časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Prisma Plus – rozváděče nízkého napětí

číslo 8-9/2005

Prisma Plus – rozváděče nízkého napětí
Promyšleno do detailů

Václav Hauser, Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Montáž pro každého

Společnost Schneider Electric na letošním veletrhu AMPER představila novou řadu rozváděčů nízkého napětí Prisma Plus, která nahradila předchozí řadu Prisma. Nová Prisma Plus zaujala velké množství návštěvníků, a proto tento příspěvek navazuje na článek uvedený v časopise ELEKTRO č. 4/2005, týkající se zejména výhod a parametrů rozváděče (jako např. originálníd design, barva, rozměry, krytí apod.).

Následující článek je podrobněji zaměřen na zmíněné výhody a rovněž informuje o prvních zkušenostech z jejich montáže.

Obr. 1. Nástěnné skříně a propojovací oddíly šířky 300 mm umožňují snadnou vzájemnou kombinaci pomocí trojúhelníkových kovových výztuh
Obr. 3. Boky skříně lze pomocí polohovacích vodítek snadno usadit na jejich místo
Obr. 9. Větrací panely

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 9.

Rozváděče Prisma Plus jsou rozděleny do dvou skupin podle velikosti jmenovitého proudu In.

1. Prisma Plus G

Jde o oceloplechový rozváděč do velikosti jmenovitého proudu In = 630 A při maximální hodnotě zkratového proudu Icw = 25 kA/s. Výška rozváděče je od 330 do 1 850 mm; šířka 600 mm a hloubka 200 mm jsou standardní pro všechny velikosti. K základní skříni lze přidat další skříň stejných rozměrů či přídavné prodloužení (extenzi), šířka 300 mm, ve které mohou být umístěny napájecí kabely nebo sběrnice pro distribuci až do 630 A (obr. 1). Tyto rozváděče mohou být v zapuštěném či nástěnném provedení nebo mohou stát přímo na podlaze (obr. 2). Maximální krytí je IP55.

Obr. 2. Obr. 7.

Obr. 2. Boky skříně lze pomocí polohovacích vodítek snadno usadit na jejich místo
Obr. 7. Po otočení nosného rámu čelního panelu je umožněn přímý přístup k přístrojům

Montáž
Nejprve se namontují přístroje na zadní panel rozváděče. Protože boky skříně lze připevnit až v závěru montáže, je zadní panel velmi dobře přístupný ze všech stran po celou dobu montáže (obr. 3). Díky tomu, že plastové rohové vzpěry byly nahrazeny kovovými, vzrostla tuhost celé skříně (obr. 4). K montáži celého rozváděče stačí jeden křížový šroubovák (montážní desky, lišty, čelní panely) a klíče č. 8 a 10. Ve všech montážních deskách jsou vyvrtány otvory se závity pro instalaci přístroje, a proto není nutné z druhé strany desek šroubovat matice. Součástí dodávky jsou smontované dveře včetně pantů – jejich osazení je tudíž velmi rychlé a snadné. Doba montáže rozváděče se vzhledem k uvedeným výhodám zkracuje až na dvě třetiny původní montážní doby. Celý systém montáže je důkladně propracován a zmíněnými inovacemi velmi vylepšen – lze jej přirovnat k dětské stavebnici či sestavování nábytku.

Rovněž specifikace skříně je jednoduchá. Tvoří ji vlastně pouze dvě položky – vlastní skříň a dveře s panty. I přesto se zákazníci při specifikaci rozváděče mohou obracet na partnerské velkoobchody firmy či na pracovníky technické podpory.

Obr. 4. Konstrukce s tuhým zadním panelem, na kterém jsou přišroubovány kovové rohové vzpěry
Obr. 5. K montáži se používá jen dvanáct šroubů – všechny jsou snadno přístupné
Obr. 6. Značky usnadňují odpočítat potřebný počet výškových dílců

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

2. Prisma Plus P

Prisma P je skříňový rozváděč do velikosti jmenovitého proudu In = 3 200 A při maximální hodnotě zkratového proudu Icw = 85 kA/s. Tyto rozváděče doznaly velkých změn, a to zejména díky jednoduchosti montáže kostry, funkčním jednotkám, uspořádání přístrojů a sběrnic a stupni krytí IP30/31/55.

Rámová kostra, dveře, kryty
Rámová kostra je díky uzavřeným profilům použitým jako stojiny současně lehká i tuhá. Úsporný rám kostry rozváděče zvětšuje prostor použitelný pro instalaci přístrojů o 15 %. Montáž je velmi rychlá a snadná, protože je třeba upevnit pouze dvanáct snadno přístupných šroubů (obr. 5). Stojiny mají otvory pro křídlové matice v rozteči 25 mm (obr. 6).

Obr. 8. Obr. 10.

Obr. 8. Diskrétní a uživatelsky příjemná rukojeť je shodná pro oba systémy
Obr. 10. Zvedací oka je možné instalovat i bez snímání zastřešovacího panelu

Skříň může mít po otevření dveří krytí IP20. Pro tento stupeň krytí je nezbytné použít rám s čelními panely, který může být i otočný; tím lze získat lepší přístup k přístrojům (obr. 7). Dveře rozváděče mohou být plné oceloplechové či průhledné a panty mohou být umístěny na pravé nebo levé straně. Otočené závěsy nainstalované již ve výrobě jsou zajištěny čtvrtobrátkovými kolíky, a proto může dveře osadit jen jediný pracovník. Pro rozváděčové pole šířky 800 mm se dodávají dveře s přepážkou šířky 150 mm, které brání v přístupu k přípojnicím. Pro rukojeť typu „zatlač a táhni„ se dodávají různé zámky (obr. 8). Zadní panel se skládá ze dvou stejných, vzájemně zaměnitelných půlpanelů, které usnadňují manipulaci (obr. 9). Pro krytí IP55 jsou zadní panely vyztuženy a jsou vybaveny polohovacími kolíky pro snadnější montáž. Zastřešovací panel je opatřen čtyřmi otvory pro závěsná oka. Tato oka je možné montovat a demontovat, aniž by bylo nutné snímat střechu z rozváděče (obr. 10). Spodní krycí desky usnadňují zavedení kabelů – desky lze snadno instalovat a umožňují použití kabelových průchodek (obr. 11).

Sběrnice

K rozvodu elektrické energie v rámci rozváděče jsou určeny vodorovné nebo svislé přípojnice vedené v zadní nebo boční části rozváděče. I zde se projevila inovace – původní tloušťka sběrnic 5 mm je v novém rozváděči podle zvyklostí českého trhu upravena na 10 mm. Znamená to, že pro hodnotu proudu 3 200 A lze použít skříň hloubky 600 mm (podle možnosti připojení). Přípojnice je možné nezávisle nainstalovat na levou či pravou stranu rámové kostry o šířce 800 mm. Povinné jsou tři držáky.

Obr. 11.

Obr. 11. Spodní krycí desky

Specifikace tloušťky sběrnic a počtu držáků je uvedena v novém katalogu. Zde je rovněž možné nalézt mnoho způsobů připojení přístrojů různých velikostí do hodnoty 3 200 A, jednoduchý a přehledný návrh celého rozváděče, výpočet PE, specifikaci TTA, formy oddělení prostorů v rozváděčích, poměr mezi proudy Icw a lpk, normy ČSN EN 60439-1 apod.

Bezpečnost
Prisma Plus je rozváděč plně typově testovaný podle normy ČSN EN 60439-1. Při dodržení podmínek instalace není důvod mít obavy např. z oteplení, zkratové odolnosti, krytí a dalších parametrů. U obou rozváděčových systémů Prisma Plus je kladen velký důraz na bezpečnost provozu a obsluhy. Proto Prisma Plus umožňuje oddělení prostoru až do formy 4B, při které jsou vzájemně odděleny přípojnice od přístrojů a jejich svorek.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz