Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Přístroje pro spínání a ovládání Conteo

Aleš Urban, dipl. tech., OEZ s. r. o.
 
V roce 2009 uvedl OEZ na trh novou pro­duktovou řadu Conteo. Tato produktová řada obsahuje přístroje pro spínání a ovládání. V loňském roce byl inovován ekonomický spouštěč motoru SM1. Tento přístroj byl na­hrazen přístrojem SM1E s lepšími elektrický­mi parametry. Pro snadnější objednávání byl zaveden i prodej kompletů spouštěče moto­ru včetně izolační skříně. Pro letošní rok při­pravil OEZ v této produktové skupině něko­lik novinek. Hlavním podnětem pro rozšíření sortimentu byly hlasy zákazníků, kteří s pro­dukty Conteo běžně pracují.
 
Základní rozšíření lze rozdělit do těchto sku­pin:
 • stykače 3RT s DC ovládáním;
 • pomocné stykače 3RH;
 • stykače 3RT až do 500 A/AC-3/400 V (610 A/AC-1/690 V);
 • spouštěče motoru 3RV;
 • spouštěčové kombinace:
 • přímé spouštění,
 • reverzační spouštění,
 • spouštění Y/D.

Stykače s DC ovládáním

 
Doposud byly nabízeny stykače ST se jmenovitým napětím ovládacího obvodu 240 V AC nebo 24 V AC. Nyní se rozšiřu­je skupina stykačů o stykače 3RT (obr. 1), které mají jmenovité napětí ovládacího ob­vodu 24 V AC (obr. 2). Parametry silových obvodů mají stejné parametry jako stávají­cí stykače ST.
 
V této skupině přístrojů lze nově nabíd­nout i přístroje se sníženým příkonem, a to hned ve dvou rozsazích: 2,3 W, popřípadě 1,4 W (hodnoty platí pro stykače velikosti 12). Stykače se sníženým příkonem se dodá­vají i ve velikosti 25 (příkon 4,2 W).
 
Přístroje 3RT jsou konstrukčně shodné (důraz je kladen na šířku přístrojů) s přístro­ji ST. Silové obvody také korespondují se si­lovými obvody stykačů ST.
 

Pomocné stykače 3RH

 
Další skupinou, o kterou byly rozšířeny stykače, jsou pomocné stykače 3RH. Stykače konstrukčně patří do velikosti 12. Pomocné stykače 3RH mají čtyři kontakty s různým řa­zením: 40, 31, 22. První číslice odpovídá počtu zapínacích kontaktů a druhá počtu rozpínacích kontaktů. Jmenovité napětí ovládacího obvodu je stejné jako ve skupině stykačů ST a 3RT:
 • AC: 230 V nebo 24 V,
 • DC: 24 V, 24 V snížený příkon.
Katalog Přístroje pro spínání a ovládání Conteo obsahuje všechny dostupné parame­try stykačů 3RH.
 

Stykače pro spínání proudů do 500 A (AC-3/400 V)

 
Dalším podstatným rozšířením skupiny stykačů je zavedení stykačů do 500 A (obr. 3). Tyto stykače jsou ve třech konstrukčních veli­kostech – 185, 300 a 500. Stejně jako je tomu u stávajících stykačů, vyjadřuje velikost ma­ximální jmenovitý pracovní proud přístrojů. V těchto třech velikostech lze nalézt celkem osm typů stykačů – 115, 150, 185, 225, 265, 300, 400 a 500 A (uvedené hodnoty platí pro AC-3/400 V).
 
Jmenovité napětí ovládacího obvodu těch­to stykačů je toto: 220 až 240 V AC/DC.
 
Uvedené stykače obsahují dva pomoc­né spínače, kde každý pomocný spínač má jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt. Takže již v základním provedení obsahují stykače dva zapínací a dva rozpínací kon­takty. Dále je integrován varistorový ome­zovač přepětí. Ke stykačům lze připojit dal­ší čelní nebo boční kontakty. Čelní kon­takty lze umístit do předem připravených otvorů na čelní straně stykače. Boční kon­takty se montují na stávající pomocné kon­takty, které jsou na stykač namontovány na výrobní lince.
 
Díky propojovacím sadám lze jednoduše propojovat silové obvody dvou stykačů mezi sebou, a to jak do reverzace (přehozená fáze na stykačích), tak pro spouštění Y/D.
 

Spouštěče motoru 3RV

 
Do skupiny spouštěčů motoru SM byly do­plněny nové spouštěče motoru 3RV (obr. 4). Zákazník si nyní může pokrýt celé pásmo jme­novitého proudu i v náročnějších aplikacích.
 

Přístroje pro přímé spouštění, přístroje pro reverzační spouštění a přístroje pro spouštění Y/D.

 

Přístroje pro přímé spouštění

Jelikož byl sortiment rozšířen i v DC ob­lasti, rozšíření doznala i tato skupina produk­tů. Pomocí propojovacího modulu bylo možné propojit spouštěč motoru a stykač v pro­vedení AC. Nyní lze propojit i stykače s DC ovládacím napětím a spouštěčem motoru. V aktuálním katalogu lze najít jak výběr pří­strojů, tak i příslušenství, pomocí kterého je možné mechanicky a elektricky propojit sty­kač a spouštěč motoru.
 
V případě, že se propojují přístroje veli­kosti 12 nebo 25, lze tuto vzniklou kombina­ci umístit na jednu U lištu (lištu DIN) TH35 (obr. 5). Přístroje velikosti 50 a 100 se vzá­jemně propojí pomocí propojovací lišty. Tak­to vytvořený komplet se připevní na panel pomocí adaptéru a jedné U lišty (lišty DIN) TH35 nebo jedné U lišty (lišty DIN) TH75. Podrobnosti jsou uvedeny v aktuálním kata­logu Přístroje pro spínání a ovládání Conteo.
 
Přístroje pro reverzační spouštění
Při návrhu přístrojů pro reverzační spouš­tění lze vybírat z několika možností, jak ob­jednat přístroje.
 • První varianta je objednat si celý komplet, který je mechanicky a elektricky propojen (obr. 7). Dále je tento komplet otestován.
 • Případně si lze objednat jednotlivé komponenty a se­stavit si reverzační kombi­naci svépomocí.
K takto objednanému (a sestavenému) kompletu lze pomocí propojovacího mo­dulu připevnit mechanicky a elektricky spouštěč motoru.
 
V případě velikosti 12 je možné tuto kombinaci připevnit na montážní pa­nel přímo na U lištu (lištu DIN) TH35. Velikosti 25, 50 a 100 je možné připev­nit pomocí adaptéru.
 

Přístroje pro spouštění Y/D

Pro spínání motorů do Y/D můžete využít kompletně sestavené a otestované kombina­ce. Kompletní sestavu lze objednat pomocí jednoho typového označení (obr. 6). Stačí si vybrat spínaný výkon zátěže, kterou bude se­stava spínat, a ovládací napětí celé sestavy.
 
Tyto sestavy zajišťují spínání motorové zá­těže. Jištění celého obvodu musí být zajištěno dle požadavků na provoz (typ koordinace).
 
Sestavy jsou řazeny podle použitých ve­likostí stykačů. Spínací prvek ve finále urču­je maximální spínaný výkon dané sestavy.
 

Obchodní a katalogová dokumentace

 
Prodej nového sortimentu byl zahájen v březnu letošního roku. Kompletní infor­mace o tomto sortimentu jsou na internetových stránkách www.oez.cz a v katalogové dokumentaci.
 
Technická podpora OEZ pro přístroje Conteo:
tel.: +420 465 672 355
 
Obr. 1. Stykač Sirius 3RT1017-1BB41
Obr. 2. Stykač Sirius 3RT1017-1WB41
Obr. 3. Stykač Sirius 3RT1056-6
Obr. 4. Spouštěč motoru 3RV1021-1FA10
Obr. 5. Sestava stykače se spouštěčem motoru
Obr. 6. Sestava stykačů s pomoc­ným relé
Obr. 7. Dvojice stykačů 3RT1017-1AP02
 
Tab. 1. Řazení sestav podle velikosti stykačů