časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Průmyslové obslužné sloupy InduSign

číslo 5/2004

inovace, technologie, projekty

Průmyslové obslužné sloupy InduSign

Martin Holotík, Marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schnedider Electric CZ: Instalační systém InduSign – patřící mezi instalační systémy Thorsman – soustřeďuje vedení elektrické energie, vedení datových, telekomunikačních kabelů, ale i rozvod kapalin, plynů, odsávání, ventilace apod. na jediném obslužném sloupu. Ten může být instalován v libovolném prostředí průmyslové výroby a může napájet potřebnými médii příslušný stroj nebo výrobní linku. Vybavení sloupu je sestaveno podle požadavku zákazníka v závislosti na potřebách výroby. Jedinečnost instalačního systému InduSign spočívá v univerzálnosti uchycení sloupu a v možnosti jeho napojení na současné rozvody v kterémkoliv výrobním podniku, hale apod. Navíc jednoduchým a rychlým přemístěním sloupu lze pro stroje zajistit přívod všech médií i po přeskupení výrobní linky. Tak se ušetří náklady na prostoje ve výrobě nebo na budování nových „pevných„ rozvodů. Flexibilita systému InduSign (obr. 1) zjednodušuje jeho přemísťování a rovněž urychluje změnu přístrojového vybavení a opětovné fungování v nové konfiguraci.

Obr. 1

Výhody

 • Lze je velmi jednoduše a rychle přemísťovat a opět zapojovat v novém uspořádání výrobní linky; jejich výhodou oproti klasickým „pevným„ rozvodům médií je jednoznačná úspora nákladů na prostoje ve výrobě.

 • Systém je masivní s atraktivním designem.

 • Hliníkové profily výšky až 6,5 m zajišťují stínění datových a silových rozvodů.

 • Jejich součástí je originální příslušenství pro vedení plynů, kapalin, pro odsávání, ventilaci apod.

 • Početné příslušenství zásuvek elektro i pro datové rozvody různých typů podle národních norem umožňuje volný výběr sestavy vybavení sloupu přesně „na míru„ výrobním procesům.

 • Veškeré příslušenství sloupu lze opatřit kryty; to zvyšuje odolnost sloupu, bezpečnost provozu a vzhled instalace.

 • Kompletace sloupu, včetně vybavení, typu uchycení, konečné povrchové úpravy apod., je řešena podle potřeb zákazníka; pro eliminaci chyb je navrhována počítačem.

 • Jejich kvalita je jednotná; jejich technologie je v souladu s normou ISO 9001.

 • Dokumentace o veškerých jejich dodávkách je uložena v paměti PC; zákazník má možnost následně doobjednat některé prvky nebo požadovat změny již dodaných typů.

 • Každý průmyslový sloup je doručen s dokumentací v podobě zprávy o výsledcích zkoušky, včetně nákresů a schématu zapojení.

Vybavení sloupů InduSign

Všechny zásuvky a přípojky jsou vyrobeny z bezolovnatého plastu, který je odolný proti rázům a šetrný k životnímu prostředí (obr. 2). Zásuvky typu CEE 16 A jsou namontovány na přední straně sloupu. Zásuvky hodnoty vyšší než 16 A jsou instalovány na upevňovacích deskách, které jsou uloženy ve speciální drážce sloupu. Díky nim lze přístroje výškově nastavovat. Rovněž je možné přístroje instalovat v kombinované rozvodné skříni na boční straně sloupu. Do univerzálních drážek sloupu se zavádí také příslušenství pro vedení stlačeného vzduchu, kapalin, odsávání apod.

Stupeň ochrany

Stupeň ochrany průmyslových sloupů InduSign je IP20. Může být zvýšen použitím zásuvek s vyšším krytím. Zásuvky CEE mají stupeň ochrany IP44.

Technické údaje

 • Volitelná výška sloupu až 6,5 m, za podmínky, že průmyslový sloup je zajištěn nejméně dvěma upevňovacími body.

 • Sloupy v délkách větších než 4 m jsou dodávány v částech; to usnadňuje dopravu i samotnou instalaci; montáž do konečné podoby je velmi jednoduchá a rychlá.

 • Průmyslové sloupy upevněné pouze v podlaze jsou dodávány o výšce do 4 m.

 • Průmyslové sloupy s upevněním pouze k desce pracovního stolu jsou dodávány o výšce 2,5 m.

 • Armatury a rozvody: maximální kapacita průtoku vody při tlaku 0,5 bar je 323 l/min; pro vzduch při tlaku 6 bar (pokles tlaku 0,5 bar) a s nominálním průměrem 7,4 mm je maximální průtok 2 100 l/min u jedné rychlospojky; přípustný pracovní tlak je do 16 bar, minimální vnitřní tlak je 64 bar.

 • Zařízení na odsávání zplodin má šest až dvanáct spojovacích hlavic pro upevnění 6mm hadice, s ručními ventily nebo bez nich.

 • Ventily vedení vzduchu a kapalin, např. regulační, mazací a rychlouzavírací (bezpečnostní), jsou k dispozici jako příslušenství, která je možné upevnit na průmyslový sloup.

Obr. 2

Instalační příslušenství

Zákazník si může vybrat z široké nabídky montážního příslušenství. To je určeno pro jednoduché a bezpečné připevnění sloupů ke kabelovým žebříkům, žlabům, přípojnicovým rozvodům, k průmyslovým stropům, pracovním deskám, strojům a podlahám.

Separace kabelů

Instalace vyhovují požadavkům IBM na dělicí vzdálenost 25 mm mezi elektrickými a datovými kabely.

Materiály a povrchová úprava

Průmyslové sloupy, kryty a profily krytů jsou povrchově upraveny eloxováním hliníku v modré barvě, podle normy NCS 2406-R92B. Instalační doplňky jsou z ocelového plechu, který je opatřen smaltem, podle normy NCS 4351 - R75B.

Zásuvky, spínače a přípojky jsou vyrobeny z bezolovnatého plastu šedé barvy, který je odolný proti rázům a šetrný k životnímu prostředí, v souladu s normou NCS 5502-B (výroba je řízena PC). Mosazné armatury mohou být dodány rovněž pochromované nebo natřené bílou barvou.

Dodávka

Systém je dodáván kompletně vybavený všemi součástmi, spojený a připravený k použití, včetně kabelů a vidlic. Přiložena je rovněž podrobná dokumentace.

Balení

Průmyslové sloupy jsou uloženy ve vlnité lepence, rovněž mohou být dodány v pevných teleskopických lepenkových tubách pro místní uskladnění náhradních sloupů.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com
Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554
http://www.schneider-electric.cz