časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přípojnicové systémy Zucchini

Mgr. Jan Pína,
Marketingový a produktový manažer, Legrand s. r. o.
 
Přípojnicové systémy jsou v současné době stále populárnější alternativou k určitým typům kabelových rozvodů, vyhledávanou jak investory, tak projektanty. Jsou využívány v terciární a průmyslové sféře, a to zejména jako distribuční rozvody v průmyslových halách, administrativních budovách nebo jako světelné rozvody v obchodních centrech, parkovacích halách, skladech apod.
 

Výhody

Mezi hlavní výhody v porovnání s kabelovými rozvody patří zejména velmi rychlá instalace, která je až o polovinu doby kratší. Dále výrazně menší hmotnost, úspora místa a velmi snadná možnost změn při připojení jednotlivých zařízení. Vlastníci budov s instalovanými přípojnicovými rozvody tak mohou pružněji reagovat na potřeby nových nájemců bez dalších významných finančních investic. Výhodou je rovněž fakt, že v případě jakýchkoliv oprav jednotlivých připojených zařízení není nutné vypnout celou síť, ale jen příslušnou část.
 

Zucchini v ČR

Společnost Legrand nabízí na českém trhu přípojnice společnosti Zucchini (člen skupiny Legrand), která patří mezi nejvýznamnější výrobce přípojnicových rozvodů v Evropě.
 

Výrobní řady

Přípojnice Zucchini se dělí do několika výrobních řad podle rozsahu proudového zatížení a použití.
 

LB (světelné rozvody) 25 až 40 A

Řada LB je určena pro světelné rozvody při proudovém zatížení 25 až 40 A. Standardně je nabízena v krytí IP55. Vzájemně izolované vodiče (2, 4 nebo 6) z Cu jsou uzavřeny v krytu o rozměrech 26 × 41 mm. Přímé díly jsou dodávány v délce 1,5 a 3 m s vývodovými místy na obou stranách v počtu 3 + 3 nebo 6 + 6. Rozvody je možné upevnit různými způsoby ke stropu nebo zdi. Svítidla lze připojit na závěsnou svorku s hákem nebo okem. Velkou výhodou řady LB je velmi rychlá a snadná instalace.
 

HL (světelné rozvody s větší nosností) 25 až 40 A

Řada HL je také určena pro použití ve světelných rozvodech a používá se tam, kde je nutné na přípojnice zavěsit příslušenství s větší hmotností (např. svítidla). Opět je zajištěno krytí IP55. Řada HL je nabízena ve dvou verzích, a to HLs (2 a 4 vodiče) s krytem o rozměrech 26 × 62 mm a HLd (počet vodičů 2 + 2, 4 + 2 a 4 + 4) s krytem o rozměrech 40 × 70 mm. Přímé díly verze HLd jsou odděleny přepážkou, která umožňuje vedení dvou na sobě zcela nezávislých okruhů. Jsou dodávány v délkách 1,5 a 3 m s celkovým počtem vývodů 2 až 6. Stejně jako u řady LB je možné upevnění různými způsoby ke stropu nebo ke zdi.
 

SL (světelné a distribuční rozvody) 40 až 63 A

Řada SL se používá pro distribuční a světelné rozvody. Je nabízena v krytí IP40, v případě použití krytů vývodů v krytí IP55. Řada SL se používá pro rozvody, kde je vyžadována větší mechanická odolnost. Přímé díly se čtyřmi vodiči z Cu se vyrábějí v délkách 1,5 a 3 m s dvěma až deseti vývody. Vývodové skříně jsou osazeny pojistkovými držáky nebo je lze osadit modulárními prvky.
 

MS (nízké a střední výkony) 63 až 160 A

Řada MS je určena pro distribuci nízkých a středních výkonů. Mezi největší výhody patří vzhledem k proudovému rozsahu její kompaktnost a velmi snadná montáž. Jako u řady SL má krytí IP40, v případě doplnění krytů spojů a konců IP55. Pro verzi 63 A jsou použity čtyři vodiče z Al, pro varianty 100 a 160 A se používají vodiče z Cu. Přímé díly jsou vyráběny v délkách 1, 1,5, 2 a 3 m s vývody v počtu 3 + 3. U této řady je možné zajistit změny směru o 90° v horizontální i vertikální rovině. Další výhodou je možnost použít tuto řadu jednak pro rozvody mezi jednotlivými místnostmi při použití dílu s protipožární přepážkou, jednak pro vertikální rozvody mezi jednotlivými patry.
 

MR (střední výkony) 160 až 1 000 A

Tato řada se používá k distribuci středních výkonů. Pro proudový rozsah 160 až 800 A jsou použity vodiče z Al, pro 250 až 1 000 A variantně vodiče z Cu. Řada MR se vyrábí ve dvou verzích, a to se čtyřmi vodiči (3L + N) nebo jako MRf s pěti vodiči (3L + N + PE).
 
K dispozici jsou vývodové skříně od 32 do 1 000 A v různých provedeních (s lištou DIN, s pojistkovými držáky, jističi, odklápěcími či průhlednými dvířky). Krytí této řady je IP52, v případě přidání krytů na vývody IP55. Řadu MR lze použít i pro vertikální rozvody a také při přechodu z místnosti do místnosti (protipožární přepážka).
 

TS (trolejové systémy) 63 až 250 A

Trolejové systémy TS je speciální řada, která se používá pro napájení pohybujících se strojů a zařízení, jako jsou např. montážní linky, portálové jeřáby apod. Pro proudy 63, 70, 110 a 150 A se používá verze s pěti vodiči (3L + N + PE), pro proudy 250 A verze se čtyřmi vodiči (3L + PE). Krytí této řady je IP20. Výhodou je možnost horizontální změny směru při minimálním poloměru systému 1,5 m. V případě rozvodů delších než 35 až 40 m se používají dilatační díly, které vyrovnávají délkové rozdíly, jež jsou způsobeny tepelnými účinky elektrického proudu.
 

SCP (velké výkony) 630 až 5 000 A

Řada SCP je určena pro distribuci velkých výkonů. Pro rozsah 630 až 4 000 A se používají vodiče z Al, pro rozsah 800 až 5 000 A vodiče z Cu. Řada SCP (3L + N + PE) má ještě další dvě verze, a to SC5 (3L + N + FE + PE) a SC2N (3L + 2N + 2P). Krytí této řady je IP55. Řadu SCP je možné použít pro vertikální rozvody a při průchodu mezi jednotlivými místnostmi (speciální díl s protipožární přepážkou). K dispozici je mnoho dílů umožňujících změny směru o 90°, dílů sloužících k připojení rozváděčů, transformátorů a vývodové skříně v rozsahu 63 až 1 250 A.
 

HR (velké výkony) 1 000 až 5 000 A

HR je řada pro distribuci velkých výkonů. Tato řada je vyráběna ve dvou základních verzích, a to C1 (3L + N + PE) a C2 (3L + N/2 + PE). U verze C1 jsou pro rozsah 1 000 až 2 000 A použity vodiče z Al, pro rozsah 1 000 až 2 500 A vodiče z Cu. Pro verzi C2 se pro rozsah 2 250 až 4 500 A používají vodiče z Al, pro rozsah 3 000 až 5 000 A vodiče z Cu. Krytí této řady je IP30. Vývodové skříně se dodávají v rozsahu 125 až 1 250 A. I u této řady jsou k dispozici díly sloužící k připojení rozvodů k rozváděčům a transformátorům a speciální díl s protipožární přepážkou.
 

Významné referenční zakázky realizované v České republice

BVV Brno, Toyota Pardubice, Pankrác House Praha, Vagonka Vítkovice, stadion Slavie Praha v Edenu a mnoho dalších. Další informace lze získat na adrese:
 
Legrand s. r. o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8
tel.: +420 246 007 668
fax: +420 246 007 669