časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přepěťové ochrany pro anténní svody

číslo 8-9/2005

Přepěťové ochrany pro anténní svody

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

Atmosférické poruchy – vzdálený i blízký úder blesku, blízkost vedení vysokého napětí, spínání a provoz elektrických spotřebičů – mohou způsobit poruchy v rozvodech napájení i v přenosu signálu. Zařízení, které je přímo připojeno k anténě koaxiálním kabelem, proto vyžaduje ochranu jak ze strany napájení nn, tak i ze strany anténního přívodu.

Nejčastěji jsou používány tyto koncepce ochrany vysokofrekvenčních přívodů:

  • přepěťová ochrana s bleskojistkou plněnou plynem (řada HX, FX),

  • ochrana se čtvrtvlnným zkratem – l/4 (řada ZX),

  • jemné ochrany se supresorovými diodami (supresor – hradicí mřížka elektronky) a dalšími prvky se používají pro zlepšení ochrany citlivých zařízení (řada SX).

Přepěťová ochrana s plynovou bleskojistkou funguje jako vypínač citlivý na napětí. Když amplituda aplikovaného napětí přesáhne hodnotu potřebnou k zapálení, ve výbojovém prostoru mezi elektrodami se vytváří elektrický oblouk. Vlivem toho je přepětí redukováno na úroveň napětí elektrického oblouku (přibližně 30 V).

Obr. 1.

Obr. 1. ZX-0,9 7/16 – koaxiální bleskojistka (čtvrtvlnný zkrat) pro ochranu základnových stanic GSM

Jestliže se plynová bleskojistka použije pro kabel, který vede signál vf, snižuje tato vf energie hranici potřebnou k zapálení. Plynové svodiče přepětí tedy mohou být použity jen v přijímačích a u vysílačů nižších výkonů. Při použití bleskojistek s vyšším zapalovacím napětím, které umožňují přenášet vyšší výkony, se zvyšuje zbytkové přepětí a snižuje se ochrana vysílačů. Plynem plněná bleskojistka je schopna svést určitý omezený počet proudových impulsů, proto se doporučuje ji po určité době provozu (zpravidla po pěti letech) vyměnit za novou.

Čtvrtvlnný zkrat se zapojuje paralelně k chráněnému zařízení, je naladěn na přenos určité frekvence a pro ostatní přenášené frekvence (relativně úzké pásmo) tvoří zkrat. To znemožňuje i přenos napájení koaxiálním kabelem. Pro přenos na základní frekvenci znamená čtvrtvlnné zkratovací vedení minimální útlum; je zde zajištěn i velmi dobrý poměr stojatých vln na odrazu (VSWR). Typická šířka pásma při VSWR do 1,1 je 10 %. Je-li povolen VSWR do hodnoty 1,2, může být relativní šířka pásma až 20 %. Při zvětšování šířky pásma je ale nutné počítat se zvýšením zbytkového přepětí za ochranou. Při proudovém impulsu 30 kA (8/20) je zbytkové přepětí mezi 10 a 60 V v závislosti na poměru impedance zkratu a vedení. Je proto nezbytné udělat kompromis mezi šířkou pásma a přípustným zbytkovým přepětím.

Jemné ochrany konstruované s použitím supresorových diod se vyrábějí pro frekvenci do 2,15 GHz. Jsou výhradně určeny pro vstupy citlivých přijímačů a zesilovačů. V praxi se kombinují s koaxiálními plynovými bleskojistkami jako ochranné kaskády. Koaxiální plynová bleskojistka se instaluje jako první stupeň na vstupu kabelu do objektu a jemná ochrana se montuje přímo na vstup chráněného zařízení. Stupně takto vytvořené kaskády mají být odděleny vedením o délce minimálně 5 m. Toto vedení zajišťuje koordinaci funkce obou ochran.

Jednotlivé řady ochran lze stručně charakterizovat takto:

  • SX – jemné přepěťové ochrany zajišťující nízké zbytkové přepětí při svedení proudu do amplitudy až 5 kA (8/20), rozsah podle použitých konektorů až do 2,15 GHz, konektory IEC (pro TV pásmo), F, BNC;

  • FX – koaxiální bleskojistky s nevýměnnou plynovou bleskojistkou, hrubá ochrana, rozsah do 2,15 GHz, konektory IEC, BNC, F;

  • HX – koaxiální bleskojistky s výměnnou plynovou patronou s vynikajícími vysokofrekvenčními charakteristikami, umožňující použití v rozsahu do 2,5 GHz, konektory N, BNC, TNC. Doporučené použití především do frekvence 1 GHz, pro vyšší frekvence do 2,5 GHz, zejména tam, kde je požadována velká šířka pásma a/nebo přenos napájení koaxiálním kabelem;

  • ZX – čtvrtvlnné zkraty, určené především pro vyšší frekvence 0,8 až 6 GHz, jsou vyráběny na zakázku již od frekvence 400 MHz (typicky pro 0,9 GHz, 1,8 GHz, 2,4 GHz, 3,8 GHz a 5,8 GHz), konektory N, 7/16 a kombinace čtvrtvlnného zkratu s redukcí z N na SMA, RSMB, popř. pigtail (subminiaturní konektor – pozn. red.). Čtvrtvlnné zkratové ochrany SALTEK řady ZX pro pásmo 2,4 GHz (bezdrátový internet) spojené s redukcí z konektoru N na SMA (pro Breeznet), RSMB (Z-COM) a pigtail (Orinoco) jsou uzpůsobeny speciálně pro mikrovlnná internetová pojítka.

Bližší informace mohou zájemci získat na školeních společnosti SALTEK, na telefonních číslech uvedených níže a na http://www.saltek.cz

SALTEK TRADE s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 470
GSM: 602 473 633
fax: 267 913 411
e-mail: info@saltektrde.cz
http://www.saltek.cz