časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Přístroje a rozváděče pro bytové instalace

|

číslo 7/2003

inovace, technologie, projekty

Přístroje a rozváděče pro bytové instalace

Ing. Karel Brokeš, marketing domovních rozvodů,
OEZ, s. r. o.

Následující příspěvek seznámí čtenáře s nabídkou produktů OEZ vhodných pro bytové a domovní instalace. Tato výrobková oblast úzce souvisí s probíhající revitalizací bytového fondu v domech postavených především panelovou technologií. Proto může být pro čtenáře zajímavá i ta část, která se v krátkosti dotýká náhrad dříve vyráběných přístrojů, zejména jističů J1K50, J7K, J1K82, LSF apod.

Jištění 6 kA

Nosnou částí produktů určených pro bytové instalace jsou zejména jističe a v posledních několika letech také proudové chrániče s nadproudovou ochranou (popř. klasické proudové chrániče), které chrání obvody před nadproudy a proudové chrániče navíc i před nebezpečným dotykem živých i neživých částí a částečně před vznikem požáru. Protože v obvodech bytových instalací nejsou případné zkratové proudy nijak velké, je možné doporučit instalaci jističů a proudových chráničů s vypínací schopností 6 kA. Přístroje s nižší vypínací schopností jsou v porovnání s řadou 10 kA, kterou je rovněž možné použít, cenově výhodnější. Přitom poskytují dostatečnou spolehlivost a funkčnost celého systému.

Obr. 1.

Jističe

V žádném bytovém rozváděči nemohou chybět přístroje určené k ochraně vodičů před nadproudy – tedy jističe. V rozváděčích, které jsou v současné době v bytech instalovány, jsou výhradně používány jističe modulové konstrukce. Jedná se o prvky konstruované podle mezinárodní normy, přičemž tato norma je zapracována i do české normy ČSN EN 60898.

Jak již bylo zmíněno, pro obvody bytových instalací lze používat jističe s Icn = 6 kA. V nabídce OEZ reprezentují takovou řadu jističe s označením LSE. Jde o klasické modulové jističe s upevněním na lištu DIN. Mezi nadstandardní vlastnosti uvedené řady v této třídě přístrojů je možnost vybavit je pomocnými spínači a podpěťovými nebo vypínacími spouštěmi.

Kromě řady LSE je možné použít i řadu s vypínací schopností 10 kA. V nabídce OEZ jde o řadu s označením LSN. Ta má oproti řadě LSE větší odolnost proti opotřebení způsobenému opakovaným vypínáním zkratových proudů. Dále umožňuje jednoznačnou identifikaci jmenovitého proudu podle barev ovládacích páček – tyto jističe tak lze využít i jako hlavní jističe před elektroměrem. Jističe LSN jsou vybaveny ukazatelem polohy kontaktu, horní vysunovací západkou pro umožnění výměny jističe v řadě propojené propojovací lištou atd.

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Lze říci, že to, co bylo napsáno v předchozím odstavci o jističích, platí obdobně i o proudových chráničích s nadproudovou ochranou. Opět jde výhradně o přístroje modulové konstrukce podle mezinárodních norem zapracovaných do soustavy našich norem v podobě ČSN EN 61009. Řady přístrojů jsou rovněž rozděleny podle svých vypínacích schopností, a to na řadu LFE s vypínací schopností 6 kA a na řadu LFI s vypínací schopností 10 kA. Tento typ přístroje se ujal v instalacích především z důvodu úspory jednoho modulu v rozváděči v porovnání s klasickým zapojením proudový chránič + jistič a také proto, že při návrhu ochrany není nutné kontrolovat správné předjištění proudového chrániče.

Rozváděče a ostatní přístroje

Kromě tzv. základních prvků v bytových instalacích (jističe, chrániče) nabízí firma OEZ i další produkty. Jsou to především vlastní rozvodnice, např. typ ORO (pro zapuštěnou montáž), COMBI (pro povrchovou montáž), ECO (pro povrchovou montáž se zvýšeným krytím) a nově i rozváděče ERA, určené pro montáž do dutých stěn, a další komponenty, jako jsou svodiče přepětí (SVM), přednostní proudová relé (RP1), instalační stykače (S20), spínací hodiny (talento), zvonky v nejiskřícím provedení (MZ) apod.

Například použití svodičů přepětí je více než zřejmé – dnešní domácnosti jsou vybaveny elektronikou citlivou na pulsní přepětí. Dobře provedená ochrana proti přepětí, jejíž součástí svodiče jsou, značně snižuje riziko poškození koncových zařízení.

Náhrady starších přístrojů

V souvislosti s rekonstrukcemi elektroinstalací je třeba se zmínit i o nahrazování starších přístrojů, zejména jističů, novými. Výměna přístrojů je nutná proto, že jističe dříve vyráběné odpovídaly jiným normám (ČSN 35 4171) než jističe vyráběné v současné době (ČSN EN 60898). Nejdůležitější rozdíl je ve smluvených nevypínacích proudech. Tento proud starších jističů, jako jsou J1K50, J7K, J1K82, LSF apod., je 1,5In, popř. 1,4In (pro jističe s In Ł 10 A, popř. s In > 10 A). Smluvený nevypínací proud současně vyráběných jističů – jako LSN, LSE – je 1,13In.

Pro zachování přibližně stejného využití vodiče a vypínacích podmínek není dobré volit jmenovitý proud nového jističe stejně velký jako jmenovitý proud jističe původního. Je vhodnější udělat přepočet hodnot s využitím koeficientů 1,3 (1,5/1,13) a 1,2 (1,4/1,13). Koeficienty byly získány dělením smluvených nevypínacích proudů původního a nového jističe. Výsledkem tohoto postupu je, že původní jističe s In 6, 10, 16, 20, 25 A by mohly být nahrazeny novými jističi se jmenovitými proudy velikosti 8, 13, 20, 25, 32 A. Náhradní jističe by tedy mohly mít o jeden stupeň vyšší hodnotu jmenovitého proudu než jističe původní. Je-li zvolen jmenovitý proud nového jističe o stejné velikosti jako jmenovitý proud jističe původního, není to chyba. Podmínky jištění se ale v porovnání s podmínkami jištění původním jističem mírně změní. Vždy je tudíž nutné zkontrolovat jmenovitý proud použitého jističe ve vztahu k dimenzování vodičů v instalaci.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovníky firmy na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 465 672 190
e-mail: domovni.rozvody@oez.cz