časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Přepěťové ochrany firmy Dehn + Söhne pro rok 2009/2010

Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
soudní znalec v oboru elektrotechnika,
specializace ochrana před bleskem a přepětím
 

Svodič přepětí DEHNguard® M YPV SCI… FM

 
DEHNguard M YPV SCI [1] je svodič typu 2 podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky). Je určen k ochraně stejnosměrných obvodů fotovoltaických zařízení do 1 000 V před přepětím. Přístroj je vícepólový modulární (tab. 1) s třístupňovým předjištěním pro stejnosměrné napětí. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0B až 1 a vyšší. Svodič se skládá ze základního dílu a ochranného modulu (tab. 2).
 
Tento přístroj zajišťuje především ochranu:
 • před přepětím,
 • před požárem,
 • osob.
Parametry svodiče DEHNguard M YPV SCI:
 • max. stejnosměrné napětí 600 a 1 000 V,
 • impulzní proudy do vrcholové hodnoty 40 kA (vlny 8/20),
 • ochranná úroveň svodiče ≤ 4 kV,
 • schopnost eliminace následných proudů svodiče přepětí (pro integrované pojistky 1 000 V DC) 30 kA,
 • chybově odolné zapojení Y (obsahuje paralelní zapojení varistoru a integrovaného odpojovacího, zkratovacího zařízení).
Použití v praxi:
Na obr. 1 je zobrazena instalace svodiče DEHNguard M YPV SCI pro rodinný dům za předpokladu instalace hromosvodu a dodržení dostatečné vzdálenosti s.
 

Svodič bleskových proudů DEHNbloc® Maxi NH00 255

 
DEHNbloc®Maxi NH00 255 [1] (tab. 3) je jednopólový koordinovaný svodič bleskového proudu typu 1 podle ČSN EN 61643-11 (obr. 2). Je určen k ochraně elektrických zařízení v sítích TN-C/TN-S 230/400 V AC před přímými údery blesku. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0A až 1.
 
Parametry DEHNblocu Maxi NH00 255:
 • zapouzdřené jiskřiště s technikou Radax-Flow,
 • impulzní proudy do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 10/350),
 • přímo energeticky koordinovatelný s následným svodičem typu 2 DEHNguard VA NH00,
 • maximální trvalé napětí svodiče 255 V,
 • nevybavuje pojistky od 35 A s charakteristikami gL/gG do hodnoty zkratového proudu 50 kA,
 • eliminuje následné síťové proudy do hodnoty 50 kA.

Svodič přepětí DEHNguard® S… VA (FM)

DEHNguard®S… VA [1] je jednopólový, koordinovaný svodič přepětí (tab. 4 a tab. 5) typu 2 podle ČSN EN 61643-11 (obr. 3). Je určen k ochraně elektrických a elektronických zařízení ve speciálních aplikacích, kde je požadován nulový svodový proud svodiče. Podle koncepce zón ochrany před bleskem by měl být instalován na rozhraní zón LPZ 1 a vyšších.
 
Parametry DEHNguardu S…VA (FM):
 • vnitřní zapojení s kombinací sériového zapojení varistoru a jiskřiště,
 • schopnost svádět v jedné fázi impulzní proudy do vrcholové hodnoty 20 kA (vlny 8/20),
 • ochranná úroveň do 1,5 kV,
 • při tomto typu zapojení nevznikají žádné svodové proudy,
 • přímo energeticky koordinovatelný s následnými svodiči v produktové řadě Red/Line,
 • integrované termodynamické odpojovací zařízení – vysoký stupeň kontroly svodiče přepětí.

Blitzductor® XTU ML4 BD 0–180

 
Svodič bleskového proudu a svodič přepětí je určen k ochraně informačnětechnických sítí a obvodů MaR (měření a regulace) v rozsahu provozních napětí 0 až 180 V (obr. 4 a tab. 6).
 
Parametry Blitzductoru BXTU:
 • univerzální napěťový rozsah 0 až 180 V DC:
  – pro čtyři žíly symetrického rozhraní galvanicky oddělené od potenciálu země,
  – automatická diagnostika provozního napětí daného signálu,
  – optimálně přizpůsobená ochranná úroveň danému napětí příslušného signálu;
 • kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí:
  – schopnost svádět bleskové proudy 10 kA (10/350),
  – nízká ochranná úroveň vhodná také pro koncová zařízení;
 • modulový svodič skládající se ze základního dílu a ochranného modulu:
  – jednoduchá výměna modulů,
  – bez přerušení provozního signálu při vyjmutí či zastrčení modulů (tato funkce je určena speciálním spínacím kontaktem umístěným v základním dílu);
 • integrovaný kontrolní systém LifeCheck umožňující:
  – kontrolu bez demontáže modulů (bez ztráty ochrany),
  – včasnou diagnostiku porušeného svodiče.

DRC MCM XT – software stavu displeje plus servisní konzola

 
Uživatelský software [1] pro diagnostiku stavu ochranných modulů Blitzductoru s Life-Check Status displeje přístrojem DRC MCM XT a servisní funkce pro zkoušky, programování a výměny ochranných modulů pomocí servisní konzoly. Software může být nahrán do běžného počítače přes rozhraní RS-485/USB – konvertor USB-NANO 485 (tab. 7) a ovládán servisní konzolou. Software si lze bezplatně stáhnout z internetových stránek společnosti (http://www.dehnde/download) nebo si ho nechat zaslat poštou na CD-ROM.
 
Funkční rozsah Status displeje:
 • grafický ukazatel přístroje DRC MCM XT a všech přiřazených programovaných modulů,
 • zpracování a uložení popisu zařízení,
 • výběr jazyka (němčina nebo angličtina) a definování importu dat,
 • protokol (Log-Datei) výměny stavu ochran SPD,
 • tisk (Screen-Shot) aktuálního stavu systému (např. zpráva).
Funkční rozsah servisní konzoly:
 • celkový test všech přiřazených modulů v DRC MCM XT,
 • jednotlivý test dílčích modulů,
 • zjištění čísla ochranného modulu (funkce hledání),
 • programování ochranných modulů jedním DRC MCM XT,
 • nulování ochranných modulů (stav expedice), o sejmutí čísla verze přístroje DRC MCM XT.

Svodič přepětí DEHNpipe CD EXD 230 24

 
DEHNpipe CD EXD 230 24 [1] je univerzální svodič přepětí typu 2 podle ČSN EN 61643-11 v provedení kabelové vývodky s pevným uzávěrem (d) s krytím IP67 pro prostředí s nebezpečím výbuchu (obr. 5). Tato přepěťová ochrana se používá k ochraně nejen napájecích obvodů 230 V AC, ale také rozhraní 0/4-20 mA. Velká bezpečnost v obvodu 230 V je zajištěna ochranným zapojením Y. Podle koncepce zón ochrany před bleskem by měl být instalován na rozhraní zón LPZ 2 a vyšších. Certifikát ATEX (EEx d IIC T5 nebo T6).
 
Svodič v pouzdru z korozivzdorné oceli ve dvou provedeních s vnějším závitem (tab. 8):
 • DPI CD EXD 230 24 M M20 × 1,5,
 • DPI CD EXD 230 24 N 1/2" 14 NPT.
Další informace o výrobcích a seminářích Dehn + Söhne lze najít na internetových stránkách: http://www.dehn.cz
 
Literatura:
[1] Dehn + Söhne GmbH + Co.
 
Obr. 1. Instalace svodiče přepětí DEHNguard®M YPV SCI… FM
Obr. 2. DEHNbloc Maxi DBM NH00 255
Obr. 3. Svodič DEHNguard S 275 VA
Obr. 4. Blitzductor BXTU ML4 BD 0-180
Obr. 5. Svodič DEHNpipe CD EXD 230 24 M