časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Prostupy vodotěsně a systémově

Stanislav Schejbal | GEROtop, spol. s r. o. | www.gerotop.cz

Dnes už lze směle tvrdit, že doba provizorních řešení prostupů inženýrských sítí skrze konstrukce spodních staveb je pomalu na ústupu. Zejména prostupy kabelů a jejich utěsnění proti vlhkosti, případně radonu apod., bývají často problematické, pokud nejsou promyšleny už na samotném začátku v rámci projektu a jejich řešení se nechává na „lidové tvořivosti“.

Nejjednodušší rozhodně neznamená nejlepší

Vezměme si třeba situaci, kdy do vybouraného, nebo vybedněného otvoru (nepravidelného, nebo obdélníkového tvaru) je zaústěno větší či menší množství chrániček různých typů, bez jakýchkoliv rozestupů a uspořádání. Jak tento problém vyřeší někdo, kdo nemá přehled o možnostech systémových řešení takovýchto prostupů? Většinou sáhne po nejjednodušším, leč nedostatečném řešení v podobě různých montážních pěn, tmelů atd. v domnění, že není jiného východiska.

Systémově a profesionálně se dá řešit téměř jakýkoliv případ. Je ale důležité plánovat dopředu. Nejenže zhotovitel ušetří peníze — nemusí navíc zachraňovat situaci na poslední chvíli před předáním stavby. Není dobré být krátkozraký a je třeba věnovat pozornost detailům již od počátku, protože právě funkční detaily vypovídají o kvalitě díla jako celku. Ve výsledku jsou spokojeni všichni. Jak samotný zákazník, tak i realizační firma, která nemusí dodatečně řešit nepříjemné a těžko napravitelné reklamace.

 Obr. 2. Příklad nevhodného řešení prostupů
Obr. 1. Bajonetová pažnice s hrdlem a límcem pro hydroizolaci, Obr. 2. Příklad nevhodného řešení prostupů


Obr. 3. Schéma vhodného způsobu řešení vč. těsnicích vložek

 

Optimální řešení kabelových prostupů už od začátku

Pojďme se tedy v následujících řádcích zaměřit na způsob řešení právě kabelových prostupů u novostaveb. Nedávno byla realizovaná stavba s poměrně rozsáhlým zázemím dílen, skladů a technologických objektů, která vyžadovala propojení značným množstvím elektrických tras mezi jednotlivými budovami a elektroinstalačními šachtami. Požadavkem investora byla vodotěsnost vstupů kabelovodů a samostatných kabelů do interiéru. Prostupy vedou skrz stěny konstrukčně řešené jako bílá vana (vodonepropustný beton) s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů, případně jen bílou vanou. Dalším požadavkem bylo, aby prostupy umožňovaly dodatečnou instalaci kabelů, a aby byly demontovatelné.

Pro tyto případy jsou vhodné bajonetové pažnice, které se již před betonáží umísťují do bednění a mají návaznost přes těsnicí prvek na bílou vanu. Jejich součástí je i límec, na který je možné po odbednění natavit hydroizolační pásy. Výhodou tohoto druhu pažnic je možnost sestavení jednotlivých kusů do bloků o předem daných rozestupech. Pažnice se dodávají se zaslepujícími víky, takže není problém rezerva pro další dodatečné prostupy do budoucna. Zároveň umožňují napojení na širokou škálu kabelovodů, chrániček a použití pestré palety těsnicích vložek a vík.

Obr. 4. Prostupy bajonetových pažnic konstrukcí 
Obr. 4. Osazené pažnice do bednění, Obr. 5. Zabetonované pažnice

V našem případě budou použity propojovací kabelové trasy (kabelovody) mezi stavebními objekty tvořené pevným PVC potrubím. Do pažnic, které mají na jedné straně hrdlo, jsou pak zasunuty přes břitové EPDM těsnění. Pokud tak bude zajištěna vodotěsnost kabelovodu po celé jeho délce, mohl by být v tuto chvíli prostup funkční. Pokud však u různých měkkých chrániček, které se mohou poškodit při zpětných zásypech, nebo u chrániček s nevodotěsnými spoji, kdy nemáte plnou důvěru v těsnost, je vhodné prostup doplnit o těsnicí vložku, nebo víko, které budou navíc v prostupu utěsňovat každý jednotlivý kabel. Tak bude jisté, že i kdyby se vlhkost dostala do venkovního kabelovodu, do interiéru přes těsnicí vložku v žádném případě nepronikne. Těsnicí vložky na bázi stlačené EPDM pryže lze vyhotovit dělené pro dodatečné osazení na instalované kabely, nebo např. univerzální s přípravou pro dodatečné přidání kabelů – možných řešení je celá škála a dá se podle konkrétních požadavků zvolit to nejvhodnější.

Obr. 7: Prostupy kabelů konstrukcí 
Obr. 6: Napojování asfaltové hydroizolace, Obr. 7: Systémově napojené kabelovody

Na závěr je vhodné ještě jednou doporučit nepodceňovat detaily spodních staveb a vsadit na kvalitní materiály prodiskutované s odborníky. Neexistuje jedno univerzální řešení. Vždy se vyplatí řešit tuto problematiku dříve než ve fázi, kdy se musí přistoupit k nákladným opravám.

www.prostupy.cz