časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo
tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

„Profil 45“ – novinka v sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga

|

číslo 3/2004

elektroinstalační materiál

„Profil 45“ – novinka v sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga

Ing. Lubomír Šrek,
ABB s.r.o., Elektro-Praga

V poslední době se stále častěji objevují požadavky na nové varianty flexibilních instalací pro rychlou, bezpečnou, čistou a přesnou realizaci napájecích nebo datových kabelových vedení. Takovým požadavkům velmi často vyhoví kanály. Vhodnou volbou kanálu je totiž možné vyhnout se nepřehlednému vedení kabelů. Lze dosáhnout i jednoznačného oddělení napájecích a datových obvodů. Bez ohledu na to, zda jsou kanály nainstalovány jako soklové nebo podparapetní, je zřejmé, že k dosažení flexibility je výhodné zvolit přístroje, které přesně dosednou na místo, kde jsou třeba. Mezi takové přístroje patří prvky nové řady ABB s.r.o., Elektro-Praga, s obchodním názvem Profil 45. Byly vyvinuty pro použití v kanálech s víkem 45 mm i v krabicích podpodlažních rozvodů.

Všechny přístroje nové řady Profil 45 jsou navrženy tak, aby jejich montáž byla rychlá a bezproblémová a aby je bylo možné lehce usadit do profilu kanálu nebo krycího rámečku podlahové krabice.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Základním prvkem této řady je zásuvka 16 A, 250 V AC o vestavném rozměru 45 × 45 mm, s dutinkami natočenými o 32° vzhledem k vodorovné ose (obr. 1). Připojovací svorky jsou šroubové, umožňují průběžnou montáž a jsou určeny pro průřez vodičů do 2,5 mm2. Svorky jsou přístupné po uvolnění centrálního šroubu a sejmutí víčka zásuvky. Sejmutím víčka se zpřístupní hlavy svorkových šroubů. Současně se tím uvolní pružné zaklapávací segmenty zajišťující zásuvku v profilu kanálu nebo krytu přístrojové vložky v podlahové krabici. V tomto stadiu je možné celou zásuvku při mírném stlačení segmentů vyjmout ze systému. Vlastní víčko tedy zásuvce dává vhodný vzhled – a v tomto případě bílou nebo karmínovou barvu (obr. 3) – a rovněž spolehlivě fixuje celou zásuvku v pracovní poloze bez rizika nechtěného vytažení nebo vytržení přístroje z instalace.

Obr. 4

Další variantou je zásuvka s dětskými clonkami. Vyrábí a dodává se rovněž v bílé barvě (RAL 9010) a v karmínové barvě (RAL 3003) a až na přidané clonky se od předchozího typu neliší. Použití clonek je dnes z mnoha pohledů standardem a bývá odůvodněné zvláště u podparapetních nebo soklových kanálů snadno přístupných dětem.

Další novinkou je tzv. kódovaná zásuvka. Tento typ zásuvky je opatřen speciální kódovanou clonkou, která v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Ty je možné zpřístupnit pouze po zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem, který je s tímto typem zásuvky dodáván (obr. 2). Smyslem použitého blokování je ochrana některých napájecích obvodů před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení, popř. by odebíraly příliš velký výkon apod. Odlišovací adaptér se nasune na kolíky vidlice spotřebiče určeného k připojení do dané sítě či její větve ukončené kódovanou zásuvkou. Je konstruován tak, aby byl na vidlici samosvorně fixován vlivem tření o její kolíky. Jestliže to situace vyžaduje a dovoluje, může se i vhodně přilepit (např. sekundovým lepidlem). Tak lze zabránit jeho nežádoucímu sejmutí z vidlice a následnému, třeba i nevhodnému, přemístění na jinou vidlici. Kódovaná zásuvka je dodávána v karmínové barvě, čímž je zároveň upozorněno na odlišnost sítě opatřené těmito výstupy. Za zmínku stojí konstrukční řešení uvedené zásuvky. To důsledně respektuje podmínky norem CEE 7 a ČSN 35 4517, které přesně vymezují rozměrové relace mezi vidlicí a zásuvkou. Aby se nestalo, že vlastním odlišovacím adaptérem, jako materiálem přidaným k vidlici, budou změněny předepsané vzdálenosti mezi čelem vidlice a dnem dutiny zásuvky ve spojeném stavu, je ve dně dutiny zásuvky vytvořena prohlubeň, v níž se celý adaptér skryje. Tím je v případě zásuvky vyhověno požadavku norem na rozměry hloubky dutiny a zároveň i vzdálenosti dutinek od roviny jejího dna. U vidlice toto řešení zajišťuje správnou vzdálenost ochranné dutinky od roviny čela.

Na trhu jsou také blokované zásuvky, k jejichž otevření slouží klíč (obdoba odlišovacího adaptéru), nalepený na celé čelní ploše připojované vidlice. Jeho rozměry již způsobí překročení tolerancí povolených normami.

Obr. 5

Zásuvka s dětskými clonkami i kódovaná zásuvka se dodávají rovněž ve verzi s přepěťovou ochranou. Pro instalační kanály (obr. 5) jsou určeny zásuvky s optickou signalizací poruchy, do podlahových krabic (obr. 4) jsou vhodné zásuvky s přepěťovou ochranou s akustickou signalizací poruchy. Zmenšená vestavná hloubka těchto zásuvek, která je 35 mm, umožňuje jejich jednoduchou instalaci v obou jmenovaných systémech. Pouze některé případy snížených krycích rámečků přístrojových vložek podlahových krabic si mohou vynutit náhradní řešení. Tím může být např. použití některé z univerzálních přepěťových ochran. Zásuvky jsou osazeny výkonným univerzálním modulem DA-275PP. Modul přepěťové ochrany je připojen tak, že původní svorky zůstávají volné a chráněná zásuvka se k síti připojuje jako běžná zásuvka bez přepěťové ochrany. Provedení modulu DA-275 PP plně vyhovuje požadavkům na svodiče třídy III (D) mezinárodní normy IEC 61643-1 (DIN VDE 0675-6).

Novým řešením je zde akustická signalizace poruchy zásuvky, která se při poruše a odpojení ochranného modulu rozezvučí. Podobně jako u optické signalizace poruchy, jsou i u této varianty zařízení připojená k zásuvce dále napájena, ale nejsou již chráněna před pulsním přepětím. V takovém případě je nutné zásuvku neprodleně vyměnit za bezvadnou.

Posledními výrobky uváděnými na trh s novou řadou ABB – Profil 45 jsou zásuvkové moduly pro datové a telefonní sítě. Jde o modul 45 × 45 mm a poloviční modul 22,5 × 45 mm, oba vhodné pro konektorové zásuvky RJ45 a RJ12 typu Modular-Jack (keystone). Zásuvkové moduly jsou jednonásobné, opatřené clonkou uzavíranou pérkem. Dodávány jsou bez konektorové zásuvky Modular-Jack. Její volba je sice ponechána na zákazníkovi, ale je možné si vybrat i z nabídky ABB. Modul 45 × 45 mm je přizpůsoben pro označení malou ikonkou podle konkrétního použití. V nabídce jsou ikonky v červené nebo modré barvě se symbolem počítače nebo telefonu. Barva vlastních zásuvkových modulů je bílá.