časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Přístroje nízkého napětí Rockwell Automation

|

číslo 2/2004

spínací a jisticí technika

Přístroje nízkého napětí Rockwell Automation

Petr Jelínek, ControlTech s. r. o.

Společnost Rockwell Automation je nejen renomovaný výrobce automatizační techniky, ale i uznávaný producent přístrojů na nízké napětí. Je tedy výrobcem stykačů, jističů, proudových ochran, ovládacích a signalizačních prvků, signalizačních věží (majáků), relé, snímačů (indukčních, optických, ultrazvukových, mechanických) a dalších prvků. Ve společnosti Rockwell Automation zajišťuje výrobu uvedených produktů divize Allen-Bradley.

Stykače

Stykače jsou nabízeny ve čtyřech modelových řadách. Mohou spínat trojfázové proudy do 1é ke spínání motorů o výkonu do 5,5 kW. Standardně mají tyto ministykače tři silové spínací kontakty a jeden pomocný kontakt. K dispozici je také verze se čtyřmi silovými spínacími kontakty.

Obr. 1

Střed nabídky tvoří stykače řady 100-C, které i přes malé rozměry dovolují spínat velké rozběhové proudy současných moderních motorů. K jejich přednostem patří dvoukomorová svorka pro připojení dvou vodičů různých průřezů na hlavní kontakty (bez nutnosti vnějšího propojení), možnost snadno měnit připojovací polohu cívky o 180° i jednotné příslušenství pro všechny stykače této řady. Tak jako u ministykačů 100-M je i zde možnost mít kromě standardních tří silových kontaktů čtyři silové kontakty. Rozdíl u řady 100-C spočívá v tom, že tyto stykače mají kombinaci čtyři nebo tři spínací a jeden rozpínací silový kontakt nebo dva spínací a dva rozpínací silové kontakty.

Další typovou řadou jsou stykače 100-D. Ty jsou dodávány s konvenční nebo s elektronickou cívkou. Stykače s konvenční cívkou jsou k dispozici od 95 do 140 A a s elektronickou cívkou od 95 do 860 A (obr. 1). Stykače s elektronickou cívkou mají standardně zabudovaný ochranný obvod a interface (rozhraní). Uvedené rozhraní umožňuje spínání nebo vypínání stykače přímo z řídicího systému. Úroveň ovládacího signálu je 24 V DC/15 mA.

Nejvýkonnější je řada 100-G pro trojfázové výkony 315 až 710 kW při napětí 400 V AC.

Stykače s odporovým spínáním (kompenzační stykače) jsou vyráběny ve dvou řadách označených 100Q-C16 (15 kvar/400 V) a 100Q-C37 (25 kvar/400 V) se dvěma zabudovanými pomocnými kontakty – spínací a rozpínací kontakt nebo dva spínací kontakty. Jsou dodávány s ovládací cívkou pro střídavé i stejnosměrné napětí (stejné písmenné kódy jako u stykačů 100-C). Četnost spínání u 100Q-C16 je 200 spínacích operací za hodinu, u 100Q-C37 je 100 spínacích operací za hodinu.

Polovodičové stykače jsou navrženy pro rychlé spínání zátěží, např. solenoidy, motory, topná tělesa. Jsou ideální náhradou za klasické elektromechanické stykače. Lze je zvolit v jednofázové či dvoufázové verzi, kde maximální spínaný proud je 50 A, nebo trojfázové verzi s maximálním spínaným proudem 20 A při maximálním spínaném napětí 600 V AC. Výhodou těchto polovodičových stykačů je univerzální ovládací napětí 24 až 230 V AC/DC, montáž na lištu DIN a krytí IP20.

Jističe

V nabídce firmy Allen-Bradley nechybí ani přístroje pro jištění elektrických zařízení a přístrojů a ochranu proti přetížení na motorových vývodech. Jističe lze rozdělit do tří základních skupin, na „malé“ jističe pro domovní a průmyslové rozvody do 63 A s vypínací charakteristikou B, C, D, výkonové jističe (deiony) do 1 600 A a motorové spouštěče do 400 A. Obr. 2 Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou např. pomocné kontakty, vypínací a podpěťové spouště, ovládací páky na dveře, propojovací systémy mezi jističi nebo jističem a stykačem, patří mezi nejpoužívanější elektrotechnické přístroje.

Výkonové jističe typového označení 140L se dodávají se jmenovitými proudy 20 až 1 600 A v trojpólovém nebo čtyřpólovém provedení. Konstrukční řada 140L je rozdělena do modulů šesti základních velikostí. Z nich lze vytvořit různé verze, jejichž účelem je optimálním způsobem splnit požadavky kladené na zařízení. Jističe jsou vyráběny s pevnou magnetickou spouští a nastavitelnou tepelnou spouští, nastavitelnou magnetickou a tepelnou spouští, elektronickou spouští řízenou mikroprocesorem nebo pouze jako vypínače (bez spouště). Výkonové jističe od velikosti 250 A mohou být vybaveny mikroprocesorovými spouštěmi. Díky nim lze dosáhnout přesnosti vybavení a vysoké spolehlivosti. Jsou dodávány v pevném provedení, u něhož si je možné zvolit přední nebo zadní přívod, a ve výsuvném provedení. Jejich maximální provozní napětí je 690 V, vypínací schopnost dosahuje 100 kA při 400 V AC.

Spouštěče

Motorové spouštěče tvoří dvě základní řady: 140M a 140-CMN. Řada 140M je rozdělena na jističe pro ochranu motorů, jejichž rozsah nastavitelné tepelné spouště je 0,1 až 400 A, jističe pro ochranu transformátorů s rozsahem 0,1 až 32 A a zkratové ochrany pro startéry bez nastavitelné tepelné spouště. Jističe řady 140-CMN jsou určeny pro ochranu motorů s nastavitelnou tepelnou spouští 25 až 90 A.

Relé

Termistorová relé řady 817 (obr. 2) se používají všude tam, kde má zásadní význam přesné sledování teploty (např. u motorů a transformátorů). Většina motorů bývá standardně vybavena termistorovými čidly ve vinutí, které sledují jeho vnitřní teplotu. Termistorové relé reaguje na nárůst teploty detekovaný zmíněnými čidly. Relé vypíná v případě zvýšené teploty motoru, zkratu nebo rozpojení obvodu, v němž je zabudováno měřicí čidlo, a tak, díky včasnému vypnutí, zabrání poškození motoru. V současné době jsou v nabídce Allen-Bradley dva typy termistorových relé. Oba jsou vybaveny zelenou diodou LED pro signalizaci napájení a červenou diodou LED pro signalizaci těchto stavů: zvýšená teplota – LED svítí, rozpojení měřicího obvodu – LED bliká frekvencí 2 Hz, zkrat v měřicím obvodu – LED bliká.

Termistorová relé 817-E1 mají automatické nulování, indikaci vypnutí a napájení.

Termistorová relé 817-E2 obsahují automatické a ruční nulování, indikaci vypnutí a napájení, dálkové nulování (externí tlačítko), testovací tlačítko.

Obr. 3

Pomocné stykače

Pomocné stykače řady 700-M jsou nabízeny v provedení se dvěma spínacími a dvěma rozpínacími kontakty, se třemi spínacími kontakty a jedním rozpínacím kontaktem nebo se čtyřmi spínacími kontakty. Jsou rozšiřitelné o pomocné kontakty, a tak lze zvýšit počet kontaktů na osm. Díky své velké spolehlivosti spínání jsou vhodné pro spolupráci s řídicími systémy.

Paticová relé

Paticová relé, která jsou označena 700-HK, jsou dodávána v těchto verzích: jeden přepínací kontakt (10 A) nebo dva přepínací kontakty (5 A), přičemž šířka patice je 16 mm.

Relé se dvěma přepínacími kontakty (10 A) nebo třemi přepínacími kontakty (10 A) jsou značena 700-HA. Tato relé mají standardně možnost ručního sepnutí s mechanickou signalizací sepnutí a možnost signalizace sepnutí LED, mohou mít kontakty z AgNi nebo zdvojené kontakty z AgNi a pro spínání malých proudů (např. 1 mA/24 V DC) jsou určeny zdvojené pozlacené kontakty. K dispozici jsou dva základní typy patic: bez možnosti nebo s možností použít např. ochranný diodový modul, člen RC nebo časový modul. Relé se čtyřmi přepínacími kontakty (7 A) jsou označena 700-HC a mají možnost ručního sepnutí i signalizaci sepnutí diodou LED.

Časová relé

Časová relé typu 700-F jsou nabízena ve dvou základních provedeních: typ 700-FE s jedním spínacím nebo jedním přepínacím kontaktem, v jednofunkční (šest volitelných funkcí) nebo multifunkční (čtyři volitelné funkce) verzi. Relé jsou přepínatelná v šesti časových režimech od 0,05 s do 10 h. Mají kombinované napájení 24 V DC/110 až 240 V AC nebo 24 až 48 V DC/24 až 240 V AC. Relé 700-FS disponuje jedním přepínacím nebo dvěma přepínacími kontakty, v jednofunkčním (jedenáct volitelných funkcí) nebo multifunkčním (osm volitelných funkcí) provedení. Je přepínatelné až ve dvanácti časových režimech, od 0,05 s do 60 h. Tyto prvky mají kombinované napájení 24 až 48 V DC/24 až 240 V AC nebo 24 až 240 V DC.

Polovodičová relé

Firma Allen-Bradley má v sortimentu také šest typů polovodičových relé značených SSRs. Díky tomu, že tato relé využívají elektronické komponenty, jako jsou např. triaky, mohou spínat zátěže až do 40 A. Vyznačují se dlouhou životností. Jsou vhodné pro aplikace s velmi rychlými cykly ON/OFF (sepnutí/rozepnutí).

Paticová relé 700-SA jsou dodávána pro zátěž až 3 A při napětí 5 až 110 V DC nebo 5 A při napětí 100 až 240 V AC. Tato relé mají signalizaci diodou LED a ve verzi AC funkci „zero cross„, která zmenšuje nárazový proud a prodlužuje životnost zátěže.

Miniaturní paticová relé 700-SC a 700-SF jsou nabízena pro zátěž až 3 A při napětí 10 V DC nebo 75 až 264 V AC u typu 700-SC, u typu 700-SF jsou pro napětí 52,8 V DC nebo 264 V AC. Oba typy mají, tak jako předcházející typ, signalizaci diodou LED a funkci „zero cross„.

Typ 700-SH a typ 700-SE jsou plochá relé, jež lze montovat přímo na montážní panel. Relé 700-SE se připojuje autokonektorem při maximální spínané zátěži 20 A pro napětí 100 až 240 V AC. Typ 700-SH používá standardní šroubovou svorkovnici pro spínání 40 A při napětí 200 až 480 V AC.

Relé typu 700-SK je nabízeno jako polovodičový výstupní modul a senzor či vstupní modul. Výstupní modul je určen pro spínání až 2 A při napětí 5 až 48 V DC nebo pro napětí 100 až 240 V AC s funkcí „zero cross„ pro AC verzi. Senzor/vstupní modul je pro interface (rozhraní) o napětí 60 až 264 V AC nebo 6 až 32 V DC.

ControlTech, s. r. o.
Havlíčkova 822
280 00 Kolín
tel.: 321 742 011
fax: 321 742 022
e-mail: info@controltech.cz
http://www.controltech.cz