Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Průmyslové procesní kalibrátory

Ing. Přemysl Hejduk, Micronix, spol. s r. o.
 
V průmyslových aplikacích automatizovaného řízení, popř. při použití v menších aplikacích lokálních měření, je nutná pravidelná kontrola čidel a následné prověření odpovídajících hodnot přenášených z nich do řídicích jednotek. Ve větších procesech je třeba díky přítomnosti dalších, především silových zařízení použít pro přenos dat z čidel takové zařízení, které je odolné proti rušení a u kterého z důvodu větších vzdáleností také nevnikají úbytky napětí. Těmto požadavkům vyhovují beze zbytku tzv. proudové smyčky.
 
U všech čidel, která snímají jakoukoliv veličinu, jsou použity převodníky na proudovou smyčku, s jejíž pomocí je realizován přenos k vyhodnocovacím, popř. řídicím jednotkám. Smyčka se samozřejmě nepoužívá pouze na čtení hodnot, ale jejím prostřednictvím se generují i hodnoty pro nastavení výkonné technologie, jako jsou pohony apod. Proudové myčky jsou většinou nastaveny na rozsah 4 až 20 mA a tyto proudy odpovídají lineárnímu převodu hodnot od nuly až po maximální rozsah, kterému odpovídá právě proud 20 mA. Nula pak odpovídá hodnotě proudu 4 mA, a to proto, aby v případě přerušení smyčky byla tato porucha okamžitě identifikována a přijímač/vysílač jí nepovažoval za nulu.
 
Přístrojů pro kontrolu proudových smyček je nabízeno poměrně velké množství a liší se přesností, možností nastavení aktivity (napájení) apod. Mnohé z nich disponují i možností měření a simulací dalších veličin, aby se mohl zkontrolovat pouze samotný snímač bez převodníku. Většinou jde o teplotu a vzhledem k tomu, že snímače teploty mohou být odporové (PT) nebo termočlánkové (K, J, S apod.), jsou tyto měřicí přístroje vybaveny pro měření mnoha druhů snímačů teploty. A nejde jen o měření hodnot z čidel, ale především o jejich simulaci, aby se zjistilo, zda je snímání správně nastaveno. Co se týká kombinace veličin, takovéto přístroje se nazývají multifunkční procesní kalibrátory.
 
V nabídce jsou ale i jednoúčelové přístroje, jako např. kalibrátory teploty, tlaku apod. Nejžádanější však jsou kalibrátory obsahující kromě jiných veličin zejména možnost simulace a měření proudových smyček.
 
Poměrně širokou škálu procesních kalibrátorů nabízí firma Fluke. Od tohoto výrobce jsou to např. modely 705, 707 a 715 pro měření a simulaci proudových smyček.
 
Kalibrátor proudové smyčky Fluke 705 má přesnost 0,02 %, zobrazuje současně proud v miliampérech a v procentech. Měří, generuje a simuluje v miliampérech v rozsazích proudových smyček. Je zde možnost pasivní a aktivní volby s napájením 24 V. Přístroj má přednastavené režimy s rozsahem 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA.
 
Model Fluke 707 má stejné vlastnosti jako Fluke 705, ale větší přesnost (0,015 %), ochranu vstupu proti síťovému napětí a rezistor proudové smyčky 250 Ω pro přístroje s rozhraním Hart. Hart je rozšířeným a průmyslem akceptovaným standardním protokolem, umožňujícím oboustrannou číslicovou komunikaci se zařízeními propojenými dvouvodičovou proudovou smyčkou s analogovým přenosem signálů proudovými úrovněmi 4 až 20 mA.
 
Model Fluke 715 je kalibrátor napětí a proudu (V/mA) měřící signální proudy proudové smyčky a navíc měří i napětí v rozsahu 0 až 200 mV, 0 až 20 V a v polovičním rozsahu napětí také generuje.
 
Nevýhodou tohoto měření proudových smyček u uvedených přístrojů je nutnost jejich rozpojení a začlenění do obvodu přístroje. Tento problém řeší procesní klešťové měřiče Fluke řady 771, 772 a 773.
 
Model Fluke 771 měří proudovou smyčku bez rozpojení pomocí kleští.
 
Model Fluke 772 nejen měří, ale i simuluje – to již ale pomocí vedlejších svorek se zapojením do obvodu.
 
Model Fluke 773 obsahuje ještě navíc zdroj a měření napětí.
 
Dalšími typy, které měří a simulují proudovou smyčku, jsou již tzv. multifunkční kalibrátory. Jde o řadu Fluke 725 a 726.
 
Modely Fluke 725/726 mají dva oddělené kanály a současně měří, generují a prohlížejí procesní signály. Měří napětí, proud v miliampérech, RTD, termočlánky, frekvenci a odpor k ověření snímačů a senzorů. Generuji (simulují) napětí, proudy v řádech miliampérů, termočlánky, RTD, frekvenci a tlak pro kalibraci převodníků. Umí i ukládat nastavení pro pozdější použití.
 
Model Fluke 726 má navíc další přídavné vlastnosti, jako je měření s přesností 0,01 % a větší výkon kalibračního zdroje. Dále pak frekvenční čítač a režim zdroje frekvenčního pulzu pro zvýšení testů průtokoměrů. Režim Hart vkládá do miliampérového měření rezistor 250 Ω a napájí pro kompatibilitu s přístrojovým vybavením Hart.
 
Další skupinou jsou kalibrátory tlaku Fluke řady 717, 718 a 719. Tyto přístroje měří tlak buď interním čidlem, nebo u větších tlaků externím modulem (typ je volitelný podle potřebného rozsahu – u modelu 717), popř. mohou tlak i simulovat pomocí čerpadel (model 718). Zatímco modely 717 a 718 ještě také měří proudovou smyčku, model 719 ji navíc také simuluje.
 
Zajímavou kombinací disponují přístroje Fluke řady 787 a 789. Jsou to klasické multimetry s kombinací měření proudové smyčky (model 787) nebo i její simulací (model 789).
 
Model Fluke 724 je velmi oblíbený kalibrátor teploty, který poskytuje možnost měření proudové smyčky a měření napětí, včetně jeho simulace. Tento kalibrátor teploty měří a simuluje jak všechny typy termočlánků, tak i odporové teploměry.
 
Bez možnosti analýzy proudových smyček nabízí firma také analyzátory teploty Fluke řady 712 a 714, které měří a simulují odporové snímače teploty (model 712) a navíc totéž umožňují pro termočlánky typu K (NiCr-Ni) a dalších devět méně používaných typů termočlánků (J, T, E, R,S, B aj. – model 714).
 
V nabídce kalibrátorů Fluke je ještě jedna velmi zajímavá řada Fluke 740, což jsou kalibrátory se záznamem. Automaticky zaznamenávají kalibrační výsledky. Mají možnost uložit až 8 000 odečetů. Kalibrují proud, napětí, teplotu, odpor a frekvenci.
 
Všechny tyto kalibrátory Fluke nabízí firma Micronix, která má ve svém sortimentu i další jednodušší, ale cenově dostupnější procesní kalibrátory Lutron pro orientační měření.
 
Další informace nejen o popsaných přístrojích lze získat na webových stránkách společnosti: http://www.micronix.cz
 

Obr. Multifunkční procesní kalibrátor Fluke 725