časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Přípojnicové systémy EATON

|

V rámci komplexní dodávky nabízí firma Eaton přípojnicové systémy značky Mempower, vyráběné ve výrobním závodě Eaton v Birminghamu, ve Velké Británii. Mempower vyvinul tuto v hospodárnosti a spolehlivosti nepřekonatelnou řadu přípojnicových systémů, která je schopna přizpůsobit se v podstatě jakékoliv instalaci. Díky důkladným zkouškám jsou rozvody plně v souladu s ČSN EN 60439-2 (Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody). Verze určené pro napájení osvětlení, pro malý a střední výkon a verze s malou impedancí společně se širokým sortimentem příslušenství a odbočných skříněk pokrývají proudový rozsah od 25 do 6 300 A.
 
Přípojnicové systémy jsou svojí konstrukcí vhodné pro aplikace rozvodu elektrické energie především při požadavku flexibilního rozmístění odbočných míst.
 
Mezi hlavní výhody tohoto systému lze řadit tyto vlastnosti:
  • unikátní konstrukce s hliníkovým zapouzdřením zajišťující elegantní a atraktivní alternativu ke kabelům a jiným typům přípojnic,
  • konstrukce zajišťující flexibilitu a snadnou instalaci,
  • instalace bez kabelových lávek a složitých koncovek,
  • praktické třímetrové přímé díly poskytující odbočná místa tam, kde je to třeba,
  • snadné a rychlé připojování odbočných skříněk i pod napětím,
  • možnost použití jak hliníkových, tak měděných proudových vodičů,
  • u systémů MP a XP možnost realizace protipožárních přepážek pro oddělení požárních úseků,
  • nahrazení několika drahých kabelových tras do každého poschodí jediným vertikálním vedením,
  • možnost vyrobení na objednávku mnoha jiných dílů ke standardním prvkům systému Mempower.

Napájení osvětlení a zařízení do 125 A

 
Nejmenší řada přípojnicového systému Lux Lighting je určena především pro napájení svítidel v halách, obchodních centrech, průmyslových objektech apod. Svou konstrukcí je vhodná k zavěšení ve vertikální poloze. Pomocí univerzálních držáků je možné přímé zavěšení svítidel na přípojnicovou trasu (obr. 1), což minimalizuje náklady a zvyšuje flexibilitu umístění světelných zdrojů. Odbočná místa jsou k dispozici po jednom metru, což dostačuje pro všechny běžné aplikace. Odbočné skříňky jsou standardně vybaveny pojistkou, popř. i připojovacím kabelem. Je-li třeba více ovládaných okruhů na jedné trase, je možné využít šestivodičové uspořádání. V případě složitějších systémů lze s výhodou využít pro napájení dílčích osvětlovacích tras vyšší řadu LP Low Power, která je dostupná pro proudy 40 až 125 A. Řada LP je dodávána v pětivodičovém uspořádání, v hliníkovém zapouzdření a s odbočnými místy po 333 mm, tedy tři odbočná místa na jeden metr délky. Pro tento systém jsou dodávány odbočné skříňky v plastovém nebo kovovém provedení, nejčastěji osazené modulárním jističem. Odbočné skříňky mohou být také vybaveny jednofázovými nebo třífázovými síťovými zásuvkami pro přímé připojení spotřebičů bez nutnosti instalace dalších vodičů a zásuvek.
 

Přípojnicové rozvody pro proudy 125 až 6 300 A

 
Řešíte situaci jak nejlépe realizovat rozvod elektroinstalace v hotelech, obchodních centrech, nemocnicích, kancelářských komplexech, skladovacích a výrobních halách? Kudy vést kabely? Kde realizovat přípojná místa? Jak minimalizovat ztráty? Ve všech těchto aplikacích s mnoha výhodami lze využít přípojnicový systém MP Medium Power a XP Low Impedance. Při typických rozvodech v halách je možné s výhodou využít velké množství odbočných míst u řady MP po 333 mm, tj. tři odbočná místa na jeden metr délky. Připojení odbočných krabic lze tedy realizovat téměř kdekoliv po trase kovovými odbočnými skříňkami s integrovaným jisticím prvkem, a to i za provozu systému. Napájená zařízení lze připojit přímo do zásuvek, které jsou instalovány na odbočné skříňce, nebo kabelem. Provedení systému je pětivodičové s plným N-vodičem a vnitřním PE-vodičem. Pro rozsáhlejší aplikace lze trasy MP napájet z přívodní trasy realizované systémem XP Low Impedance, který se dá připojit přímo do rozváděče připojovacími praporci.
 

Vertikální vedení snadno a efektivně

 
Další typické použití je realizace vertikálních stoupacích vedení ve výškových budovách pomocí přípojnicových tras. Namísto kabelových rozvodů do jednotlivých pater pro napájení podružných rozváděčů se použije pouze jedno stoupací vedení, realizované např. systémem XP Low Impedance, a v jednotlivých patrech se připojí podružné rozváděče pomocí odbočných skříněk. Odbočná místa pro systém XP lze umístit na dvě protilehlé strany podle přání zákazníka.
 

Přípojnicové mosty

 
Pro aplikace, kde nejsou třeba odbočná místa, se dodávají rovné díly systému XP Low Impedance bez odbočných míst. Uplatnění těchto dílů je např. v rozvodnách na propojení transformátoru s hlavními rozváděči, popř. jako přípojnicové mosty mezi rozváděči. Typické použití je zobrazeno na obr. 2, kde systém XP Low Impedance je použit pro připojení transformátorů k hlavnímu rozváděči (jmenovitý proud 2 500 A, měděné vodiče) a dále pro propojení rozváděčů (jmenovitý proud 1 600 A, hliníkové vodiče). Při nutnosti přenášet takto velké proudy má přípojnicový systém oproti kabelovému propojení mnoho výhod, jako např. snadnou manipulaci, instalaci, připojení, optimální odvod tepla atd. Ukázka zpracované
technické dokumentace projektu je na obr. 3.
 
Přípojnicové systémy lze využít v mnoha aplikacích, kde šetří místo, náklady, snižují ztráty a urychlí instalaci elektrických rozvodů. Technici společnosti Eaton jsou připraveni vypracovat zákazníkovi nabídku ušitou přímo na míru podle jeho konkrétní aplikace a podle dohody připravit výkresovou dokumentaci.
 
Další informace a katalogy o přípojnicových systémech lze získat přímo na technické podpoře (tel.: 267 990 440) nebo na adrese: http://www.EatonElektrotechnika.cz
 
Obr. 1. Ukázka zavěšení systému Lux Lighting a svítidel
Obr. 2. Ukázka propojení transformátorů a hlavního rozváděče a přípojnicového mostu mezi rozváděči (použité systémy XP Low Impedance 1 600 a 2 500 A)
Obr. 3. Ukázka technické dokumentace projektu s přípojnicovým systémem XP Low Impedance
Obr. 4. Přípojnicový systém XP Low Impedance 800 A (připojovací praporce, propojení dílů svorníkovým blokem, odbočná skříňka)
 

Tab. Přehled typů přípojnicového systému Mempower