časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přístroje do rozváděčů

číslo 2/2002

Hlavní články

Přístroje do rozváděčů

Petr Jelínek, ControlTech

Firma Allen-Bradley nabízí veškerý sortiment přístrojů do rozváděčů mezi které patří:

Stykače jsou nabízeny ve čtyřech modelových řadách a mohou spínat proudy až do 1 150 A AC–3 při 400 V. Nejmenší řadou jsou tzv. ministykače 100-M, vhodné ke spínání motorů o výkonu do 5,5 kW.

Z hlediska mechanické životnosti vydrží ministykače 100-M 10/20 milionů (AC/DC) spínacích cyklů. Jejich životnost je limitována životností elektrických kontaktů, která je 0,7 milionu spínacích cyklů v kategorii AC–3. Střed nabídky tvoří stykače řady 100-C, které i přes své malé rozměry umožňují spínat velké rozběhové proudy motorů. K jejich přednostem patří dvoukomorová svorka pro připojení dvou vodičů různých průřezů na hlavní kontakty (bez nutnosti vnějšího propojení), možnost snadno měnit připojovací polohu cívky o 180° i jednotné příslušenství pro všechny stykače této řady. Další typovou řadou jsou stykače CAB6, které jsou dodávány jak s konvenční, tak s elektronickou cívkou. Stykače s elektronickou cívkou mají standardně zabudován ochranný obvod a interface (rozhraní), které umožňuje spínání nebo vypínání stykače přímo z řídicího systému. Úroveň ovládacího signálu je 24 V DC/15 mA. Nejvýkonnější je řada 100-G pro výkony 315 až 710 kW trojfázového AC při 400 V.

Stykače s odporovým spínáním (kompenzační stykače) jsou vyráběny ve dvou řadách, označených 100Q-C16 (15 kvar/400 V) a 100Q-C37 (25 kvar/400 V), se dvěma zabudovanými pomocnými kontakty (spínací a rozpínací kontakt) nebo dvěma spínacími kontakty. Jsou dodávány s ovládací cívkou pro střídavé i stejnosměrné napětí (stejné písmenné kódy jako u stykačů 100-C). Četnost spínaní u stykačů 100Q-C16 je 200 spínacích operací za hodinu, u 100Q-C37 je to 100 spínacích operací za hodinu.

Jističe 1492-SP jsou malé jističe s vypínacími charakteristikami B, C, D a se jmenovitými proudy od 1 do 63 A. Vypínací schopnost těchto jističů je 10 kA. K příslušenství patří bloky pomocných a signalizačních kontaktů a propojovací lišty.

Obr. 1.

Výkonové jističe typového označení 140L se jmenovitými proudy 20 až 1 600 A se vyrábějí v trojpólové nebo čtyřpólové verzi. Konstrukční řada 140L se člení na šest základních velikostí, z nichž lze díky modulární konstrukci vytvořit různé verze pro pokrytí požadavků kladených na zařízení (obr. 1). Jističe jsou vyráběny s pevnou magnetickou spouští a nastavitelnou tepelnou spouští, nastavitelnou magnetickou a tepelnou spouští, elektronickou spouští řízenou mikroprocesorem nebo pouze jako vypínače (bez spouště).

Výkonové jističe od 250 A mohou být vybaveny mikroprocesorovými spouštěmi, díky nimž lze dosáhnout přesnosti vybavení a nejvyššího stupně spolehlivosti. Jsou dodávány v pevné verzi, u které lze zvolit přední nebo zadní přívod, a ve výsuvné verzi. Maximální provozní napětí je 690 V, vypínací schopnost dosahuje 100 kA při 400 V AC. Široký rozsah příslušenství zahrnuje motorový pohon, pomocné a signalizační kontakty, vypínací a podpěťové spouště, dveřní ovládače apod.

Motorové jističe jsou určeny pro zajištění ochrany proti zkratu a přetížení na motorových vývodech. Pro své rozsáhlé příslušenství, jako jsou např. pomocné kontakty, vypínací a podpěťové spouště, ovládací páky na dveře, propojovací systémy mezi jističi nebo jističem a stykačem, patří mezi nejpoužívanější elektrické přístroje. Firma Allen-Bradley má v sortimentu dvě základní řady jističů: 140M a 140-CMN. Řada 140M je rozdělena na jističe pro ochranu motorů, kde rozsah nastavitelné tepelné spouště je 0,1 až 400 A, pro ochranu transformátorů s rozsahem 0,1 až 32 A a jističe pro zkratovou ochranu startérů bez nastavitelné tepelné spouště. Jističe řady 140-CMN jsou určeny pro ochranu motorů s nastavitelnou tepelnou spouští 25 až 90 A.

Tepelná nadproudová relé řady 193-T jsou konstruována pro použití se stykači série 100-C a s reverzačními stykači série 104-C. V těchto tepelných relé je zabudován tepelný prvek pro kompenzaci vlivu okolní teploty i mechanismus pro diferenciální indikaci výpadku jedné fáze. Nadproudové relé může pracovat v manuálním nebo automatickém módu (programu). Standardně je zabudován spínací a rozpínací kontakt. Relé lze připojit přímo na stykač; v případě potřeby mohou být instalována s využitím adaptéru i samostatně. Jejich nastavovací rozsah je od 0,1 do 90 A.

Elektronická ochranná relé řady 193-EA/ES jsou elektronická nadproudová relé s vlastním napájením. V porovnání s bimetalovými relé poskytují vyšší ochranu motorů. Řada 193-EA/ES nabízí nadproudovou ochranu motorů s možností volby vybavovací třídy 10 nebo 20. Tato funkce umožňuje přesnější nastavení ochrany pro motory s těžkým rozběhem nebo pro motory s delší dobou rozběhu. Dále standardně nabízí ručně ovládanou funkci vybavování, viditelnou indikaci výpadku a oddělené pomocné kontakty. Relé řady 193-EB dále rozšiřuje možnosti nadproudové ochrany 193-EA/ES. Nabízí nastavitelnou ochranu proti zemnímu zkratu, nastavitelnou ochranu proti zablokování motoru a nastavitelnou vybavovací třídu. K dispozici je široká škála příslušenství, obsahující mj. ochranné štítky nebo držák relé pro samostatnou montáž. Nastavení jmenovitého proudu je u relé série 193-E v poměru 1 : 3,2. Celou šíři rozsahu 0,1 až 85 A tak pokrývá pouze devět přístrojů (uvedený rozsah by bylo možné pokrýt dvaceti přístroji konvenčního typu). To také znamená, že jediný přístroj řady 193-E může nahradit i čtyři konvenční bimetalová tepelná relé a tak výrazně sníží skladové nároky.

Další elektronickou ochranou v sortimentu Allen-Bradley je elektronické ochranné relé CEFB1. Je to kompaktní jednotka s integrovanými měniči proudu, určená ke zjišťování velikosti motorového proudu. V nabídce jsou čtyři typy, lišící se proudovými rozsahy a ochrannými funkcemi. Zmíněnými funkcemi mohou být: ochrana proti přetížení, výpadku fáze a asymetrii, termistorová ochrana, indikace nadměrného proudu, přetížení a provozu. Jmenovitý provozní proud se nastavuje s přesností 1 A pomocí přepínačů, umístěných na čelní straně relé. Vlastní dobu vypnutí umožňuje přístroj nastavit pomocí přepínačů, a to v krocích 2 až 30 s, podle charakteristiky motoru. Rozsah pro nastavení proudu je od 0,5 do 630 A.

Termistorová relé řady 817 se používají všude tam, kde má přesné sledování teploty zásadní význam (např. u motorů a transformátorů). Většina motorů bývá standardně vybavena termistorovými čidly ve vinutí, která sledují jeho vnitřní teplotu. Termistorové relé reaguje na nárůst teploty, detekovaný zmíněnými čidly. Relé vypíná v případě zvýšené teploty motoru, zkratu nebo rozpojení obvodu, v němž je zabudováno měřicí čidlo, a tak, díky včasnému vypnutí, brání poškození motoru. Vybavení relé je signalizováno červenou diodou LED.

V současné době jsou v nabídce Allen-Bradley tři typy termistorových relé:

  • 817 – tepelná ochrana, automatické nulování, indikace vypnutí,

  • 817-M – tepelná ochrana, automatické nulování, indikace vypnutí, dálkové nulování (externí tlačítko), ukládání stavové informace do paměti pro případ výpadku napájení,

  • 817-U – tepelná ochrana, automatické nulování, indikace vypnutí, dálkové nulování (externí tlačítko), ukládání stavové informace do paměti pro případ výpadku napájení, testovací tlačítko.

Pomocné stykače řady 700-M jsou nabízeny ve verzích se dvěma spínacími a dvěma rozpínacími kontakty, se třemi spínacími kontakty a jedním rozpínacím kontaktem nebo se čtyřmi spínacími kontakty. Lze je rozšířit o pomocné kontakty a tak je možné zvýšit počet kontaktů až na osm. Díky velké spolehlivosti spínání jsou vhodné pro spolupráci s řídicími systémy.

Paticová relé mají jeden přepínací kontakt (10 A) nebo dva přepínací kontakty (5 A), přičemž šířka patice je 16 mm. Tato relé jsou označena 700-HK.

Relé se dvěma přepínacími kontakty (10 A) nebo třemi přepínacími kontakty (10 A) jsou značena 700-HA, mají standardně možnost ručního sepnutí s mechanickou signalizací sepnutí a možnost signalizace sepnutí diodami LED. Tato relé mohou mít kontakty z AgNi nebo zdvojené kontakty z AgNi a pro spínání malých proudů (např. 1 mA/24 V DC) jsou určeny zdvojené pozlacené kontakty. K dispozici jsou dva základní typy patic: bez možnosti nebo s možností použít např. ochranný diodový modul, RC člen, časový modul. Relé se čtyřmi přepínacími kontakty (5 A) jsou značena 700-HC a lze využít možnost ručního sepnutí i signalizaci sepnutí pomocí LED.

Časová relé 700-F jsou nabízena ve dvou základních verzích. Typ 700-FE s jedním spínacím nebo jedním přepínacím kontaktem je jednofunkční (šest volitelných funkcí) nebo multifunkční (čtyři volitelné funkce). Relé je možné přepínat v šesti časových režimech, od 0,05 s do 10 h. Mají kombinované napájení 24 V DC/110 až 240 V AC, nebo 24 až 48 V DC/24 až 240 V AC. Relé 700-FS disponuje jedním přepínacím nebo dvěma přepínacími kontakty, buď jako jednofunkční (jedenáct volitelných funkcí), nebo multifunkční (osm volitelných funkcí). Je přepínatelné až ve dvanácti časových režimech, od 0,05 s do 60 h. Relé mají kombinované napájení 24 až 48 V DC/24 až 240 V AC nebo 24 až 240 V DC.

Obr. 2.

Ovládací a signalizační prvky. V této oblasti nabízí firma Allen-Bradley velmi široký výběr. Tlačítka je možné volit s návratem, s aretací, prosvětlená, s lícujícím, zvýšeným nebo zapuštěným hmatníkem, dále dvoupolohové, třípolohové, čtyřpolohové přepínače aretované nebo s návratem, dvoupolohové a třípolohové přepínače s klíčkem, tlačítka s hřibovou hlavou, signálky. Ovládací prvky mohou být celoplastové, označené 800EP, nebo tělo z plastu a čelní kroužek z kovu, označené 800ES, popř. tělo z kovu a čelní kroužek z kovu, označené 800EM.

Firma Allen-Bradley rovněž nabízí světelné signální moduly (obr. 2) označené 855T. Krytí světelných modulů je IP65 a zvukových modulů IP54. V nabídce zájemci naleznou univerzální žárovkový modul s trvalým světlem pro napětí 12 a 24 V AC/DC a 120, 240 V AC i žárovkové moduly s přerušovaným světlem, LED s trvalým světlem, LED s přerušovaným světlem, LED rotující a zábleskové. Dva typy zvukových modulů – jednotónový (možnost výběru z 13 tónů) a dvoutónový (možnost výběru ze 30 tónů). U obou modulů je možné nastavit hlasitost, dolní a horní frekvenci a rychlost.

Ovládací a výkonové spínače jsou dodávány ve třech řadách. Řada 194C do 10 A, řada 194L od 12 A do 25 A a řada 194E od 25 A do 315 A. Tyto spínače mohou být instalovány do dveří (rozváděče) nebo na panel, popř. lištu DIN. Díky množství možných kombinací ovládacích a výkonových spínačů vyhovují téměř jakékoliv aplikaci.

V nabídce firmy Allen-Bradley nechybí ani svorky řady 1492 ve šroubovací i pérové verzi. Šroubovací svorky jsou pro vodiče od průřezu 2,52 do 70 mm2, pérové od 2,5 mm2 do 6 mm2.

Další informace:
ControlTech s. r. o.
Havlíčkova 822, 280 00 Kolín
tel.: 0800/19 46 87
www.controltech.cz