Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2017 vyšlo
tiskem 4. 10. 2017. V elektronické verzi na webu od 4. 10. 2017. 

Téma: Elektroenergetika; OZE; Palivové články; Baterie a akumulátory

Hlavní článek
Skladování elektrické energie
Elektrochemická impedanční spektroskopie akumulátorů

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

ABB na MSV 2017 v Brně vystavuje stavební kameny továrny budoucnosti Společnost ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v hale G2/30 představuje…

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Nejlepší exponáty veletrhu FOR ARCH získaly ocenění GRAND PRIX Odborná porota i letos vybírala ty nejlepší exponáty a technologie. Ocenění GRAND PRIX…

Indická jazyková verze webové stránky TME Společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o oznámila, že veškeré nezbytné…

Více aktualit

Procesní kalibrátory

Elektro 2/2000

Zdeněk Sedlář,
Dodávky automatizace Ostrava

Procesní kalibrátory

Firma Dodávky automatizace, spol. s r. o., (dále jen DA) v tomto roce dodává na český trh novou řadu přístrojů – procesní kalibrátory. Tyto přístroje byly typově vyvíjeny na základě poznatků zkušebních techniků firmy v praxi. Jak se vyvíjely a byly modernizovány jednotlivé snímače procesů v oblasti M a R, vzrůstaly i nároky na jejich seřizování a nastavování. V té době k nastavování a seřizování stačily seřizovací přístroje na bázi analogových signálů s třídou přesnosti kolem 0,5 %. Výstupní signály se pohybovaly v různých úrovních proudového a napěťového signálu. Pro zkušební techniky se stal neocenitelným pomocníkem univerzální kalibrátor s možností plynule nastavovat výstupní proudový i napěťový signál. Často byla funkce generátoru signálu doplněna i o funkci měření. V roce 1994 uvedla firma DA na český trh v té době plně vyhovující kalibrátor ZUS02. Tento přístroj uměl generovat a měřit proudové i napěťové unifikované signály (0 až +24 mA a 0 až +12 V) s přesností 0,5 %.

Obr. 1.

S nástupem techniky ze zemí EU vzrůstá podíl proudových unifikovaných signálů v rozsahu 4 až 20 mA. Na tuto potřebu reagovala firma DA zavedením nového kalibrátoru proudu PSC22 na analogové bázi a s přesností 0,25 %. Tento kalibrátor se stal velmi oblíbeným pro své jednoduché nastavování a malé rozměry. Pro úsporu času zkušebních techniků zde již byly přednastaveny výstupní úrovně proudů 0 %, 50 % a 100 % výstupního rozsahu. Tyto hodnoty se přepínaly přepínačem. Pro plynulé nastavování výstupní hodnoty sloužil potenciometr s přesně ocejchovanou stupnicí. Dále přístroj obsahoval jednoduchou funkci testování uzavřené signálové smyčky. Kalibrátor PSC22 se stal nezbytným a oblíbeným pomocníkem zkušebních a servisních techniků v oblasti M a R v ČR.

Nástup číslicové techniky odhalil nedostatky analogových kalibrátorů – zejména nedostatečnou přesnost generovaného signálu a chybějící zobrazování skutečné výstupní hodnoty signálu. Na tuto skutečnost reagovala firma DA v roce 1998 zavedením nové řady procesních kalibrátorů na číslicové bázi. Tyto kalibrátory mají základní třídu přesnosti 0,1 % a lepší. Použití mikroprocesoru zajistilo jednoduché ovládání a vysoký komfort obsluhy.

Špičkovým přístrojem je přístroj ZUS03. Jde o univerzální diagnostický přístroj, který může pracovat jako zdroj unifikovaných signálů nebo číslicové měřidlo. Pomocí zdroje signálu lze generovat (simulovat) stejnosměrný proud v rozsahu 0 až 24 mA nebo stejnosměrné napětí ve dvou rozsazích, a to 0 až 1 000 mV a 1 až 12 V. Číslicový voltampérmetr umožňuje měřit stejnosměrný proud 0 až 50 mA v jednom rozsahu nebo stejnosměrné napětí 0 až 50 V v pěti rozsazích. Přístroj je přenosný s bateriovým napájením. Všechny údaje se zobrazují na dvouřádkovém displeji LCD s podsvícením. Uživatel může snadno a rychle měnit jednotlivé režimy funkce pomocí fóliové klávesnice. V paměti přístroje jsou pevně naprogramovány čtyři proudové rozsahy pro rychlé testování proudových smyček. Třída přesnosti je zaručována do 0,05 % z rozsahu.

Vývojem tohoto kalibrátoru vznikla nová řada jednoúčelových procesních zdrojů unifikovaných signálů. Tyto přístroje jsou určeny pro servisní a provozní praxi M a R a ASŘTP především pro účely nastavování měřicích a regulačních obvodů, převodníků, řídicích systémů atd. Přístroje vycházejí z jednotné koncepce, pro niž je typická shodná konstrukce a ovládání, stejně tak i shodný design. Jsou řešeny jako přenosné (kapesní) s bateriovým napájením. Lze je ovládat manuálně z fóliové klávesnice nebo pomocí jednoduchých příkazů z PC přes sériové rozhraní RS-232, což umožní automatický provoz přístroje bez obsluhy při kalibraci nebo testování měřicích systémů. Pro napájení jednotlivých přístrojů lze použít jeden univerzální síťový adaptér a tím snížit celkové náklady na pořízení přístrojového vybavení. Jestliže pro danou činnost vyhoví jeden přístroj, není nutné kupovat drahé univerzální přístroje. Proto firma DA nabízí přístroje „šité přímo na míru“ požadavkům a potřebám uživatelů. Tyto přístroje nesou označení PSC24 (zdroj proudu), PSV12 (zdroj napětí), PST04 (zdroj termočlánkového napětí), PSR02 (simulátor odporových teploměrů). Tyto přístroje zaručují přesnost generovaného signálu 0,1 % a lepší.

Věříme, že tato nabídka moderních přístrojů obohatí český trh a přispěje ke zlepšení a zjednodušení práce zkušebních a servisních techniků v českém průmyslu.

Bližší informace o uvedených přístrojích:

Dodávky automatizace, spol. s r. o.
1. máje 120
706 02 Ostrava 6
tel.: 069/660 06 80
fax: 069/660 01 16, 15