Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2018 a 2019 Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

Více aktualit

Program odborných akcí a seminářů MSV 2003

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Program odborných akcí a seminářů MSV 2003
(stav k 21. 7. 2003)

pondělí 15. září

9.30 – 16.00 hod.
Stav přípravy novelizace energetických zá- konů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant a organizační zajištění: Asociace energetických manažerů

10.00 – 12.00 hod.
Sněm svazu průmyslu a dopravy České republiky
Místo konání: Pavilon A – Rotunda
Organizační zajištění:
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Program:
Výroční konference členů Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Diskusní fórum představitelů vlády a státní správy s podnikateli

18.00 hod.
Zlatá medaile MSV a Transport a Logistika 2003 – slavnostní vyhlášení výsledků
Slavnostní ceremoniál
Místo konání: Pavilon A - Rotunda
Vyhlašovatel: Veletrhy Brno, a. s. Obr. 1.

úterý 16. září

9.00 - 13.00 hod.
Seznámení s novými normami EN pro strukturu povrchu a jejich uplatnění v technické praxi
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál D
Odborný garant: Česká společnost pro technickou normalizaci
Organizační zajištění:
Kongresové centrum Brno, a. s.

9,00 – 13,00 hod.
ITS a řízení dopravy
Seminář
Místo konání: Press Centrum, Výstaviště
Odborný garant a organizační zajištění: Centrum dopravního výzkumu

9.00 - 15.00 hod.
ENVIKONGRES 2003 – sekce A
Kongres
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: ECO – Management s. r. o. Brno
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu (gesce) ve spolupráci s MŽP, dále APES (Asociace ekologických systémů) a další

9.00 - 16.00 hod.
Obnovitelné zdroje energie a úspory energie - směry vývoje v EU a ČR
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál E
Odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice – ČSZE
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.

9.00 - 16.00 hod.
LOGISTIKA – Integrující činitel při rozšiřování EU
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102 + 103
Odborný garant a organizační zajištění: Česká logistická asociace

9.30 - 13.30 hod.
Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků
4. mezinárodní konference
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Význam strategického řízení ve strojírenském podniku

10.00 - 16.00 hod.
Wizcon – Systémy pro řízení a vizualizaci
Seminář
Místo konání:
Kongresové centrum Brno, sál F
Odborný garant: IMC Zlín, a. s.
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program:
10.00 – 12.00 hod.: Systémy pro řízení a vizualizaci technologických procesů a správu budov – Wizcon
14.00 – 16.00 hod.: Wizcon pro Windows a Internet – moderní softwarový produkt pro nejnáročnější technologické vizualizace a řízení budov

13.30 - 16.00 hod.
ENVIKONGRES 2003 – sekce B
Kongres
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál D
Odborný garant: ECO - Management s. r. o. Brno
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Vystoupení firem předních výrobců technologií typu BAT

15.00 – 18.00 hod
First Tuesday Brno: Elektronický obchod mezi podniky
Neformální setkání profesionálů s odborným programem.
Místo konání:
Business Center II, Výstaviště
Odborný garant a organizační zajištění:
VIP park.cz, s. r. o.

středa 17. září

9.00 - 13.30 hod.
Průmysl zpracování plastů a kompozitů a integrace ČR do EU
Konference
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C
Odborný garant: Kloknerův ústav ČVUT – Centrum kompozitů
Organizační zajištění: Svaz zpracovatelů plastů ČR

9.00 - 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 1. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Shoda technických norem České republiky a Evropské unie

9.00 - 16.00 hod.
Prezentace oboru obráběcích strojů
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Zahraniční spolupráce v oblasti obráběcích strojů

9.00 - 16.00 hod.
Plastové dílce s vysokými nároky na vzhled
Konference
Místo konání: Pavilon E, Business Center, sál II
Odborný garant: KOMPOZITY BRNO, s. r. o.

10.00 - 13.00 hod.
Aktuální otázky obchodu s Ruskem
Seminář
Místo konání: Pavilon Obchodní a hospodářské komory Brno
Organizační zajištění: Smíšená komora obchodní komora Východ

10.00 - 14.00 hod.
Průmyslové fórum 2003 – V. ročník
Odborný doprovodný program
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant: Computer Agency o. p. s.
Organizační zajištění: VUT v Brně, FSI
Program: Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, strategické informace pro technologický rozvoj a financování podniku.

10.00 – 16.00 hod.
Vytvoření mezinárodní sítě ve strojírenství za účasti firem a svazů ze Saska, Durynska, Česka a Maďarska
Obchodní seminář
Místo konání: Press Center, pavilon E
Organizační zajištění: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

11.00 – 16.00 hod.
Maďarsko české podnikatelské setkání strojírenských firem
Obchodní seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Velvyslanectví maďarské republiky, obchodní zastoupení,
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.,

12.30 – 16.00 hod.
Informační systémy na podporu spedice a logistiky
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál F
Odborný garant: IMC Zlín, a. s.
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.

14.00 – 17.00 hod.
Možnosti českých podniků k zapojení do výzkumných a vývojových programů zemí EU
Diskusní fórum
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Odborný garant: Technický týdeník
Organizační zajištění: Expo Data spol. s r. o.

čtvrtek 18. září

9.00 – 13.00 hod.
Nové formy státní podpory pojištění a financování
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant a organizační zajištění: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) a Česká exportní banka, a. s. (ČEB)

9.00 – 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 2. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Bezpečnost elektrických zařízení v investiční výstavbě a při rekonstrukcích

9.00 – 17.00 hod.
Experimentální tavba železa v replice raně středověké železářské pece a ukázky kování a zpracování železné houby – 1. den
Doprovodná akce MSV Brno v rámci kampaně „Dnů evropského dědictví“
Místo konání: Památková rezervace „Stará huť u Adamova„ (Josefov)
Odborný garant a organizační zajištění: Technické muzeum v Brně
Program:
9.00 hod. – Vsázka a zapálení pece
průběžně – Kování železné houby z dřívějších experimentů
17.00 hod. – Ukončení experimentální tavby

9.30 – 12.30 hod.
ISO 9000 – rychlá a efektivní cesta k certifikaci Vaší firmy
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 103
Odborný garant a organizační zajištění: Český lodní a průmyslový registr s. r. o.

10.00 – 13.00 hod.
Česká energetika před vstupem ČR do Evropské unie
Seminář
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Organizační zajištění: Kongresové centrum a. s., ve spolupráci s ČZSE
Program: Problematika energetických koncepcí, obnovitelných zdrojů energie, úspor energie

11.00 - 14.00 hod.
B>Obchodní mise Rakousko, Vorarlberg
Obchodní mise
Místo konání: Pavilon Obchodní a hospodářské komory Brno
Odborný garant: Obchodní zastoupení Rakouska, Praha
Organizační zajištění: Obchodní a hospodářská komora Brno
Program: Vstupní informace pro rakouské firmy o podnikatelském prostředí ČR a Jihomoravského kraje, možnosti spolupráce, právní prostředí, daňové otázky.

pátek 19. září

9.00 – 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 3. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Elektrická zařízení pro zajištění bezpečnosti strojírenských výrobků v souladu s evropskou směrnicí 98/37/EC Přebírání dokumentů CEN/CENELEC do právních předpisů ČR

10.00 – 16.00 hod.
Experimentální tavba železa v replice raně středověké železářské pece a ukázky kování a zpracování železné houby – 2. den
Doprovodná akce MSV Brno v rámci kampaně „Dnů evropského dědictví“
Místo konání: Památková rezervace „Stará huť u Adamova„ (Josefov)
Odborný garant a organizační zajištění: Technické muzeum v Brně
Program: Kování vytavené železné houby z předchozího dne