časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Problematika měření

|

Rozhovor s ředitelem společnosti Blue Panther
 
Společnost Blue Panther, s. r. o., je již od roku 1992 předním dodavatelem měřicích přístrojů a kompletních odborných služeb s nimi spojených. Ing. Jiří Kohutka, šéfredaktor časopisu Elektro, položil řediteli společnosti Ing. Jaroslavu Smetanovi několik otázek.
 

1. Specializuje se společnost Blue Panther v oboru měření na některé konkrétní oblasti?

Společnost Blue Panther, s. r. o., prošla za více než 17 let své existence vývojem od čistého dovozce a prodejce měřicích přístrojů k firmě, jejíž ambicí je dodávat nejen přístroje, ale i celá řešení, a to od počátečních konzultací a analýz problému zákazníka, přes návrh technického řešení, dodávku i odborné školení personálu. Samozřejmostí je zajištění kalibrací a servisu ve vlastní základně.
 
Z hlediska aplikací dodávaných přístrojů v současné době máme pět oddělení. První, a co se týče sortimentu největší, je oddělení Industrial. To se zabývá dodávkami přístrojů pro energetiku a průmyslovou údržbu. Zde jsou našimi hlavními dodavateli firmy Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Ideal Industries. Jedná se o čtyři největší hráče v tomto oboru na světě. Pro všechny jmenované jsem smluvním zástupcem pro ČR. U firmy Kyoritsu jsme výhradním dovozcem.
 
Druhé oddělení řeší dodávky z oblasti laboratorních přístrojů pro vybavení vývojových, zkušebních a školních laboratoří. Zde zastupujeme firmy LeCroy, GW Instek a Rigol v oblasti osciloskopů, generátorů a laboratorních zdrojů. Pro firmu LeCroy jsme výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko. Dalšími partnery jsou firmy Fluke, Tabor electronics a Cropico se svými generátory funkcí odporovými dekádami.
 
Třetím oddělením je oddělení s názvem Metrologie. To se zabývá řešeními pro kalibrační laboratoře a metrologii. Zde dodáváme přístroje Fluke FPM, Hart Scientific a Cropico. Dodáváme metrologické přístroje pro oblast elektrických veličin až do frekvencí 6 GHz a teploty od –100 do +1 200 °C.
 
Zde bych rád upozornil na důležitou skutečnost ohledně firmy Fluke, kolem které kolují zmatené informace. Společnost Fluke je od roku 2005 rozdělena do několika samostatných divizí, které využívají samostatné a různé distribuční kanály. Divize Fluke Industrial má jako jediná více zástupců v ČR pro prodej svých výrobků a navíc, ne všichni dodávají celý sortiment Fluke Industrial (i když to zákazníkům tvrdí).
 
Blue Panther, s. r. o., je v této chvíli výhradním zástupcem Fluke FPM, Fluke biomedical a celosortimentním kanálem Fluke Industrial.
 
Naše čtvrté oddělení se zabývá řešeními pro oblast zdravotnické techniky. Dodáváme přístroje pro kontrolu bezpečnosti a funkcionality zdravotnických prostředků, pro radiační medicínu a onkologii.
 
Zde je naším jediným partnerem firma Fluke Biomedical.
 
Poslední, páté oddělení dodává přístroje pro datové komunikace a telekomunikace. Datové analyzátory, protokolové analyzátory a mnoho dalšího z produkce jednak firmy LeCroy, a také společnosti Ideal Industries.
 
To je v krátkosti přehled našeho sortimentu a dodavatelů.
 

2. Které značky měřicí techniky společnost Blue Panther zastupuje?

Jak jsem již naznačil v souvislosti se sortimentem, naše společnost v současnosti zastupuje firmy ze spojených států, a to Fluke, LeCroy a Ideal Industries. Dále pak japonskou firmu Kyoritsu. Z Francie firmy KIMO a MADE, s. a., Chauvin Arnoux a Metrix. Ze Spojeného Království dodáváme přístroje firmy Cropico. Dále dodáváme přístroje izraelských firem Tabor a Elpec. Z dálného východu jako doplněk sortimentu přístroje GW instek, Rigol a korejský Fine instruments.
 

3. Podílí se společnost Blue Panther na zvyšování kvalifikace a úrovni znalostí techniků v oboru měření v ČR?

Tato otázka je poněkud komplikovanější. Samozřejmě, organizujeme sami i ve spolupráci s našimi dodavateli, jako je Fluke, LeCroy i další, semináře pro veřejnost. Jde především o semináře, představující novou techniku nebo nové měřicí postupy.
 
Dále naše společnost nabízí řadu placených školení, v současnosti asi třicet, zakončených certifikátem. Tím se snažíme zvyšovat kvalifikaci techniků na úroveň současného stavu ve světě.
 

4. Již delší dobu je v důsledku nelinearit spotřebičů a pronikání těchto spotřebičů do výkonové sítě vůbec diskutována otázka EMC. Jaká je pozice společnosti Blue Panther v tomto ohledu?

Ano, tato problematika je jednou z našich klíčových. Z pohledu přístrojové techniky – dodáváme řadu analyzátorů energie, a to jak ručních přístrojů, tak i pevně zabudovaných systémů. Již jsem se zmínil o předprodejních konzultacích a projektech. Co se týká problematiky EMC, řešíme jak studie rušení v průmyslu v rámci zvýšení kvality sítě uvnitř podniků, tak i problematiku prediktivní údržby, která s EMC velmi souvisí. V souvislosti s těmito studiemi provádíme také sami mnoho měření u zákazníků.
 

5. Jaká je pozice společnosti Blue Panther v oblasti oprav, servisu a kalibrace měřicí techniky?

Co se týče oprav a servisu, naše společnost tradičně, od svého založení, nabízí tuto službu. V současnosti provádíme záruční i pozáruční opravy všech dodávaných značek. Pro některé jsme autorizovaným servisem, jako například pro výrobky Kyoritsu. Pro celý sortiment výrobků Fluke, včetně přístrojů Fluke Networks, jsme smluvním certifikovaným servisem. To pro zákazníka znamená, že oprava provedená u nás je stejná jako oprava provedená v centrálním servisu Fluke v Eindhovenu, samozřejmě za mnohem nižší cenu. Tady bych rád doporučil všem uživatelům přístrojů námi dodávaných značek, aby využili v případě problému se svým přístrojem naší servisní službu a nepokoušeli se přístroj opravit u nějakého „garážového servisu“. Takováto firma nemá servisní dokumentaci a bez ní přístroj neopraví. Takový přístroj pak stejně skončí v našem servisu, ale v mnohem horším stavu, než byl a jeho oprava je mnohem složitější, nehledě ke ztracenému času.
 
Další důležitou věcí je, že naše společnost provozuje vlastní kalibrační laboratoř, která může takovýto přístroj okamžitě ověřit.
 
Tím jsem se dostal k druhé části vaší otázky. Blue Panther provozuje vlastní kalibrační laboratoř od roku 2000. V roce 2004 byla tato laboratoř akreditována akreditační společností ČIA pro elektrické veličiny.
 
O té doby jsme urazili velký kus cesty a nyní jsem akreditován kromě všech elektrických veličin i pro kontaktní měření teploty a bezkontaktní měření teploty. Co to znamená například pro čtenáře časopisu Elektro? Pokud jsou revizními techniky, umíme akreditovaně kalibrovat všechny typy revizních přístrojů, a to na kalibrátoru Fluke 5320A k tomu určeném. Dále například pokud používají bezkontaktní teploměry, kalibrujeme je na černém tělese Hart 4180/81 nebo kalibrujeme termovizní kameru.
 

7. Připravila společnost Blue Panther v tomto roce, nebo připravuje v dohledné době pro elektrotechniky nějakou zajímavou novinku?

Novinek je stále mnoho. V současné době poklesu výroby a změny ekonomické situace se někteří naši partneři velmi snaží přinést něco nového, to jedna věc. I my sami jako společnost, která nabízí komplexní služby, přinášíme novinky. Jednou z našich novinek je rozšíření našich služeb právě o nabídku projektů stavu sítí v podnicích. Další novinkou je nové školení „Úvod do termovize“ zakončené certifikátem. Vzhledem k našemu širokému sortimentu nabízených přístrojů je jistě novinkou přístroj pro fázování sítě, pracující na principu vysílač/přijímač, který je schopen sfázovat všechny vodiče odběru napojené na distribuční transformátor. Kromě toho, že určí, který vodič je L1, L2 a L3, změří úbytek napětí na dané fázi od místa připojení vysílače k místu měření.
 
Protože tento rozhovor vyjde patrně na konci roku, rád bych všem našim zákazníkům popřál hodně úspěchů v novém roce 2010 a hodně síly v nových podmínkách. Nečekejme, až někdo zažene „krizi“, je to na nás všech. Pracujme a vše se zlepší.
Ing. Jaroslav Smetana
 
Obr. 1. Ing. Jaroslav Smetana, ředitel společnosti Blue Panther, s. r. o.
Obr. 2. Sídlo Blue Panther, s. r. o.