště. Jističe řady 140-CMN jsou určeny pro ochranu motorů s nastavitelnou tepelnou spouští 25 až 90 A.

Tepelná nadproudová relé mají zabudovaný tepelný prvek pro kompenzaci vlivu okolní teploty a mechanismus pro diferenciální indikaci výpadku jedné fáze. Nadproudové relé může pracovat v manuálním nebo automatickém módu. Standardně je zabudován spínací a rozpínací kontakt. Lze je připojit přímo na stykač nebo v případě potřeby mohou být instalována pomocí adaptéru samostatně. Jejich nastavovací rozsah je 0,1 až 90 A.

Řada elektronických tepelných relé 193-EE (obr. 2) umožňuje nastavení vybavovací třídy 10, 15, 20 nebo 30 přímo na relé. To znamená, že neopodstatněné vypínání z důvodu nemožnosti nastavení správné vypínací třídy je již minulostí. Jestliže doba rozběhu není dopředu známa nebo se změní až během provozování technologie, je možné teplené relé přestavit tak, aby přesně odpovídalo parametrům motoru. Díky širokému rozsahu proudového nastavení elektronických tepelných relé řady 193-EE (např. 5,4 až 27 A) je možná rychlá úprava nastavení motorových ochran a podstatné snížení skladových zásob i počtu ochran náhradních dílů. Tyto přednosti ocení projektanti, velkoobchody, výrobci a především provozovatelé.

Další elektronickou ochranou v sortimentu Allen-Bradley je elektronické ochranné relé 193-EF. Jde o kompaktní jednotku s integrovanými měniči proudu, která je určena ke zjišťování velikosti motorového proudu. Jsou nabízeny čtyři typy, jež se liší proudovými rozsahy a ochrannými funkcemi. Těmito funkcemi mohou být ochrany např. proti přetížení, výpadku fáze a asymetrii, termistorová ochrana, indikace nadměrného proudu, přetížení a provozu. Jmenovitý provozní proud se nastavuje s přesností 1 A přepínači umístěnými na čelní straně relé. Vlastní dobu vypnutí lze na přístroji nastavit přepínači v závislosti na charakteristice motoru v krocích 2 až 30 s. Rozsah pro nastavení proudu potom je od 0,5 až 630 A.

Obr. 2.

Obr. 2. Elektronické tepelné relé 193-EE

Elektronické relé 193-EC se nastavuje a údaje se načítají po síti DeviceNet.

Ochranné funkce:

 • tepelná ochrana proti přetížení,
 • ochrana proti výpadku fáze a asymetrii,
 • zablokování (motoru v chodu),
 • malá zátěž (podtížení),
 • zablokování během startu.

Zobrazené hodnoty:

 • fázový proud,
 • průměrný proud,
 • procenta tepelného využití.

Pro své parametry, např. proudový rozsah 0,4 až 5 000 A, nastavitelnou třídu vybavení 5 až 30, termistorový vstup PTC (Positive Temperature Coefficient, kladný teplotní součinitel), je toto nadproudové relé určeno pro použití ve všech „klasických„ i náročných aplikacích.

Modulární ochranný systém 825-P (obr. 3) pro motory, založený na mikroprocesorovém řízení a ovládání, je novou generací ochran pro nízkonapěťové a vysokonapěťové motory od firmy Allen-Bradley. Tento modulární ochranný systém nabízí montérovi svou kompaktností jedinečnou možnost konfigurovat funkce zařízení podle požadavku aplikace. Pružnost systému umožňuje rozšiřovat systém s rostoucími požadavky konkrétní aplikace. Provozní parametry je možné zadávat a nastavovat tlačítky, která jsou umístěna na čelní straně ochranného přístroje, přičemž parametry a vykonávané funkce jsou zobrazovány na dvouřádkovém displeji LCD. Pro nastavení a načítání údajů lze použít programové vybavení MPS Explorer Software.

Obr. 3.

Obr. 3. Modulární ochranný systém 825-P

Vlastnosti základního modulu:

 • proudový rozsah 0,5 až 5 000 A,
 • široký rozsah napájecího napětí 110 až 240 V AC/DC,
 • tři výstupní relé,
 • dva konfigurovatelné vstupy,
 • termistorový vstup PTC,
 • tři sloty pro rozšiřující karty,
 • port pro připojení skeneru RTD.

Rozšiřující karty:

 • napěťová – měření napětí (fáze-fáze, fáze-N), skutečného výkonu, jalového výkonu, účiníku, fázového úhlu,

 • rozšiřující I/O – tři konfigurovatelné vstupy, čtyři pomocná výstupní relé, analogový výstup 4 až 20 mA, pro napětí 24 nebo 120 V,

 • skener RTD – dvanáctikanálový vstupní modul, kompatibilní s Pt100, NI120, NI100, CU100, připojení do základního modulu optickým kabelem délky až 500 m,

 • komunikační – komunikace na síti DeviceNet, Modbus.

Ochranné funkce základního modulu:

 • tepelná ochrana proti přetížení,
 • ochrana proti výpadku fáze a asymetrii,
 • zablokování (motoru v chodu), malá zátěž (podtížení),
 • monitorování času při rozběhu motoru,
 • omezený počet startů za hodinu,
 • zablokování během startu.

Zobrazené hodnoty:

 • fázový proud,
 • průměrný proud,
 • procenta zatížení motoru,
 • procenta tepelného využití.

Ochranné funkce rozšiřující napěťové karty:

 • pokles napětí,
 • přepětí,
 • jalový výkon,
 • pokles výkonu,
 • účiník,
 • frekvence.

Zobrazené hodnoty:

 • napětí fáze-fáze,
 • průměrné napětí fáze-fáze,
 • napětí fáze-N,
 • frekvence,
 • jalový výkon,
 • účiník,
 • skutečný výkon,
 • fázový úhel.

V současné době jsou v nabídce Allen-Bradley dva druhy termistorových relé řady 817, a to 817-E1 s automatickým nulováním, indikací vypnutí a napájení a 817-E2 s automatickým a ručním nulováním, indikací vypnutí a napájení, dálkovým nulováním (externí tlačítko), testovacím tlačítkem. Oba druhy mají zelenou diodu LED pro signalizaci napájení a červenou diodu LED pro signalizaci stavů zvýšená teplota (LED svítí), rozpojení měřicího obvodu (LED bliká frekvencí 2 Hz), zkrat v měřicím obvodu (LED bliká).

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ControlTech s. r. o.
Havlíčkova 822
280 02 Kolín
tel.: 321 742 011
fax: 321 742 022
e-mail: info@controltech.cz
http://www.controltech.cz