časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Program odborných akcí a seminářů MSV 2003

|

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Program odborných akcí a seminářů MSV 2003
(stav k 21. 7. 2003)

pondělí 15. září

9.30 – 16.00 hod.
Stav přípravy novelizace energetických zá- konů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant a organizační zajištění: Asociace energetických manažerů

10.00 – 12.00 hod.
Sněm svazu průmyslu a dopravy České republiky
Místo konání: Pavilon A – Rotunda
Organizační zajištění:
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Program:
Výroční konference členů Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Diskusní fórum představitelů vlády a státní správy s podnikateli

18.00 hod.
Zlatá medaile MSV a Transport a Logistika 2003 – slavnostní vyhlášení výsledků
Slavnostní ceremoniál
Místo konání: Pavilon A - Rotunda
Vyhlašovatel: Veletrhy Brno, a. s. Obr. 1.

úterý 16. září

9.00 - 13.00 hod.
Seznámení s novými normami EN pro strukturu povrchu a jejich uplatnění v technické praxi
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál D
Odborný garant: Česká společnost pro technickou normalizaci
Organizační zajištění:
Kongresové centrum Brno, a. s.

9,00 – 13,00 hod.
ITS a řízení dopravy
Seminář
Místo konání: Press Centrum, Výstaviště
Odborný garant a organizační zajištění: Centrum dopravního výzkumu

9.00 - 15.00 hod.
ENVIKONGRES 2003 – sekce A
Kongres
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: ECO – Management s. r. o. Brno
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu (gesce) ve spolupráci s MŽP, dále APES (Asociace ekologických systémů) a další

9.00 - 16.00 hod.
Obnovitelné zdroje energie a úspory energie - směry vývoje v EU a ČR
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál E
Odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice – ČSZE
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.

9.00 - 16.00 hod.
LOGISTIKA – Integrující činitel při rozšiřování EU
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102 + 103
Odborný garant a organizační zajištění: Česká logistická asociace

9.30 - 13.30 hod.
Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků
4. mezinárodní konference
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Význam strategického řízení ve strojírenském podniku

10.00 - 16.00 hod.
Wizcon – Systémy pro řízení a vizualizaci
Seminář
Místo konání:
Kongresové centrum Brno, sál F
Odborný garant: IMC Zlín, a. s.
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program:
10.00 – 12.00 hod.: Systémy pro řízení a vizualizaci technologických procesů a správu budov – Wizcon
14.00 – 16.00 hod.: Wizcon pro Windows a Internet – moderní softwarový produkt pro nejnáročnější technologické vizualizace a řízení budov

13.30 - 16.00 hod.
ENVIKONGRES 2003 – sekce B
Kongres
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál D
Odborný garant: ECO - Management s. r. o. Brno
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Vystoupení firem předních výrobců technologií typu BAT

15.00 – 18.00 hod
First Tuesday Brno: Elektronický obchod mezi podniky
Neformální setkání profesionálů s odborným programem.
Místo konání:
Business Center II, Výstaviště
Odborný garant a organizační zajištění:
VIP park.cz, s. r. o.

středa 17. září

9.00 - 13.30 hod.
Průmysl zpracování plastů a kompozitů a integrace ČR do EU
Konference
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C
Odborný garant: Kloknerův ústav ČVUT – Centrum kompozitů
Organizační zajištění: Svaz zpracovatelů plastů ČR

9.00 - 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 1. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Shoda technických norem České republiky a Evropské unie

9.00 - 16.00 hod.
Prezentace oboru obráběcích strojů
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.
Program: Zahraniční spolupráce v oblasti obráběcích strojů

9.00 - 16.00 hod.
Plastové dílce s vysokými nároky na vzhled
Konference
Místo konání: Pavilon E, Business Center, sál II
Odborný garant: KOMPOZITY BRNO, s. r. o.

10.00 - 13.00 hod.
Aktuální otázky obchodu s Ruskem
Seminář
Místo konání: Pavilon Obchodní a hospodářské komory Brno
Organizační zajištění: Smíšená komora obchodní komora Východ

10.00 - 14.00 hod.
Průmyslové fórum 2003 – V. ročník
Odborný doprovodný program
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant: Computer Agency o. p. s.
Organizační zajištění: VUT v Brně, FSI
Program: Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, strategické informace pro technologický rozvoj a financování podniku.

10.00 – 16.00 hod.
Vytvoření mezinárodní sítě ve strojírenství za účasti firem a svazů ze Saska, Durynska, Česka a Maďarska
Obchodní seminář
Místo konání: Press Center, pavilon E
Organizační zajištění: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

11.00 – 16.00 hod.
Maďarsko české podnikatelské setkání strojírenských firem
Obchodní seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B
Odborný garant: Velvyslanectví maďarské republiky, obchodní zastoupení,
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.,

12.30 – 16.00 hod.
Informační systémy na podporu spedice a logistiky
Seminář
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál F
Odborný garant: IMC Zlín, a. s.
Organizační zajištění: Kongresové centrum Brno, a. s.

14.00 – 17.00 hod.
Možnosti českých podniků k zapojení do výzkumných a vývojových programů zemí EU
Diskusní fórum
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Odborný garant: Technický týdeník
Organizační zajištění: Expo Data spol. s r. o.

čtvrtek 18. září

9.00 – 13.00 hod.
Nové formy státní podpory pojištění a financování
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102
Odborný garant a organizační zajištění: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) a Česká exportní banka, a. s. (ČEB)

9.00 – 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 2. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Bezpečnost elektrických zařízení v investiční výstavbě a při rekonstrukcích

9.00 – 17.00 hod.
Experimentální tavba železa v replice raně středověké železářské pece a ukázky kování a zpracování železné houby – 1. den
Doprovodná akce MSV Brno v rámci kampaně „Dnů evropského dědictví“
Místo konání: Památková rezervace „Stará huť u Adamova„ (Josefov)
Odborný garant a organizační zajištění: Technické muzeum v Brně
Program:
9.00 hod. – Vsázka a zapálení pece
průběžně – Kování železné houby z dřívějších experimentů
17.00 hod. – Ukončení experimentální tavby

9.30 – 12.30 hod.
ISO 9000 – rychlá a efektivní cesta k certifikaci Vaší firmy
Seminář
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 103
Odborný garant a organizační zajištění: Český lodní a průmyslový registr s. r. o.

10.00 – 13.00 hod.
Česká energetika před vstupem ČR do Evropské unie
Seminář
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Organizační zajištění: Kongresové centrum a. s., ve spolupráci s ČZSE
Program: Problematika energetických koncepcí, obnovitelných zdrojů energie, úspor energie

11.00 - 14.00 hod.
B>Obchodní mise Rakousko, Vorarlberg
Obchodní mise
Místo konání: Pavilon Obchodní a hospodářské komory Brno
Odborný garant: Obchodní zastoupení Rakouska, Praha
Organizační zajištění: Obchodní a hospodářská komora Brno
Program: Vstupní informace pro rakouské firmy o podnikatelském prostředí ČR a Jihomoravského kraje, možnosti spolupráce, právní prostředí, daňové otázky.

pátek 19. září

9.00 – 16.00 hod.
3. celostátní setkání elektrotechniků – 3. den
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Odborný garant: Ing. Vincent Csirik – Český normalizační institut Praha
Organizační zajištění: L. P. Elektro s. r. o.
Program: Elektrická zařízení pro zajištění bezpečnosti strojírenských výrobků v souladu s evropskou směrnicí 98/37/EC Přebírání dokumentů CEN/CENELEC do právních předpisů ČR

10.00 – 16.00 hod.
Experimentální tavba železa v replice raně středověké železářské pece a ukázky kování a zpracování železné houby – 2. den
Doprovodná akce MSV Brno v rámci kampaně „Dnů evropského dědictví“
Místo konání: Památková rezervace „Stará huť u Adamova„ (Josefov)
Odborný garant a organizační zajištění: Technické muzeum v Brně
Program: Kování vytavené železné houby z předchozího dne