časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Přehled stmívačů ABB

|

číslo 10/2004

inovace, technologie, projekty

Přehled stmívačů ABB

Termínem stmívač se označuje elektronický přístroj, který je určen k regulaci světelného toku zdrojů svítidel. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává široké spektrum takovýchto přístrojů. Základní informace o jejich použitelnosti pro jednotlivé designy jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Možnost použití stmívačů pro designové řady ABB s. r. o.

Objednací číslo Typové číslo Classic Tango Element Time Solo Alpha Impuls
6514-0-0111 2200 UJ-503 × × × ×      
6515-0-0704 2250 U   × × × × × ×
6512-0-0057 2247 U   × × × × × ×
6520-0-0227 6520 U-500   × × × × × ×
6517-0-0018 6517 U-101-500   × × × × × ×
6513-0-0568 6513 U-102   × × × × × ×
6599-0-2035 2112 U-101   × × × × × ×
6560-0-0130 6560 U   × × × × × ×
6590-0-0171 6593 U-500   × × × ×1) ×1) ×1)
6590-0-0172 6594 U-500         × × ×
6550-0-0042 6550 U-101-500   × × × ×1) ×1) ×1)
3299A-A11100     ×          
3299A-A13100     ×2)          
3299E-A11100       × ×      
3299E-A13100       ×2) ×2)      

Poznámky k tab.:
1) možnost bezdrátového ovládání infračerveným signálem
2) pro bezdrátové ovládání rádiovým signálem

Otočné stmívače

U otočných stmívačů je světelný tok definován natočením hřídelky potenciometru, jež je z přístroje vyvedena a je uzpůsobena pro nasazení ovládacího knoflíku (obr. 1). Nejjednodušší je přístroj dodávaný pod obj. č. 6514--0-0111 s dvojvodičovým připojením, který je určen pouze pro žárovky 230 V AC, pro příkony 60 až 400 W. Světelný tok se reguluje otáčením knoflíku a svítidlo se vypíná jeho otočením do levé krajní polohy.

Obr. 1

K nejpoužívanějším patří přístroj s obj. č. 6515-0-0704 pro stmívání žárovek 60 až 600 W. U tohoto stmívače je spínání tlačítkové – svítidlo se zapíná a vypíná opakovaným stiskem ovládacího knoflíku. Spínacím prvkem spřaženým s potenciometrem je střídavý přepínač (řazení 6). Zařazením dalšího střídavého přepínače (popř. několika křížových přepínačů) do světelného obvodu lze vytvořit další spínací místa (obr. 2). Změnit světelný tok je možné pouze otáčením knoflíku na přístroji stmívače.

Přístroj 6512-0-0057 se stejným způsobem ovládání i zapojením lze kromě žárovek na 230 V AC použít rovněž pro halogenové žárovky 20 až 500 V·A napájené z vinutého transformátoru. Stmívač s obj. č. 6520-0-0227 je určen pro vinuté transformátory 200 až 1 000 V·A. Pro regulaci elektronických transformátorů v rozmezí 40 až 420 V·A se používá přístroj s obj. č. 6513-0-0568.

Speciální kombinaci stmívače se spínačem, která může nahradit sériový spínač (řazení 5), představuje přístroj 6517-0-0018. Jeden jeho výstup je určen pouze ke spínání proudu do 6 A a ovládá se stiskáváním knoflíku. Druhý výstup pro vinuté transformátory 60 až 400 V·A se reguluje otáčením knoflíku, přičemž vypnut je v levé krajní poloze.

Pro regulaci zářivek vybavených analogovým stmívatelným předřadníkem 0/1 až 10 V DC je vhodný přístroj s obj. č. 6599-0-2035. Vypíná se rovněž otočením knoflíku do levé krajní polohy. Otáčením potenciometru se mění řídicí stejnosměrné napětí pro předřadník zářivky (obr. 3). Počet zářivek, jež lze k jednomu přístroji připojit, závisí jednak na proudovém odběru řídicích obvodů předřadníků (celkový proud nesmí přesáhnout 50 mA), jednak na zatížitelnosti galvanicky odděleného spínacího kontaktu (3 A při cos 0,5). Pro spínání větší zátěže je možné mezi svorku 4 a vodič N zapojit cívku přídavného výkonového relé.

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Krátkocestné stmívače

Pojmenování této skupiny výrobků je odvozeno od velmi malého zdvihu pohyblivého hmatníku. Krátkým stiskem se připojené svítidlo zapíná a vypíná, delším stiskem se mění jeho světelný tok. Prvním zástupcem krátkocestných stmívačů je přístroj 6590-0-0130 s pamětí jasu, jímž lze regulovat běžné žárovky i žárovky napájené z vinutého transformátoru (20 až 500 W/V·A). Při každém vypnutí se aktuální úroveň jasu uloží do paměti a při následném zapnutí se opět vyvolá. Vřazením jednoho nebo několika paralelně zapojených tlačítkových zapínacích ovladačů (řazení 1/0) mezi svorku 1 a vodič L (obr. 4) lze tento stmívač ovládat z dalších míst. I ze zmíněných přídavných míst je možné svítidlo stmívat. To je zásadní rozdíl oproti řešení s otočnými stmívači.

Obr. 5

Nejdokonalejším z popisovaných přístrojů je tzv. univerzální stmívač s obj. č. 6590-0-0171 pro zátěže 50 až 420 W/V·A. Vestavěný mikroprocesor po připojení k napájení automaticky zjistí druh připojené zátěže. Na základě výsledku testu zvolí vhodný způsob regulace – pro vinuté transformátory (a žárovky na 230 V), nebo pro elektronické transformátory. Oba druhy transformátorů nelze provozovat současně. V přístroji je zabudována elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Stmívač je vybaven přepínačem, kterým lze volit kombinace paměti nastavené hodnoty světelného výkonu, plynulého zapnutí nebo vypnutí. Kromě možnosti zřízení dalších ovládacích míst umožňuje přístroj připojením výkonového modulu 6590-0-0172 (obr. 5) zvýšit zatížitelnost o 315 W/V·A.

Také zářivky je možné řídit krátkocestně – přístrojem 6550-0-0042. Opět však musejí být vybaveny analogovými stmívatelnými předřadníky, jejichž celková spotřeba je nižší než 50 mA. Souhrnný proud zářivek ve fázovém obvodu nesmí přesáhnout 3 A při cos 0,5. Použitím tlačítkových ovladačů řazení 1/0 lze zřídit další ovládací místa s funkcí spínání i stmívání (obr. 6).

Pro úplnost zde uvádíme i jednoduché stmívače s nižší pořizovací cenou, které jsou dodávány s krytem (3299A-A11100, 3299E-A11100). Jsou určeny pro žárovky 230 V AC o příkonu 40 až 450 W, nemají paměť jasu a není možné k nim připojit tlačítkové ovladače.

Obr. 6

Stmívače pro bezdrátové dálkové ovládání

Kromě manuálního ovládání umožňují některé krátkocestné přístroje i ovládání na dálku. Univerzální stmívač 6590-0-0171 a stmívač pro zářivky 6550-0-0042 pro předávání povelů využívají infračervený signál. Na přístroj je nejdříve třeba nasadit kryt s integrovaným přijímačem a pro ovládání používat speciální desetikanálový ruční vysílač 6020-0-1133, který dovoluje řídit až deset různých přístrojů ve dvou volitelných skupinách. Manuální ovládání a možnost ovládání z dalších míst přitom zůstávají zachovány.

V sortimentu ABB s.r.o. jsou zastoupeny i stmívače, které mohou být ovládány rádiovým signálem. Podmínkou je použití přístrojů 3299A-A13100 nebo 3299E-A13100. Ty se dodávají s krytem, v němž je zabudován přijímač. Pro vysílání povelů lze použít až tři vysílače, a to buď ruční (jedno- nebo čtyřkanálové), nebo vysílače v odpovídajících designech (dvou- nebo čtyřkanálové), které lze připevnit k podložce nebo mohou být přenosné. Z hlediska zapojení jsou stejné jako již zmíněné přístroje 3299.-A11100.

Obr. 7

Výkonové stmívače

Pro regulování větších příkonů je nutné použít přístroje pro montáž do rozváděčů. Takovým základním přístrojem je centrální univerzální stmívač 6590-0-0161, který podobně jako přístroj 6590-0-0171 dokáže rozpoznat druh připojeného transformátoru. Lze k němu připojit zátěž 60 až 500 W/V·A. Použitím až šesti výkonových modulů 6590-0-0166 je možné zatížitelnost zvýšit na 3 kW/kV·A (obr. 7). Stmívač se ovládá prostřednictvím paralelně řazených tlačítkových ovladačů. Další možnosti ovládání i zvýšení výkonu nabízí aplikace řídicího modulu 6590-0-0155.

V tomto článku mohl být podán pouze stručný přehled stmívačů ze sortimentu ABB s.r.o. Při projektování je třeba předem počítat s tím, že existují určitá výkonová omezení daná charakterem připojené zátěže, nedostatečným odvodem ztrátového tepla apod. Podrobnější informace zájemci naleznou v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2004 a zejména v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo na www.abb-epj.cz

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz