Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2016 vyšlo tiskem
7. 11. 2016. V elektronické verzi na webu od 1. 12. 2016. 

Téma: Rozváděče a rozváděčová technika; Točivé stroje a výkonová elektronika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu

Aktuality

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Více aktualit

Přístroje a rozváděče pro bytové instalace

číslo 7/2003

inovace, technologie, projekty

Přístroje a rozváděče pro bytové instalace

Ing. Karel Brokeš, marketing domovních rozvodů,
OEZ, s. r. o.

Následující příspěvek seznámí čtenáře s nabídkou produktů OEZ vhodných pro bytové a domovní instalace. Tato výrobková oblast úzce souvisí s probíhající revitalizací bytového fondu v domech postavených především panelovou technologií. Proto může být pro čtenáře zajímavá i ta část, která se v krátkosti dotýká náhrad dříve vyráběných přístrojů, zejména jističů J1K50, J7K, J1K82, LSF apod.

Jištění 6 kA

Nosnou částí produktů určených pro bytové instalace jsou zejména jističe a v posledních několika letech také proudové chrániče s nadproudovou ochranou (popř. klasické proudové chrániče), které chrání obvody před nadproudy a proudové chrániče navíc i před nebezpečným dotykem živých i neživých částí a částečně před vznikem požáru. Protože v obvodech bytových instalací nejsou případné zkratové proudy nijak velké, je možné doporučit instalaci jističů a proudových chráničů s vypínací schopností 6 kA. Přístroje s nižší vypínací schopností jsou v porovnání s řadou 10 kA, kterou je rovněž možné použít, cenově výhodnější. Přitom poskytují dostatečnou spolehlivost a funkčnost celého systému.

Obr. 1.

Jističe

V žádném bytovém rozváděči nemohou chybět přístroje určené k ochraně vodičů před nadproudy – tedy jističe. V rozváděčích, které jsou v současné době v bytech instalovány, jsou výhradně používány jističe modulové konstrukce. Jedná se o prvky konstruované podle mezinárodní normy, přičemž tato norma je zapracována i do české normy ČSN EN 60898.

Jak již bylo zmíněno, pro obvody bytových instalací lze používat jističe s Icn = 6 kA. V nabídce OEZ reprezentují takovou řadu jističe s označením LSE. Jde o klasické modulové jističe s upevněním na lištu DIN. Mezi nadstandardní vlastnosti uvedené řady v této třídě přístrojů je možnost vybavit je pomocnými spínači a podpěťovými nebo vypínacími spouštěmi.

Kromě řady LSE je možné použít i řadu s vypínací schopností 10 kA. V nabídce OEZ jde o řadu s označením LSN. Ta má oproti řadě LSE větší odolnost proti opotřebení způsobenému opakovaným vypínáním zkratových proudů. Dále umožňuje jednoznačnou identifikaci jmenovitého proudu podle barev ovládacích páček – tyto jističe tak lze využít i jako hlavní jističe před elektroměrem. Jističe LSN jsou vybaveny ukazatelem polohy kontaktu, horní vysunovací západkou pro umožnění výměny jističe v řadě propojené propojovací lištou atd.

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Lze říci, že to, co bylo napsáno v předchozím odstavci o jističích, platí obdobně i o proudových chráničích s nadproudovou ochranou. Opět jde výhradně o přístroje modulové konstrukce podle mezinárodních norem zapracovaných do soustavy našich norem v podobě ČSN EN 61009. Řady přístrojů jsou rovněž rozděleny podle svých vypínacích schopností, a to na řadu LFE s vypínací schopností 6 kA a na řadu LFI s vypínací schopností 10 kA. Tento typ přístroje se ujal v instalacích především z důvodu úspory jednoho modulu v rozváděči v porovnání s klasickým zapojením proudový chránič + jistič a také proto, že při návrhu ochrany není nutné kontrolovat správné předjištění proudového chrániče.

Rozváděče a ostatní přístroje

Kromě tzv. základních prvků v bytových instalacích (jističe, chrániče) nabízí firma OEZ i další produkty. Jsou to především vlastní rozvodnice, např. typ ORO (pro zapuštěnou montáž), COMBI (pro povrchovou montáž), ECO (pro povrchovou montáž se zvýšeným krytím) a nově i rozváděče ERA, určené pro montáž do dutých stěn, a další komponenty, jako jsou svodiče přepětí (SVM), přednostní proudová relé (RP1), instalační stykače (S20), spínací hodiny (talento), zvonky v nejiskřícím provedení (MZ) apod.

Například použití svodičů přepětí je více než zřejmé – dnešní domácnosti jsou vybaveny elektronikou citlivou na pulsní přepětí. Dobře provedená ochrana proti přepětí, jejíž součástí svodiče jsou, značně snižuje riziko poškození koncových zařízení.

Náhrady starších přístrojů

V souvislosti s rekonstrukcemi elektroinstalací je třeba se zmínit i o nahrazování starších přístrojů, zejména jističů, novými. Výměna přístrojů je nutná proto, že jističe dříve vyráběné odpovídaly jiným normám (ČSN 35 4171) než jističe vyráběné v současné době (ČSN EN 60898). Nejdůležitější rozdíl je ve smluvených nevypínacích proudech. Tento proud starších jističů, jako jsou J1K50, J7K, J1K82, LSF apod., je 1,5In, popř. 1,4In (pro jističe s In Ł 10 A, popř. s In > 10 A). Smluvený nevypínací proud současně vyráběných jističů – jako LSN, LSE – je 1,13In.

Pro zachování přibližně stejného využití vodiče a vypínacích podmínek není dobré volit jmenovitý proud nového jističe stejně velký jako jmenovitý proud jističe původního. Je vhodnější udělat přepočet hodnot s využitím koeficientů 1,3 (1,5/1,13) a 1,2 (1,4/1,13). Koeficienty byly získány dělením smluvených nevypínacích proudů původního a nového jističe. Výsledkem tohoto postupu je, že původní jističe s In 6, 10, 16, 20, 25 A by mohly být nahrazeny novými jističi se jmenovitými proudy velikosti 8, 13, 20, 25, 32 A. Náhradní jističe by tedy mohly mít o jeden stupeň vyšší hodnotu jmenovitého proudu než jističe původní. Je-li zvolen jmenovitý proud nového jističe o stejné velikosti jako jmenovitý proud jističe původního, není to chyba. Podmínky jištění se ale v porovnání s podmínkami jištění původním jističem mírně změní. Vždy je tudíž nutné zkontrolovat jmenovitý proud použitého jističe ve vztahu k dimenzování vodičů v instalaci.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovníky firmy na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 465 672 190
e-mail: domovni.rozvody@oez.cz