časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Průmyslové procesní kalibrátory

Ing. Přemysl Hejduk, Micronix, spol. s r. o.
 
V průmyslových aplikacích automatizovaného řízení, popř. při použití v menších aplikacích lokálních měření, je nutná pravidelná kontrola čidel a následné prověření odpovídajících hodnot přenášených z nich do řídicích jednotek. Ve větších procesech je třeba díky přítomnosti dalších, především silových zařízení použít pro přenos dat z čidel takové zařízení, které je odolné proti rušení a u kterého z důvodu větších vzdáleností také nevnikají úbytky napětí. Těmto požadavkům vyhovují beze zbytku tzv. proudové smyčky.
 
U všech čidel, která snímají jakoukoliv veličinu, jsou použity převodníky na proudovou smyčku, s jejíž pomocí je realizován přenos k vyhodnocovacím, popř. řídicím jednotkám. Smyčka se samozřejmě nepoužívá pouze na čtení hodnot, ale jejím prostřednictvím se generují i hodnoty pro nastavení výkonné technologie, jako jsou pohony apod. Proudové myčky jsou většinou nastaveny na rozsah 4 až 20 mA a tyto proudy odpovídají lineárnímu převodu hodnot od nuly až po maximální rozsah, kterému odpovídá právě proud 20 mA. Nula pak odpovídá hodnotě proudu 4 mA, a to proto, aby v případě přerušení smyčky byla tato porucha okamžitě identifikována a přijímač/vysílač jí nepovažoval za nulu.
 
Přístrojů pro kontrolu proudových smyček je nabízeno poměrně velké množství a liší se přesností, možností nastavení aktivity (napájení) apod. Mnohé z nich disponují i možností měření a simulací dalších veličin, aby se mohl zkontrolovat pouze samotný snímač bez převodníku. Většinou jde o teplotu a vzhledem k tomu, že snímače teploty mohou být odporové (PT) nebo termočlánkové (K, J, S apod.), jsou tyto měřicí přístroje vybaveny pro měření mnoha druhů snímačů teploty. A nejde jen o měření hodnot z čidel, ale především o jejich simulaci, aby se zjistilo, zda je snímání správně nastaveno. Co se týká kombinace veličin, takovéto přístroje se nazývají multifunkční procesní kalibrátory.
 
V nabídce jsou ale i jednoúčelové přístroje, jako např. kalibrátory teploty, tlaku apod. Nejžádanější však jsou kalibrátory obsahující kromě jiných veličin zejména možnost simulace a měření proudových smyček.
 
Poměrně širokou škálu procesních kalibrátorů nabízí firma Fluke. Od tohoto výrobce jsou to např. modely 705, 707 a 715 pro měření a simulaci proudových smyček.
 
Kalibrátor proudové smyčky Fluke 705 má přesnost 0,02 %, zobrazuje současně proud v miliampérech a v procentech. Měří, generuje a simuluje v miliampérech v rozsazích proudových smyček. Je zde možnost pasivní a aktivní volby s napájením 24 V. Přístroj má přednastavené režimy s rozsahem 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA.
 
Model Fluke 707 má stejné vlastnosti jako Fluke 705, ale větší přesnost (0,015 %), ochranu vstupu proti síťovému napětí a rezistor proudové smyčky 250 Ω pro přístroje s rozhraním Hart. Hart je rozšířeným a průmyslem akceptovaným standardním protokolem, umožňujícím oboustrannou číslicovou komunikaci se zařízeními propojenými dvouvodičovou proudovou smyčkou s analogovým přenosem signálů proudovými úrovněmi 4 až 20 mA.
 
Model Fluke 715 je kalibrátor napětí a proudu (V/mA) měřící signální proudy proudové smyčky a navíc měří i napětí v rozsahu 0 až 200 mV, 0 až 20 V a v polovičním rozsahu napětí také generuje.
 
Nevýhodou tohoto měření proudových smyček u uvedených přístrojů je nutnost jejich rozpojení a začlenění do obvodu přístroje. Tento problém řeší procesní klešťové měřiče Fluke řady 771, 772 a 773.
 
Model Fluke 771 měří proudovou smyčku bez rozpojení pomocí kleští.
 
Model Fluke 772 nejen měří, ale i simuluje – to již ale pomocí vedlejších svorek se zapojením do obvodu.
 
Model Fluke 773 obsahuje ještě navíc zdroj a měření napětí.
 
Dalšími typy, které měří a simulují proudovou smyčku, jsou již tzv. multifunkční kalibrátory. Jde o řadu Fluke 725 a 726.
 
Modely Fluke 725/726 mají dva oddělené kanály a současně měří, generují a prohlížejí procesní signály. Měří napětí, proud v miliampérech, RTD, termočlánky, frekvenci a odpor k ověření snímačů a senzorů. Generuji (simulují) napětí, proudy v řádech miliampérů, termočlánky, RTD, frekvenci a tlak pro kalibraci převodníků. Umí i ukládat nastavení pro pozdější použití.
 
Model Fluke 726 má navíc další přídavné vlastnosti, jako je měření s přesností 0,01 % a větší výkon kalibračního zdroje. Dále pak frekvenční čítač a režim zdroje frekvenčního pulzu pro zvýšení testů průtokoměrů. Režim Hart vkládá do miliampérového měření rezistor 250 Ω a napájí pro kompatibilitu s přístrojovým vybavením Hart.
 
Další skupinou jsou kalibrátory tlaku Fluke řady 717, 718 a 719. Tyto přístroje měří tlak buď interním čidlem, nebo u větších tlaků externím modulem (typ je volitelný podle potřebného rozsahu – u modelu 717), popř. mohou tlak i simulovat pomocí čerpadel (model 718). Zatímco modely 717 a 718 ještě také měří proudovou smyčku, model 719 ji navíc také simuluje.
 
Zajímavou kombinací disponují přístroje Fluke řady 787 a 789. Jsou to klasické multimetry s kombinací měření proudové smyčky (model 787) nebo i její simulací (model 789).
 
Model Fluke 724 je velmi oblíbený kalibrátor teploty, který poskytuje možnost měření proudové smyčky a měření napětí, včetně jeho simulace. Tento kalibrátor teploty měří a simuluje jak všechny typy termočlánků, tak i odporové teploměry.
 
Bez možnosti analýzy proudových smyček nabízí firma také analyzátory teploty Fluke řady 712 a 714, které měří a simulují odporové snímače teploty (model 712) a navíc totéž umožňují pro termočlánky typu K (NiCr-Ni) a dalších devět méně používaných typů termočlánků (J, T, E, R,S, B aj. – model 714).
 
V nabídce kalibrátorů Fluke je ještě jedna velmi zajímavá řada Fluke 740, což jsou kalibrátory se záznamem. Automaticky zaznamenávají kalibrační výsledky. Mají možnost uložit až 8 000 odečetů. Kalibrují proud, napětí, teplotu, odpor a frekvenci.
 
Všechny tyto kalibrátory Fluke nabízí firma Micronix, která má ve svém sortimentu i další jednodušší, ale cenově dostupnější procesní kalibrátory Lutron pro orientační měření.
 
Další informace nejen o popsaných přístrojích lze získat na webových stránkách společnosti: http://www.micronix.cz
 

Obr. Multifunkční procesní kalibrátor Fluke 725