Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2017 vyšlo
tiskem 6. 11. 2017. V elektronické verzi na webu od 27. 11. 2017. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Točivé elektrické stroje

Hlavní článek
Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru
On-line optimalizácia komutačných uhlov prúdu vo fázach BLDC motora

Aktuality

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

Více aktualit

Protect MIP od AEG Power Solutions

Modulární spínaný usměrňovač pro všechny průmyslové aplikace
 
Společnost AEG Power Solutions uvedla v roce 2010 na trh novou generaci spínaných zdrojů napájení SMPS (Switch Mode Power Supply) pod názvem Protect MIP. Jde o mo­dulární redundantní výkonově variabilní spínané usměrňovače pokrývající všechny požadované napěťové hladiny 24, 48, 110 a 220 V DC. Pro svou odolnost a robustnost jsou vhodné především pro použití v průmyslu, energetice a petrochemii.
 
Skupina AEG Power Solutions nabízí ši­roký sortiment výrobků od konvertorových modulů, přes zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) s vysokou úrovní spo­lehlivosti a účinnosti až po např. mo­dulární spínané zdroje, jako je např. tech­nologická novinka roku 2010 Protect MIP (obr. 1). Pro všechny tyto výrobky je cha­rakteristická extrémní spolehlivost, bezpeč­nost a provozní jistota.
 

Protect MIP

 
Společnost AEG Power Solutions využila u spínaných modulárních usměrňovačů MIP standardy a zkušenosti vyplývající z tradice vývoje vlastních technologií tyristorových přístrojů pro průmyslovou sféru, petrochemii, energetiku a dopravu a v roce 2010 uvedla na trh spínané usměrňovače MIP (Modular In­dustrial Power, modulární průmyslový zdroj napájení), a to nejprve pro napěťovou hladi­nu 24 a 48 V a poté – na základě poptávky českých, slovenských a německých zákazní­ků – také pro 110 a 220 V DC.
 
Spínané modulární usměrňovače Protect MIP představují novou cestu k dosažení spo­lehlivé a cenově výhodné jistoty napájení pro celý průmyslový trh, včetně petrochemie, energetiky a další infrastruk­tury. Modulární a výkonově variabilní provedení těchto spínaných zdrojů umožňuje výměnu modulu usměrňova­če za provozu, a zaručuje tak velmi krátkou střední dobu opravy (MTTR – Mean Time To Repair), jakož i snížení servisních nákladů při za­chování možnosti výměny či budoucího rozšíření zařízení.
 
Protect MIP je modulár­ní spínaný usměrňovač, který převádí vstupní střídavé napě­tí na řízené výstupní stejno­směrné napětí (obr. 2). Stej­nosměrné zdroje MIP se po­užívají pro nabíjení baterií nebo pro přímé napájení stej­nosměrných elektrických zařízení. Je zde použita tech­nologicky vyspělá elektronika a elektrické oddělení je řešeno vysokofrekvenčním transformátorem a filtrem. Protect MIP je odol­ný a robustní spínaný napájecí zdroj, který je vhodný k nabíjení mnoha typů baterií od větraných olověných akumulátorů, přes ven­tilem řízené olověné (VRLA – Valve Regu­lated Lead Acid) až po např. niklkadmiové akumulátory. Lze ho však také použít jako samostatný zdroj pro přímé napájení stejno­směrných elektrických zařízení. Tento stejno­směrný systém je nabízen v konfiguraci s jed­ním, třemi nebo devíti modulárními usměr­ňovači ve skříni určené k montáži na stěnu nebo na podlahu.
 
Společným typickým znakem spínaných usměrňovačů Protect MIP je vysoká úroveň standardizace použitých technologií. Uni­verzálnost tohoto systému přináší obrovské výhody např. z hlediska globálního servisu a znamená velké zjednodušení v podobě jed­notné součástkové základny a dostupnosti pro zákazníky po celém světě.
 
Hlavní výhody modulárních usměrňova­čů Protect MIP:
 • velká výkonnost a účinnost,
 • vysoká úroveň ochrany zařízení a lidí díky odolné a robustní konstrukci určené pro po­užití v průmyslových oblastech,
 • velký komfort obsluhy a údržby vzhledem k jednoduché konstrukci a snadnému pří­stupu zpředu,
 • vysoká úroveň standardizace, a tím i zjed­nodušený poprodejní servis,
 • flexibilní řízení pomocí univerzálních ko­munikačních karet,
 • jednotná zobrazovací jednotka s menu v češtině,
 • možnost rozšíření až na devět usměrňova­cích modulů,
 • velká variabilita použitelnosti s n+1 vnitř­ní redundancí,
 • možnost umístění baterie do společné skříně,
 • žádné zpětné působení na síť (sinusový vstupní proud, kompenzace účiníku na hodnotu 1),
 • velká disponibilita energie na základě in­teligentního řízení baterie,
 • velmi jednoduchý systém, snadný ser­vis a rychlé řešení eventuálních problé­mů výměnou modulů,
 • optimalizace nákladů díky kompaktnímu designu a malé hmotnosti,
 • vynikající poměr ceny a výkonu aj.
České zastoupení společnosti AEG Power Solutions dodává od roku 2010 tuto vyspě­lou techniku pro distribuční sítě společnos­ti ČEZ a tyto dodávky by měly pokračovat i v následujících letech. První systémy spí­naných zdrojů Protect MIP budou také do­dány pro páteřní sítě vvn společnosti ČEPS letos na jaře.
 
Odborníci z českého zastoupení AEG Power Solutions nabízejí svým zákazníkům optimál­ní řešení, která odpovídají představám zákaz­níků a vyhovují jejich potřebám. Konkurenční­mi výhodami společnosti AEG Power Solutions jako dodavatele této vyspělé a spolehlivé tech­niky jsou technologická historie originálního výrobce, přímé zastoupení se zázemím globál­ní firmy, kvalitní vyškolený technický personál
 
v podobě zkušeného týmu servisních inženýrů používající nejmodernější měřicí a diagnostic­ké vybavení. Tyto skutečnosti umožňují AEG Power Solutions nabízet špičkový poprodejní servis (hotline 24 hodin denně sedm dní v týd­nu, roční preventivní prohlídky a bezplatná ga­rance 48h reakční doby) v ČR i v zahraničí.
 
Nová technika spínaných usměrňovačů je založena na 2kW modulech pro všechny napěťové hladiny, univerzální řídicí jednot­ce a univerzálním sortimentu doplňků. Kom­pletní systémy jsou vyráběny v továrnách AEG ve Francii a v Německu. České zastou­pení AEG Power Solutions využívá ke kom­pletování těchto systémů v Česku také osvěd­čené české partnery. Tyto kompletace jsou realizovány jak podle firemního designu, tak i podle individuálních požadavků zákazníka.
 
Tento propracovaný systém je zvlášť vý­hodný pro projektanty, a to jak z hlediska univerzálnosti (vysoký standard konfigurace – univerzální řídicí jednotka, monitoring zemního spojení, programovatelná kar­ta s osmi relé aj.), tak i z hlediska dodá­ní všech potřebných informací (od průřezů vodičů, přes dimenzování jističů až po vý­běr a dimenzování akumulátorů). Významnou výhodou z pohledu ceny a požadavků na místo je možnost umístění baterie do skříně usměrňovače. Podle technické specifikace se mění pouze typy použitých modulů, přičemž systémy jsou jedno-, tří- a devítimodulové.
 
AEG Power Solutions nabízí prvotřídní inovační technologická řešení zákazníkům po celém světě. Tato řešení jsou dokonale uzpů­sobena požadavkům zákazníka, mají velmi dobrý poměr ceny k výkonu, vynikající pro­vozní efektivnost a špičkovou kvalitu.
 
Navštivte expozici AEG Power Solutions ve stánku 1C17 na veletrhu Electron na pražském výstavišti PVA Letňany od 12. do 15. dubna.
 
Další informace lze nalézt na adrese:
http://www.aeg-ups.cz
 
Obr. 1. Modulární spínaný usměrňovač Protect MIP (zleva 9-, 3- a 1modulový)
Obr. 2. Principiální schéma se spínaným usměrňovačem
Obr. 3. Design spínaného usměrňovače Protect MIP – provedení 9 modulů